Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Profesjonaliści uczestniczyli w Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej

2016-12-10

Wydawnictwo EPS Media, wydawca czasopisma „Chemia i Biznes”, zorganizowało 6 grudnia br. w Warszawie IV Konferencję Przemysłu Chemii Budowlanej. Spotkanie zgromadziło 75 osób – przedstawicieli sektora chemii budowlanej, z działów: badawczo-rozwojowych, zakupów, marketingu, a także przedstawicieli kadry zarządzającej. W trakcie wydarzenia przedstawiono prezentacje surowcowe, produktowe i technologiczne, omówiono tendencje rynkowe, zmiany legislacyjne. Uczestnicy mogli też wziąć udział w jednym z trzech warsztatów praktycznych. Uzupełnieniem konferencji była debata branżowa z udziałem z udziałem Bartłomieja Cholewy (Lakma SAT), Piotra Polaka (Selena), Mai Kaczyńskiej (Benjamin Moore) oraz Hanny Gehrke-Gut (Gut PR).

Sponsorami konferencji były: Sponsor Strategiczny – firma SKK oraz Sponsorzy: AM Solutions i Przedstawicielstwo Handlowe Autoryzowany Dystrybutor Flir. Patronat branżowy objęła firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, a patronaty Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Polski Związek Producentów Farb i Klejów.

Poniżej przedstawiamy streszczenia poszczególnych prezentacji i omówienie warsztatów.

Beata Tomczak, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

„Podsumowanie 2016 r. w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego”

To popyt krajowy jest stymulatorem wzrostu PKB. Wzrost polskiego PKB w pierwszym kwartale 2016 r. wyniósł 3%, a w drugim kwartale 3,1%. Jednocześnie za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku produkcja budowlano – montażowa spadła w naszym kraju o 15,4% względem analogicznego okresu 2015 r. Łączna wartość produkcji budowlano – montażowej szacowana jest obecnie na kwotę 48 mld zł. Z tej sumy na budownictwo inżynieryjne przypada 22,66 mld zł (spadek o 22,6% względem 2015 r.), na budownictwo niemieszkalne – 16,55 mld zł (spadek o 14,3%), a na budownictwo mieszkaniowe – 9,8 mld zł (wzrost o 8%).

W okresie styczeń – wrzesień 2016 r. do użytku oddano 127 034 mieszkań, co oznacza wzrost o 9,2%. Ponadto rozpoczęto budowę 148 656 nowych mieszkań (wzrost o 4,3%), a liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektami budowlanymi wyniosła 174 063, co oznacza wzrost o 10,5% względem tego samego okresu roku ubiegłego. Perspektywy dla budownictwa mieszkaniowego są zatem optymistyczne.

W zakresie struktury mieszkań oddawanych do użytkowania dominują mieszkania indywidualne (48,8%), wyprzedzając mieszkania na sprzedaż lub wynajem (47,7%). Minimalny odsetek stanowią natomiast mieszkania spółdzielcze.

W prezentacji podkreślono wciąż istniejący rozwój nowego budownictwa oraz gotowość Polaków do przeprowadzania remontów, głównie w odniesieniu do salonów własnych mieszkań oraz kuchni. Główne powody podjęcia remontów to brak estetyki lub zużycie elementów (54,7% wskazań), znudzenie dotychczasowym wystrojem (17,8%) oraz zakup mieszkania w stanie deweloperskim (7,1%). Oszacowano także zasoby mieszkaniowe w Polsce na 14,1 mln mieszkań.

Tomasz Gendek, Anna Królak, THETA Doradztwo Techniczne

 „Zakazy i ograniczenia dla produktów chemii budowlanej wynikające z rozporządzenia REACH”

Podczas prelekcji omówiono tematykę substancji SVHC w wyrobach budowlanych. Aktualnie lista kandydacka SVHC do załącznika XIV rozporządzenia REACH liczy 169 substancji.

Producenci i importerzy wyrobów mają obowiązek przekazywania odpowiednich informacji o substancjach SVHC zawartych w wyrobach, w przypadku gdy substancja ta zawarta jest w wyrobie w stężeniu powyżej 0,1% oraz obecna jest w tych wyrobach w ilości powyżej 1 tony rocznie na wytwórcę lub importera. Przepis nie jest obowiązkowy, jeśli wprowadzający do obrotu może wykluczyć narażenie ludzi i środowiska podczas normalnych lub racjonalnie przewidywanych warunków stosowania i usuwania takiego wyrobu lub gdy zastosowanie to jest zarejestrowane.

Przybliżono także zagadnienie ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów.

Substancja w postaci własnej, jako składnik mieszaniny lub w wyrobie, w stosunku do której w załączniku XVII zostało określone ograniczenie, nie może być produkowana, wprowadzana do obrotu lub stosowana, chyba że spełnione są warunki tego ograniczenia. Powyższego przepisu nie stosuje się do produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji do celów badań naukowych i rozwojowych. W załączniku XVII określa się ewentualny brak zastosowania ograniczenia do badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju, a także maksymalną ilość substancji podlegającą zwolnieniu. Ograniczenia nie dotyczą magazynowania, przechowywania, obróbki, umieszczania w pojemnikach lub przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego substancji przeznaczonych na wywóz, chyba że zakazana jest produkcja takich substancji.

Celem powyższej regulacji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska; zapewnienie sprawnego działania rynku wewnętrznego (unijnego) poprzez usunięcie barier w handlu oraz stworzenie sieci łączącej pozostałe przepisy odnoszące się do chemikaliów (zakazy i ograniczenia wobec substancji).

Rafał Zaj, Thor

„Bieżące wyzwania producentów i użytkowników produktów biobójczych”

Prezentacja miała na celu zwrócenie uwagi na wybrane problemy związane z zastosowaniem produktów biobójczych z punktu widzenia producenta wyrobu konsumenckiego. Zwrócono uwagę na takie kwestie, jak zastosowanie, ograniczenia w dozowaniu, konieczność znakowania produktów poddanych działaniu substancji biobójczych. W wystąpieniu zaprezentowano zarys pytań, jakie powinien postawić sobie producent chemii budowlanej oraz odpowiedzi na jakie wsparcie i rozwiązania można liczyć ze strony dostawców biocydów.

Szerzej omówiono problem potencjalnej reklasyfikacji metyloizotiazoliny (MIT) i to jakie skutki może przynieść, jakie są przewidywane ramy czasowe projektu i jak do niego podejść, jeśli decyzja o wprowadzeniu restrykcji rzeczywiście wejdzie w życie?

Anna Partyka-Opiela, Kancelaria Prawna Domański, Zakrzewski, Palinka

„Skuteczny system compliance jako czynnik sukcesu w branży chemii budowlanej”

W trakcie prezentacji przedstawiono takie zagadnienia, jak compliance w spółce; określono w jaki sposób wdrożenie systemu compliance wpływa na sytuację spółki; pokazano dobre praktyki we wdrażaniu systemów compliance i przepisów antykorupcyjnych; omówiono znaczenie certyfikacji systemów dla bezpieczeństwa prawnego spółki.

Prelegentka zarysowała następującą sytuację. Do siedziby spółki wkraczają funkcjonariusze CBA. Zatrzymują dwóch dyrektorów i żądają dostępu do dokumentacji wewnętrznej. Spółka nie posiada jednak zespołu kryzysowego ani żadnych procedur przewidzianych na taką sytuację. Powstaje w niej chaos. Jednocześnie do mediów trafia informacja dotycząca szkodliwego działania jednego z produktów chemicznych dopuszczonego do obiegu. Reputacja firmy zostaje poddana w wątpliwość.

Aby uniknąć takich przypadków konieczna jest skuteczna prewencja, czyli wdrożenie systemów compliance; wprowadzenie systemu wewnętrznego raportowania; utworzenie zespołu kryzysowego; ustanowienie tzw. compliance oficera; a także jednolite i transparentne procedury wewnętrzne certyfikowane w ramach norm międzynarodowych.

Jak przekonywała prelegentka, dobrze wdrożony system compliance wpływa na poprawę położenia każdej spółki, gdy ta znajdzie się w trudnej sytuacji. Gwarantuje ochronę jej reputacji i majątku, podkreśla etykę firmy jako czynnika wpływającego na zatrudnienie lepszych pracowników, pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną i ułatwia możliwość ekspansji zagranicznej. Przede wszystkim jednak compliance przyczynia się do minimalizacji negatywnych konsekwencji niechcianych zdarzeń oraz prowadzi do usprawnienia i podniesienia efektywności reakcji.

Grzegorz Sielewicz, Grupa Coface:

„Polska gospodarka na tle Europy i świata – gonimy czy uciekamy rynkom globalnym?”

Gospodarka globalna znalazła się pod wpływem niższego wzrostu, niższej inflacji oraz wyższego zadłużenia. W Europie Środkowo – Wschodniej to konsumpcja prywatna napędza wzrost gospodarczy. W naszym kraju natomiast poprawa sytuacji na rynku pracy wspiera konsumpcję. Prognozy wzrostu polskiego PKB na 2017 r. sięgają 3,2% i przewyższają prognozy wzrostu PKB dla państw rozwiniętych (1,5%). Polska, oprócz Hiszpanii, okazuje się być krajem o najwyższej dynamice wzrostu pozwoleń na budowę w UE – to ok. 20%.

W prezentacji podjęto także temat upadłości i restrukturyzacji w budownictwie. Rok 2016 jest pod tym względem bardzo podobny do 2015 r. i jednocześnie znacznie lepszy niż lata 2012-2014, kiedy to upadłości i restrukturyzacji było w budownictwie znacznie więcej. Jednocześnie jednak jest ich jednak więcej niż w latach 2008-2010. Branża budowlana jest też jedną z tych, w których istnieją największe opóźnienia płatnicze – sięgają one prawie 44 dni, gdy średnia dla polskiego przemysłu to 41 dni.

Dariusz Turski, Uzin Polska

„Warunki temperaturowo-wilgotnościowe pomieszczeń a czas wiązania produktów chemicznych”

Prezentacja przedstawiała wpływ różnorodnych warunków temperaturowo-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniach podczas stosowania produktów chemicznych. Omówiono procesy związane z dyfuzją pary wodnej, sorpcją wilgoci przez naturalne materiały budowlane oraz konsekwencje nieprzestrzegania zaleceń producentów, a także zależności pomiędzy wilgotnością względną a bezwględną oraz temperaturą punktu rosy. Przybliżono zjawiska fizyczne występujące w warunkach budowy oraz podczas eksploatacji. Prelegent pytał, dlaczego zimą mamy niską wilgotność w mieszkaniach? Przyczyną tego nie jest używanie centralnego ogrzewania, kominków wysuszających powietrze lub też rzadsze otwieranie okien w stosunku do sezonu letniego. Decydującą sprawą są natomiast warunki zewnętrze. Jednocześnie wytłumaczono, że końcowa wilgotność powietrza zależy od bardzo wielu czynników: rodzaju oraz efektywności wentylacji; izolacji budynku; liczby osób w mieszkaniu; rodzaju tynków, ścian i innych elementów będących akumulatorami wilgoci.

W ocenie autora prezentacji, brak świadomości tych zjawisk dość często prowadzi do nieuzasadnionych reklamacji oraz procesów sądowych. Nie licząc kosztów finansowych, producenci oraz wykonawcy ponoszą również straty wizerunkowe. Jak przekonywał mówca, warto zadbać o odpowiednią informację w kartach technicznych produktów oraz szkolić przedstawicieli handlowych czy też wykonawców.

Radosław Marciniec, Arsanit

„(D)ocieplenie elewacji ocieplonych w technologii ETICS. Wpływ wad wykonawczych i materiałowych na trwałość systemu”

W prezentacji szukano odpowiedzi na pytanie, kiedy należy stosować technologię ocieplania na ociepleniu? Wskazywano, że jeśli tylko ocieplenie budynku jest prawidłowe, to najmniej dokuczliwym znakiem upływu czasu są zmiany kolorystyczne, występowanie zielonych i brunatnych nalotów oraz zabrudzenia. Prelegent podkreślał, że obiekty powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w przyjętym okresie użytkowania i poziomie utrzymania zapewniona była ich trwałość rozumiana jako zdolność użytkowania obiektu przy zachowaniu cech wytrzymałościowych i eksploatacyjnych, których miernikiem są stany graniczne nośności i stany graniczne użytkowania. Wskazał również na czynniki ograniczające rozwój mikroorganizmów na budynkach. To stosowanie wysokiej jakości wypraw powłokowych, fabrycznie już zabezpieczonych przed porostem pleśni i alg; ale także mycie elewacji minimum raz w roku; odpowiednia ochrona konstrukcyjna budynków oraz okresowa renowacja.

Tłumaczono też, że na każdym etapie konieczne są inne działania w zakresie ochrony budynku. Realizowane w tym celu badania, na etapie projektowania, powinny zakładać sformułowanie stosownych wymagań technicznych zapewniających niezbędną trwałość oraz określających sposób kontroli zawartej w SST. Na etapie budowy bądź remontu badania powinny odbywać się poprzez kontrolę służb inwestorskich w zakresie spełnienia przez wykonawcę wymagań zawartych w projekcie. Na etapie eksploatacji budynku badania powinny obejmować bieżącą kontrolę stanu technicznego użytkowanego obiektu, co z jednej strony ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji, a z drugiej określenie optymalnych terminów i zakresu niezbędnych prac renowacyjnych. Wreszcie badania na etapie przygotowania obiektu do remontu, bądź modernizacji, winny się odbywać poprzez zgromadzenie możliwie pełnej wiedzy o jego stanie technicznym, koniecznej do racjonalnego zaplanowania robót, a co za tym idzie określenie nakładów finansowych.

Anna Jarosik, PCC Prodex

„Poliuretanowe izolacje nowej generacji”

Wymieniono właściwości nowoczesnych izolacji. To stabilność parametrów, szczelność (brak lub minimalna liczba tzw. mostków termicznych odpowiedzialnych za straty ciepła); niski współczynnik przewodzenia ciepła; optymalna grubość; lekkość (nie obciążanie konstrukcji); dobra przyczepność do różnych materiałów; trwałość wobec zmieniających się warunków pogodowych; odporność mechaniczna, chemiczna i biologiczna.

Prelegentka zauważyła, iż na rynku budowlanym dostępnych jest wiele alternatywnych wobec poliuretanów materiałów izolacyjnych, m.in. styropian, wełna mineralna, korek, płyty pilśniowe. Jednak zestawiając wartości współczynników przewodzenia ciepła (λ), to właśnie dla izolacji PUR wymagana grubość dla izolacji jest najmniejsza.

Aby spełnić podane wymagania energetyczne dzisiaj, grubość tradycyjnej izolacji (λ≈0,040 W/(m∙K)) powinna wynosić od 13 do 16 cm, natomiast w przyszłości po zmianach będzie to 20-27cm. Lepszym materiałem izolacyjnym jest poliuretan. Grubość takiej izolacji (λ ≤ 0,023 W/(m∙K)) spełniająca dzisiejsze wymagania wyniosłaby 8-9 cm, natomiast po zmianach będzie to 12-15 cm. Wymagana grubość izolacji przy użyciu poliuretanów jest prawie o 50% cieńsza w porównaniu do tradycyjnych materiałów, co oznacza oszczędność pieniędzy.

Prezentacja przedstawiała także kierunki rozwoju odnoszące się do produkcji poszczególnych składników tworzących poliuretany. I tak w przypadku polioli oraz surfaktantów są to prace prowadzone nad surowcami pochodzenia naturalnego. W przypadku poroforów (środków spieniających) najnowsza generacja (IV tzw. HFO) posiada zmniejszony potencjał cieplarniany i lepsze właściwości termoizolacyjne. W kontekście uniepalniaczy chodzi o wycofanie z użycia uniepalniaczy bromowych (np. HBCD), odchodzenie od uniepalniaczy chlorowo-fosforowych oraz popularyzację polimerowych uniepalniaczy. W kontekście katalizatorów sprawa dotyczy natomiast rozwijania katalizatorów reaktywnych, mniej szkodliwych dla odbiorcy ostatecznego.

Katarzyna Walusiak, Laboratorium Chemii Budowlanej Efekt

„Zależność przepuszczalności pary wodnej od grubości powłoki”

W czasie warsztatów przedstawiono podstawowe pojęcia związane ze zrozumieniem mechanizmu przenikania pary wodnej przez powłoki farb i pokrewne, takie jak: współczynnik przenikania/przepuszczania pary wodnej; szybkość przenikania/przepuszczania pary wodnej oraz dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza. Analizie poddano normę PN-EN ISO 7783: 2011 „Farby i lakiery – oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej – metoda z zastosowaniem naczynka". Zakres jej stosowania to powłoki z farb, lakierów i podobnych produktów, uzupełnienie PN-EN ISO 12572 oraz zastosowanie dla powłok o współczynniku przenikania pary wodnej mniejszym niż 680 g/m2·d i Sd większym niż 0,03 m.

Współczynnik przenikania pary wodnej to masa pary wodnej, która w określonym czasie przenika przez określoną powierzchnię próbki do badań w ustalonych stałych warunkach wilgotności względnej po każdej stronie próbki do badań.

Szybkość przenikania/przepuszczania pary wodnej to masa pary wodnej, która w określonym czasie przenika przez próbkę do badań w ustalonych stałych warunkach wilgotności względnej po każdej stronie próbki do badań.

Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza to grubość nieruchomej warstwy powietrza, która w takich samych warunkach pomiaru ma taki sam współczynnik przenikania pary wodnej jak badana powłoka.

W podsumowaniu warsztatów zauważono, iż norma PN-EN ISO jest doskonałym uzupełnieniem normy PN-EN ISO 12572 dotyczącej określania właściwości związanych z transportem pary wodnej w materiałów i wyrobów budowlanych. Powłoki różnych materiałów ze względu na swoje właściwości po wyschnięciu mają różną grubość, co ma ogromny wpływ na współczynnik przepuszczalności pary wodnej V. Laboratorium Chemii Budowlanej Efekt w Zabrzu wykonuje zaś wiele prac badawczych, wykazując zależność wyników od wykonania próbki.

Marcin Kadłubowski, AM Solutions

„Mikrobiologia produkcji produktów chemii budowlanej na bazie wodnej – jak rozpoznawać problemy i samodzielnie je rozwiązywać”?

Wyróżniamy cztery kluczowe składniki i/lub procesy będące źródłem problemów mikrobiologicznych produkcji oraz wpływających na jakość końcowego produktu. Jest to woda użyta do produkcji, surowce, linia produkcyjna oraz zabezpieczenie końcowego wyrobu.

Jednocześnie już choćby niewielkie inwestycje w sprzęt i materiały (testy dip-slide, cieplarka, wymazówki, podłoża mikrobiologiczne, lodówka) są w stanie zapewnić odpowiednią jakość mikrobiologicznej produkcji. Ponadto część badań można wymóc na dostawcach surowców, odkażaczy, biocydów lub na firmie serwisującej wodę. To dostawca biocydów powinien zapewnić klientowi badania obciążeniowe (in-can challenge) dla danej formulacji; jeden – dwa audyty czystości mikrobiologicznej rocznie; pomoc w rozwiązywaniu problemów, np. przy podejrzewanej obniżonej stabilności biocydu w formulacji (badania HPLC); czy też pomoc w opracowaniu etykiety zgodnej z najnowszymi wymogami.

Warto równocześnie pamiętać, że części badań nie da się przeprowadzić bez poważnego zaplecza laboratoryjnego. Przykładowo w odniesieniu do testów obciążeniowych (in-can challenge) wymagana jest kolekcja bakterii i grzybów testowych, cieplarki, komora laminarna, densytometr. W kontekście testów powłokowych (dry film preservation) wymagana jest kolekcja grzybów i glonów, cieplarki, komora klimatyczna, a także fitotronowa i laminarna. Z kolei przy analizie poziomu biocydów w produkcie posiadać należy laboratorium analityczne, wzorce, analizator HPLC, wirówkę i odpowiednio przeszkolony personel.

Barbara Francke, Ewa Sudoł, Instytut Techniki Budowlanej

„Uwarunkowania techniczne stosowania w budownictwie poliuretanów spienianych in situ

Poliuretany spieniane in situ są coraz szerzej stosowane w budownictwie. Główne kierunki nowych zastosowań to funkcje hydroizolacyjna (pokrycia dachowe z powłoką ochronną, izolacje części podziemnych budynków i budowli); uszczelniająca (przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej); klejąca (do mocowania materiałów termoizolacyjnych w bezspoinowych systemach ociepleń). Aktualnie funkcjonuje jedna norma zharmonizowana EN 14315-1 dla tego typu wyrobów, która jednak uwzględnia jedynie ich funkcję termoizolacyjną. W przypadku pozostałych zastosowań w ITB wydawane są aprobaty techniczne oceniające przydatność użytkową omawianych grup wyrobów w oparciu o indywidualnie tworzone zakresy oceny właściwości użytkowych. W tym celu wykorzystywane są metodyki badawcze uwzględniające symulację w warunkach laboratoryjnych pracę poliuretanu w pozanormatywnym zakresie działania. Na takie potrzeby adoptowane zostały metody badawcze przeznaczone do oceny klejów, uszczelnień, jak też rozwiązań hydroizolacyjnych i pokrywczych. Każdorazowo opracowywane są jednak indywidualne kryteria oceny, uwzględniające właściwości użytkowe poliuretanów.

W czasie warsztatów przedstawiono kierunki takich badań oraz przyjęte kryteria oceny przydatności użytkowej. Dokonano także oceny współpracy poliuretanów z materiałami pracującymi w systemie, czyli wyrobami klejonymi i podłożami, powłokami hydroizolacyjnymi zabezpieczającymi powierzchnię pokrycia dachowego wykonanego z poliuretanu przed działaniem czynników atmosferycznych; a także współpracy poliuretanu stosowanego jako izolacja części podziemnej budynku zarówno z podłożem, na którym jest układany, jak też z elementami wykończeniowymi izolacji oraz przeniesieniem oddziaływań w miejscach newralgicznych, czyli zapewnieniem szczelności na działanie wody i wilgoci.

Prezentacja Sponsora – Przedstawicielstwo Handlowe Autoryzowany Dystrybutor Flir

FLIR Systems oferuje wysokiej jakości kamery termozwizyjne mające zastosowanie m.in. w budownictwie, czyli wszędzie tam, gdzie temperatura jest wyznacznikiem bezpieczeństwa i jakości produkcji.

Prelegent przekonywał, że optymalne wykorzystanie i zarządzanie energią elektryczną i innymi mediami technicznymi, takimi jak sprężone powietrze, jest elementem umożliwiającym prowadzenie płynnej produkcji i uzyskanie znaczących oszczędności w przedsiębiorstwie. Wskazywał, że jeżeli obiekt nie pracuje, to ma temperaturę powietrza poniżej 10⁰K. Jest to początek tworzenia się "gorącego punktu" i nie należy podejmować działań. Przy temperaturze 10‐35⁰K. następuje identyfikacja "gorącego punktu". Miejsce to powinno zostać poddane naprawie podczas najbliższego przewidzianego harmonogramem przeglądu. Gdy temperatura sięga 35‐100⁰K. mamy do czynienia z rozwiniętym "gorącym punktem". Miejsce to powinno bezzwłocznie zostać poddane naprawie: przy obciążeniu do 60% prądu znamionowego podczas najbliższej planowanej przerwy w ruchu jednak nie później niż miesiąc po wykryciu. Kiedy temperatura przekroczy 100⁰K. pojawia się ostry "gorący punkt". Miejsce to powinno bezzwłocznie zostać poddane naprawie w zależności od aktualnej sytuacji ruchowej.

Jeśli chodzi o zalety termowizji, to przede wszystkim pokazuje ona to, czego oko ludzkie nie widzi. Jest to metoda bezkontaktowa i bezpieczna dla operatora. Kamera archiwizuje stan budynku oraz wykrywa stan przedawaryjny.

Prezentacja Sponsora Strategicznego – SKK

Firma przedstawiła rozwiązania automatyzujące i optymalizujące procesy w obszarach logistyki, produkcji i znakowania towarów. Jej systemy mają za zadanie zwiększać efektywność i konkurencyjność, obniżać koszty operacyjne i eliminować błędy oraz podnosić jakość obsługi. Jak przekonywano, ciężko wyobrazić sobie sprawnie działającą firmę produkcyjną nie posiadającą odpowiedniego systemu znakowania. Jego skala i liczba elementów zależy od rodzaju działalności, modelu biznesowego czy przeznaczenia znakowania, jednak zastosowanie zawsze takie samo – automatyzacja i optymalizacja procesów produkcyjnych. Oferta spółki to także wizyjne systemy odczytu. Tego typu systemy kontroli wizyjnej to rozwiązanie dla odbiorców, którzy chcą zoptymalizować i zautomatyzować szereg procesów produkcyjnych. Ich zastosowanie znacznie upraszcza i przyspiesza proces kontroli jakości, zwiększając jednocześnie jego efektywność i minimalizując liczbę popełnianych błędów.

Dla firm z branży budowlanej SKK posiada w ofercie takie rozwiązania, jak trwałe oznakowanie produktów budowlanych (oznakowanie specjalistyczne, odporne na wilgoć, wysoką temperaturę lub zanieczyszczenia mechaniczne); rejestracja procesów produkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i terminali; znakowanie przestrzeni magazynowej (trwałe i nowoczesne technologie znakowania regałów i palet); rozwiązania sieciowe; traceability (ekosystem rozwiązań pozwalający na pełną kontrolę nad procesami produkcyjnymi i magazynowymi); system kontroli i potwierdzania dostaw dający pełną kontrolę nad obrotem towarami.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualnościWięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)WięcejSonda

20 lat w UE to dla polskiej chemii?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie