Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Praca ECHA odbija się echem w całym przemyśle chemicznym

2020-10-22  / Autor: Karolina Lipiec

Działanie Europejskiej Agencji Chemikaliów wywiera decydujący wpływ na kształt europejskiego przemysłu chemicznego. Dlatego warto wiedzieć, czym w ostatnich miesiącach zajmowała się Agencja.

Zakres działań ECHA W 2019 r.

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) rozpoczęła wdrażanie pięcioletniego planu strategicznego, skupiając się na podstawowych procesach regulacyjnych, rozszerzając swój wpływ i kładąc podwaliny pod swoje długoterminowe przyszłe działania.

W ramach tego Agencję na początku tego roku zrestrukturyzowano, łącząc i dostosowując kompetencje personelu i zadania operacyjne, aby móc skorzystać ze wzrostu wydajności i zwiększyć wpływ działań. W rezultacie poziom współpracy i zaangażowania personelu Agencji został zwiększony, czego efektem jest rzeczywisty i znaczny postęp we współpracy Agencji z partnerami w celu zapewnienia bezpiecznego użycia chemikaliów.

Ponad 300 pełnych sprawdzeń zgodności, przeprowadzonych w ostatnim roku, to przykład wydajności zyskanej dzięki ustalaniu priorytetów i upraszczaniu podejmowania decyzji. Jest to obszar, który będzie w nadchodzących latach dalej traktowany priorytetowo.

Sprawdzenie zakresu, w jakim dane złożone przez podmioty rejestrujące spełniają wymogi dotyczące informacji jest bowiem niezbędne do określenia, czy substancje są bezpieczne, czy stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska, a także do wdrożenia środków zarządzania ryzykiem, jeśli jest to konieczne.

Działania te stanowią kontynuację drugiego przeglądu REACH, wykonanego przez Komisję Europejską, z którą Agencja opracowała ambitny plan działań w zakresie wspólnej oceny. Plan przewiduje, że do 2027 r. Agencja zweryfikuje wszystkie rejestracje w przedziale 1-100 ton, złożone w ostatecznym terminie rejestracji, oraz że sprawdzona zostanie zgodność wszystkich substancji, w przypadku których luki w danych uniemożliwiają wyciągnięcie wniosków, co do ewentualnych obaw.

W przypadku substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) procedura udzielania zezwoleń stanowi istotne i skuteczne narzędzie do zarządzania ryzykiem. Już w 2019 r. Agencja otrzymała wytyczne w zakresie procedury udzielania zezwoleń i dalej zbierała informacje zwrotne od zainteresowanych podmiotów i Parlamentu Europejskiego. W rezultacie zmieniono dotychczasowe formaty dotyczące sposobu prezentowania opinii przez komitety przy ECHA, aby uczynić je bardziej zwięzłymi i spójnymi. W przypadku środków biobójczych opracowano plan działań, który w aktywny sposób ponownie przyspieszy program przeglądu. Plan ten proponuje ustalanie priorytetów dla substancji, zapewnienie wsparcia państwom członkowskim i uproszczenie ocen oraz ocen wzajemnych. ECHA poczyniła też znaczne postępy w nowych działaniach: opracowaniu bazy danych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy zawartych w wyrobach; przygotowaniu do uruchomienia serwisu internetowego zapewniającego firmom dostęp do przeglądu przepisów unijnych dotyczących ich substancji (EUCLEF) oraz przygotowaniu do oceny substancji mających kontakt z wodą pitną.

Bezproblemowe zintegrowanie tych nowych uprawnień legislacyjnych i zadań z ciągle powiększaną liczbą usług Agencji pokazuje, że ECHA realizuje swoją wizję bycia centrum wiedzy dotyczącej zrównoważonego zarządzania chemikaliami, współpracując przy opracowywaniu szeregu polityk UE i inicjatyw globalnych z korzyścią dla obywateli i środowiska.

W perspektywie średniookresowej uwaga Agencji będzie skierowana na kolejne wieloletnie ramy finansowe UE oraz utrzymującą się niepewność, co do skutków finansowych opuszczenia Unii przez Zjednoczone Królestwo.

Trzy priorytety Agencji

Rok 2019 dał początek nowym priorytetom politycznym w zakresie Zielonego Ładu dla Europy, europejskiej strategii wzrostu. W minionym roku rozpoczęło się też wdrażanie pięcioletniego planu strategicznego ECHA w celu poprawy bezpieczeństwa chemicznego; przygotowania do przeniesienia Agencji do nowej siedziby, a także pojawiły się niepokoje ze strony podmiotów współpracujących z ECHA dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

 

Dzięki cennym informacjom uzyskanym w drugim przeglądzie REACH Agencja skupiła się na priorytetach, które są najważniejsze dla ochrony zdrowia człowieka i zapobiegania niszczeniu środowiska. Ukształtowały one nowy plan strategiczny Agencji na lata 2019-2023, obejmujący trzy priorytety, których realizacja jest możliwa dzięki posiadanym przez Agencję danym. W ramach pierwszego priorytetu Agencja realizuje swoje zadania, integrując je ze swoją pracą i zachowując w tym konsekwencję.

W ramach drugiego priorytetu Agencja wykorzystuje realizowane zadania do wspierania bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego używania chemikaliów w przemyśle. Wreszcie trzeci priorytet dotyczy zapewniania przez Agencję spójności jej zadań z zadaniami wynikającymi z innych przepisów UE w zakresie chemikaliów oraz zapewniania wsparcia naukowego i technicznego w działaniach międzynarodowych.

Osiągnięcia we wszystkich trzech obszarach wspierają postęp w kierunku celów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcia te:

• stanowią solidny punkt odniesienia w identyfikacji substancji, które wymagają dalszej pracy w celu zarządzania związanym z nimi ryzykiem;

• pokazują, dla których substancji konieczne jest uzyskanie dalszych informacji;

• obrazują, jakie działania podejmuje przemysł w celu zapewnienia bezpiecznego i zrównoważonego stosowania chemikaliów;

• wskazują obszary, w jakich Agencja przyczyniła się do zapewnienia lepszej spójności przepisów unijnych w zakresie chemikaliów.

Identyfikacja ryzyka i zarządzanie nim w związku z substancjami potencjalnie niebezpiecznymi

Prace ECHA w zakresie określania i ustalania priorytetów w odniesieniu do ponad 21 tys. substancji wskazują na znaczne przyspieszenie generowania danych, identyfikacji i podejmowania działań regulacyjnych dotyczących chemikaliów stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska. W 2020 r. możliwe jest porównanie wyników i określenie postępu względem wyjściowych wskaźników dla roku 2019.

Substancje o wyższych wielkościach obrotu, które nie są jeszcze przypisane, zostaną przydzielone do konkretnej grupy priorytetowej na podstawie tego, czy mają pierwszeństwo w regulacjach dotyczących zarządzania ryzykiem, obecnie mają niski priorytet w kontekście prowadzenia dalszych działań regulacyjnych czy też istnieje konieczność zebrania dodatkowych danych do podjęcia decyzji. W przypadku konieczności zebrania dodatkowych danych przeprowadzona zostanie ocena dokumentacji lub substancji.

Obecnie dla wielkości obrotu przekraczającej 100 ton rocznie zarejestrowanych jest ok. 1500 substancji, które wymagają zebrania dalszych danych, zanim odpowiednie organy będą mogły przydzielić je do grupy.

W 2019 r. zidentyfikowano i umieszczono na liście kandydackiej substancji, z możliwością umieszczenia na liście substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń, osiem kolejnych substancji. ECHA zaleciła też Komisji Europejskiej dodanie 18 substancji do listy substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Mając na uwadze trzy wnioski dotyczące ograniczeń, złożone przez państwa członkowskie i ECHA, oraz przyjęcie jednego ograniczenia przez Komisję Europejską, poczyniono wymierne postępy w poprawie zarządzania ryzykiem w UE. Ponadto Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) przyjął 51 opinii w sprawie dokumentacji dotyczącej klasyfikacji i oznakowania.

Bezpieczne i zrównoważone stosowanie substancji chemicznych w przemyśle

Ustanowienie skutecznej komunikacji w górę i w dół łańcucha dostaw jest nadzwyczaj istotne dla zapewnienia bezpiecznego stosowania chemikaliów. ECHA podjęła współpracę z wieloma zainteresowanymi podmiotami w celu określenia niezbędnych ulepszeń obecnego systemu, aby zapewnić odpowiednie informacje o bezpieczeństwie w odniesieniu do niebezpiecznych substancji i mieszanin. Prace Agencji spotkały się z poparciem kluczowych interesariuszy politycznych i obecnie przechodzą do fazy rozwoju. Zmiany te mają też pomóc firmom korzystać z takich informacji, by mogły spełniać wymagania wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, zdrowiu i środowisku.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 5/2020 DWUMIESIĘCZNIKA "CHEMIA I BIZNES". ZAPRASZAMY.


 

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualności

WięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)

WięcejSonda

Czy fake newsy w branży chemicznej to problem?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie