Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Interesujące debaty podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – Gdańsk 2016

2016-04-29

20-21 kwietnia 2016 r. w Gdańsku odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – Gdańsk 2016, poświęconego wyzwaniom stojącym przed rozwojem polskiej energetyki.

Temat przewodni spotkania brzmiał „Energetyka dla Gospodarki – Gospodarka dla Energetyki”. Został szeroko omówiony w ramach sesji tematycznych.

Sesja Plenarna

Goście zastanawiali się, czy Polska powinna włączać się aktywnie w nowe sytuacje polityczne mające wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, takie jak złoża w Arktyce, budowa nowych magazynów, ropociągów i gazociągów,  rozwój upstream i downstream przez polskie rafinerie. Pytanie to zadano w kontekście kwestii odbudowy narodowego potencjału gospodarczego, który mógłby stać się gwarantem suwerenności i podniesienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Duże znaczenie w dyskusji nad bezpieczeństwem energetycznym Polski miało również pytanie o konkurencyjność polskiej gospodarki na tle UE i w kontekście globalnym, uwzględniając czynnik walutowy.

Prelegenci zastanawiali się także, czy działania UE pomagają czy szkodzą polskiej energetyce a tym samym gospodarce oraz jakie możliwości negocjacyjne na forum europejskim ma Polska, na przykładzie nowych ram unijnej polityki klimatycznej.

W dalszej części dyskutowano nad rolą państwa w gospodarce w szczególności, czy działania polityków prowadzą do optymalnego ukształtowania rynku surowców i energii. Poruszono tu również wątek społecznych aspektów działań politycznych w sektorze, czego przykładem jest kwestia akceptacji społecznej dla różnych koncepcji rozwoju polskiej energetyki i branży węglowej. Podjęto także temat rozwoju Polski w oparciu o rodzimy kapitał (priorytet mobilizacji potencjału i kapitału polskiego), innowacyjności, jako strategicznego priorytetu rozwoju regionalnego, a także strategii bezpieczeństwa energetycznego państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki. Z punktu widzenia energetyki kluczowe stały się pytania m.in. o przyszłość sektora węglowego, przyszłość energetyki jądrowej i koncepcji połączenia grup energetycznych.

Jak powiedział Minister Krzysztof Tchórzewski, Polska w kwestii pierwszej elektrowni jądrowej nie wycofuje się z pomysłu budowy, aczkolwiek konieczne jest ponowne przeanalizowanie systemu finansowania. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma planów połączenia Grupy ENERGA i PGE, zaś powstanie 1 maja 2016 r. Polskiej Grupy Górniczej przyczyni się do większej stabilizacji w sektorze węglowym.

Debata: Infrastruktura - klucz do bezpieczeństwa gospodarczego

Dyskusję otworzyło pytanie o najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi UE w kontekście sektora energetycznego. Chodzi z jednej strony o bezpieczeństwo energetyczne krajów członkowskich, solidarność energetyczną w Europie oraz nowe regulacje związane z  Unią Energetyczną. Pozwoliło to zastanowić się, które projekty infrastrukturalne są najważniejsze i jakie efekty mają za ich pomocą zostać osiągnięte.

Sieci przesyłowe w elektroenergetyce i nowe drogi transportu gazu do Polski były kolejnymi tematami, z jakim skonfrontowano prelegentów. Chodziło zarówno o odpowiedź na pytanie, które inwestycje mają realne szanse na realizację, jak i potencjalne źródła ich finansowania. Wnioski pozwoliły zastanowić się nad kwestią transportu i zaopatrzenia w kluczowe surowce z szerszej perspektywy: czy państwo powinno obecnie koncentrować się na własnych zasobach, czy raczej na tanim (ale mniej kontrolowalnym) imporcie.

Loża ekspertów.

Zaproszeni goście zastanawiali się, czy mamy obecnie do czynienia ze zmierzchem tradycyjnego modelu grupy energetycznej, a także jaki będzie docelowy kształt polskiego miksu energetycznego. Następnie zastanawiano się, kto może być zainteresowany inwestowaniem w aktywa spółek energetycznych w ramach giełdy, a także nad miejscem klienta na rynku energii, w kontekście rozwoju technologii prosumenckiej, jako alternatywy dla tradycyjnej energetyki. Analizowano wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego oraz czy mogą one być skutecznym motorem działań inwestycyjnych.

Panel: Rynek energii elektrycznej i gazu - uwarunkowania dalszego rozwoju

Dyskusję rozpoczęto od analizy łącznej sprzedaży energii i gazu oraz pytania, czy na rynku lepiej radzą sobie przedsiębiorstwa Skarbu Państwa czy z udziałem kapitału zagranicznego. Następnie zastanawiano się, kto w Polsce jest beneficjentem, a kto ponosi koszty szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Pozwoliło to na ujęcie tematu z perspektywy polityki Unii Europejskiej względem ochrony środowiska. W szczególności interesujące było pytanie, czy Polskę stać na dalsze ograniczanie emisji oraz jak wymusić działania ekologiczne na konsumentach. Tę część dyskusji zamknął temat połączenia polskiego rynku energii z rynkiem europejskim (projekt CEF). Na koniec panelu uczestnicy debaty zastanawiali się jeszcze nad kwestią obliga giełdowego w praktyce i pytaniem, czy giełda gazowa nabierze takiego znaczenia jak giełda energii, a także tradingu jako największej wartości dodanej i elementu budowania przewagi konkurencyjnej.

Panel: Ciepło i Kogeneracja:

Debatę rozpoczęła krótka analiza pozycji rynkowej ciepła systemowego. Pozwoliło to zarysować najważniejsze mechanizmy i regulacje, jakie dotyczą ciepła systemowego, a także kierunki jego regulacji i rozwoju z punktu widzenia URE i przedsiębiorstw zwłaszcza, jeżeli chodzi o inwestycje w ciepłownictwie (ciepłownictwo komunalne czy prywatne, produkcja zimna jako element budowania większej rentowności). Równie istotnym pytaniem, jakie zostało zadane prelegentom dotyczyło możliwości sieci ciepłowniczych, jako elementu ekorozwoju kogeneracji w Polsce. W dalszej części dyskusji skoncentrowano się na możliwościach wsparcia ciepłownictwa funduszami unijnymi, w kontekście udzielania pomocy publicznej w regulacjach Unii Europejskiej. Koniec panelu poświęcony był trendom i efektom prywatyzacji PECów w Polsce, a także trendom w ciepłownictwie w perspektywie kolejnych 10 lat.

Panel: Ład prawny a plany strategicznych projektów inwestycyjnych

Początek debaty zdominowało pytanie o to, które obszary wymagają regulacji, biorąc pod uwagę sieci wraz z korytarzami przesyłowymi i prawo energetyczne, w tym dotyczące ciepłownictwa, odnawialnych źródeł energii, węgla i off-shore. W szczególności zastanawiano się, czy zasadne jest zwiększenie roli i kompetencji Prezesa URE. Kolejne pytanie, jakie zadano podczas dyskusji, dotyczyło potrzeby uchwalenia ustawy węglowodorowej oraz jej ewentualnego finalnego kształtu. Wynikało ono z szerszego problemu, z jakim, zdaniem zaproszonych gości, należy się zmierzyć tj. możliwości zagwarantowania jednolitych i niezmiennych regulacji prawnych dla dużych inwestycji w perspektywie długookresowej. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia firm energetycznych, których plany inwestycyjne w energetyce i potencjalne źródła finansowania w dużej mierze są od w/w regulacji uzależnione. Koniec panelu poświęcony był perspektywom rynku mocy oraz aktywności polskiego przemysłu energetycznego przy konsultowaniu regulacji europejskich.

Panel: Polityka klimatyczna UE 2030 - wpływ na polską gospodarkę

W pierwszej części dyskusji starano się dokonać swego rodzaju konfrontacji pomiędzy dofinansowanym ciepłem z OZE i ciepłem systemowym. W dalszej kolejności omówiono rolę prosumenta w obecnej sytuacji sektora, a także kwestie implikacji dla branży nowych regulacji OZE. Stanowiło to wstęp do rozważań nad planami i kierunkami inwestycji w OZE w perspektywie do 2020 oraz nową polityką klimatyczną 2030 w kontekście krajowych możliwości zwiększania udziału OZE w bilansie energetycznym. Na koniec zastanawiano się nad niezbędnymi nakładami na inwestycje do 2040 roku i źródłami pozyskiwania kapitału, w tym roli funduszy unijnych w rozwoju produkcji OZE. Podczas debaty poruszono także temat biogazowni i innych inicjatyw lokalnych jako naturalnej drogi produkcji energii ze źródeł rozproszonych.

Panel: Laboratorium Innowacyjności - prezentacje innowacyjnych rozwiązań w przemyśle

Firmy i instytucje zaprezentowały najbardziej innowacyjne technologie i rozwiązania, które obecnie wdrażają.

Panel: Infrastruktura transport i logistyka jako niezbędne zaplecze rozwoju gospodarczego

Zaproszeni goście rozpoczęli dyskusje od próby zbudowania listy propozycji rozwiązań podstawowych problemów transportowych lub alternatywnych środków transportu dla ponadgabarytowych przewozów drogowych. Następnie skoncentrowali się na kluczowych problemach z realizacją przewozów koleją oraz trudnościami z realnym oszacowaniem kosztów transportu, prowadzących do zawyżonych szacunków i podwyższania kosztów ogólnych inwestycji. Nie bez znaczenia była również kwestia problemów wykonawców w transporcie drogowym i śródlądowym w przypadku dużych lub ciężkich elementów, a także rewitalizacji i wzrostu znaczenia portów. Trzecia część dyskusji poświęcona była kolei i infrastrukturze kolejowej w nowej perspektywie i polityce transportowej Polski oraz białym plamom na mapie sieci połączeń kolejowych  i drogowych, zwłaszcza, jeżeli chodzi o Polskę Wschodnią. Na koniec uczestnicy debaty starali się dokonać bilansu otwarcia i omówić celowość i zasadność inwestycji infrastrukturalnych, takich jak lotniska, porty i huby.

Panel: Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2016 r.

Debata została podzielona na dwie części: w pierwszej przedstawiciele samorządów starali się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola jednostek samorządu terytorialnego w realizacji projektów infrastrukturalnych, na przykładzie własnych doświadczeń. Prelegenci prezentowali zarówno najciekawsze inwestycje, jakie na terenie ich gmin są prowadzone, jak i wskazywali wyzwania i bariery, z którymi spotkali się podczas całego procesu. W drugiej części debaty przedstawiciele przedsiębiorstw specjalizujących się w projektach skierowanych do samorządów podzielili się swoimi doświadczeniami i uwagami przy realizacji tego typu inwestycji.

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualnościWięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)WięcejSonda

Jak oceniasz obowiązek wprowadzenia sprawozdawczości ESG?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie