Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Bez ESG rozwój przedsiębiorstw jest już niemożliwy - Ewa Kosmala

2023-10-25

O polityce ESG i jej znaczeniu dla budowania pozycji firmy rozmawiamy z Ewą Kosmalą, Global Sustainability Director w Grupie Selena.

Selena skończyła 30 lat. Ten okres to czas rozwoju wpierw na rynku krajowym, a potem międzynarodowym. Gdzie dzisiaj bardziej bije serce Seleny? Wciąż w Polsce, czy jednak już identyfikujecie się Państwo jako firma globalna?

Selena powstała w 1992 r. we Wrocławiu. Trzy dekady działalności firmy zaowocowały funkcjonowaniem 30 spółek Grupy Selena w 19 krajach, na czterech kontynentach, a nasze produkty dostępne są na blisko 100 rynkach.

Pierwsza dekada upłynęła Selenie pod znakiem szybkości. W półtora roku stworzyliśmy w Polsce 16 lokalnych oddziałów, zajmujących się dystrybucją chemii budowlanej.

Dzięki temu po dwóch latach Selena miała już 35% udziałów w krajowym rynku pian montażowych, uszczelniaczy i klejów.

Od 1996 r. do 2001 r. powstały zakłady Carina, Orion i Libra, a po 10 latach firma notowała już 100 mln zł obrotów. Kolejne 10 lat to międzynarodowa ekspansja Seleny. Nie tylko „po sąsiedzku” – w Rumunii, na Węgrzech, czy w Ukrainie, ale również w Stanach Zjednoczonych. Selena dokonała w tym czasie licznych przejęć, m.in. w Turcji czy w Hiszpanii, gdzie pozyskała firmę Quilosa – producenta chemii budowlanej numer jeden w tym kraju. Dzięki ekspansji w drugiej dekadzie swego istnienia obroty Seleny wzrosły dziesięciokrotnie, do 1 mld zł. W trzeciej dekadzie skupiliśmy się na konsolidacji i porządkowaniu swoich procesów, a więc działaniach niezbędnych w związku z międzynarodową skalą działalności.

Centrala Grupy Selena od samego początku po dziś mieści się we Wrocławiu. Wszystkie ważne dla rozwoju firmy funkcje, takie jak laboratorium, zespół badawczo-rozwojowy, zespół zarządzania strategicznego, fuzji i przejęć, czy marketingu znajdują się w Polsce.

W dzisiejszym świecie na sukces składa się kilka czynników. Po pierwsze jest to szybkość, po drugie – elastyczność. I oczywiście ostatni, ale tak naprawdę najważniejszy czynnik, czyli ludzie. Bez fantastycznego zespołu sukces Seleny nie byłby możliwy.

Na czym polega przyjęta właśnie Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy Selena? I skąd potrzeba stworzenia takiego dokumentu?

Rozwój zrównoważony to doktryna ekonomii, ale naprawdę rzecz zakładająca jakość życia na takim poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny. Stoi to w przeciwieństwie do znanej wszystkim z ekonomii żelaznej reguły Malthusa. Całą ideę zrównoważonego rozwoju streszcza pierwsze zdanie raportu WCED z 1987 roku: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony. To jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Tak naprawdę możemy więc krótko powiedzieć, że my nie dziedziczymy Ziemi po naszych przodkach, ale pożyczamy ją od przyszłych pokoleń.

Dla Grupy Selena zrównoważony rozwój to zatem sposób i innowacja gospodarowania. W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne jest jego podstawą, gospodarka – narzędziem, a dobrobyt społeczeństwa – celem. Zrównoważony rozwój to oddziaływanie na środowisko, ale w szerokim tego słowa znaczeniu. To odziaływanie na środowisko naturalne, społeczne i biznesowe. Tak właśnie rozumiemy potrzebę podejmowania zintegrowanych działań we wszystkich trzech obszarach ESG.

Działania w ramach zrównoważonego rozwoju muszą być w każdym obszarze, obejmować każdego i muszą być spójne. Dlatego też zdefiniowaliśmy główne obszary strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Selena. Tak naprawdę stoją już za tym dotychczasowe sukcesy nie tylko naszych produktów, ale całej organizacji. Jednakże jest to też kluczowe zadanie dla rozwoju Seleny w przyszłości.

Z tych wszystkich względów powstała strategia zrównoważonego rozwoju, czyli IFEEC. To nie tylko wymóg klientów, rynku i trendów budowlanych. To także wynik zaostrzających się przepisów budowlanych dotyczących śladu węglowego wbudowanego w obiekty budowlane oraz dyrektywy CSRD, dotyczącej raportowania ESG, do którego się przygotowujemy.

Raport jest dokumentem potwierdzającym i informującym interesariuszy o naszych działaniach w zakresie ESG.

A gdyby tak tego wszystkiego, o czym Pani mówi nie zrealizować, to co wtedy?

Firmy, które nie przywiązują wagi do tej kwestii, tak naprawdę za chwilę znajdą się daleko poza rynkiem. Tutaj jest jeszcze jeden obszar warty wspomnienia, gdzie zrównoważony rozwój stał się już codziennością, a mianowicie jest to obszar szeroko pojętych finansów.

Inwestorzy, banki, ubezpieczyciele, ale także regulatorzy zwracają coraz większą uwagę na zagadnienia zrównoważonego rozwoju w funkcjonowaniu całych przedsiębiorstw. Interesują ich zagadnienia z obszarów ESG. Instytucje te podchodzą do zagadnień ESG z punktu widzenia dwóch perspektyw: ryzyk i danych.

Jeśli więc mowa o ryzykach i danych, to co tutaj mamy?

Analitycy, bankierzy, ubezpieczyciele chcą wiedzieć z jakimi ryzykami w obszarach ESG mierzy się spółka i czy jej zarząd jest świadomy tych ryzyk, no i oczywiście, czy i jak są one mitygowane?

Z kolei w obszarze danych ci sami analitycy, bankierzy, ubezpieczyciele chcą otrzymywać od spółek regularne, dokładne, ale przede wszystkim porównywalne dane dotyczące zagadnień ESG.

Odrębna grupa zainteresowanych ryzykami i danymi to regulatorzy. Można powiedzieć, że regulatorzy są motywowani przez rynki finansowe i dążą do osiągnięcia trzech celów. Po pierwsze, regulatorzy chcą, aby była doskonała jakość raportowania ESG przez spółki, aby zmobilizować prywatne środki finansowe, zarządzane przez fundusze i banki, do inwestycji sprzyjających osiągnięciu neutralności klimatycznej w myśl Porozumienia Paryskiego. Po drugie, chcą zwiększenia odpowiedzialności przedsiębiorców za zjawiska występujące w ich łańcuchu wartości, zarówno w obszarze upstream, czyli łańcucha dostaw, jak i w obszarze downstream, czyli odpowiedzialności za produkt i usługę. Dlatego też widoczny jest wyraźny wzrost legislacji dotyczącej zagadnień ESG.

No i mamy oczywiście European Green Deal i unijny Plan Fit for 55. Nie zapomnijmy jeszcze o swoistej biblii budowlanej, czyli tegorocznej rewizji dyrektywy EPBD.

Podkreślacie Państwo w Strategii, iż budujecie bezpieczeństwo dla zrównoważonego świata. Co dokładnie kryje się za tym określeniem?

Absolutnie czujemy się społecznie odpowiedzialni za bezpieczną przyszłość, nie tylko naszych interesariuszy, ale też całej społeczności. Tak naprawdę wszystkim spółkom naszej Grupy przyświeca zobowiązanie do budowania bezpieczeństwa dla zrównoważonego świata, a zobowiązanie to wypełniamy właśnie na gruncie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Dlatego naszym nadrzędnym hasłem strategii zrównoważonego rozwoju jest „Building Safety for Sustainable World”, czyli „Budujemy bezpieczeństwo dla zrównoważonego świata”.

To jest właściwy kierunek działania dla firm, które chcą opierać swój rozwój i wzrost nie tylko na czynnikach finansowych, ale także na stałych wartościach, jak dbałość o środowisko i zaangażowanie pracowników, dostawców i klientów.

Rozumiem, że Grupa Selena zdecydowanie zalicza się do takich podmiotów.

Tak, naturalnie. Temu zresztą także służy zdefiniowanie obszarów zrównoważonego rozwoju dla Grupy Kapitałowej Selena. Składają się na nie obszary: Investors – zrównoważone budownictwo, Finance – odpowiedzialne przywództwo, Employees – dobrobyt społeczny, End Users – ergonomia pracy i Climate – redukcja śladu środowiskowego. W skrócie IFEEC.

Grupa poświęciła tym zagadnieniom pierwszy raport zrównoważonego rozwoju za 2022 rok, robiąc tym samym krok ku realizacji dyrektywy Corporate Sustainability Reporting Directive.

Na ile w tych dążeniach do energooszczędności, dekarbonizacji zasobów budowlanych Selena reaguje na wymagania rynku, na jego zapotrzebowanie, a na ile sama wyprzedza rynek, kreując nowe i przełomowe technologie?

Jesteśmy firmą, która prowadzi działalność na ponad 100 rynkach, więc musimy i chcemy wyprzedzać rynek. Przepisy dotyczące dekarbonizacji budownictwa, czyli też energooszczędności są wprowadzane w różnym tempie w różnych krajach. W wielu krajach jest już wprowadzony obowiązek określania śladu węglowego wbudowanego dla nowoprojektowanych budynków. Dlatego też prace innowacyjne prowadzone są dwukierunkowo.

Po pierwsze, jest to opracowywanie systemów podnoszących operacyjną efektywność energetyczną budynków, czyli zmniejszenie śladu węglowego operacyjnego. Drugi kierunek jest równoległy i jest to obniżanie śladu węglowego wbudowanego w budynek, a więc oferowanie na rynku produktów związanych z energooszczędnością, ale jednocześnie z obniżonym śladem węglowym. I takie właśnie wyroby wprowadzamy na rynek i to nie tylko europejski.

Można prosić o konkretne przykłady?

Wszystkie produkty pod marką Tytan Professional posiadają deklaracje środowiskowe typu III EPD, zweryfikowane przez Eco Platform. Jesteśmy pierwszym producentem piany poliuretanowej montażowej z certyfikatem ISCC Plus. Jest to rzetelne i uznawane na całym świecie potwierdzenie zrównoważoności produktu w całym łańcuchu dostaw: od produkcji surowca aż do gotowego wyrobu.

Selena nie prowadzi i nigdy nie będzie prowadzić działań i komunikacji w stylu tzw. green washingu, dlatego wszystkie parametry środowiskowe są podparte certyfikatami uznawanymi na całym świecie.

Zrównoważony rozwój i Państwa Strategia w tym zakresie to obszerny dokument, który jest nie tylko zorientowany na zewnętrznego odbiorcę, to jest na rynek, ale też ma tworzyć pewną wewnętrzną kulturę korporacyjną. Jaką firmą jest i jaką ma być Selena, jeśli chodzi o wewnętrzne uwarunkowania wynikające z założeń ESG?

Strategia zrównoważonego rozwoju dla Grupy Selena jest zintegrowana ze strategią biznesową Grupy Selena i strategią dekarbonizacji budownictwa do 2050 roku. Oczywiście celem takiego podejścia jest wsparcie realizacji ambitnej agendy biznesowej na najbliższą dekadę. Wzmocnienie wyników finansowych Grupy Selena, a także budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy to nie tylko nasz obowiązek, ale można powiedzieć, że wręcz nasze DNA. Zintegrowane podejście pozwala wykorzystać szansę i możliwości, które wynikają ze zmian otoczenia i oczywiście kreować wartość społecznie odpowiedzialnej transformacji Grupy Selena.

Podjęcie działań dla zwiększenia zrównoważenia firmy niekoniecznie wymaga dużych inwestycji i może przynieść jej wiele korzyści. Bardzo ważne są dla nas obszary zdefiniowane w pięciu filarach naszej strategii IFEEC: Investors, Finance, End Users, Employes, Climate. Każdy filar, jak widać, doskonale wpisuje się w założenia ESG.


“Chemia i Biznes” nr 3/2023
CAŁA TREŚĆ DOSTĘPNA W "Chemia i Biznes" nr 3/2023

"Chemia i Biznes” to dwumiesięcznik biznesowo-gospodarczy, stworzony z myślą o firmach poszukujących rzetelnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat rynku chemicznego i sektorów powiązanych.


Grupa Selenabudownictwozrównoważony rozwójESG

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualnościWięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)WięcejSonda

Jak oceniasz obowiązek wprowadzenia sprawozdawczości ESG?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie