Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Regulamin korzystania z portalu chemiaibiznes.com.pl

1. Definicje

Chemia i Biznes – platforma biznesowo-informacyjna (nazywana również platformą informacyjną, biznesową, branżową, serwisem, portalem), prowadzona przez EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak. Platforma została stworzona z myślą o firmach poszukujących rzetelnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat rynku chemicznego. Jej użytkownicy mają ponadto możliwość korzystania z różnych usług dodatkowych, m.in. z Katalogu Firm, ofert pracy, reklamy.
EPS Media – firma EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak, ul. Jana Kazimierza 21A/96, 01-248 Warszawa, NIP: 546-129-15-64 (zwana również Wydawcą).
Profil – dane firmy umieszczone w Katalogu Firm.
Regulamin – regulamin korzystania z portalu www.chemiaibiznes.com.pl.
Umowa – zawarta w formie ustnej lub pisemnej pomiędzy Użytkownikiem a EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak.
Usługa – wszelka działalność świadczona drogą elektroniczną przez EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak.
Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z platformy.
Dane osobowe – w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego ogólnie jako RODO

2. Warunki korzystania

2.1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
2.2. Korzystanie z Serwisu i Usług jest dobrowolne.
2.3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje wszystkie punkty Regulaminu.
2.4. Kopiowanie, powielanie lub zmienianie materiałów umieszczonych w Serwisie jest możliwe tylko i wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Niedozwolone jest korzystanie z materiałów prezentowanych w Serwisie w celach zarobkowych. Materiałami są wszystkie informacje, artykuły, analizy, rozmowy oraz wszelkie dane umieszczone w Serwisie.
2.5. Użytkownik może dokonać wydruku prezentowanych w Serwisie materiałów, ale tylko i wyłącznie na swój własny użytek.
2.6. Nazwa portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
2.7. Wszelkie zdjęcia publikowane w portalu pochodzą z materiałów prasowych firm, ze stron internetowych albo zostały nadesłane przez osoby posiadające do nich prawa lub zostały zakupione z serwisów: pl.fotolia.com, pl.depositphotos.com
2.8. W celu realizacji Umów, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez EPS Media danych niezbędnych do realizacji Umowy.
2.9. Wszystkie Usługi w Serwisie (poza wymienionymi w pkt 7) są bezpłatne.

3. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
3.1 Administratorem danych osobowych Użytkownika jest EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak, ul. Jana Kazimierza 21A/96, 01-248 Warszawa, NIP: 546-129-15-64.
3.2 Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu: nawiązania kontaktu, zawarcia umowy, zamówienia prenumeraty, dostarczenia newslettera na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d.
3.3 Odbiorcą danych osobowych Użytkownika może być drukarnia w celu przesłania formy papierowej czasopisma.
3.4 Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
3.5 Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres: 1 - przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa, 2 - do czasu wycofania wyrażonej zgody na określoną czynność, 3 - zakończenia dostarczania prenumeraty lub newslettera.
3.6 Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3.7 Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3.8 Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem umożliwiającym: zawarcie umowy lub realizacji wybranej usługi, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy lub świadczenia wybranej usługi.

4. Prawa i obowiązki Użytkowników

4.1. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych.
4.2. Dane podawane przy zakupie Profilu w Katalogu Firm oraz przy zapisywaniu się na newsletter są przechowywane i przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119, s1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r, poz. 1000 ze zm.).
4.3. Użytkownik, który drogą mailową chce otrzymywać informacje dotyczące działalności portalu, nowych Usług w ofercie Wydawcy jest zobowiązany do wyrażenia zgody, zgodnie z pkt 3.2 regulaminu.
4.4. Użytkownik, który wykupił miejsce w Katalogu Firm ma prawo do modyfikowania danych, które umieszcza na swoim Profilu zgodnie z pkt. 3.6 regulaminu.
4.5. Użytkownik może do materiałów umieszczonych w Serwisie dodawać komentarze. Komentarze widzą wszyscy pozostali Użytkownicy Serwisu. EPS Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników jako komentarze i zastrzega sobie prawo do ich moderowania.
4.6. Zabrania się umieszczania przez Użytkowników komentarzy sprzecznych z prawem, nieprawdziwych, wulgarnych, moralnie nagannych, naruszających prawa osób trzecich.
4.7. Zabrania się umieszczania przez Użytkowników w polu na komentarze treści i przekazów reklamowych.
4.8. Wydawca zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy, które naruszają pkt 4.6. i 4.7. niniejszego Regulaminu.
4.9. Użytkownik może dodać bezpłatną ofertę do Ofert Pracy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Użytkowników usługi.
4.10. Użytkownik może stać się subskrybentem newslettera wysyłanego co tydzień na podany adres e-mailowy. Przy rejestracji jednak niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, firmy, stanowiska w firmie oraz adresu e-mailowego. Użytkownik w dowolnej chwili może zrezygnować z subskrypcji newslettera.

5. Prawa i obowiązki Wydawcy

5.1. EPS Media nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczone w Serwisie, a także za ich utratę w wyniku działania czynników niezależnych od EPS Media.
5.2. Wydawca zastrzega możliwość przerw w dostępie do serwisu, których przyczyną są względy techniczne. Wydawca zobowiązuje się do ograniczenia przerw do minimum.
5.3. EPS Media zastrzega sobie prawo do decyzji o tym, czy określone materiały będą publikowane w Serwisie.
5.4. EPS Media nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe, informacje umieszczone w Katalogu Firm i w zakładce Oferty Pracy.
5.5. EPS Media wystawi fakturę VAT w związku z świadczoną na rzecz Użytkownika usługą.

6. Naruszenie Regulaminu

6.1. Nieznajomość Regulaminu i przepisów w nim przytoczonych nie zwalnia Użytkownika od odpowiedzialności prawnej za naruszenie Regulaminu i przepisów.
6.2. EPS Media ma prawo do dochodzenia roszczeń powstałych w wyniku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu lub przepisów.
6.3. Gdy z winy Użytkownika zostaną naruszone prawa osób trzecich, Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody. Gdy osoba poszkodowana domaga się odszkodowania od EPS Media, Użytkownik, który naruszył prawa tej osoby jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez EPS Media.

7. Opłaty

7.1. EPS Media zobowiązuje się do dokładnego określania, które z Usług są płatne. Informacja taka pojawia się przy każdej płatnej usłudze.
7.2. Szczegółowy cennik znajduje się w zakładkach „Reklama” i „Oferta”.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wydawca może zmienić Regulamin. Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie opublikowania na stronie www.chemiaibiznes.com.pl
8.2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.3. Regulamin wchodzi w życie 25 maja 2018 r.