Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Poprawić dane w zakresie rejestracji REACH

2022-06-23  / Autor: Cefic

Cefic (Europejska Rada Przemysłu Chemicznego) opublikował swój najnowszy raport na temat wysiłków przemysłu chemicznego na rzecz aktualizacji i poprawy danych dotyczących chemikaliów w dokumentacjach rejestracyjnych REACH. Aby zwiększyć przejrzystość, od 2021 r. przedsiębiorstwa zaangażowane w plan działań dotyczących doskonalenia dokumentacji REACH są zobowiązane do zgłaszania danych, które przedłożyły lub zmodyfikowały w ramach przeglądu dokumentacji. Był to trzeci raport Cefic o postępach we wdrażaniu dobrowolnego Planu Działania, który od czasu jego uruchomienia w 2019 roku zaangażował około 200 firm.

W 2021 r. dokonano ponownej oceny dokumentacji 1122 substancji, co stanowi stały wzrost w porównaniu z latami 2020 i 2019. Około połowa z nich obejmowała generowanie nowych danych lub zaktualizowanych informacji o właściwościach, zastosowaniach lub narażeniu na substancję, co zwiększa wiedzę Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w temacie zagrożeń i ryzyka związanego z tymi chemikaliami. Według szacunków, do 2026 r. zostaną poddane przeglądowi dokumentacje ponad 6 tys. substancji w systemie REACH.

Tło zagadnienia

W czerwcu 2019 r. europejski przemysł chemiczny reprezentowany przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego Cefic uruchomił bezprecedensowy plan działania, aby pomóc swoim członkom w proaktywnym i systematycznym przeglądzie i aktualizacji danych we wcześniej złożonych dokumentacjach rejestracyjnych REACH. Inicjatywa ta była odpowiedzią na wniosek Europejskiej Agencji Chemikaliów wskazujący, że wiele dokumentacji rejestracyjnych REACH wymaga dodatkowych informacji. Cefic ułatwił realizację Planu Działań, ale nie angażuje się w dyskusje konsorcjów ani weryfikację treści poszczególnych dossier rejestracyjnych. Jednym ze zobowiązań firm sygnatariuszy jest coroczne raportowanie wskaźników KPI (KPI to typ raportowania, który mierzy kluczowe wskaźniki efektywności – przyp. red.), które po zagregowaniu są wykorzystywane przez Cefic do śledzenia i raportowania postępów w zakresie rejestracji REACH.

Metodologia

W tym roku raport KPI został podzielony na wymogi raportowania KPI oraz dodatkowe informacje o charakterze aktualizacji. W wymogach raportowania KPI firmy sygnatariusze zostały poproszone o dostarczenie takich parametrów, jak:

  • całkowita liczba podmiotów prawnych objętych zobowiązaniem sygnatariusza do Planu Działania,
  • liczba dokumentacji wiodących/indywidualnych przedłożeń i współrejestracji poddanych ponownej ocenie w 2021 r.,
  • liczba dokumentacji, które potraktowali priorytetowo do dobrowolnej ponownej oceny w ich roli, jako wiodący rejestrujący/indywidualni przedkładający przez cały czas trwania planu działania (do 2026 r.), jako przybliżenie liczby substancji objętych zakresem planu działania.

Gromadzenie bardziej szczegółowych informacji oprócz początkowych kluczowych wskaźników wydajności jest nowością w 2022 r. Ma to na celu lepsze zrozumienie rodzaju nowych informacji lub nowych danych zawartych w dobrowolnie aktualizowanych dokumentacjach (lub informacjach/danych w trakcie generowania). Cefic poprosił uczestniczące firmy o dostarczenie dodatkowych informacji na temat charakteru aktualizacji dokumentacji dokonywanych przez indywidualnych przedkładających (dokumentacja „samodzielna”) i wiodących rejestrujących (wspólne przedłożenie) w 2021 r. Celem tego nowego wniosku jest uzupełnienie sprawozdawczości KPI, zwiększenie przejrzystości w zakresie rodzaju informacji, które rejestrujący dodają lub modyfikują w swoich dokumentacjach.

Dodatkowe informacje zostały zebrane według następujących kategorii:

  1. Brak istotnych aktualizacji treści dokumentacji: w wyniku ponownej oceny stwierdzono, że dokumentacja jest zgodna z wymogami rozporządzenia REACH lub dokumentacja została zaktualizowana ze względu na nowe regulacyjne wymagania informatyczne (należy wprowadzić korekty i ulepszenia w celu spełnienia najnowszego formatu IUCLID 6.8, zasady kompletności lub oczekiwania dotyczące jakości), ale dokumentacja nie zawiera nowych danych analitycznych, danych fizykochemicznych, toksykologicznych lub ekotoksyczności, nowych zastosowań lub nowej interpretacji, które mogą wywołać zmianę w CSR lub ogólnym statusie prawnym dokumentacji.
  2. Poprawa tożsamości substancji/ składu chemicznego: wygenerowano informacje analityczne w celu wsparcia podejścia przekrojowego (skład chemiczny, zakresy stężeń oraz informacje strukturalne o substancji).
  3. Nowe generowanie danych zgodnie z załącznikami VII i VIII rozporządzenia REACH lub inne rodzaje badań/danych w celu wsparcia podejścia przekrojowego (dane toksykokinetyczne oraz badania metabolizmu, znane również jako „badania pomostowe”). Obejmuje to badania zlecone, trwające lub zakończone.
  4. Nowe generowanie danych obejmujące badania wyższego poziomu zgodnie z załącznikami IX i X do rozporządzenia REACH, dla których wymagana jest propozycja przeprowadzenia badań (TP). Obejmuje to badania zlecone, trwające lub zakończone.
  5. Nowe zastosowania/informacje o narażeniu prowadzące do aktualizacji CSR.
  6. Aktualizacje CSR inne niż opisane powyżej, np. nowa interpretacja danych prowadząca do zmian klasyfikacji, nowa ocena PBT/vPvB, nowe wyprowadzenie DNEL lub PNEC, ulepszenie podsumowania przebiegu badań itp.

Postęp w 2021 r.

Do 31 grudnia 2021 r. do Planu Działań przystąpiło 198 firm, co stanowi wzrost o 33 firmy względem 2019 r. Lista firm sygnatariuszy jest publicznie dostępna na specjalnej stronie w witrynie internetowej Cefic i jest aktualizowana co miesiąc.

Troje sygnatariuszy w postaci firm, członków federacji narodowych, zdecydowało się nie kontynuować Planu Działania w 2021 r. Dwóch z nich zrobiło tak, ponieważ posiadają tylko współrejestracje, które są częścią konsorcjum już uczestniczącego w Planie Działania. Jeden z sygnatariuszy zrobił tak, ponieważ nie posiada pełnej rejestracji dossier. Wszystkie 198 firm sygnatariuszy przedstawiło swoje KPI na 2021 r. Tych 198 firm, które przystąpiły do Planu Działania, obejmuje działania związane z doskonaleniem dokumentacji 1436 podmiotów prawnych. Z tego grona 92,1% podmiotów prawnych to firmy członkowskie Cefic; pozostałe 7,9% to osoby prawne z firm członkowskich stowarzyszeń krajowych. Zarówno Cefic, jak i krajowe stowarzyszenia członkowskie przemysłu chemicznego aktywnie promowały Plan Działania wraz ze swoimi członkami. Francuskie stowarzyszenia krajowe (France Chimie) zorganizowało e-learning i warsztaty ze swoimi członkami na temat wdrażania dobrowolnego doskonalenia dokumentacji. Zorganizowano również spotkania Cefic z członkami hiszpańskiego stowarzyszenia narodowego (FEIQUE) i belgijskiego stowarzyszenia narodowego (Essenscia).

Statystyki dokumentacji

 Firmy, które podpisały deklarację intencji Cefic zostały poproszone o dostarczenie danych KPI dotyczących numerów dokumentacji rejestracyjnych poddanych ponownej ocenie w 2021 r., jako wiodący rejestrujący/indywidualni zgłaszający oraz jako współrejestrujący.

W 2021 r. zostało ponownie ocenionych 3036 dokumentacji rejestracyjnych: 1122 dokumentacje rejestracyjne zostały ponownie ocenione przez indywidualnych przedkładających (dokumentacja „samodzielna”) i wiodących rejestrujących (wspólne przedłożenie), a 1914 dokumentacji rejestracyjnych zostało ponownie ocenionych przez współrejestrujących (wspólne zgłoszenia). Stanowi to wzrost o 7,1% w porównaniu ze zgłoszonymi ponownie ocenionymi dokumentacjami wiodącymi/przedłożonymi indywidualnymi przedłożeniami w 2020 r. oraz wzrost o 14,2% w przypadku dokumentacji wspólnej rejestracji ponownie ocenionych w 2020 r. Liczby obejmują dokumentację rejestracyjną we wszystkich zakresach tonażowych.

W 2019 r. przedsiębiorstwa zgłosiły 645 ponownie ocenionych dokumentacji rejestracyjnych przez indywidualnych przedkładających (dokumentacja „samodzielna”) i wiodących rejestrujących (wspólne przedłożenie).

Przez cały czas trwania programu do 2026 r. około 6100 substancji objętych planem działania zostanie poddanych ponownej ocenie, zarówno przez indywidualnych przedkładających (dokumentacja „samodzielna”), jak i wiodących rejestrujących (wspólne przedłożenie), co stanowi około 50% substancji z pełną rejestracją z bazy substancji zarejestrowanych w ECHA, liczącej ok. 12 800 substancji zarejestrowanych jako pełna rejestracja. Jest to niewielki spadek w porównaniu do ubiegłego roku ze względu na trzy czynniki: konsolidację rejestracji w Wielkiej Brytanii po Brexicie; zmiany w systemach ECHA w kategorii „jeszcze nieprzypisane”, która to kategoria jest podstawą ustalania priorytetów dokumentacji, które mają zostać zaktualizowane, ze znacznym zmniejszeniem liczby substancji przypisanych do tej kategorii; oraz drobne błędy sprawozdawcze popełnione przez niektórych sygnatariuszy w ubiegłym roku.

Materiał przygotowany przez CeficCeficREACHprzemysł chemiczny

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualnościWięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)WięcejSonda

Czy rezygnacja z rosyjskiej ropy i gazu to dobre rozwiązanie?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie