Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej » 2017

Relacja z konferencji

V Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej: specjaliści dyskutowali o sytuacji branży

10 prelekcji na tematy związane z rynkiem, legislacją oraz wyrobami i technologiami stosowanymi w chemii budowlanej, a także warsztaty praktyczne i debata branżowa, to dorobek Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej, która 5 grudnia br. odbyła się w Warszawie.

Organizatorem piątej edycji wydarzenia było wydawnictwo EPS Media, wydawca m.in. czasopisma „Chemia i Biznes”. W konferencji uczestniczyło ok. 80 osób związanych zawodowo z szeroko pojętym sektorem budowlanym, w tym chemii budowlanej. Jako Sponsorzy konferencję wsparły takie firmy, jak: CHT R.Beitlich GmbH Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce, Dachser Sp. z o.o. oraz Omya Sp. z o.o. Patronat branżowy objęło ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., a Patronami zostali: Polska Izba Przemysłu Chemicznego i Polski Związek Producentów Farb i Klejów. Podczas wydarzenia można również było porozmawiać z przedstawicielami firm, obecnymi na swoich stoiskach. Były to firmy: AMARGO Sp. z o.o. Sp. k., CHT R.Beitlich GmbH Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce, Dachser Sp. z o.o.

W konferencji wzięli udział: właściciele, prezesi, dyrektorzy zarządzający, menadżerowie marketingu i sprzedaży w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych; menadżerowie decydujący o zakupach w firmach z branży chemii budowlanej; pracownicy działów R&D firm przemysłu chemii budowlanej, a także przedstawiciele nauki.

Poniżej prezentujemy omówienie prelekcji i warsztatów składających się na Konferencję Przemysłu Chemii Budowlanej.

Beata Tomczak główny analityk rynku; Marta Łuszczyńska, project manager w ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku

„Budownictwo w 2017 r. – statystyki i trendy rynkowe”

Prelegentki omówiły sytuację na polskim rynku budowlanym, która to determinuje koniunkturę w sektorze chemii budowlanej. Ocena tego, w jakim miejscu znajduje się krajowy rynek budowlany jest niestety niejednoznaczna. Jeśli bowiem porównamy wyniki za pierwsze trzy kwartały 2017 r. względem analogicznego okresu 2016 r., to wówczas faktycznie widać wzrosty. Produkcja budowlano – montażowa urosła w tym czasie o 13,4%. Jeśli jednak odniesiemy najnowsze dane do tych za 2015 r., to wówczas okaże się, że 2017 r. wcale nie był lepszy. W 2016 r. mieliśmy na rynku do czynienia z dużym załamaniem (-14,4% względem roku wcześniejszego), w związku z czym aktualnie następuje wyłącznie powolne dochodzenie do poprzednich wielkości. Niemniej od trzech lat notowany jest nieprzerwany wzrost liczby mieszkań oddawanych do użytkowania, a od czterech lat mieszkań, których budowę rozpoczęto. Osobnym wyzwaniem dla polskiej branży budowlanej zaczyna być brak rąk do pracy. Zatrudnienie w Polsce stale wzrasta i firmy budowlane coraz mocniej borykają się z problemem znalezienia wykwalifikowanej kadry roboczej.

 

Jakub Wróblewski, Project Manager w spółce Quantify

„Analiza rynku jako narzędzie identyfikacji i ewaluacji szans inwestycyjnych w sektorze chemii budowlanej”

Prelegent wyróżnił aktualne trendy w segmencie chemii budowlanej. Jest to m.in. nacisk na energooszczędność budynków i rosnąca świadomość szkodliwości wybranych substancji – w tym kontekście mamy do czynienia z rozwojem produktów zorientowanych na energooszczędność lub o ograniczonej szkodliwości. Będzie to choćby popularyzacja nowych materiałów budowlanych i izolacyjnych, takich jak poliuretany, aerożele, keramzytobeton.

Drugi trend to ożywienie gospodarcze w sektorze budownictwa mieszkaniowego – w konsekwencji tego następuje wchodzenie przez firmy w nowe kategorie produktowe dla rosnącego sektora budownictwa mieszkaniowego. Jako przykłady wymienić tutaj można wykorzystanie innowacyjnych materiałów w izolacjach termicznych ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych oraz dachów.

Ostatnim trendem są fuzje i przejęcia w sektorze chemii budowlanej, w kontekście rosnącej wartość sektora. Wymienić tutaj należy przejęcie spółki Quilosa przez Selenę, przejęcie Chemiksa przez Atlas oraz nabycie jednostki koncernu INEOS przez Synthos. W ten sposób polskie firmy z branży chemii budowlanej budują swoją międzynarodową wartość.

Oczywiście przed dokonaniem inwestycji należy przeprowadzić szeroko zakrojoną analizę biznesową, obejmującą kwestie prawne, techniczne, rynkowe i finansowe.

 

Michał Modrzejewski, dyrektor Działu Analiz Branżowych Euler Hermes Collection

„Historyczne trendy, aktualne tendencje i przyszłe perspektywy w rozliczeniach na rynku budowlanym. Przyczyny – koncentracja rynku i inne widoczne zmiany wśród firm dystrybucji materiałów budowlanych oraz wykonawców prac budowlanych”

W ocenie występującego, rynek budowlany opisywany jest najczęściej poprzez wartość realizowanych prac produkcji budowlanej. Nie jest to jednak precyzyjna informacja o kondycji samych wykonawców, a przede wszystkim zaopatrujących ich dostawców. Warte przywołania są bowiem także inne aspekty. I tak, w trzecim kwartale 2017 r. liczba niewypłacalności była najwyższa od końca 2012 r. Przyczyny takiego stanu rzeczy są najczęściej branżowe, popytowe, ale przede wszystkim finansowe (niska rentowność).

W branży budowlanej mamy ponadto do czynienia z powolnym zwiększaniem się liczby nowych inwestycji centralnych, co przyniesie realny efekt dopiero pod koniec 2018 r. Rośnie też przewaga największych graczy na rynku kosztem podmiotów o regionalnej skali działalności. Nowe zlecenia trafiają głównie do największych graczy. Tworząc rezerwy, są oni w stanie dywersyfikować swoją obecność na rynku, wybierając aktualnie dochodowe nisze. Jednocześnie firmy te nie muszą podejmować się każdego zlecenia.

W przypadku mniejszych firm odwrócony VAT w budownictwie staje się dużym obciążeniem (kwestie płynności przedsiębiorstw). Kłopotem jest również konieczność kilkumiesięcznego oczekiwania na VAT od użytych w toku prac materiałów.

 

Witold Bądkowski, specjalista ds. informacji chemicznej, Przedsiębiorstwo Ekos

„Karta charakterystyki jako narzędzie komunikacji w łańcuchu dostaw produktów chemii budowlanej”

Podczas prelekcji zaprezentowano bieżące i przyszłe zmiany wpływające na kartę charakterystyki. Wskazano nowe elementy zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w łańcuchu dostaw produktów chemii budowlanej. Omówiono m.in. zakończenie okresu przejściowego dla mieszanin niebezpiecznych; nowe treści zwrotów H i P (ATP 8) i ich wpływ na treść etykiety produktu; jak również zmiany i nowe klasyfikacje substancji zgodnie z ATP 9, ATP 10.

Nowelizacja klasyfikacji, zgodnej z ATP 9 dotknęła m.in. niektórych szeroko stosowanych substancji chemicznych (glutaral, chlorobenzen, bisfenol A, tlenek propylenu, 1,2-dichloropropan).

Przypomniano również, iż 31 maja 2017 r. upłynął okres przejściowy dla kart charakterystyki wprowadzonych do obrotu przed 1 czerwca 2015 r. (DPD). Wszyscy użytkownicy niebezpiecznych substancji i mieszanin są zatem zobowiązani do posiadania kart charakterystyki według nowego wzoru. Dostawcy niezwłocznie aktualizują kartę charakterystyki w następujących sytuacjach: gdy tylko pojawią się nowe informacje (np. zmiana receptury, zmiana klasyfikacji składnika, ATP); w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia (zał. XIV); w przypadku zastosowania ograniczeń (np. ostatnie zmiany do załącznika, m.in. nieorganiczne sole amonowe w 2018 r.).

 

Joanna Kamuda, pełnomocnik zarządu w CDA Polska

„Przepisy obowiązujące w zakresie dopuszczenia do obrotu na rynku produktów budowlanych”

Prelegentka stwierdziła, iż żaden wyrób budowlany nie może zostać legalnie dopuszczony do obrotu, jeżeli nie posiada znaku budowlanego B lub CE, wydanego na podstawie odpowiednio krajowej lub europejskiej oceny technicznej. Obowiązek ten spoczywa na producentach, ale także dystrybutorach oraz sprzedawcach, którzy oferowane produkty sprowadzają z krajów nienależących do Unii Europejskiej. Z posiadaniem KOT lub EOT wiąże się także szereg obowiązków związanych m.in. ze stosowanym oznakowaniem produktu, a także udostępnieniem informacji o posiadanych certyfikatach. Zakres tych obowiązków określony został w ustawie o wyrobach budowlanych, a ich nieprzestrzeganie podlega karze finansowej nawet do 100 tys. zł. Choć krajowa, jak i europejska ocena techniczna stanowią potwierdzenie właściwości użytkowych wyrobu, to należy jednak pamiętać, że występują między nimi pewne różnice. Jest to m.in. czas potrzebny na ich uzyskanie czy okres ich obowiązywania.

W wystąpieniu zaznaczono też, że istnieją dwie sytuacje, kiedy produkt może zostać dopuszczony do obrotu, choć nie posiada znaku B ani CE. Pierwszy z nich to jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego, drugi to sytuacja, gdy produkt spełnia definicję wyrobu regionalnego.

 

Krzysztof Fendor, menadżer produktu ds. ZKP w spółce DEKRA Certification

„Zakładowa Kontrola Produkcji – wymagania dla producentów wyrobów budowlanych”

W wystąpieniu omówiono organizację zakładowej kontroli produkcji. Stwierdzono, iż powinna być ona dostosowana do wielkości organizacji oraz stopnia automatyzacji procesów produkcyjnych. Poprawne działanie ZKP wymaga jednak wprowadzenia licznych działań. Najważniejsze z nich to przygotowanie udokumentowanych procedur i instrukcji zgodnie z wymaganiami odpowiedniej specyfikacji technicznej oraz skuteczne wdrożenie tych procedur i instrukcji; prowadzenie zapisów w zakresie działań związanych z produkcją wyrobu oraz ich wyników; wykorzystywanie tych wyników do identyfikacji ewentualnych niezgodności, naprawy ich skutków oraz usuwania przyczyn niezgodności. Ponadto należy przeprowadzić takie czynności, jak identyfikacja oraz weryfikacja surowców i materiałów składowych.

– Producenci wyrobów budowlanych powinni wdrożyć i utrzymywać system zakładowej kontroli produkcji zgodnie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy wyroby znakowane są oznakowaniem CE (system europejski) czy znakiem B (system krajowy). Celem prowadzenia ZKP jest zapewnienie stabilności produkcji i uzyskiwanie przez wyrób wymaganych cech zgodnych ze specyfikacją techniczną, deklarowanych przez producenta. Za wdrożenie i utrzymanie systemu ZKP odpowiedzialny jest producent – podkreślił prelegent.

 

Maciej Kubanek, prezes zarządu, sekretarz generalny, Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”

„Wyroby izolacyjne z poliuretanu – rynek zmian”

Prezes „SIPUR” scharakteryzował m.in. prace prowadzące do podniesienia jakości poliuretanów. Przyznał, iż podwyższenie wymagań cieplnych (tj. obniżenie wartości Uc przegród budowalnych) spowodowało znaczący wzrost łącznej grubości przegród budowlanych (ścian, dachów, stropodachów, stropów, podłóg itp.) Tym samym wyroby poliuretanowe są coraz częściej wybierane spośród wszystkich powszechnie stosowanych materiałów izolacyjnych.

Jednocześnie w ciągu ostatnich lat branża izolacyjna znacznie zintensyfikowała prace rozwojowe nad zmniejszeniem wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Obniżenie wartości współczynnika przewodzenia ciepła w poszczególnych wyrobach izolacyjnych jest silnie komunikowanie przez producentów i podawane jako przewaga konkurencyjna w porównaniu z produktami oferowanymi przez innych graczy rynkowych.

Przedstawiono też najważniejsze zmiany prawne w branży. Dotyczą one zmniejszenia maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła dla wszystkich rodzajów budynków oraz zmiany sposobu obliczania i maksymalnej wartości wskaźnika EP, określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną. Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie, a nie tak jak do tej pory alternatywnie.

 

Ewa Langer, adiunkt w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw

„Pokrycia dachowe z innowacyjnymi powłokami odbijającymi promieniowanie słoneczne”

Prelegentka przedstawiła zalety stosowania tzw. zimnych powłok. Dachy pokryte powłokami odbijającymi promieniowanie słoneczne charakteryzują się dużą solarną reflektancją i termiczną emitancją. Eksponowane na promieniowanie słoneczne nie nagrzewają się tak, jak pokrycia dachowe z tradycyjnymi powłokami. W przypadku budynków takie powłoki oznaczają zmniejszenie zużycia energii na klimatyzację o ok. 10%; chłodzenie wnętrza mieszkań nieklimatyzowanych oraz zwiększenie trwałości dachów (redukcja naprężeń cieplnych). Dla miast jest to z kolei zmniejszenie powstawania miejskich wysp ciepła i obniżenie temperatury zewnętrznej o ok. 1-2 st. C, a także możliwość redukcji smogu letniego.

Jednocześnie wprowadzenie „zimnych powłok” odbijających promieniowanie w bliskiej podczerwieni, na które przypada ponad połowa energii promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi, umożliwia otrzymanie barwnych, a nawet czarnych, mniej nagrzewających się powierzchni pokryć dachowych i elewacji budynków w porównaniu do konwencjonalnych o tej samej barwie.

 

Katarzyna Sawicz-Kryniger, właścicielka InnovaLab

„Technologia chemicznego zabezpieczenia wyrobów budowlanych”

Istota zaprezentowanej technologii, której prelegentka jest współtwórcą, polega na opracowaniu metody znakowania materiałów chemii budowlanej w celu ich identyfikacji oraz ochrony przed oszustwami. Materiały budowlane, aby spełniały wymogi jakościowe, muszą posiadać odpowiednie właściwości chemiczne oraz fizyczne. Znakowanie materiałów budowlanych i ich późniejsza identyfikacja ma również znaczenie w przypadku systemów wielomateriałowych, w których zastąpienie jednego z elementów niekompatybilnym odpowiednikiem może spowodować pogorszenie właściwości użytkowych końcowego produktu.

Specjalnie stworzone markery (znaczniki) wprowadzone przez producentów do wyrobów budowlanych mają być gwarancją tego, że dany materiał budowlany został wyprodukowany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz że został poddany testom przez niezależną jednostkę certyfikującą, która przeprowadziła wszelkie niezbędne badania. Wprowadzony do materiału znacznik staje się swoistym DNA producenta, który można zweryfikować w kilka sekund miniaturowym, mobilnym detektorem. Rozwiązanie to umożliwia również weryfikację obecności wszystkich elementów danego systemu w gotowym produkcie, co może być użyteczne zwłaszcza podczas procedur reklamacyjnych.

 

Grzegorz Nieradka, dyrektor ds. rozwoju w spółce Flukar

„Innowacyjna technologia wytwarzania podwójnie modyfikowanych emulsji asfaltowych”

Wystąpienie miało na celu przybliżenie projektu o nazwie „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”, realizowanego przez firmę Flukar. Celem projektu jest wykorzystanie odpadowych tworzyw polimerowych do sporządzania emulsji asfaltowych i z racji skali produkcji w drogownictwie może to być bardzo użyteczny sposób recyklingu odpadów polimerowych. To ważne, gdyż pomimo tego, że tworzywa sztuczne są w pełni przetwarzalne, obecnie recyklingowi poddaje się niewielką część odpadów z nich.

Zadanie to oznacza także korzyści dla drogownictwa, w tym wzrost odporności niskotemperaturowej; poprawę właściwości mechaniczno-sprężystych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Przewiduje się również, że w wyniku wdrożenia zupełnie nowego sposobu wytwarzania emulsji asfaltowej wydłuży się cykl życia nawierzchni asfaltowej o 30%, poprawiając tym samym bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Technologia ma ponadto przynieść efekty środowiskowe w postaci ograniczenia produkcji SBS (styren-butadien-styren).

W planach jest budowa i uruchomienie instalacji pilotażowej składającej się z czterech węzłów: produkcji asfaltu zmodyfikowanego; produkcji nanowłókien; upłynnienia, oczyszczenia i modyfikacji polimerów odpadowych oraz produkcji emulsji.

 

Alberto Fernandez Ibarburu, Technical Support, Tolsa Group -

“Wpływ dodatków mineralnych na reologię, urabialność i właściwości antyspływowe w produktach chemii budowlanej”

W trakcie warsztatów przedstawiciel firmy Tolsa przedstawił metodę badania urabialności oraz porównał zastosowanie tej metody w różnych produktach i przy użyciu różnych składników w recepturze. Metoda Tolsy, opracowana w celu pomiaru urabialności, opiera się na użyciu specyficznego reometru stosowanego do badania zapraw i produktów gotowych do użycia o dużej lepkości. Pokazano również zalety stosowania minerałów w porównaniu z tradycyjnymi dodatkami organicznymi o właściwościach antypoślizgowych i antyspływowych.

 

Sarah Peinhof, BF Construction & Assembly - Technology Manager, CHT Germany

“Zastosowanie nieorganicznych pigmentów absorbujących promieniowanie podczerwone w farbach i tynkach elewacyjnych. Wpływ absorpcji ciepła na właściwości użytkowe powłok zewnętrznych”

Warsztaty polegały na zademonstrowaniu właściwości termicznych powłok przed i po modyfikacji produktami serii Calor Plus. Miało to na celu wykazanie różnic w efektach cieplnych materiałów powłokowych wystawionych na ekspozycję światła słonecznego. Calor Plus jest to wyselekcjonowana grupa pigmentów nieorganicznych absorbujących promieniowanie podczerwone. Zastosowanie technologii Calor Plus w materiałach powłokowych o jasnych barwach umożliwia uzyskanie spowolnienia rozwoju grzybów i alg.

 

Artur Pałasz, główny specjalista R&D polimerów, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów „SPEKTROCHEM”

„Aplikacja samosieciujących dyspersji polimerów w produktach chemii budowlanej”

Podczas warsztatów przedstawiciel Spektrochemu podzielił się wiedzą z zakresu recepturowania farb, lakierów i tynków z wykorzystaniem dyspersji samosieciujących. Pokazał przykłady dyspersji polimerowych samosieciujących i wdrożonych do produkcji lub planowanych do wdrożenia (dyspersja sporządzona z wyłącznie niemigrujących surfaktantów do sporządzania super szczelnych powłok hydroizolacyjnych wytrzymujących wodę pod dużym ciśnieniem).

Uczestnicy

Agencia Per A La Competitivitat De Lempresa
AMARGO Sp. z o.o. Sp. k.
ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o.
BRB Central Eastern Europe Sp. z o.o.
BYK-Chemie GmbH
CDA Polska Sp. z o.o. sp.k.
CEDAT Sp. z o.o.
CFI World S.A.
CHRYSO Polska Sp. z o.o.
CHT Germany GmbH
CHT R.Beitlich GmbH Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce
Croda Poland sp. z o.o.
DACHSER Sp. z o.o.
DEKRA Certification Sp. z o.o.
Dekspol PPH Iwona Oleszak
Dow Polska Sp. z o.o.
D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.
EDISON S.A.
Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp.k.
Elnovel
Euler Hermes Collections
EWCHEM Doradztwo Technologiczne Giezek Ewa
Flukar sp. z o.o.
Fundacja PlasticsEurope Polska
GEFCO Polska Sp. z o o.
Grupa Medium
HSH Chemie Sp. z o.o.
HUFGARD POLSKA Sp. z  o.o.
ICHEMAD-Profarb sp. z o.o.
Innovalab Sp. z o.o.
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Interseroh Polska Sp. z o.o.
KABE Therm Sp. z o.o.
KRAHN CHEMIE Polska Sp. z o.o.      
Mapei Polska Sp. z o.o.
Nevicom Sp. z o.o.
Omya Sp. z o.o.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów "SPEKTROCHEM" Artur Pałasz
PCC Prodex Sp. z o.o.
Phoenix Distribution Ltd Sp. z o.o.
Polski Związek Producentów Farb i Klejów
Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”
Przedsiębiorstwo Ekos s.c. E. Bądkowska A. Bądkowski
Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM
Purinova Sp. z o.o.
ROWIS-SYSTEM spółka jawna M. Siemiński i St. Wilk
Quantify Sp. z o.o.
SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
Selena SA
TIKKURILA POLSKA S.A.
Tolsa Group
Tolsa S.A.
Univar Poland Sp. z o.o.
Vivtek Sp z o.o. sp.k.
Whyte Chemicals
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

Kontakt

Organizator:
EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak
ul. Jana Kazimierza 21A/96, 01-248 Warszawa

Kontakt w sprawie sponsoringu, patronatów i współpracy medialnej:
Ewelina Płońska-Stepulak
e.plonska@chemiaibiznes.com.pl
tel. kom.: 662 648 110
tel.: 22 253 81 01

Kontakt w sprawie sponsoringu, uczestnictwa w konferencji:
Agata Jarosz
a.jarosz@chemiaibiznes.com.pl
tel. kom.: 885 350 450

Współpraca medialna

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współudziałem w konferencji w charakterze współpracownika medialnego zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub email:

Ewelina Płońska-Stepulak
e.plonska@chemiaibiznes.com.pl
tel. 22 253 81 01
tel. kom. 662 648 110

 

Współpraca medialna V Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej:

 

 

Partnerzy i patroni

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współudziałem w konferencji w charakterze Partnera lub Patrona zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub email:

Ewelina Płońska-Stepulak
e.plonska@chemiaibiznes.com.pl
tel. 22 253 81 01
tel. kom. 662 648 110

 

Patron Branżowy

 

Patron

 

Sponsorzy

Sponsorzy:

 

 

Miejsce i termin

V Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Centrum konferencyjne Golden Floor Plaza - Millenium Plaza
Aleje Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

Formularz zgłoszenia

POBIERZ formularz zgłoszeniowy

Pragniemy poinformować, że dla uczestników konferencji przygotowaliśmy system rabatowy, pozwalający na zgłoszenie swojego udziału z ponad 15% rabatem (przy kilku osobach z firmy uczestniczących w konferencji).

Program

POBIERZ program konferencji

POBIERZ informacje nt. warsztatów

O konferencji

V KONFERENCJA PRZEMYSŁU CHEMII BUDOWLANEJ

Celem Konferencji jest:
• przekazanie informacji o aktualnościach w branży chemii budowlanej
• stworzenie platformy wymiany informacji i pomysłów
• integracja branży
• umożliwienie uczestnikom konferencji dostępu do firm (Partnerów Konferencji) posiadających atrakcyjną ofertę dla branży

W Konferencji wezmą udział:
• właściciele, prezesi, dyrektorzy zarządzający, menedżerowie marketingu i sprzedaży w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych
• menadżerowie decydujący o zakupach w firmach z branży chemii budowlanej
• pracownicy działów R&D firm przemysłu chemii budowlanej
• przedstawiciele nauki

Koszt uczestnictwa:
• dla 1 osoby z firmy – 350 zł + VAT
• dla 2 osób z firmy – 650 zł + VAT
• dla więcej niż 3 osób z firmy – 290 zł + VAT za 1 osobę

W ramach uczestnictwa zapewniamy:
• materiały konferencyjne
• przerwy kawowe, lunch

Pobierz cennik reklam na 2018 rok

WięcejNajnowsze

Więcej aktualnościWięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)WięcejSonda

Jak oceniasz obowiązek wprowadzenia sprawozdawczości ESG?

Zobacz wyniki