Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

OZE najsilniejszym trendem w energetyce

2021-08-19

Odchodzenie od węgla i kierowanie się w stronę OZE to kluczowe trendy na rynku energii, który ma niebagatelne znaczenie także dla przemysłu chemicznego.

Jaka przyszłość polskiego rynku energetycznego?

W najbliższym czasie nastąpi gwałtowny wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii – w tym zakresie dążymy w Polsce do modelu rynku niemieckiego. Ceny w całej Europie będą się harmonizować, głównie przez wzrost możliwości importowych. Płynność rynku przez zniesienie obliga i konsolidacje może zostać zachwiana. Eksperci są przekonani, że przyjęte rozwiązania będą dążyły do zachowania wysokiej płynności produktów na rynku energii. Zmiany na rynku bilansującym i możliwość świadczenia nowych usług będą wymagały wdrożenia i stabilizacji kolejnych rozwiązań, co będzie pozwalało na uzyskanie dodatkowych przychodów i zysków przez wytwórców OZE. Wiele ze zmian może spowodować zawirowania na rynku, dlatego warto zabezpieczać swoje przychody ze sprzedaży energii znacznie wcześniej lub korzystać z doświadczonych partnerów. Bez wątpienia jednak transformacja energetyczna w Polsce oznacza rozszerzenie możliwości i działań prowadzących ku bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Równocześnie wytwórcy OZE będą musieli reagować, aby nadążyć za szybkim tempem technologicznych nowości i przemian na rynku. W obszarze OZE w Polsce szczególnie wyróżnia się branża fotowoltaiczna oraz energetyka wiatrowa. Dzięki doskonałym warunkom i położeniu geograficznemu Polska ma jedne z lepszych predyspozycji do rozwoju energetyki wiatrowej. Transformacja energetyczna Polski w kierunku pełnej dekarbonizacji uwzględnia też technologie biometanowe oraz zielony wodór.

Odchodzimy od węgla

Mimo, że Polska jest krajem z największym udziałem produkcji energii z węgla kamiennego w Europie, to jednak produkcja ta w ostatnich latach systematycznie spada.

Do 2040 r. oczekiwany jest spadek o 68% produkcji energii z węgla kamiennego. Zasadne jest zatem pytanie, jak będzie wyglądać przyszłość energetyczna Polski oraz co wpłynie na jakość krajowego rynku OZE?

Jest to o tyle istotne, że pojawia się wiele znaków zapytania na temat przyszłości energetycznej Polski w świetle nowelizacji ustawy o źródłach energii oraz szans i wyzwań stojących przed całą branżą energii odnawialnej. Te znaki zapytania dotyczą choćby problematyki zmian na rynku bilansującym w odniesieniu do wytwórców OZE, przyszłości OZE w perspektywie transformacji energetycznej, wpływu potencjalnego zniesienia obliga giełdowego na ceny energii w Polsce oraz modeli sprzedaży energii z własnego OZE.

– Polenergia Obrót jest obecna na kilku europejskich rynkach: w Niemczech, Czechach, na Słowacji, Ukrainie i Węgrzech. W celu dalszego powiększania naszej przewagi konkurencyjnej planujemy dalszą ekspansję na kolejne rynki w Europie. Przyszłość to bowiem centralizacja handlu na poziomie Unii Europejskiej i dalsze łączenie rynków energii. Aby prawidłowo prognozować to, co się wydarzy na rynku energii w Polsce, musimy mieć zatem wiedzę ekspercką na temat tego, co się dzieje na rynkach sąsiednich. Planowane jest powiększanie udostępnianych uczestnikom rynku mocy transgranicznych i wiemy, że sąsiednie rynki będą coraz mocniej wzajemnie na siebie oddziaływać. Dodatkowo możliwości importu i eksportu kreują wartość dodaną, którą materializujemy w naszych aktywach, ale też w ramach naszej aktywności kierowanej do klientów zewnętrznych – mówi Jarosław Bogacz, członek zarządu Polenergia i prezes zarządu Polenergii Obrót.

– W Europie obserwujemy znaczny wzrost odnawialnych źródeł energii. Mówimy o wzrośnie ponad dwukrotnym w ujęciu absolutnym i prawie dwukrotnym w ujęciu procentowym. Widzimy, że w 2030 r. są to głównie źródła niesterowane, takie jak wiatr na morzu i lądzie. Przewidujemy, że już w 2030 roku produkcja energii w Europie będzie się opierała na źródłach odnawianych, energii jądrowej i gazie ziemnym. Emisyjność polskiej energetyki to jeden z głównych determinantów tego jak będziemy się pozycjonować, jeśli chodzi o import i naszą konkurencyjność względem sąsiadów. W tym momencie Polska jest jednym z najbardziej emisyjnych systemów energetycznych w Europie. W najbliższych dwóch dekadach w Polsce nastąpi drastyczne zmniejszenie emisyjności – aż o 68% – największe wśród wszystkich krajów europejskich zarówno pod względem absolutnym, jak i relatywnym do poziomu poniżej 300 kg CO2 /MWh. Spodziewamy się, że w Polsce od 2030 r. źródła odnawialne oraz gaz ziemny będą podstawą do produkcji energii, przy jednoczesnym gwałtownym spadku zużycia węgla – dodaje Filip Piasecki, ekspert ds. rynku energii w Aurora Energy Research.

W ocenie Rafała Barchanowskiego, dyrektora ds. Analiz i Zarządzania Ryzykiem w Polenergia Obrót, chociaż polska energetyka bazuje w największym stopniu na węglu wśród innych państw w Europie, to jednak produkcja energii z węgla kamiennego w ostatnich latach systematycznie spada. Przez pierwsze osiem miesięcy 2020 roku miała już tylko 42% udział w dostawie energii do odbiorców. Dynamicznie rośnie za to produkcja energii wytwarzanej w źródłach wiatrowych, których dzięki aukcjom buduje się coraz więcej, czego dobrym dowodem jest przyrost mocy w ujęciu rok do roku o 500 MW.

Na koniec sierpnia 2020 r. moc osiągalna w przedmiotowych źródłach osiągnęła w Polsce poziom 6300 MW. Warto również wspomnieć o ekspansji energetyki odnawialnej w postaci fotowoltaiki – obecnie rosnącym mocom m.in. dzięki programom celowym, jak np. „Mój Prąd”.

Przyszłością OZE

– Możliwość pokrycia zapotrzebowania na energię w Polsce z OZE w dającej się przewidzieć przyszłości najprawdopodobniej będzie dynamicznie rosła. W lutym 2020 r., czyli jeszcze przed pandemią COVID-19, zapotrzebowanie na energię w Polsce było wyższe o 2,5% niż rok wcześniej, a elektrownie wiatrowe pokryły to zapotrzebowanie na poziomie 14%. Z kolei w okresie maj – sierpień, a więc w miesiącach słonecznych, źródła PV pokrywały zapotrzebowanie na energię na poziomie 2%, co bezsprzecznie wskazuje na tendencję silnie wzrostową udziału PV w strukturze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Fundamentalnym czynnikiem kształtującym ceny energii elektrycznej w każdej godzinie jest prawo popytu i podaży. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych. Uzyskiwane przez farmy wiatrowe ceny w skali 12 miesięcy są między 20% a 8% poniżej średniej ceny rynkowej z tego okresu. Z kolei w przypadku fotowoltaiki, obecnie ze względu na premię za profil, ceny kształtują się powyżej średniej ceny rynkowej – komentuje Rafał Barchanowski.

Rozwijanie różnych źródeł energii odnawialnej jest korzystne oraz uzasadnione z punku widzenia aktualnej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, ponieważ źródła te wzajemnie się uzupełniają, co widać na przykładzie rynku niemieckiego. W przyszłości zarówno średnie ceny energii z farm wiatrowych, jak i PV będą niższe niż średnie ceny rynkowe, dlatego też należy umiejętnie i z wyprzedzeniem zabezpieczać ich produkcję. Popyt na zielone certyfikaty utrzymuje się obecnie na stabilnych poziomach. Ich cena w ostatnich latach mocno fluktuowała, ale obecny stan regulacji sprawia, że ceny kształtują się na poziomach 120-150 zł/MWh za certyfikat PMOZE_A.

Uprawnienia do emisji CO2 czynnikiem kluczowym

– Głównym czynnikiem kształtującym ceny energii są i jeszcze przez kilkanaście lat będą uprawnienia do emisji CO2 . Od przełomu 2017 i 2018 r. widzimy gwałtowne wzrosty cen uprawnień ze stabilnych poziomów 4-6 euro/t przez kilka poprzednich lat, do poziomów 25-30 euro/t. Powoduje to, że równie gwałtownie rosły ceny energii wytwarzanej w emisyjnych źródłach. Jednak wzrost importu i liczby instalacji OZE, skokowy przyrost liczby prosumentów oraz spadek zapotrzebowania sprawiły, że ceny ustabilizowały się na poziomach 220- 230 zł/MWh, co przy obecnych cenach CO2 odzwierciedla koszty naszego systemu, który charakteryzuje się wysoką emisyjnością. Dalszy rozwój źródeł OZE będzie pozytywnie wpływał na hurtowe ceny energii elektrycznej w Polsce. Warto zaobserwować, że dzięki OZE cena uprawnień do emisji CO2 już nie jest przenoszona w stosunku 1 do 1 na cenę energii elektrycznej, co jest bardzo dobrym sygnałem z punktu widzenia przyszłego wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności gospodarki w Polsce – podsumowuje Rafał Barchanowski, dyrektor ds. Analiz i Zarządzania Ryzykiem w Polenergia Obrót.

W kontekście tego o czym mowa szczególnie istotne są zatem wprowadzane zmiany legislacyjne na rynku energii w Polsce i Europie, które w najbliższym czasie będą miały niebagatelny wpływ na sektor. Są to m.in. zmiany takich ustaw, jak Prawo energetyczne oraz OZE, a także ustaw o inwestycjach w zakresie farm wiatrowych, ustaw dotyczących magazynów energii, zamkniętych systemów dystrybucyjnych oraz wsparcia dla segmentu offshore.


“Chemia i Biznes” nr 3/2021
CAŁA TREŚĆ DOSTĘPNA W "Chemia i Biznes" nr 3/2021

Chemia i Biznes” to dwumiesięcznik biznesowo-gospodarczy, stworzony z myślą o firmach poszukujących rzetelnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat rynku chemicznego i sektorów powiązanych.


PolenergiaenergetykaOZE

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualności

WięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)

WięcejSonda

Czy ceny energii mają wpływ na działalność Twojej firmy?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie