Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

IV Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej

2015-10-25

W Warszawie już po raz czwarty spotkali się uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Chemii Gospodarczej (15 kwietnia 2014 r.).

Zorganizowane przez wydawnictwo EPS Media (wydawca m.in. czasopisma „C&B. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej”) wydarzenie zgromadziło niemal 140 gości, którzy wysłuchali 13 prezentacji omawiających najważniejsze zagadnienia z dziedziny technologii, surowców, zrównoważonych rozwiązań na rzecz przemysłu detergentowego oraz rynkowej legislacji w branży chemii gospodarczej. Wśród uczestników spotkania byli m.in. właściciele, prezesi, dyrektorzy zarządzający, menedżerowie marketingu i sprzedaży w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych, menadżerowie decydujący o zakupach w firmach z branży chemii gospodarczej, pracownicy działów R&D firm przemysłu chemii gospodarczej oraz przedstawiciele nauki.

Organizatorów wspomogli sponsorzy: PCC Exol (Sponsor Strategiczny konferencji) oraz Sponsorzy: Dow Polska i Stockmeier Chemia. Patronatem konferencję objęło Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości oraz firma PMR. Patronatu merytorycznego udzielił Euromonitor International.

Poniżej prezentujemy główne tezy wszystkich wystąpień konferencyjnych prelegentów.

Tomasz Wasilewski, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu

 • Trendy rozwojowe w zakresie płynów do płukania tkanin obejmują wytwarzanie produktów w formie koncentratów; opracowywanie preparatów w formie przezroczystych cieczy; zwiększanie w recepturach produktów udziału substancji łatwo biodegradowalnych; stosowanie surowców poprawiających zdolność ponownego zwilżania tkanin oraz ułatwiających prasowanie i poprawiających „chwyt”.
 • Czynniki wpływające na jakość płynów do płukania tkanin, to stabilność produktu; łatwość tworzenia dyspersji w roztworach wodnych (roztwarzalność); wysoka zdolność do łączenia się z tkaniną; przeciwdziałanie elektryzowaniu się tkanin; skrócenie czasu suszenia tkanin; zdolność ponownego zwilżania; eliminacja możliwości powstawania zażółceń lub zaszarzeń płukanych tkanin; nadawanie tkaninom przyjemnego i długo utrzymującego się zapachu; zdolność odkażająca; niska toksyczność i wysoka biorozkładalność; łagodne działanie na skórę ludzką.
 • Działanie zmiękczające stanowi kluczową cechę determinującą jakość płynów do płukania tkanin. Do oceny działania zmiękczającego powszechnie wykorzystywane jest badanie normowe.
 • Technolog opracowujący receptury produktów musi mieć do dyspozycji metodyki pozwalające na szybką ocenę skuteczności działania danego preparatu. Taka metodyka pozwala na dopracowanie receptury do założonych parametrów, zoptymalizowanie składu produktu, kontrolę jakości wytworzonych preparatów. Posiadanie metody oceny najważniejszych właściwości produktu może być czynnikiem dającym producentowi przewagę na rynku.

Leif Anthony Worm, Novozymes

 • Opowiadając o nowoczesnych technologiach stabilizacji enzymów, Leif Worm przedstawił zalety opracowanych przez Novozymes enzymów z rodziny Evity. Zapewniają one wysoką wydajność prania i większą swobodę przy tworzeniu wymaganych formulacji.
 • Walka z trudnymi do usunięcia plamami oraz możliwość uzyskania przyjemnego zapachu po dokonaniu prania są najważniejszymi powodami, dla których konsumenci wybierają konkretne detergenty.
 • Enzymy z serii Evity mogą być stosowane w detergentach i to zarówno w postaci proszku, jak i detergentach płynnych.
 • Rozwijając swoją technologię stabilizacji enzymów, firma Novozymes sprawia, że nowe inhibitory są znacznie bardziej skuteczne niż istniejące układy stabilizujące na bazie boru, a ponadto zwiększenie stabilności proteazy umożliwia integrację wielu enzymów w detergencie.
 • Komercjalizacja przygotowywanych przez firmę enzymów ma na celu podniesienie elastyczności i optymalizacji preparatów, a także oszczędność kosztów poprzez zapewnienie produktom wysokich parametrów użytkowych.

Izabela Wróbel, PCC Exol

 • Przedstawicielka firmy wyjaśniała, na czym polega elastyczność produkcyjna spółki, będącej polskim liderem w dziedzinie tworzenia specjalistycznych surfaktantów dla branży chemii gospodarczej.
 • O rynkowej przewadze PCC Exol decyduje różnorodność surowców wykorzystywanych przy produkcji, wytwarzanie wielorakiej gamy produktów oraz zaopatrywanie w nie szerokiej gamy branż przemysłowych. Kluczowe dla funkcjonowania firmy jest posiadanie przez nią czterech instalacji produkcyjnych: dwóch siarczanowanych odpowiadających za produkcję 40 tys. ton rocznie surfaktantów anionowych i dwóch etoksylacji, w oparciu o które powstaje 40 tys. ton rocznie surfaktantów niejonowych i amfoterycznych.
 • Na rodzinę surfaktantów anionowych składają się liniowe alkilobezenosulfoniany, alkiloeterosiarczany bazujące na naturalnym alkoholu laurylowym oraz syntetycznym alkoholu tłuszczowym, a także alkilosiarczany i sulfobursztyniany.
 • Paletę surfaktantów niejonowych tworzą etoksylowane alkohole tłuszczowe, etoksylowane kwasy tłuszczowe, etoksylowane aminy tłuszczowe, EO/PO kopolimery blokowe, etoksylowane alkilofenole, etoksylowane amidy kwasów tłuszczowych.

Andreas B. Kummer, Center for Applied Nanotechnology

 • Stale wzrasta rola polimerów w tworzeniu produktów chemii gospodarczej.
 • Polimery modyfikujące własności reologiczne korygują lepkość i cechy przepływu oraz służą osiąganiu innych zalet w postaci tworzenia się zawiesiny i lepszej stabilizacji.
 • Polimery modyfikujące reologię nadają preparatom rozmaite właściwości, z których najważniejsze, to wysoka granica płynności do stabilizowania pęcherzyków emulsji; poprawa przepływu w układach surfaktantów i obniżenie lepkości; zdolność uzyskiwania wydajnych preparatów zawierających substancje lipofilowe.
 • Center for Applied Nanotechnology opracowało innowacyjny usieciowany akrylowy polimer CAN-T230 w postaci emulsji pęczniejącej w środowisku zasadowym. Polimer ten nadaje się do zastosowań w obszarach pielęgnacji osobistej i chemii gospodarczej.
 • CAN-T230 sprawdza się w aplikacjach wymagających uzyskania zawieszenia kropli i pęcherzyków oraz stabilizowania złożonych preparatów. W efekcie za sprawą jego użycia powstają preparaty cechujące się doskonałą jasnością i bardzo dobrą stabilnością emulsji.

Zoltan Szilagyi, CTAdvisors

 • Konieczność używania nowoczesnych absorberów zapachów bazujących na aktywowanym rycynoleinianie cynku staje się coraz pilniejszą potrzebą całego przemysłu detergentowego.
 • Rycynoleinian cynku znany jest jako absorber przykrych zapachów, ale tylko w formie aktywowanej wykazuje zdolność do nieodwracalnego absorbowania wielu substancji chemicznych o przykrym zapachu, zmniejszając jednocześnie percepcję olfaktoryczną nieprzyjemnego zapachu.
 • Płynne związki chemiczne oparte na rycynoleinianie cynku istnieją od dawna, natomiast w tej chwili nowością w branży staje się pierwsza generacja związków rycynoleinianu cynku w postaci granulek.
 • Pionierskimi firmami, które skomercjalizowały absorbery bazujące na aktywowanym rycynoleinianie cynku są Evonik (produkt o nazwie Tegosorb) oraz Schill&Seilacher (Polyfix-O-sorb). Najnowszym rynkowym osiągnięciem w obszarze aktywowanych i stabilizowanych rycynoleinianów cynku są z kolei produkty tworzone i opatentowane przez CAM-D Technologies.

Ingo Langohr, Ashland Industries

 • Zastosowanie odpowiednich polimerów ma kluczowe znaczenie dla zachowania oryginalnego wyglądu pranych tkanin.
 • Ashland oferuje trzy innowacyjne produkty spełniające powyższe wymagania. To polimery o nazwie Jaypol HN70, Chromabond S-350 oraz Jaypol 213.
 • Jaypol HN70, będący kopolimerem bezwodnika maleinowego, pomaga zachować oryginalny wygląd i wysoki stopień miękkości ubrań. Ponadto modyfikuje kryształy soli mineralnych w wodzie używanej do prania, znacznie tym samym zmniejszając osadzanie się kamienia na tkaninach. Jest kompatybilny z popularnymi dodatkami do prania i detergentami.
 • Chromabond S-350 stanowi przykład inhibitora transferu barwnika opartego na wiodącym w swojej klasie poli-winylo-pirydyno-N-tlenku (PVNO). Stosuje się go do produktów mających utrzymać kolorystyczną trwałość tkanin.
 • Jaypol 213 jest kationowym polimerem dyspersyjnym gęstniejącym po dodaniu wody. Technologia kationowa użyta w polimerze powoduje lepsze utrzymanie zapachu na ubraniach.

Anna Oborska, Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości

 • Dyrektor Stowarzyszenia omówiła efekty uruchomionego w 2006 r. przez A.I.S.E projektu LSP-1, czyli dobrowolnej inicjatywy przemysłu dążącej do zminimalizowania wpływu na środowisko proszków do prania domowego.
 • Każda firma uczestnicząca w LSP-1 zobowiązała się zmniejszyć dozę na pranie o 33% wagowo i 25% objętościowo przy zachowaniu takiej samej wydajności prania. Przez trzy lata trwania projektu zaoszczędzono 387 tys. ton środków chemicznych i 21,3 tys. ton materiałów opakowaniowych.
 • W wyniku sukcesu LSP-1 w latach 2009 – 2012 realizowano drugi dobrowolny projekt dotyczący zrównoważonego prania. W jego następstwie w ciągu roku możliwe będzie zaoszczędzenie (wyliczenia trwają) 200 tys. ton proszku i 5 tys. ton opakowań.
 • Realizowana jest kolejna dobrowolna inicjatywa przemysłu na rzecz bardziej ekologicznych środków piorących. Celem jest dalsza kompaktyzacja proszków do prania, czyli takie ich skoncentrowanie, by osiągnąć dozowanie ≤75 g/pranie oraz ≤115 ml/pranie dla ustandaryzowanego załadunku pralki przy jednoczesnym zapewnieniu takiej samej wydajności.
 • Przedstawicielka Stowarzyszenia przybliżyła system DetNet, który ma zapewnić właściwą klasyfikację i oznakowanie produktu zgodnie z rozporządzeniem CLP. Zagwarantuje on producentom i dystrybutorom detergentów i środków czystości dostęp do wspólnych danych z badań i ekspertyz, ułatwiając dokonywanie klasyfikacji z wykorzystaniem zasad pomostowych.

Zoltan Szilagyi, CTAdvisors (w zastępstwie Frederica Roziere’a z firmy Salveco)

 • Prelegent omówił podstawę działalności firmy Salveco, która skupia się na tworzeniu formulacji czyszczących i dezynfekujących w duchu zintegrowanego podejścia ekologicznego. Szczególną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa odgrywa jego wyspecjalizowane i istniejące od 18 lat laboratorium badawczo – rozwojowe.
 • Preparaty Salveco oparte są na surowcach odnawialnych pochodzenia roślinnego, będących skutecznymi, kosztowo konkurencyjnymi i bezpiecznymi w użyciu dla ludzi i środowiska.
 • Firma poświęca szczególnie wiele uwagi wdrażaniu nowego rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych dla preparatów dezynfekujących. W trakcie konferencji przedstawiono też ocenę porównawczą systemu aktywowanego kwasu mlekowego stosowanego w Salveco i innych systemów. Analiza pokazała przewagę pierwszego rozwiązania.
 • Produkty firmy zapewniają pełną zgodność z przepisami europejskimi w systemach oznakowań Ecolabel, Ecocert, Nordic Swan oraz GHS/CLP.

Magdalena Kubicka – Prusik, Impag Polska

 • Alkilopolipentozydy to nowa generacja biosurfaktantów, a Wheatoleo, o której produktach mówiła prelegentka, to francuski producent pentozydowych surfaktantów opracowujący odnawialne i oparte na bazie biologicznej tzw. etyczne surfaktanty na potrzeby przemysłu detergentowego.
 • Appyclean to rodzina niejonowych alkilopentozydów, które zostały opracowane jako czynniki hydrotropowe, odtłuszczające i solubilizujące oraz wspomagające tworzenie piany i lepkości. Można je stosować m.in. w produktach typu Ecolabel (zielone detergenty).
 • Produkty Appyclean powstają bez użycia petrochemicznych rozpuszczalników i środków pomocniczych, bez toksycznych katalizatorów, a ponadto wykazują niskie zapotrzebowanie energetyczne. Przykładowo produkcja surfaktantów opartych na pentozie wymaga 36-57% mniej nieodnawialnej energii i 37-41% mniej nawozów w porównaniu z produkcją detergentów opartych na glukozie.
 • Produkcja APP w biorafinerii jest zintegrowana z wykorzystaniem produktów ubocznych i może być traktowana jako produkcja etycznych surfaktantów.
 • Właściwości dostarczane przez niejonowe alkilopentozydy z serii Appyclean 6505 sprawiają, iż efektywność surfaktantów jest wyższa w pobliżu punktu zmętnienia formulacji; możliwa jest poprawa efektywności surfaktantu; Appyclean 6505 pieni się mniej niż ksylenosulfonian sodowy oraz redukuje dynamiczne napięcie powierzchniowe i zmniejsza występowanie zacieków na szkle. Ponadto jego zastosowanie pozwala na redukcję ilości czynnika hydrotropowego.

Paweł Chojnacki, Dow Polska

 • 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ograniczenie do 0,3 g w zakresie użycia całkowitej ilości fosforu na standardowe dozowanie detergentu do zmywarki.
 • Znalezienie alternatywy dla fosforanów jest wyzwaniem dla wszystkich producentów chemii gospodarczej. W tym celu muszą oni doprowadzić do sytuacji, w której możliwe będzie utrzymanie działania myjącego produktu bez podnoszenia jego ceny. Niezbędne staje się zatem poniesienie nakładów na zmianę formuły, testy stabilności i działania produktu, gdyż fosforany poza zmiękczaniem wody pełnią inne funkcje w detergentach do zmywarek (zapobieganie tworzenia się filmów i śladów po kroplach, emulsyfikacja zabrudzeń, stabilizacja pH).
 • Podejście firmy Dow do uzyskania optymalnego działania produktów bezfosforanowych do zmywarek zakłada monitorowanie dyspergatorów i surfaktantów celem poznania ich silnych stron oraz identyfikację typów osadów oraz mechanizmów formowania się warstw osadów na naczyniach.
 • Odpowiednie zrównoważenie formuł po usunięciu z nich fosforanów odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu skuteczności produktu zawierającego alternatywy dla fosforanów, takie jak cytryniany, węglany i krzemiany. Pomaga ono również osiągnąć optymalne działanie produktu w sytuacji, gdy używane są droższe zamienniki fosforanów, takie jak m.in. MGDA i GLDA.

Douglas Faughnan, Mintel

 • Badania prowadzone wśród europejskich konsumentów wyróżniają 17 wskazywanych przez nich właściwości, którym muszą sprostać rozwiązania przeznaczone do zmywania. To m.in. sama zdolność dokładnego zmywania, umiejętności spłukiwania, możliwość skorzystania z funkcji dostarczanych przez sól, ochrona szkła i sreber, praca w niskich temperaturach, neutralizacja przykrego zapachu, dodatkowe efekty w zakresie suszenia, zdolność usuwania zabrudzeń po herbacie, szybkość i krótki cykl operacji.
 • Już przed dokonaniem zakupu konsumenci spodziewają się konkretnego dowodu wskazującego, iż nabywany przez nich produkt spełnia swoje funkcje. Oczekują też coraz więcej informacji na temat składników oraz pochodzenia produktu, stąd na znaczeniu zyskuje etykieta „made in…”.
 • Ważnym wyróżnikiem preferencji zakupowych w segmencie chemii gospodarczej jest przekonanie o tym, iż kupowany produkt jest bezpieczny dla zdrowia.
 • Popularność zdobywa tzw. styl retro oznaczający, że do łask wracają starsze produkty, które zyskują nowoczesny format. Dominować zaczyna także trend zmniejszania opakowań, co jest tłumaczone względami praktycznymi, które mają ułatwiać użycie wyrobu i mniejsze jego marnotrawstwo.
 • W starzejącym się społeczeństwie trzeba tworzyć produkty, z użyciem których łatwo poradzą sobie seniorzy.

Anna Królak, THETA Doradztwo Techniczne

 • Produkty chemii gospodarczej podlegają zakazom, ograniczeniom oraz procedurze zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH. Zezwolenia dotyczą substancji SVHC, a potem objętych załącznikiem XIV rozporządzenia REACH w postaci własnej, w mieszaninach, w wyrobach włączonych do załącznika XIV REACH.
 • Zgodnie z REACH procedura udzielania zezwoleń, w przeciwieństwie do obowiązku rejestracji substancji, jest niezależna od ilości substancji wprowadzanej do obrotu bądź stosowanej przez producenta, importera czy dalszego użytkownika.
 • Od 1 czerwca 2008 r. producent, importer lub dalszy użytkownik nie może wprowadzać ani stosować substancji wymienionej w załączniku XIV rozporządzenia REACH bez zezwolenia (choć są wyjątki).
 • Wnioski o udzielenie zezwolenia mogą być składane przez jedno lub kilka przedsiębiorstw, w sprawie jednej lub grupy substancji, dla jednego lub kilku zastosowań, w odniesieniu do użytku własnego wnioskodawcy lub zastosowań (dalszych użytkowników), dla których zamierza on wprowadzić substancję do obrotu.
 • Zezwolenie jest udzielane, jeżeli ryzyko dla zdrowia człowieka lub środowiska, wynikające z zastosowania substancji i będące efektem jej właściwości jest odpowiednio kontrolowane oraz jeżeli korzyści społeczno - ekonomiczne wynikające z zastosowania substancji przeważają nad ryzykiem i nie ma właściwych alternatywnych substancji lub technologii do zastąpienia substancji.
 • Istnieją liczne wymagania, które muszą być spełnione po udzielaniu zezwolenia (aktualizacja dokumentów rejestracyjnych, aktualizacja karty charakterystyki, umieszczenie numeru zezwolenia na etykiecie substancji lub zawierającej ją mieszaniny, zgłoszenie stosowania substancji na podstawie zezwolenia udzielonego dostawcy substancji, prowadzenie rejestru dalszych użytkowników).

Monika Wasiak – Gromek, Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP, Biuro ds. Substancji Chemicznych

 • Zgodnie z rozporządzeniem CLP, które dotyczy klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych po 1 czerwca 2015 r. wytwórcy będą musieli obowiązkowo stosować wytyczne tego rozporządzenia. To zaś wiąże się z koniecznością przygotowania nowej klasyfikacji i etykiet dla mieszanin.
 • Istniał będzie okres przejściowy. W konsekwencji mieszaniny, które zaklasyfikowano, oznakowano i opakowano zgodnie z dyrektywą 1999/45/EWG oraz wprowadzono do obrotu przed 1 czerwca 2015 r., do 1 czerwca 2017 r. zgodnie z rozporządzeniem CLP nie muszą być ponownie oznakowane ani pakowane.
 • Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy dokonują klasyfikacji substancji lub mieszanin zgodnie z tytułem II zanim wprowadzone zostaną do obrotu. W przypadku gdy substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna, dostawcy tej substancji lub mieszaniny dopilnowują, by przed wprowadzeniem jej do obrotu była ona oznakowana i opakowana zgodnie z tytułami III i IV.


Tradycyjnie uczestnicy konferencji wypełnili anonimowe ankiety na temat poziomu organizacji konferencji oraz prezentowanych prelekcji. Oceny można było dokonać w skali 1-6 (im wyższa nota, tym lepiej). 87,6% ankietowanych wystawiło oceny 5 i 6 w odniesieniu do poziomu organizacyjnego wydarzenia. Niemal 3/4 uczestników konferencji (74,6%) uznało, że konferencja pod względem poziomu merytorycznego zasłużyła na oceny 5 i 6. Zanotowaliśmy zatem niemal 10% skok w odniesieniu do poziomu merytorycznego spotkania z roku ubiegłego (2013 r: 65% osób wystawiło noty 5 i 6).

Zaproponowano również listę zagadnień, które należałoby włączyć do zakresu merytorycznego następnych edycji konferencji. Są to m.in. zagadnienia związane z nanotechnologią, ochroną powierzchni, grupami surowców, takimi jak konserwanty, pigmenty i barwniki, kompozycje zapachowe czy całymi grupami produktowymi, jak detergenty do zmywarek i produkty dezynfekcyjne.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualnościWięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)WięcejSonda

20 lat w UE to dla polskiej chemii?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie