Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

VIII Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej: rekord za rekordem

2018-05-15

Już po raz ósmy spotkali się w Warszawie uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Chemii Gospodarczej. W tym roku w wydarzeniu organizowanym przez EPS Media, wydawcę m.in. kwartalnika „Chemia i Biznes. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej” uczestniczyło ponad 200 osób ze 110 firm i instytucji. Tegoroczna odsłona wydarzenia była więc rekordową (2017 r.: 180 osób ze 106 firm i instytucji).

8 maja 2018 r. podczas konferencji obecni byli goście z całej Europy. Wysłuchali oni siedemnastu 20-minutowych prezentacji. Dotyczyły one zarówno zmian prawnych, jak też innowacji produktowych i technologicznych spotykanych w przemyśle detergentowym. Jednocześnie spotkanie było okazją nawiązania nowych znajomości biznesowych, wymiany doświadczeń, dowiedzenia się o trendach w sektorze.

Wydarzenie jak zawsze wspierane było przez znaczące grono sponsorów. W tym roku Sponsorem Głównym była firma Novacarb. Sponsorem Strategicznym została firma Omya Sp. z o.o. Sponsorami byli: Brenntag Polska Sp. z o.o., CHT Germany GmbH Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce, LUM GmbH, PCC Exol SA. Patronem Merytorycznym został Euromonitor International, a Patronem Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Współpraca medialna wydarzenia: Biotechnologia.pl i czasopisma "Przemysł Chemiczny" oraz "Ważenie Dozowanie Pakowanie".

Podczas wydarzenia było można porozmawiać z przedstawicielami firm, obecnymi na stoiskach firmowych. Były to następujące firmy i instytucje: CHT Germany GmbH Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce, GP Strategies Poland Sp. z o.o., IKA Poland sp. z o.o., NGLab Sp. z o.o. / LUM GmbH, PCC Exol SA, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Ruland Engineering & Consulting Sp. z o.o. oraz Unilogo Robotics.

Tradycyjnie uczestnicy konferencji wypełnili anonimowe ankiety na temat poziomu organizacji konferencji oraz prezentowanych prelekcji. Oceny można było dokonać w skali 1-6 (im wyższa nota, tym lepiej). 80% ankietowanych wystawiło oceny 5 i 6 w odniesieniu do poziomu organizacyjnego wydarzenia. 73% uczestników konferencji uznało, że konferencja pod względem poziomu merytorycznego zasłużyła na oceny 5 i 6.

Zapytani o największe atuty wydarzenia uczestnicy odpowiedzieli, że była to duża wiedza i doświadczenie prelegentów z zakresu, szczególnie, zagadnień legislacyjnych i prawodawstwa, a także praktycznego zastosowania surowców w formulacjach. Uczestnicy konferencji zauważyli, że dobrze byłoby włączyć do formuły wydarzenia takie zagadnienia, jak: certyfikacja detergentów, wymagania jakościowe, strona marketingowa i wizerunkowa branży. Ciekawym pomysłem są także tematy ze świata nauki.

 

Poniżej przedstawiamy omówienie poszczególnych prezentacji

„Przegląd rozporządzenia detergentowego – szanse i zagrożenia dla przemysłu”

Agata Jurek-Iwińska, specjalista ds. technicznych i legislacyjnych, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Jak wskazała w trakcie swojej prezentacji prelegentka, w ostatnim czasie obserwujemy znaczną intensyfikację działań legislacyjnych i prawnych, skutkujących istotnymi zmianami dla sektora chemii gospodarczej. W nadchodzącym czasie ustawodawstwo postawi przed branżą wiele wyzwań. W efekcie takiej aktywności legislacyjnej, wprowadzanie ciągłych zmian legislacyjnych oraz kolejnych restrykcyjnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla produktów stanowić będzie duże obciążenie dla przedsiębiorstw. Szczególnie dotkliwie zmiany te dotykają branżę detergentów.

Trwające w Komisji Europejskiej prace w zakresie oceny funkcjonowania rozporządzenia detergentowego (ex-post) prowadzą do przeglądu i przyszłych zmian Rozporządzenia nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów. Planowane zmiany mają służyć poprawie ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, z uwzględnieniem kwestii dostrzeganych przez konsumentów oraz spójności legislacji dotyczącej detergentów i chemikaliów, jak również zachowaniu rynku wewnętrznego i zapewnieniu równych szans małym i średnim przedsiębiorcom oraz nowym producentom. W istocie jednak wiążą się z szeregiem ryzyk dla przedsiębiorców.

– Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego uważnie monituje działania Komisji oraz harmonogram i zakres prac nad rozporządzeniem detergentowym. Podejmuje działania merytoryczne na poziomie polskich władz oraz na skalę międzynarodową, poprzez europejskie stowarzyszenie AISE – zapewniła prelegentka.

 

„Wymagania sieci handlowych wobec producentów chemii gospodarczej – IFS HPC”

Sylwia Stokowska, manager ds. produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej, TÜV SÜD Polska

Magdalena Skoneczna, specjalista ds. kart charakterystyki, Theta Doradztwo Techniczne

Wystąpienia dwóch mówczyń wskazywały, iż karta charakterystyki jest jednym z podstawowych i najbardziej użytecznych narzędzi komunikacji w łańcuchu dostaw odbywających się pomiędzy dostawcą/producentem a dalszym użytkownikiem. Obowiązek jej sporządzenia wynika z art. 31 rozporządzenia REACH.

Karty charakterystyki przeznaczone są przede wszystkim dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.

Natomiast dla konsumenta indywidualnego jedynym źródłem informacji o zagrożeniach stwarzanych przez produkt jest etykieta. Dlatego też ważne jest, aby była ona sporządzona w sposób rzetelny i zgodny ze wszystkimi przepisami. Zasady klasyfikacji, a co za tym idzie i wymagania, jakie należy zamieścić na etykietach produktów pod kątem stwarzanych zagrożeń oraz ich bezpieczeństwa zostały przedstawione w rozporządzeniu CLP. W przypadku produktów detergentowych dodatkowo należy zastosować elementy oznakowania zgodnie z art. 11 i zał. VII rozporządzenia 648/2004/WE.

Przy wprowadzaniu do obrotu produktów chemii gospodarczej należy również pamiętać, że osoba fizyczna lub prawna wytwarzająca lub sprowadzająca na terytorium RP mieszaninę stwarzającą zagrożenie ma obowiązek przekazania Inspektorowi ds. Substancji informację o takiej mieszaninie. Informację tę przekazuje się poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z systemu ELDIOM.

 

„Nowe regulacje antykorupcyjne i ich wpływ na branżę detergentową”

Anna Hlebicka-Józefowicz, Associate, Domański Zakrzewski Palinka

Autorka prezentacji poinformowała, iż na poziomie rady ministrów trwają prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego. Projektowana ustawa wprowadza obowiązek wdrożenia w spółkach szeregu nowych rozwiązań antykorupcyjnych, których stosowanie i skuteczność będą kontrolowane przez CBA. Nowe przepisy obejmą także branżę detergentową i będą wymagały podjęcia przez przedsiębiorców szeregu działań dostosowawczych.

Z punktu widzenia przedsiębiorców projektowane zmiany oznaczają konieczność m.in. wdrożenia lub co najmniej dostosowania posiadanych wewnętrznych rozwiązań antykorupcyjnych do nowych wymogów oraz zapewnienia systemu kontroli umożliwiającej udowodnienie ich realnego stosowania i skuteczności. Ponadto zmiany będą polegać na wprowadzeniu systemu regularnych szkoleń dla pracowników i współpracowników dotyczących zasad i procedur antykorupcyjnych, a także okresowego sprawdzania funkcjonowania wprowadzonych rozwiązań antykorupcyjnych pod kątem ich efektywności, w tym do wprowadzenia odpowiedniego sposobu dokumentowania stosowania tych rozwiązań (odpowiednie procesy audytowe i kontrolingowe) – na wypadek zarzutu ich nieskuteczności lub pozorności (np. powołanie wewnętrznych kolegialnych organów do ich stosowania, jak komitety compliance/rady zgodności).

Jednocześnie przedsiębiorstwa staną przed koniecznością wprowadzenia efektywnego systemu wewnętrznego informowania o nieprawidłowościach przez pracowników, współpracowników i kontrahentów (whistleblowing system) oraz procedur regulujących prowadzenie postępowań wyjaśniających na bazie otrzymanych zgłoszeń.

Konkluzja wypływająca z prezentacji jest taka, iż przed średnimi i dużymi spółkami stoi wiele starań na rzecz zminimalizowania ryzyka finansowego, prawnego i reputacyjnego związanego z projektowaną regulacją.

 

„Zrównoważone czyszczenie z Libranol RDG-LA”

Richard Lock, Commercial Director, Libra Speciality Chemicals

Sam Vine, International Sales Manager, Libra Speciality Chemicals

Prezentacja podjęła temat korzyści ze stosowania dodatku RDG w formulacjach, m.in. w zakresie stabilności piany i właściwości zagęszczających, a także zalet oleju rzepakowego, jako zrównoważonego surowca. Przedstawiono Rapeseed DEA, który jest dietanoloamidem wytwarzanym w reakcji mieszaniny kwasów tłuszczowych z olejem rzepakowym. Ma postać lepkiej cieczy i może być wykorzystywany do stabilizacji piany w produktach do kąpieli (szamponach, mydłach do rąk) oraz jako emulgator w kosmetykach. Libra oferuje RDG w dwóch wariantach: Libranol RDG przeznaczony do środków smarnych i domowych preparatów czyszczących oraz RDG-LA do stosowania w produktach higieny osobistej i domowych środkach czystości.

Przedstawiciele spółki omówili kilka przykładów formulacji z RDG-LA, m.in. intensywnie działające, skoncentrowane płyny do mycia naczyń, z naciskiem na zdolność do wytwarzania gęstej piany oraz jej stabilność w niskich i wysokich temperaturach.

Przypomnieli także, iż w ostatnich 18 latach ceny oleju rzepakowego są bardziej stabilne niż ceny oleju kokosowego, a przy tym cena oleju rzepakowego za tonę jest znacznie niższa. W 2016 r. światowa produkcja oleju rzepakowego była siedmiokrotnie wyższa od produkcji oleju kokosowego. Rzepak daje możliwość zrównoważonej uprawy na gruntach rolnych, a dodatkowo wzbogaca glebę w azot, wpływając na jej regenerację. Olej kokosowy produkowany jest natomiast w systemie monokultury, a tym samym powoduje wyłączenie gruntów rolnych z innych upraw. Chociaż uprawa palmy kokosowej zapewnia wyższy uzysk z hektara (2689 l) niż rzepak (1190 l), to przewagę tę niweluje sposób wykorzystania gruntu – oprócz rzepaku teren można wykorzystywać pod uprawę innych roślin lub do innych celów. Rzepak jest rośliną regeneracyjną, która wywiera korzystny wpływ na glebę i użyźnia ją pod przyszłe uprawy.

 

„Biodegradowalne, nietoksyczne ścierniwa firmy CFF najlepszym rozwiązaniem dla innowacyjnych i zrównoważonych receptur”

Jeanette Hagen, Product Manager CFF GmbH & Co.

Jak zauważyła autorka wystąpienia, co roku do mycia i czyszczenia zużywa się tysiące ton produktów chemii gospodarczej. Większość z tych produktów zawiera pochodne ropy naftowej, syntetyczne i często toksyczne surowce, które utrzymują się w środowisku, powodując skażenie organizmów wodnych i wywołując problemy zdrowotne u ludzi. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest opracowywanie innowacyjnych i zrównoważonych receptur na bazie nietoksycznych, ulegających biodegradacji składników czyszczących. Jednym z takich surowców jest właśnie naturalna celuloza, której stosowanie nie wymaga deklaracji REACH.

Firma CFF specjalizuje się w indywidualizowanej produkcji cząstek celulozy o różnej wielkości i kształcie. Dzięki wysokiej absorpcji mechanicznej celuloza doskonale sprawdzać ma się jako środek zapobiegający zbrylaniu lub lepiszcze w produktach proszkowych. Dzięki swoim właściwościom może być również wykorzystywana jako nośnik, wypełniacz, a nawet ścierniwo.

W ocenie Jeanette Hagen, naturalna celuloza odznacza się niższymi właściwościami ściernymi niż cząstki mineralne. Cząstki celulozy oferowane przez CFF mają też potwierdzone łagodne działanie i nie powodują uszkodzeń, dzięki czemu sprawdzają się w środkach ściernych i polerujących do delikatnych powierzchni. Poza dobrymi właściwościami pod względem zdolności integracji i stabilizacji formulacji cząstki celulozy ulegają całkowitej biodegradacji w wodzie słodkiej w ciągu jednego do dwóch miesięcy.

– Celuloza jest doskonałą zrównoważoną alternatywą dla syntetycznych cząstek ściernych i ma w sobie duży potencjał do opracowywania innowacyjnych produktów – brzmiało podsumowanie prezentacji.

 

„Zrównoważona i uniwersalna impregnacja w zastosowaniach domowych i samochodowych”

Alina Gomolka, BF General Industries – BU Consumer Care Technical Service, CHT Germany

W swoim wystąpieniu przedstawicielka firmy CHT Germany podkreśliła, że większość powierzchni wymaga odpowiedniej ochrony przed zabrudzeniem, szkodliwym wpływem środowiska i wilgocią. Dostępnych jest wiele różnych związków zapewniających taką ochronę, np. woski, parafina, silikony czy fluoropochodne węglowodory. Konsumenci zaś poszukują produktów, które są łatwe w użyciu, a jednocześnie uniwersalne, a przy tym nie zawierają szkodliwych substancji chemicznych. Trend ten utrudnia dobór odpowiedniego środka ochronnego do produktu, ponieważ woski i parafina są często używane w połączeniu z rozpuszczalnikami i wymagają polerowania.

W ocenie Aliny Gomolki, fluoropochodne węglowodory są bardzo skuteczne, jednak już od kilku lat ich stosowanie spotyka się z krytyką. Dobrą bazę stanowią natomiast silikony, jednak ze względu na charakterystykę funkcjonalną nie wszystkie silikony nadają się do takich zastosowań.

Przedstawiony w trakcie prezentacji dodatek o nazwie Hansa Care 7140 jest innowacyjnym produktem przeznaczonym do opracowywania impregnatów odpowiednich do niemal wszystkich rodzajów powierzchni. Produkt stanowi wodny roztwór modyfikowanych siloksanów. Może być wykorzystywany w impregnatach do odzieży plenerowej, środkach do ochrony drewna czy preparatach do polerowania lakierów samochodowych. Pokryte powłoką powierzchnie odznaczają się doskonałymi właściwościami antyadhezyjnymi, umożliwiając proste i wygodne czyszczenie. Dzięki temu można łatwo usunąć pozostałości owadów z powierzchni samochodowych oraz skutecznie zabezpieczyć podłogi tarasowe przez zabrudzeniem.

Hansa Care 7140 posiada innowacyjny skład pozbawiony rozpuszczalników alifatycznych. Jest to nowoczesny produkt na bazie wody, niezawierający fluoropochodnych węglowodorów.

 

„Zmodyfikowany wosk słonecznikowy do zastosowania w produktach do polerowania i pielęgnacji samochodów”

Bernd Latza Marketing & Technical Sales, BYK-Chemie

Gość konferencji wyjaśnił, że w ostatnim czasie obserwowany jest stały wzrost popytu na produkty pielęgnacyjne na bazie surowców ze źródeł odnawialnych. Przykładem są preparaty przeznaczone do powierzchni skórzanych i samochodowych powłok lakierniczych. Produkty ze znakiem eco, na bazie surowców pochodzenia roślinnego, stają się dziś standardem w formulacjach do pielęgnacji i polerowania.

W przeciwieństwie do innych produktów pochodzenia roślinnego, produkcja wosku słonecznikowego nie wymaga jednak dodatkowych obszarów do zakładania upraw w systemie przemysłowym. Obok dobrze znanego wosku pszczelego oraz wosku carnauba, wosk słonecznikowy również zapewnia skuteczną ochronę powierzchni.

Wosk słonecznikowy pozyskiwany jest z nasion słonecznika, które są naturalnie pokryte cienką warstewką wosku. Delikatny, żółty wosk słonecznikowy wytwarzany jest w procesie delikatnej rafinacji. Temperatura topnienia wosku słonecznikowego wynosi 80°C, a więc jest to wosk dość twardy w porównaniu z innymi naturalnymi woskami. Jest jednak łatwy w polerowaniu, a przy tym niepolarny, zapewniając znakomitą barierę dla wody i oleju.

Zaprezentowany w trakcie konferencji nowy Aqacer 570 jest zrównoważonym i przyjaznym dla zasobów naturalnych dodatkiem opracowanym na bazie oleju słonecznikowego. Dzięki modyfikacji woskiem carnauba gwarantuje optymalne właściwości produktów pielęgnacyjnych do powierzchni powlekanych i niepowlekanych oraz środków polerujących. Formulacje zawierające Aqacer 570 znacząco poprawiają hydrofobowość, oleofobowość i odporność na opady. Jednocześnie Aqacer 570 zachowuje dobrą polerowalność produktów do pielęgnacji i polerowania.

 

"Rewoferm SL One – wszechstronny biosurfaktant w zastosowaniach do czyszczenia domowego”

Michael Fender, technical services manager, Evonik Industries

Jak stwierdził przedstawiciel koncernu Evonik, soforolipidy są biosurfaktantami należącymi do grupy surfaktantów cukrowych. Są wytwarzane w procesie fermentacji przy wykorzystaniu naturalnych drożdży niezawierających GMO, a także z pochodzącego z Europy cukru oraz surowców olejowych. W produkcji nie stosuje się oleju palmowego ani jego pochodnych.

Dodatek Rewoferm SL One jest surfaktantem ekologicznym, na co wskazuje niski ślad węglowy oraz wskaźnik zawartości węgla ze źródeł odnawialnych (RCI) wynoszący 100%. Jednocześnie soforolipidy wykazują doskonały profil toksykologiczny i ekotoksykologiczny oraz ulegają pełnej biodegradacji. Dodatkowo mają ogromny potencjał w zakresie zastosowań w domowych środkach czystości, takich jak płyny do ręcznego mycia naczyń, preparaty do czyszczenia powierzchni twardych czy usuwania zabrudzeń tłuszczowych. Zaprezentowany dodatek Rewoferm SL One poprawia skuteczność działania formulacji czyszczących. Przykładowo, częściowe zastąpienie tym składnikiem surfaktantów w płynach do ręcznego mycia naczyń skutkuje lepszymi właściwościami pianotwórczymi i poprawia skuteczność usuwania zabrudzeń tłuszczowych. W płynnych środkach do prania można z kolei osiągnąć wyższą skuteczność usuwania zabrudzeń. Rewoferm SL One wykazuje wysoką zdolność pianotwórczą niezależnie od stopnia twardości wody. Zgodnie z dostępną wiedzą, Rewoferm SL jest obecnie najbardziej przyjaznym dla środowiska surfaktantem na rynku. Spełnia wymagania OECD 301 F i EN ISO 11734 w zakresie szybkiej biodegradacji zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. W badaniach toksyczności dla wody (OECD 211 i 202) Rewoferm SL osiągnął znacznie lepsze wyniki niż wszystkie konwencjonalne referencyjne produkty powierzchniowo czynne.

 

„Rozwiązania do kapsułek do prania w niskich temperaturach”

Cesare Fumagalli, Marketing Home Care / I&I, BASF Italia

Zdaniem przedstawiciela koncernu BASF, w europejskim segmencie środków do prania coraz większą popularnością cieszą się produkty w opakowaniach zawierających pojedynczą dozę. Jest to innowacyjny format o znacznej wartości dodanej, który doskonale wpisuje się w główne trendy w tej branży: wygodę stosowania, skuteczność i ekologię. Skoncentrowana postać i niewielkie rozmiary odpowiadają potrzebom rozwijającego się handlu detalicznego i dystrybucji za pośrednictwem Internetu. W kapsułkach zawierających pojedynczą dozę środka piorącego istotne jest przede wszystkim skuteczne usuwanie zabrudzeń w niskich temperaturach oraz atrakcyjny wygląd produktu. BASF oferuje rozwiązania wykorzystujące enzymy, polimery i modyfikatory reologii, które umożliwiają osiąganie wysokiej skuteczności zgodnej z oczekiwaniami konsumentów. I właśnie w trakcie konferencji dokonano krótkiej prezentacji oferty BASF w omawianym obszarze.

Przedstawiono m.in. istotę działania enzymu o nazwie Lavergy Pro 104 L (subtylizyna –  bioaktywny enzym), dzięki któremu środki do prania ubrań zapewniają efektywne działanie nawet przy temperaturze wody nie przekraczającej 20˚C. Inna nowość BASF to oferta środków poprawiających skuteczność i estetykę detergentów oraz zmiękczaczy tkanin. To m.in. specjalny polimer Sokalan HP 20, który można stosować w płynnych detergentach. Nawet w niskich temperaturach aktywnie usuwa on cząsteczki brudu z odzieży i zapobiega jej szarzeniu, co zapewnia czyste pranie przy niskim zużyciu energii.

 

„Wielofunkcyjne środki hydrotropowe istotnym składnikiem produktów czyszczących”

Sorel Muresan, Section Manager TS&d Cleaning EMEIA, AkzoNobel Surface Chemistry AB

Hydrotropy to zróżnicowana grupa organicznych związków chemicznych, które w odpowiednio dużym stężeniu mają zdolność do zwiększania rozpuszczalności substancji hydrofobowych w wodzie. Podobnie jak surfaktanty, mają charakter amfifilowy, jednak ich fragmenty hydrofobowe są mniejsze. W efekcie w środowisku wodnym nie ulegają one samoagregacji w micele. Są powszechnie stosowane w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Poza właściwościami solubilizacyjnymi wielofunkcyjne hydrotropy lub kosurfaktanty wprowadzają wartość dodaną do receptur czyszczących. Korzyść ze stosowania wielofunkcyjnych hydrotropów polega na działaniu synergistycznym z podstawowymi surfaktantami. Można je stosować w niskich stężeniach, regulują powstawanie piany, są zgodne z układami o wysokiej zasadowości/zawartości elektrolitów, mają ograniczony wpływ na środowisko oraz niski poziom toksyczności względem środowiska i ludzi. Przykładowymi hydrotropami są p-toluenosulfonian sodu, sole sodowe, potasowe lub amonowe sulfonianowych pochodnych ksylenu i kumenu. Hydrotropy są łatwo biodegradowalne. Ich czas biodegradacji wynosi poniżej 40 dni w wodzie słodkiej.

W trakcie prezentacji omówiono ofertę spółki AkzoNobel Surface Chemistry. Obejmuje ona kilka grup wielofunkcyjnych hydrotropów, m.in. surfaktanty kationowe i amfoteryczne, glukozydy alkilowe i etoksylowane aminy alkilowe. W ramach prezentacji przedstawiono oferowane przez AkzoNobel Surface Chemistry kosurfaktanty wraz z przykładowymi formulacjami oraz ich działaniem.

 

„Zastosowania i wydajność sensoryczna innowacyjnej technologii kapsułkowania do dostarczania zapachów w produktach chemii gospodarczej”

Claudia Ventura, Scientist – Polymer & Encapsulation Technologies, Ashland

Jak zauważyła autorka wystąpienia, kompozycje zapachowe są stosowane w wielu produktach chemicznych codziennego użytku, m.in. odświeżaczach powietrza, płynach do płukania tkanin czy środkach do prania. Pozwalają uzyskać wrażenie świeżości, czystości i dobrego samopoczucia. Ma to znaczenie, gdyż w sektorze chemii gospodarczej dąży się do uzyskania w produktach trwałego, atrakcyjnego zapachu, który będzie korzystnie wpływać na nastawienie emocjonalne konsumentów. Odczucie czystości i świeżości buduje pewność siebie i dodaje energii. Zapachy utrwalone w procesie kapsułkowania są wykorzystywane w produktach chemii gospodarczej od wielu lat, nadając im długotrwały zapach oraz umożliwiając jego kontrolowane uwalnianie. Aktywacja zapachu „na żądanie” pobudza zmysły i podnosi poziom zadowolenia konsumenta.

Aktualnie do uwalniania zapachów w środkach do prania wykorzystywana jest technologia kapsułkowania bazująca na żywicy melaminowo-formaldehydowej. Technologia ta ma jednak pewne ograniczenia pod względem stabilności, wydajności oraz globalnej akceptacji. Zastrzeżenia budzi anionowy ładunek powierzchniowy oraz powstawanie zanieczyszczeń formaldehydowych.

Tymczasem Ashland opracował innowacyjną technologię kapsułkowania na bazie akrylanów. Wykazuje ona doskonałą skuteczność wprowadzania zapachów do środków do prania oraz trwałość doznań sensorycznych. Uwalnianie zapachu odbywa się poprzez pękanie kapsułek. Proces można kontrolować dzięki modyfikowaniu budowy otoczki kapsułki oraz wielkości cząstek.

 

„Wydajne surowce pochodzenia mineralnego do czyszczenia powierzchni – trendy i rozwiązania”

Katja Reichenbach, Head of Market Development & Innovation Europe Omya International AG

Mówiąc o trendach w zakresie czyszczenia powierzchni, prelegentka stwierdziła, że to skuteczność działania stanowi podstawowy wymóg dotyczący domowych środków czystości. Jednak produkty, które są nie tylko skuteczne, ale także przyjazne dla środowiska i przystępne cenowo, zapewniają konsumentom pełen pakiet korzyści. Tendencja do poszukiwania zdrowszych i bezpieczniejszych produktów jest widoczna nie tylko w sektorze spożywczym, ale również w branży domowych środków czystości. Zainteresowanie konsumentów zrównoważonymi, ekologicznymi środkami czyszczącymi stale rośnie.

Przedstawione w czasie prezentacji mineralne środki do czyszczenia powierzchni, opracowane na bazie węglanu wapnia lub dolomitu, są w ocenie przedstawicielki firmy Omya idealnym rozwiązaniem spełniającym oczekiwania konsumentów. Dzięki potwierdzonej skuteczności węglan wapnia i dolomit są wykorzystywane w produktach czyszczących do użytku domowego i zastosowań przemysłowych już od wielu lat. Mają ugruntowaną pozycję jako składniki ścierne w środkach do czyszczenia powierzchni, takich jak mleczka szorujące czy proszki do czyszczenia. Składniki mineralne Omya są produkowane z marmuru, wapienia i dolomitu. Dzięki temu są nie tylko skuteczne, ale też przyjazne dla środowiska naturalnego. Zapewniają właściwości sorpcyjne, regulowaną ścierność i dobrą zdolność polerowania. Po uwolnieniu do środowiska nie wywołują szkód w ekosystemach.

– Omya oferuje odpowiednie rozwiązania dla każdego typu powierzchni i każdego pożądanego poziomu połysku. Dzięki licznym zakładom i oddziałom nasza firma jest blisko branży chemii gospodarczej. Umożliwia to skrócenie odległości transportowych oraz wysoki poziom obsługi klientów – stwierdziła podczas konferencji Katja Reichenbach.

 

„Kompleksowa charakterystyka fizyczna receptur”

Arnold Uhl, Director of Sales & Marketing Department LUM GmbH

W trakcie prelekcji padło stwierdzenie, że formulacje środków czystości, produktów pielęgnacyjnych i kosmetycznych mają często postać zawiesiny lub emulsji o różnorodnych właściwościach dostosowanych do określonych zastosowań. Im więcej składników zawiera receptura, tym większy jest jej stopień złożoności i tym bardziej kompleksowym testom poddawany jest produkt końcowy.

Prezentacja skupiała się na charakterystyce fizycznej, a zwłaszcza właściwościach cząstek i charakterystyce dyspersyjnej. Autor wystąpienia zapewnił, iż nowy analizator dyspersji umożliwia prostą analizę i ocenę złożonych produktów przemysłowych, podając nie tylko bezpośredni wynik stabilności, ale także dane o rozkładzie wielkości cząstek, rozkładzie szybkości rozdzielania i hydrodynamicznej gęstości cząstek. Zarówno stężone formulacje, jak i zawiesiny oraz emulsje w niskich stężeniach, o różnych właściwościach optycznych, można poddawać pomiarom w pojedynczym urządzeniu. Jest to rozwiązanie zarówno efektywne, jak i oszczędne. Umożliwia wykonywanie porównawczych lub predykcyjnych analiz okresu trwałości oryginalnych dyspersji zgodnie z normą ISO/TR 13097 w krótkim czasie dzięki unikatowej, opatentowanej technologii STEP-Technology oraz bezpośredniemu fizycznemu przyspieszaniu procesu rozdziału. Rozszerzenie zastrzeżonej technologii STEP-Technology o analizę rentgenowską umożliwia badanie separacji i konsolidacji metodą fingerprinting w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu promieniowania RTG. Wizualizacja „in-situ” zmian jednorodności oraz powstawania osadów odgrywa równie istotną rolę w branży chemii gospodarczej i higieny osobistej, produkcji farb i pigmentów, jak i w przemyśle ceramicznym.

 

„Konserwacja mokrych chusteczek – wyzwania i możliwości”

Bernd Heinken, Head of Customer Support SAI, Schülke & Mayr

Jak przekonywał prelegent, bezpieczeństwo mikrobiologiczne chusteczek nawilżanych stanowi bezwzględny priorytet z punktu widzenia zdrowia klientów oraz ochrony materiałów. Osiągnięcie odpowiedniej stabilności mikrobiologicznej w chusteczkach nawilżanych jest jednak coraz większym wyzwaniem. Zarówno formulatorzy, jak i konsumenci są jednak niechętni stosowaniu substancji biobójczych w produktach do zastosowań domowych, a związki tego typu wzbudzają wiele dyskusji. Trend w kierunku „naturalnych” i „ekologicznych” produktów oraz rosnąca popularność oznaczeń ekologicznych wymuszają na producentach modyfikowanie istniejących receptur. Ponadto ciągłe zmiany prawne w zakresie bezpieczeństwa produktu i konsumenta obniżają poziom globalnej akceptacji dla aktualnie stosowanych substancji czynnych o działaniu konserwującym. Niezbędne są zatem specyficzne, bardziej zindywidualizowane rozwiązania do ochrony chusteczek nawilżanych przez skażeniem mikrobiologicznym.

Zdaniem autora wystąpienia, cel ten można osiągnąć wyłącznie dzięki połączeniu kilku aspektów technicznych, z uwzględnieniem otoczenia prawnego oraz wymogów marketingowych.

W prezentacji omówiono aktualny status tradycyjnych konserwantów wykorzystywanych w chusteczkach nawilżanych do zastosowań domowych, a także nowe możliwości w tej dziedzinie wraz z najnowocześniejszymi koncepcjami. Wyniki testów potwierdzają wysoką funkcjonalność innowacyjnych konserwantów w odniesieniu do najnowszych mieszanin. Dane eksperymentalne z testów obciążeniowych wskazują na konieczność odpowiedniej stabilizacji mikrobiologicznej chusteczek nawilżanych oraz uwzględnienia aspektu zgodności z obowiązującymi przepisami i przyszłymi oczekiwaniami konsumentów.

 

„Badania porównawcze skuteczności receptur komercyjnych do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni domowych”

Zoltán Szilágyi, managing director, CTAdvisors-chemical technical advisors

W swojej prelekcji mówca wskazał, że coraz częściej formulacje czyszczące z segmentu przemysłowego i instytucjonalnego są wykorzystywane w zastosowaniach domowych, np. przy pielęgnacji samochodów czy ogrodów, majsterkowaniu i pracach hobbystycznych. Uporczywe zabrudzenia z tłuszczu lub barwników na większości powierzchni można natomiast usuwać przy pomocy formulacji do użytku domowego, które były wcześniej z powodzeniem wykorzystywane w zastosowaniach instytucjonalnych. Na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci w czyszczeniu i odtłuszczaniu powierzchni domowych dominowały jednak klasyczne receptury, zawierające surfaktanty anionowe i niejonowe. W ostatnim czasie z powodzeniem wprowadzane są z kolei nowe – bardziej skuteczne od poprzednich – receptury na bazie specyficznych, dobrze zbilansowanych surfaktantów niejonowych+kationowych i niejonowych+amfoterycznych. W trakcie prezentacji omówiono podstawowe cechy poszczególnych typów formulacji oraz wyniki badań porównujących skuteczność szeregu receptur komercyjnych wykorzystywanych w różnych krajach w środkach czyszczących i odtłuszczających do użytku domowego.

 

„Nowe osiągnięcia w dziedzinie testowania detergentów: innowacyjne metody testowania z nakierowaniem na konsumentów”

Matthäus Ryl, Sales Executive, SGS Institut Fresenius

Zdaniem przedstawiciela SGS Institut Fresenius, metody wykonywania testów zawsze stanowiły istotne zagadnienie w branży detergentów i kosmetyków. Ich celem jest ocena różnic między produktami oraz jakością poszczególnych receptur i składników lub też potwierdzenie właściwości produktów podawanych na opakowaniach. Głównym czynnikiem napędzającym opracowywanie metod testowania są jak wiadomo grupy robocze. Zbierają się one wówczas, gdy dostępne metody nie umożliwiają różnicowania produktów. Oprócz tego instytuty badawcze opracowują własne metody, m.in. po wprowadzeniu do produktu nowego składnika (np. enzymów w płynach do ręcznego mycia naczyń).

W SGS Institut Fresenius przyjęto jednak inne podejście, które zostało omówione podczas konferencji. Zapytano konsumentów, czego oczekują od produktów do czyszczenia posadzek, ręcznego mycia naczyń czy prania w pralce automatycznej. Na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych przystąpiono do opracowywania/aktualizacji metod testowania. Pierwszym projektem zrealizowanym w ramach tego podejścia była aktualizacja testów skuteczności działania środków do ręcznego mycia naczyń. W ten sposób opracowano protokół testu talerzowego 2.0. Test został przedstawiony podczas prezentacji wraz z krótkimi informacjami dotyczącymi opracowywania kolejnych metod w oparciu o dane konsumenckie.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualnościWięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)WięcejSonda

Jak oceniasz obowiązek wprowadzenia sprawozdawczości ESG?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie