Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę Single-Use Plastics gotowy

2021-05-11

W związku z wejściem w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko konieczna jest transpozycja tych przepisów do polskiego prawa. Powyższe przepisy UE wymagają transpozycji do polskiego prawa do dnia 3 lipca 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało już projekt odpowiedniej ustawy.

Przedsiębiorcy prowadzający do obrotu produkty objęte projektowaną ustawą o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, zostali zobowiązani do sprawozdawania informacji na temat wielkości wprowadzonych produktów. W projektowanej ustawie zobowiązano przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe i gastronomiczne, w których są ̨oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub produkty w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, objęte opłatą, do prowadzenia ewidencji, w postaci papierowej lub elektronicznej, liczby nabytych i wydanych nabywcom odpowiednio opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub produktów w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym.

Ponadto, doprecyzowano, że przedsiębiorca prowadzący więcej niż̇ jedną jednostkę̨ handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną prowadzi ewidencję oddzielnie dla poszczególnych jednostek. Nałożono również na tych przedsiębiorców obowiązek przechowywania ewidencji przez okres pięciu lat. 

Projektowane przepisy wprowadzają obowiązek złożenia sprawozdania przez ww. przedsiębiorców o liczbie nabytych i wydanych ostatecznemu nabywcy produktów objętych opłatą, co służy realizacji obowiązku nałożonego na Polskę przepisami dyrektywy 2019/904 tj. obowiązku przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdania dotyczącego zmniejszenia stosowania produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, objętych obowiązkiem zmniejszenia stosowania. Także przedsiębiorców wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne zobowiązano do prowadzenia ewidencji masy wprowadzanych do obrotu narzędzi połowowych i zawierających tworzywa sztuczne zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady.

Ponadto, wskazano rodzaje działalności, które podlegają wpisowi do rejestru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  Dzięki temu wpisowi nastąpi uproszczenie nadzoru nad rynkiem odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku zawierających tworzywa sztuczne. Informacje dostępne w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwanej DBO, pozwolą na monitorowanie zawartych w ustawie celów.

Przepisy projektowanej ustawy nakładają obowiązek na przedsiębiorców wykonujących obowiązki samodzielnie do sporządzania sprawozdań zawierających informacje, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania mają obowiązek to uczynić do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy właściwemu marszałkowi województwa. Wskazano obowiązek sprawozdawczy dla ministra właściwego do spraw klimatu, polegający na sporządzaniu i przekazywaniu Komisji Europejskiej sprawozdania o:
a) masie wprowadzonych do obrotu w dany roku kalendarzowym jednorazowych produktów z tworzywa sztucznego wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy,
b) zmniejszeniu ilościowym stosowania wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego,
c) masie zebranych i wprowadzonych do obrotu butelek na napoje jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego o pojemności do trzech litrów, w tym ich zakrętek i wieczek,
d) masie wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne oraz masie zawierających tworzywa sztuczne zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady,
e) danych dotyczących odpadów pochodzących ze stosowania wyrobów tytoniowych z filtrami i filtrów sprzedawanych do używania z wyrobami tytoniowymi.
Polska będzie zobowiązana do przekazania Komisji Europejskiej przedmiotowego sprawozdania wciągu 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego.

Dodatkowo pprzedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne zostali zobowiązani do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Jeśli chodzi o wpływ projektowanej ustawy na rynek pracy, to ustawodawca jest zdania, że ze względu na konieczność zmniejszenia i wprowadzenia zakazu stosowania bądź redukowania ilości używanych niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, w przypadku w którym producenci tych wyrobów nie będą w stanie przestawić swojej produkcji, może dojść do zmniejszenia zatrudnienia. Należy jednak zakładać, że jednocześnie zwiększy się zapotrzebowanie na wyroby wytworzone z innych materiałów, np. drewna, papieru, co może spowodować zwiększone zapotrzebowanie na pracowników w tych grupach producentów.


prawotworzywa sztuczneodpadyrecykling

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejSklep

“Chemia i Biznes” nr 4/2021

Nowość!Dostęp online

35.00 zł

"CiB. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej" nr 3/2021

Nowość!Dostęp online

25.00 zł

"CiB. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej" nr 2/2021

Dostęp online

25.00 zł

Książka: Surfaktanty i ich zastosowanie w produktach kosmetycznych

Nowość!

95.00 zł

Wpis zaawansowany w Katalogu Firm

Nowość!Dostęp online

861.00 zł

Artykuł sponsorowany

Nowość!Dostęp online

2,460.00 zł

Książka: Atlas Mikrobiologii Kosmetyków

Nowość!

94.00 zł

WięcejNajnowsze

Więcej aktualności

WięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)

WięcejSonda

Czy Twoja firma zmaga się z podwyżkami cen surowców?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie