Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

VI Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej – jest dobrze, ale rynek czekają wyzwania

2018-12-11

Tematyka branżowej legislacji i usług dla sektora zdominowały program VI Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej. Spotkanie odbyło się w Warszawie 4 grudnia 2018 r. Jego organizatorem było EPS Media, wydawca dwumiesięcznika „Chemia i Biznes”.

Konferencja złożona była z czterech części: dwóch paneli z 20-minutowymi prezentacjami, debaty branżowej oraz warsztatów. Zgromadziła ponad 75 słuchaczy. Sponsorem Strategicznym konferencji była firma AM Solutions, Sponsorem Omya Sp. z o.o., zaś Patronem Branżowym ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Patronat nad konferencją objęły: Polska Izba Przemysłu Chemicznego i Polski Związek Producentów Farb i Klejów. Współpracownicy medialni to, jak co roku, chemiabudowlana.info, chemia-budowlana.pl oraz czasopismo „Izolacje”.

Poniżej przedstawiamy opis wygłoszonych w trakcie konferencji wystąpień oraz opis części warsztatowej (dwie ostatnie prezentacje).

Budownictwo w 2018 roku – podsumowanie, wnioski, najważniejsze zagadnienia

Joanna Florczak-Czujwid, Beata Tomczak,

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku

2018 r. będzie najlepszym w historii pod względem wartości produkcji budowlano-montażowej, która jest podstawowym wskaźnikiem określającym dynamikę rynku budowlanego w naszym kraju. Na koniec roku wartość ta przekroczy 100 mld zł. Po trzech kwartałach 2018 r. roku była o 22,9% wyższa niż w roku wcześniejszym i o 5,5% wyższa niż po trzech kwartałach 2011 r., który to był do tej pory rokiem rekordowym. Za 49,1% tej wartości odpowiada budownictwo inżynieryjne, za 33,7% budownictwo niemieszkalne, a za 17,1% budownictwo mieszkaniowe. W pierwszych trzech kwartałach roku do użytku oddano 146 tys. mieszkań, co stanowi 82% wyniku za cały 2017 r. Jednocześnie do końca września br. rozpoczęto budowę 194 tys. mieszkań, co stanowi już 94% wyniku za cały 2017 r. W obydwu przypadkach odnoszących się do budownictwa mieszkaniowego miniony rok był rekordowy, zatem 2018 r. powinien te rekordy pobić.

Na koniunkturę budowlaną wpływają też plany remontowe Polaków. Z badania ASM wynika, że w 2018 r. aż 71,7% Polaków planowało remonty mieszkania/domu, podczas gdy rok wcześniej takich wskazań było 42,4%.

Pomimo tych pozytywnych danych budownictwo stoi także przed licznymi wyzwaniami, które pojawią się w najbliższych latach, a jednym z nich będą problemy na rynku pracy. Z kolei wyższe koszty produkcji materiałów budowlanych to wyższe ceny dla wykonawców, co może hamować popyt.

Odpowiedzialność za produkt w branży chemii budowlanej

Ewa Rutkowska

KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Każdy przedsiębiorca, którego produkt może wyrządzić innym szkodę (w szczególności szkodę na zdrowiu), powinien mieć świadomość ryzyka prawnego, biznesowego i wizerunkowego, które się z tym wiąże. Prowadzenie działalności biznesowej wymaga zatem coraz większego wsparcia ze strony kancelarii prawnych, m.in. w odniesieniu do odpowiedzialności za wprowadzone produkty.

Rzecz ta dotyczy m.in. takich aspektów, jak ogólne bezpieczeństwo produktu; środki zaradcze w przypadku produktów niebezpiecznych; wycofanie produktów niebezpiecznych z rynku; postępowania administracyjne w przedmiocie wycofania produktu z obrotu; zarządzanie ryzykiem z tytułu odpowiedzialności za produkt.

Doradztwo jest wskazane zwłaszcza w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, do których można zaliczyć ocenę ryzyk prawnych i wsparcie w budowaniu strategii; koordynację działań ekspertów i zespołu kryzysowego; reprezentowanie przed organami nadzoru i organami ścigania; wsparcie prawne w relacjach z poszkodowanymi; wsparcie prawne w relacjach z partnerami handlowymi; współpracę ze specjalistami w zakresie działań PR oraz współpracę z ubezpieczycielami.

Spory z zakresu odpowiedzialności za produkt dotyczą najczęściej budowania strategii wobec roszczeń odszkodowawczych; koordynacji procesu rozpatrywania roszczeń odszkodowawczych; negocjacji ugodowych; reprezentowania przedsiębiorców przed sądami w sprawach odszkodowawczych; współpracy z prawnikami z innych jurysdykcji w przypadku sporów w różnych krajach.

Zmiany legislacyjne – procedury rejestracji produktów biobójczych

Monika Cegiełka

Theta Doradztwo Techniczne

Wskazano, iż za produkt biobójczy uznaje się poddany działaniu produktów biobójczych wyrób o podstawowej funkcji biobójczej. Jednocześnie wyrobem poddanym działaniu produktu biobójczego uznaje się każdą substancję, mieszaninę lub wyrób, które zostały poddane działaniu przynajmniej jednego produktu biobójczego lub w wyniku celowego działania zawierają przynajmniej jeden produkt biobójczy.

Omówiono program przeglądu substancji czynnych. Dotyczył on zidentyfikowania substancji, które znajdowały się już na rynku, jako substancje czynne produktu biobójczego przed 14 maja 2000 r.

Poinformowano również, że pozwolenie na obrót wygasa, jeżeli jedna z substancji czynnych znajdujących się w produkcie stanie się przedmiotem decyzji o niezatwierdzeniu w danej grupie produktowej lub też wszystkie substancje czynne znajdujące się w produkcie zostaną zatwierdzone w danej grupie produktowej, a w stosunku do danego produktu nie zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia w procedurze europejskiej.

Podkreślono, iż rejestracja produktów biobójczych w procedurach europejskich zakłada, iż produktów biobójczych nie można udostępniać na rynku ani stosować, jeśli nie uzyskały pozwolenia zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

Zaznaczono, że w kontekście odnowienia pozwolenia europejskiego wniosek składany musi być przynajmniej na 550 dni przed końcem ważności.

Prawne aspekty obrotu wyrobami poddanymi działaniu produktów biobójczych – wybrane zagadnienia

Rafał Lorent

Domański Zakrzewski Palinka

W wystąpieniu przypomniano o zasadach prowadzenia obrotu wyborami poddanymi działaniu produktów biobójczych. Pozwolenie na obrót jest uzależnione od spełnienia takich wymagań, jak to, iż produkt biobójczy musi zawierać istniejące substancje czynne poddane ocenie, być skutecznym w zwalczaniu organizmu szkodliwego oraz posiadać określone zasady bezpieczeństwa przy swoim stosowaniu. Wreszcie też w takim przypadku muszą zostać określone zasady bezpieczeństwa przy postępowania z odpadami produktu biobójczego i jego opakowaniem.

Podjęto wątek wymagań prawnych w zakresie oznakowania i opakowania, czyli obowiązku informacyjnego względem konsumentów. Oznakowanie musi m.in. wskazywać, że dany wyrób zawiera produkty biobójcze, posiada właściwości biobójcze przypisywane wyrobowi poddanemu działaniu produktów biobójczych. Wyszczególnione mają być wszystkie substancje czynne zawarte w tych produktach biobójczych. Jeśli chodzi z kolei o formę oznakowania, to ma być ono w języku polskim. W stosownych przypadkach, z uwagi na rozmiar lub funkcję wyrobu poddanego działaniu produktów biobójczych, oznakowanie drukuje się na opakowaniu, w instrukcjach stosowania lub w karcie gwarancyjnej.

Za wprowadzenie do obrotu wyrobu poddanego działaniu biocydu niezgodnie z wymaganiami i/lub brak przekazywania informacji konsumentom przez dostawcę wyrobów grozi grzywna do 5 tys. zł.

Zmiany w klasyfikacji wybranych substancji czynnych biobójczych i ich wpływ na zabezpieczanie produktów chemii budowlanej

Rafał Zaj

Thor

Prezentacja miała na celu zwrócenie uwagi na wybrane problemy związane z zastosowaniem produktów biobójczych z punktu widzenia producenta wyrobów konsumenckich. Mówca skupił się na zagadnieniach związanych z użyciem produktów biobójczych, m.in. takich, jak zastosowanie, ograniczenia w dozowaniu, skuteczność i znakowanie produktów poddanych działaniu substancji biobójczych w obliczu zmiany klasyfikacji jednej z popularniejszych substancji biobójczych, a mianowicie metyloizotiazolinonu (MIT).

MIT jest stosowany na rynku UE w dwóch postaciach: w mieszaninie w stosunku 3 : 1 z pochodną chlorową metylochloroizotiazolinonu (C(M)IT), a od 2005 r. jako samodzielny konserwant. Ze względu na stwierdzone ryzyko dla zdrowia ludzi mieszaniny poddane działaniu C(M)IT/MIT (3 : 1) lub zawierające tę substancję i wprowadzone do obrotu z przeznaczeniem dla ogółu społeczeństwa nie mogą zawierać C(M)IT/MIT (3 : 1) w stężeniu powodującym klasyfikację jako substancja działająca uczulająco na skórę, chyba że narażenia można uniknąć za pomocą środków innych niż stosowanie środków ochrony indywidualnej. Nowa klasyfikacja w odniesieniu do MIT wejść ma w życie od 1 czerwca 2020 r.

Branżowy Program Promocji „Budowa i wykańczanie budowli” odpowiedzią na potrzeby rynku

Wojciech Chatys

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Branżowy Program Promocji „Budowa i wykańczanie budowli” realizowany jest przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu od początku 2018 r. Zakładając organizację narodowych stoisk informacyjno-promocyjnych na wybranych imprezach targowych na świecie, program umożliwia polskim przedsiębiorcom z szeroko pojętej branży budowlanej promocję oferty na rynkach perspektywicznych. Przedsiębiorcy mogą także starać się o uzyskanie dofinansowania do prowadzenia działań promocyjnych na rynkach zagranicznych. Wysokość dofinansowania wynosi: do 60% dla średniego przedsiębiorcy; do 75% dla małego przedsiębiorcy; do 80% dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego; do 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorców. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków (informacje na stronie PARP).

Realizacja działań podejmowanych przez PAIiH w ramach promocji branży budowlanej obejmuje Rosję, Ukrainę, Turcję, Białoruś, Kazachstan, Azerbejdżan, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Ważne jest, iż w przypadku stoiska narodowego nie dochodzi do preferowania żadnego producenta. Każda polska firma może na stoisku narodowym dostarczyć swoje materiały promocyjne; wyświetlić film promocyjny na wspólnym telewizorze; zaprosić kontrahenta na rozmowy b2b; skorzystać z infrastruktury stoiska w inny uzgodniony z obsługą sposób.

Jak zyskać na innowacyjnym rozwiązaniu w sektorze chemii budowlanej?

Piotr Godlewski

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska

W ocenie prelegenta, w branży chemii budowlanej kwestie ochrony własności przemysłowej są kluczowe. Proces komercjalizacji warto jednak zaplanować już na wczesnym etapie pracy naukowej, gdy opracowywane są założenia pożądanych cech danego rozwiązania. Istnieją ku temu bardzo użyteczne narzędzia, czyli badania patentowe, pozwalające dostosować kierunek rozwoju projektu do potrzeb rynku, a także uniknąć dublowania wynalazków innych firm, rozpoznać kondycję branży w danym regionie lub sprawdzić stan prawny patentów konkurencji. Równie ważna jest współpraca z profesjonalistą przy redagowaniu dokumentacji patentowej. Odpowiedni opis i dobrze skonstruowane zastrzeżenia patentowe mogą zaważyć na decyzji Urzędu o przyznaniu prawa wyłącznego – patentu.

Przedsiębiorstwa nie mogą także zapominać o regularnym monitorowaniu patentów branżowych. Pozwala to nie tylko strategicznie planować własne działania, modyfikować plany badawcze, ale też obserwować konkurencję. Zapewnienie właściwej ochrony innowacyjnym rozwiązaniom oraz efektywne korzystanie z informacji patentowej i narzędzi analitycznych dają skuteczną broń przeciwko potencjalnym naruszeniom ze strony konkurencji i pomagają w osiągnięciu sukcesu rynkowego.

Jednościenne nanorurki węglowe w zastosowaniu do systemów posadzkowych, chemii budowlanej i systemów antykorozyjnych

Mirosław Marjański

C.H. Erbslöh Polska

Prezentacja przybliżyła temat jednościennych nanorurek węglowych w zastosowaniach przeznaczonych do farb i chemii budowlanej. Produkcja takich nanorurek od kilku lat imponująco rośnie. Jeszcze w 2015 r. była to 1 tona w skali roku, w 2016 r. – 10 ton, obecnie 60 ton, a do 2022 r. planowana jest już wytwórczość rzędu 310 ton. Docelowo zaś w kolejnych latach dojść ma do 3 tys. ton, co pokazuje coraz bardziej chłonny rynek na tego rodzaju wyrób, który to z uwagi na swoje własności fizykochemicznych ma bezpośredni wpływ na końcowe parametry powłok malarskich.

W swojej prezentacji autor skupił się właśnie na wpływie własności nanorurek na parametry końcowe produktów oraz przedstawił, jakie własności powłok lakierniczych można poprawić, używając nanorurek węglowych w układach farbiarskich i systemach budowlanych. Następnie wskazał dlaczego zastosowanie nanorurek, zamiast innych surowców o podobnym działaniu w chemii budowlanej i farbiarstwie oraz pokrewnych dziedzinach, jest wyjątkowo korzystne dla produktu finalnego.

Jednościenne, wykonane z grafenu, nanorurki węglowe zapewniają powłokom malarskim dobre własności mechaniczne, w tym odporność na szorowanie i elastyczność. Zastosowanie nanorurek zapewnia powłokom bardzo dobre przewodnictwo elektryczne, dając tym samym rozwinięte własności antystatyczne przy niskim poziomie dozowania rzędu 0,2-0,4% na całość formulacji. Inne zalety nanorurek skupiają się na ich wyjątkowej przewodności w stosunku do ciężaru (przewodzą jak miedź, ale są pięć razy lżejsze), odporności termicznej (nawet do 1000°C) i wytrzymałości (100 razy większej niż stal).

Nowoczesne systemy barwienia i oprogramowanie recepturujące

Patryk Nieweś

Krahn Chemie Polska

Zadaniem laboratorium należącego do dystrybutora chemicznego jest pomoc klientom w każdym etapie wdrożenia systemu kolorowania. Odbywa się to począwszy od wyboru kolorantów odpowiadających technologii produktu, czy wstępnych testów kompatybilności, a skończywszy na kluczowym etapie, czyli uzyskaniu gotowego koloru.

Jak stwierdził prelegent, prawidłowo skomponowany system kolorowania zapewnia synergię między producentem a klientem. W prezentacji przedstawiono osiągnięcia firmy Chromaflo, której Krahn Chemie Polska jest dystrybutorem.

Zauważono, iż kluczową rolą w przygotowaniu receptur jest optymalizacja czasu. Chromaflo opracowało innowacyjny system szybkiego charakteryzowania produktów. Koloranty produkowane przez tę firmę są domyślnie scharakteryzowane i wprowadzone do oprogramowania. Zadaniem użytkownika jest wprowadzenie – „dokalibrowanie” materiału bazowego do istniejącego zestawu kolorantów. Takie rozwiązanie pozwala na błyskawiczne przygotowanie receptur.

Innovatint LAB jest zaawansowanym i specjalistycznym narzędziem pomagającym kolorystom. Dzięki komunikacji z programami ERP jest to rozwiązanie dla działów handlowego i marketingu. Aby rozpocząć pracę z Innovatint, niezbędne są jedynie informacje o kolorantach, opakowaniach, jednostkach, produktach, wzornikach. Budowanie bazy danych odbywa się za pomocą kilku kliknięć myszki. Opracowanie bazy danych składającej się z 5 tys. kolorów obejmuje testy kompatybilności trwające dwa tygodnie; pomiary wzorników (1-2 tygodnie), wstępną kalibrację (2-3 tygodnie), testy bazy danych (1-2 tygodnie), recepturowanie (2-4 tygodnie); ręczne przygotowanie kolorów (12-15 miesięcy) i/lub maszynowe (6-8 miesięcy).

Rola badań mikrobiologicznych w świetle nowych regulacji dotyczących substancji biobójczych

Agnieszka Daszczyńska

AM Solutions

Dotychczas badania mikrobiologiczne związane z zastosowaniem substancji biobójczych w produktach chemii budowlanej dotyczyły aspektów innowacyjności i ekonomii. Ich rola w odniesieniu do innowacyjności opierała się na poszukiwaniu najniższych skutecznych stężeń substancji biobójczych w nowych formulacjach produktów. Natomiast w opracowanych i stosowanych już na rynku recepturach, badania mikrobiologiczne miały na celu ograniczenie kosztów produkcji, sprawdzając czy zastosowane stężenia substancji biobójczych w produktach nie występują w nadmiarze. Bardzo istotne na przestrzeni ostatnich lat dla stosowania produktów biobójczych w Europie okazały się zmiany legislacyjne, m.in. rozporządzenia REACH i CLP.

Regulacje te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa końcowych użytkowników. Dla producentów wiążą się z potrzebą ograniczenia stosowania substancji biobójczych w produktach. Zmiany w prawie stawiają badania mikrobiologiczne produktów chemii budowlanej w nowym świetle. Trend do obniżania stężenia substancji biobójczych jest przyczyną poszukiwania nowych rozwiązań dla skutecznego zabezpieczania formulacji przed rozwojem mikroorganizmów, bez konieczności znakowania produktów. Obiecującym rozwiązaniem wydają się boostery. Są to związki chemiczne dodawane do produktu, które nie mają właściwości biobójczych, jednak gdy znajdą się w składzie produktu, ograniczają rozwój mikroorganizmów i tym samym obniżają zapotrzebowanie na wysoki poziom substancji aktywnych biocydu.

Prawo konkurencji gdzie pojawiają się ryzyka i jak minimalizować możliwość naruszenia przepisów?

Dariusz Aziewicz

KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Omówiono takie zagadnienia, jak: podstawowe ryzyka związane z naruszeniem prawa konkurencji; porozumienia ograniczające konkurencję; roszczenia odszkodowawcze – nowe istotne ryzyko związane z naruszeniem prawa konkurencji; najczęstsze przypadki naruszenia przepisów prawa konkurencji na rynku chemii budowlanej – kartele i porozumienia dystrybucyjne; nadużywanie pozycji dominującej; minimalizowanie ryzyk – skuteczne programy competition compliance.

Sankcje za naruszenie prawa konkurencji mogą być finansowe (do 10% rocznego obrotu, do 2 mln zł dla osoby zarządzającej, roszczenia odszkodowawcze); wizerunkowe i odnoszące się do wartości spółki.

Zwrócono także uwagę na potrzebę dochowania należytej ostrożności w trakcie spotkań branżowych, które mogłyby sugerować ryzyko ograniczenia konkurencyjności. Aby tego uniknąć wskazane jest uzgodnienie z prawnikami agendy spotkania i wyeliminowanie tematów wrażliwych, protokołowanie spotkań, obecność prawnika oraz zakończenie spotkania w przypadku pojawienia się antykonkurencyjnych wątków.

Cześć wystąpienia była poświęcona nadużywaniu pozycji dominującej. Rozumieć należy przez to możliwość zapobiegania skutecznej konkurencji przez zdolność do działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów i konsumentów. Skutkować to może narzucaniem nieuczciwych cen, wiązaniem produktów, podziałem rynku.

Zaproponowano także wprowadzenie w organizacji specjalnego programu antitrust compliance, którego zadaniem byłoby zmniejszenie ryzyka wystąpienia kar administracyjnych lub sporów sądowych.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualnościWięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)WięcejSonda

Jak oceniasz obowiązek wprowadzenia sprawozdawczości ESG?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie