Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

VIII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej w formule wirtualnej zgromadziła ponad 70 osób

2021-12-07

7 grudnia 2021 r. odbyła się VIII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej. Wydarzenie było transmitowane online. Wzięło w nim udział ponad 70 osób.

Sponsorami tegorocznego wydarzenia były firmy: Dachser Sp. z o.o., Konica Minolta Sensing Europe B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce, KRAHN Chemie Polska Sp. z o.o. i Safic-Alcan Polska Sp. z.o.o. Patronat branżowy objęła firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, a patronaty: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polski Związek Producentów Farb i Klejów, Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej.

Konferencja składała się z czterech części; w każdej wygłaszane były 20 minutowe prelekcje. Poniżej prezentujemy omówienie konferencyjnych prelekcji.

 

Konrad Gruda, odpowiedzialny za Roland Berger Polska

Trendy wpływające na rynek produktów chemii budowlanej

W ocenie prelegenta, branża budowlana boryka się obecnie z problemami dotyczącymi kosztów i dostępności materiałów oraz siły roboczej. Są to wyzwania natury przejściowej lub wynikające z globalnych zmian, megatrendów. Te megatrendy będą kształtować światową gospodarkę, społeczeństwo i politykę oraz będą miały duży wpływ na nasz sposób życia/pracy, co wiąże się z odpowiednimi wyzwaniami. W prelekcji wskazano 20 megatrendów, z czego kilka będzie miało kluczowe znaczenie dla branży budowlanej. Będą to:

- Przejście na aktywne/inteligentne budynki (zwykłe budynki będą wyposażane w zautomatyzowane systemy i technologie bezprzewodowe, staną się aktywnymi źródłami danych),

- Przeniesienie części prac poza plac budowy (procesy budowlane przenoszą się z placów budowy do zakładów produkcyjnych, przez co wzrasta znaczenie prac przygotowawczych),

- Automatyka, robotyka i sztuczna inteligencja umożliwiają inteligentny proces budowy (zastąpienie ciężkiej pracy pracowników budowlanych inteligentnymi i efektywnymi metodami budowania),

- Cyfryzacja (rozwiązania cyfrowe polegają na identyfikacji i zarządzaniu cyfrowymi punktami kontaktu z uczestnikami procesu,

- Minimalizacja emisji CO2 i odpadów w całym cyklu życia budynków/budowli (zrównoważony rozwój, zarówno z ekonomicznego, jak i środowiskowego punktu widzenia ma na celu zmniejszenie ilości emisji odpadów do środowiska).

 

Krzysztof Hornicki, wiceprezes zarządu, Interseroh Advisory Spółka z o.o.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP) w przemyśle chemii budowlanej

Prelegent przypomniał, że ROP to zestaw środków zobowiązujących producentów do ponoszenia finansowej lub finansowej i organizacyjnej odpowiedzialności za gospodarowanie ich produktami na etapie cyklu życia, gdy stają się one odpadam. ROP wywodzi się z zasady „zanieczyszczający płaci”, zgodnie z którą koszty działań mających na celu likwidację zanieczyszczenia ponosić ma bezpośredni sprawca szkody w środowisku lub sprawca zagrożenia powstania tej szkody.

Aktualnie przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu produkty chemii budowlanej w opakowaniach zobowiązani są do zapewnienia odzysku i recyklingu powstających odpadów opakowaniowych. W zdecydowanej większości przypadków przedsiębiorcy z branży chemii budowlanej realizują swoje zobowiązania zza pośrednictwem podmiotów zewnętrznych - organizacji odzysku opakowań.

Po 2023 r. nastąpi zróżnicowanie wysokości obciążeń dla przedsiębiorców pod względem między innymi kosztów zagospodarowania odpadów opakowaniowych oraz możliwości ich recyklingu (ekomodulacja stawek). W efekcie zmian podmioty wprowadzające do obrotu produkty w opakowaniach zostaną zobowiązane do realizacji zupełnie nowych obowiązków wynikających z ROP oraz do ponoszenia znacznie wyższych kosztów związanych ze zbiórką i recyklingiem powstających odpadów opakowaniowych.

 

Anna Królak, starszy specjalista ds. REACH i CLP, THETA Consulting Sp. z o.o.

Wady i zalety nowego systemu zgłoszeń mieszanin stwarzających zagrożenie (PCN) ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania produktów w branży budowlanej

Autorka prezentacji mówiła o ujednoliceniu sposobu zgłaszania informacji o mieszaninach stwarzających zagrożenie we wszystkich krajach UE. Wskazała, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje zharmonizowany system zgłaszania mieszanin klasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie do odpowiednich organów kompetentnych w krajach członkowskich dla zastosowań konsumenckich i profesjonalnych. System zastąpił obowiązujące do tego czasu przepisy lokalne (w Polsce system ELDIOM). Dla zastosowań przemysłowych obowiązkowo nowy system zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r., ale chętni już dziś mogą do niego przystąpić dobrowolnie.

Zgodnie z nowym systemem dokonywania zgłoszeń, importer lub dalszy użytkownik (formulator), a w niektórych sytuacjach także i dystrybutor, przed wprowadzeniem do obrotu mieszaniny stwarzającej zagrożenie ma obowiązek przygotować i przesłać zestaw danych o swoim produkcie. Informacje, które należy przekazać podczas zgłoszenia to: dane kontaktowe, nazwa handlowa lub nazwy mieszaniny, rodzaj i rozmiar opakowania, zastosowanie produktu, kategorie produktu zgodnie ze zharmonizowanym europejskim systemem kategoryzacji produktów (EuPCS), niepowtarzalny identyfikator postaci użytkowej (UFI), informacje dotyczące zagrożenia, informacje toksykologiczne, informacje o właściwościach fizyczno-chemicznych, informacje o pełnym składzie mieszaniny.

 

Artur Staniec, Managing Director CEE, Simon-Kucher & Partners

Michał Zimiński, Director, Simon-Kucher & Partners

Pricing i digital w branży chemii budowlanej

Podczas prezentacji skupiono się na aspektach pricingu oraz digitalizacji. Przedstawiono przykładowe sposoby wychodzenia z presji cenowej oraz omówiono różne aspekty digitalizacji z punktu widzenia produktów, kanałów dotarcia do klientów oraz organizacji procesów wewnętrznych.

Autorzy przekonywali, że podczas pandemii wiele firm zwiększyło swoje marże: w przemyśle budowlanym było to 72% przedsiębiorstw, a w przemyśle chemicznym – 67%. Nastąpiło to z uwagi na fakt, że gwałtownie wzrósł popyt na produkty, ale też spadły koszty produkcji i poprawiły się ceny. Kluczowymi czynnikami były zatem wolumen i ceny, ale rosnąca aktualnie inflacja może w przyszłym roku odwrócić tę tendencję.

Zdecydowana większość firm, które najlepiej poradziły sobie w 2020 r. ryzykowało utratę zysków w 2021 r., ponieważ nie brali oni pod uwagę nadchodzących efektów inflacyjnych. Planowany wzrost cen pozostaje konserwatywny we wszystkich branżach, z wyjątkiem chemii i logistyki, gdzie ok. 60% firm planuje wzrost powyżej inflacji. Autorzy wskazali też, że firmy chcą wprawdzie podnosić ceny, ale większość ma z tym problemy. Osiąga się średnio tylko 1/3 wzrostu cen, do którego się dąży. Oznacza to, że nawet przy wzroście inflacji większość firm będzie tracić. Jednocześnie też wysoka inflacja wymaga relatywnie dużych podwyżek, które mogą być nieakceptowane przez klientów, a wielu handlowców zapomniało, jak skutecznie podnosić ceny.

 

Julia Łokaj, aplikant adwokacki, Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j.

Mateusz Winczura, aplikant adwokacki, Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j.

Przezorny zawsze bezpieczny, czyli o tym, jak przygotować się na spory w przedmiocie bezpieczeństwa produktu

Wystąpienie dotyczyło praktycznych uwag dotyczących odpowiedniego przygotowania się przez producentów, importerów i sprzedawców produktów budowlanych i produktów biobójczych. Przedstawiono najważniejsze aspekty odpowiedzialności za produkt, w tym przede wszystkim jej przesłanki oraz ich praktyczne rozumienie. Mocno skoncentrowano się wokół problematyki zalecanych działań na każdym etapie życia produktu, które zmierzają do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego producenta, importera i sprzedawcy pod kątem przyszłych sporów. Dokładnie omawiano tematykę archiwizacji dokumentacji oraz zapewnienia prawidłowej komunikacji z osobą zgłaszającą roszczenie. Wskazano tutaj na konieczność posiadania takich dokumentów, jak certyfikaty, instrukcje, deklaracje zgodności oraz wszelkiej dokumentacji technicznej przeznaczonej dla konsumentów oraz ich wszystkich aktualizacji. Wszystko po to, aby jak najskuteczniej móc dowieść braku wady instrukcyjnej i obserwacyjnej produktu. W przypadku zaistnienia tzw. incydentu konsumenckiego producent powinien wiedzieć w jaki sposób sprawnie podejmować działania naprawcze oraz komunikacyjne z regulatorem i nabywcami produktów, tak aby osiągnąć cel, jakim jest posiadanie dowodu braku wady obserwacyjnej i  braku winy przy działaniach po otrzymaniu sygnału o incydencie konsumenckim.

 

Julia Besz, Associate, Domański Zakrzewski Palinka sp.k.,

Anna Hlebicka-Józefowicz, Senior Associate, Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Whistleblowing, czyli zgłaszanie nieprawidłowości. Nowe obowiązki dla branży chemii budowlanej. Jak zapewnić przejrzystą komunikację w firmie?

Whistleblowing to zgłaszanie informacji o potencjalnym lub zaszłym już naruszeniu wewnątrz organizacji, które ma na celu jego zidentyfikowanie („wychwycenie”) i wyeliminowanie. Osobę, która dokonuje zgłoszenia nieprawidłowości nazywamy sygnalistą. Warto mieć na uwadze, że sygnalista ma działać bezinteresownie w interesie publicznym lub w trosce o swoje miejsce zatrudnienia, nie zaś być donosicielem.

Na mocy przepisów UE od 2019 r. obowiązuje nowy standard ochrony sygnalistów. W Polsce trwają prace nad przygotowaniem ustawy wdrażającej unijną dyrektywę. Na jej mocy chronieni będą sygnaliści, którzy podjęli informacje o nadużyciach w kontekście związanym z pracą, m.in. pracownicy (w tym niegdysiejsi i w toku rekrutacji lub negocjacji). Zgłaszane nieprawidłowości będą miały dotyczyć licznych naruszeń prawa (m.in. ochrona środowiska; zamówienia publiczne; usługi i produkty; ochrona prywatności i danych osobowych; bezpieczeństwo teleinformatyczne; ochrona konsumentów oraz prywatności i danych osobowych). Obowiązek utworzenia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń będzie dotyczył pracodawców zatrudniających minimum 50 osób oraz pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników z „sektora wrażliwego”. Jeśli chodzi o to jakie będą konsekwencje naruszenia reżimu prawnego, to przewidziano różne sankcje, w tym grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

 

Ewelina Staszewska-Kobiela, Kierownik Rozwoju Biznesu Polska DACHSER Chem Logistics,DACHSER Sp. z o.o.

Wyzwania stojące przed eksporterami chemii budowlanej

Prelegentka przedstawiła kompetencje firmy Dachser w zakresie obsługi przewozów chemii budowlanej z przeznaczeniem na rynki zagraniczne. Jak stwierdziła, logistyka może być słabym punktem lub przeciwnie przewagą konkurencyjną, gdy chodzi o odniesienie sukcesu sprzedażowego na zagranicznych rynkach.

– Dachser to globalna sieć oferująca elastyczność odbiorów i dostaw przesyłek. Oferuje zintegrowane i skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw dla globalnego przepływu towarów. Zapewniamy pełną przejrzystość na poziomie operacyjnym i informacyjnym i oferujemy paneuropejskie połączenia między 37 krajami – mówiła Ewelina Staszewska-Kobiela.

Przedstawiła też najważniejsze zalety firmy w omawianej przez siebie tematyce. Są to ujednolicone zasady wewnętrzne ze zdefiniowanymi wyłączeniami transportowymi i ocenami ryzyka; centralne zarządzanie towarami niebezpiecznymi na lądzie, w powietrzu i na morzu; posiadanie 255 regionalnych doradców ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych; podejmowanie corocznych działań dokształcających dla doradców ds. towarów niebezpiecznych, a także regularne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dla ponad 12,7 tys. pracowników rocznie. To także dbałość o bezpieczeństwo realizowana poprzez takie aspekty, jak: dokumentacja na każdym etapie łańcucha dostaw dzięki użyciu kodów kreskowych (SSCC); bezpieczne składy dla przesyłek wartościowych; kontrole pojazdów na trasach lokalnych; cyfrowy monitoring; plombowanie pojazdów; cyfrowe kontrole wejść do budynków.

 

Artur Wyspiański, Business Development Manager, BRB Central Eastern Europe Sp. z o.o.

Nowe rozwiązania w ochronie i impregnacji materiałów budowlanych

Autor prezentacji przekonywał, iż niekorzystne warunki klimatyczne odpowiedzialne są za uszkodzenia naszych budynków. Jednakże impregnaty silikonowe pomagają zredukować/zminimalizować wszelkie negatywne skutki uszkodzeń powodowanych przez wodę (korozja kwasowa, plamy solne, wykwity, rozwój grzybów i porostów, pęknięcia związane z zamarzaniem/odmarzaniem). Jednocześnie też impregnaty silikonowe poprawiają żywotność materiału budowlanego i jego estetykę.

Silikony są najlepszymi produktami do ochrony budynków, ponieważ zapewniają dobrą hydrofobowość, są paroprzepuszczalne, odporne na alkalia i promieniowanie UV oraz silnie penetrujące, dzięki czemu zapewniają długotrwałą ochronę. W prezentacji przedstawiono ofertę firmy, na którą składa się szeroka gama materiałów na bazie czystych silanów lub silanów/siloksanów w różnych postaciach: emulsji wodnych, koncentratów rozcieńczanych rozpuszczalnikiem, proszków i kremów, które można dobierać w zależności od materiału i procesu aplikacji.

Jednym ze szczegółowo omówionych produktów był BRB Siloen® 619. To mieszanka silanowo-siloksanowa, rozpuszczalnik hydrofobowy. Podstawowe cechy produktu to dobra wodoodporność, doskonała przepuszczalność pary wodnej, dobra odporność na alkalia, dobra głębokość penetracji i trwałość (podłoże musi być suche na głębokości 5 mm bez zacieków), gwarancja niezmienionego wyglądu podłoża, powstrzymywanie rozwoju drobnoustrojów i wykwitów.

 

Radosław Ciszewski, CEO, CFI Wood Sp. z o.o.

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających na eliminację lotnych związków formaldehydu z płyt drewnopodobnych, foli finisz, farb i innych materiałów

Prezentacja omawiała rozwiązania, jakimi dysponuje spółka w zakresie obniżenia emisji formaldehydu w wyrobach drewnopodobnych oraz powłokach. Przedstawiono to w odniesieniu do obowiązujących obostrzeń dotyczących zawartości formaldehydu w wyrobach gotowych, wymogów i trendów, jakie stawia przed producentami rynek.

Badania prowadzone przez laboratorium CFI Wood wskazały, że po naniesieniu natryskowym zastosowanie firmowych rozwiązań, dodatków chemicznych z serii Forchoc E i Firchoc S w postaci sypkiej i w postaci roztworu, obniżyło emisję wolnego formaldehydu o minimum 50%, eliminując go z układu. Dodatek nanoszono na takie powierzchnie, jak sklejki, płyty wiórowe, MDF, OSB. Użycie dodatków oferowanych przez firmę pozwala na stosowanie obecnych technologii i parku maszynowego, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa produkcji i niskiej emisyjności wyrobu gotowego. Omówiono też wyniki testów dla dodatku do farb ściennych. Dodanie 5% Forchoc E spowodowało 45% obniżkę emisji formaldehydu z tego źródła. Te badania produktów, które mogą wyłapywać formaldehyd z powietrza nadal w firmie trwają. Zastosowanie dodatków nie zmienia właściwości fizycznych produktów.

 

Ewelina Dobrzyńska, CASE Product Manager, Safic-Alcan Polska Sp. z o.o.

Dodatki funkcjonalne o właściwościach fotokatalitycznych do zastosowań w samoczyszczących elewacjach i posadzkach. Wysokowydajne biocydy na bazie związków srebra

Podczas prezentacji przedstawiono funkcjonalne dodatki ADINS Clean. To produkty o właściwościach fotokatalitycznych, przeznaczone do stosowania w różnych systemach (tynki, zaprawy, betony, asfalty, emalie, farby i lakiery). Dodatki są specjalnie zaprojektowane po to, aby zredukować zabrudzenia i zanieczyszczenia poprzez działanie światła. ADINS Clean oparte jest na innowacyjnej technologii, która pozwala na stosowanie mniejszych dawek niż w przypadku produktów opartych na fotokatalizie. Dodatek ADINS Clean oferuje skuteczne rozwiązanie pozwalające uniknąć problemów z aglomeracją cząstek TiO2 oraz zwiększa efektywność poprzez osadzanie cząstek TiO2 na podłożu nieorganicznym. Dodatek służy do utrzymania niezmienionego wyglądu estetycznego powierzchni przez długi czas, zmniejszając koszty konserwacji i poprawiając jakość środowiskową stref, w których jest stosowany. ADINS Clean umożliwia większy kontakt TiO2 z zanieczyszczeniami, zwiększając przez to aktywność fotokatalityczną.

W drugiej części prezentacji przedstawiono dodatki ADINS Protection, to jest wysokowydajne biocydy oparte na opatentowanej technologii naturalnych krzemianów z substancjami aktywnymi. Prelegentka przybliżyła spektrum aktywności tych biocydów na różne substancje biologiczne. Przedstawiony został zakres ich zastosowań oraz wpływ na trwałość wyrobów.

 

Stanislav Sulla, Area Manager Eastern Europe, Konica Minolta Sensing Europe B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Wyraźna przewaga konkurencyjna dzięki profesjonalnemu zarządzaniu kolorami

– Większość z nas miała kiedyś do wykonania jakieś ważne zadanie związane z dopasowaniem kolorów, a nasze oczy nie okazały się miarodajne. Aby uniknąć rozczarowań, potrzebujemy pomocy – tłumaczył prelegent.

W swoim wystąpieniu zastanawiał się on nad tym, czy mierzyć, czy nie mierzyć kolorów i w jaki sposób to robić oraz jak uniknąć pułapek związanych z subiektywnym postrzeganiem kolorów? Omawiał wyzwania związane z werbalną i wizualną komunikacją kolorystyczną. Oceniał efektywność obiektywnej oceny kolorystycznej.

Jak tłumaczył, wzrokowa ocena i kontrola kolorów stają się w coraz większym stopniu niewystarczające. Tylko urządzenie dokonujące obiektywnych i spójnych pomiarów może dać możliwość jednoznacznego określenia parametrów wymaganych kolorów oraz utrzymania ich w ustalonym wąskim zakresie w trakcie realizacji cyklu produkcyjnego. Wybór odpowiednich spektrofotometrów to znacząca oszczędność surowców, energii, ale i czasu. Konsekwentne stosowanie profesjonalnych aparatów do pomiaru barw w codziennej pracy jest więc nie tylko koniecznym warunkiem umożliwiającym uzyskiwanie przewidywalnych i powtarzalnych kolorów, ale otwiera także drzwi do komunikowania barw pomiędzy stronami odpowiedzialnymi za ich definiowanie, producentami i klientami w sposób harmonijny, ekonomiczny i bezstratny. 

Profesjonalna kolorystyka jest w przypadku produkcji różnego rodzaju elementów sprawą kluczową i zapewnia m.in. szybki zwrot inwestycji, standaryzację procesu, wzrost efektywności oraz przewagę konkurencyjną.

 

Mirosław Marjański, przedstawiciel handlowo-techniczny, C.H. Erbslöh Polska Sp. z o.o.

Innowacyjne rozwiązanie dla systemów wodnych i wodorozcieńczalnych UV oraz konwencjonalnych do poprawy odporności powłok na zarysowania

Autor przedstawił produkt o nazwie Halox Scratch-X – nowatorski, łatwy w użyciu dodatek przeznaczony specjalnie do przezroczystego, wodorozcieńczalnego lub wodnego układu farbiarskiego o wysokim, jak i niskim połysku, utwardzalnego UV lub w sposób konwencjonalny. Jest to rozwiązanie na poprawę odporności na zarysowania. Środek ten jest łatwy w użyciu, może być dodany na każdym etapie procesu produkcyjnego, charakteryzuje się niskim VOC, nie wpływa w żaden sposób na połysk systemu oraz na jego odporność chemiczną. Zalecany poziom dozowania to 2-6% na całość receptury. Jest kompatybilny ze wszystkimi układami wodnymi i wodorozcieńczalnymi. Jego głównym zastosowaniem jest sektor meblarski oraz samochodowy, gdzie odporności na zarysowania stanowią duże wyzwanie dla producentów farb i lakierów dla wymienionych tu branż.

Halox Scratch-X jest mieszaniną trzech komponentów: nano chemii, krzemianu i dyspersji. Ta technologia umożliwiła uzyskanie sześciokrotnie większej odporności na zarysowania w stosunku do konkurencji, przy jednoczesnej poprawie twardości powłoki malarskiej i jej adhezji do podłoża, zachowując całkowitą transparentność. Ze względu na bardzo dobre wyniki w sektorze farb na drewno można go również zastosować w branży budowlanej. Produkt ten może być wykorzystany w przemyśle posadzek samopoziomujących opartych na systemach epoksydowych czy poliuretanowych, z tym zastrzeżeniem, że nie do samych posadzek, tylko do lakierów transparentnych, aplikowanych jako warstwa zabezpieczająca.

 

Damian Mączko, Technical Development Manager Pigments & Tinting Systems Coatings & Construction, Krahn Chemie Polska Sp. z o.o

Suche preparacje pigmentowe w aplikacjach chemii budowlanej i powłokach

W ocenie prelegenta, produkty chemii budowlanej coraz częściej muszą sprostać wymogom trendów kolorystycznych. To zaś rodzi wyzwanie, jak poradzić sobie z ciemnymi szarościami w galanterii betonowej, jak opanować kolorystykę przy małych partiach produkcyjnych?

W prezentacji omówiono hybrydowe pigmenty do powłok TICO. Jest to nowa klasa wysokiej wydajności żółtych, pomarańczowych i czerwonych preparacji pigmentowych. Te preparacje na bazie tytanianów umożliwiają uzyskanie wysokiego połysku, mają dobrą siłę krycia, dużą siłę barwy i odporność, czego nie da się osiągnąć przy pomocy mieszanek organicznych wysoce wydajnych pigmentów i bieli/żółtych (niklowo tytanowych) lub pigmentów wanadowo-bizmutowych.

Omówiono też preparacje pigmentowe do powłok z serii HEUCOSIN. Są to gotowe do użycia, spersonalizowane preparacje wielopigmentowe, które są predyspergowane i dostosowane do najczęściej używanych odcieni. Wszystkie typy wykazują uniwersalną charakterystykę przetwarzania i można je łatwo dyspergować. To linia produktów opracowana aby spełniać specyficzne wymagania aplikacji grubo powłokowych w polimerowych powłokach podłogowych. Technologia HEUCOSIN prowadzi do zminimalizowania floatingu oraz floodingu.

 

Paweł Boniewski, Sales Manager | Industrial Applications CEE, Clariant Poland Spółka z o.o.

Wyzwania i możliwości dla produktów chemii budowlanej w świetle zrównoważonego rozwoju

Zdaniem przedstawiciela Clarianta, Europejski Zielony Ład wymaga od firm wprowadzenia wielu dodatkowych rozwiązań i wskaźników związanych z realizacją założonych planów redukcji poziomu emisji dwutlenku węgla.

– Jesteśmy przykładem przedsiębiorstwa o ambitnej koncepcji wdrożenia nowych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Koncepcja polega na wdrożeniu systemu bilansu mas oraz segregacji i dystrybucji surowców naturalnych lub pochodzenia biologicznego. Produkty według powyższej klasyfikacji charakteryzują się znacznie niższym śladem węglowym. Kolejnym przykładem jest nasza spółka joint venture Clariant IGL Specialty Chemicals Private Limited wytwarzająca surowce z biomasy przeznaczone do zastosowania ich w wyrobach materiałów powłokowych i chemii budowlanej przyjaznych dla środowiska – mówił autor prezentacji.

Podczas konferencji szczegółowo wyjaśnił on podejście Mass Balance i Segregated Green Carbon oraz przedstawił kilka przykładów zrównoważonych dodatków dla chemii budowlanej. Opowiedział w jaki sposób Clariant oferuje możliwość zastąpienia składników pochodzących z paliw kopalnych na składniki pochodzenia biologicznego. Scharakteryzował surowce w pełni oparte na bioetanolu wytwarzanym z trzciny cukrowej lub kukurydzy.


chemia budowlanakonferencja

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualnościWięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)WięcejSonda

Jak oceniasz obowiązek wprowadzenia sprawozdawczości ESG?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie