Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Opłaty za składowanie odpadów rosną, ale tak ma być

Data publikacji: 2020-01-20

Od kilku lat sukcesywnie wzrastają opłaty za składowanie odpadów. Do końca 2017 r. stawka opłaty wynosiła 24,15 zł za tonę, w roku 2018 koszt wzrósł do 140 zł, a w 2019 r. kształtował się na poziomie do 170 zł za tonę. W 2020 r. stawka ta ponownie wzrasta - do 270 zł za tonę. Wpływa to na koszt odbioru odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Niemniej w sytuacji tej nie ma nic dziwnego i obiektywnie jest ona uzasadniona.

Samorządy gminne odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami na terenie gminy zaczęły borykać się z problemem wzrostu opłat za odpady. Jednym z kluczowych czynników wzrostu opłat jest znaczące podniesienie stawek za korzystanie ze środowiska. W ocenie wielu samorządów, tak duży wzrost opłaty za składowanie odpadów jest nieuzasadniony i stawia je w trudnej sytuacji.

Istotnym elementem kosztowym gminnych systemów gospodarowania odpadami jest koszt zagospodarowania odpadów. Wzrost opłat za składowanie odpadów w sposób bezpośredni przełoży się na koszty funkcjonowania instalacji RIPOK, a szczególnie na koszty dalszego zagospodarowania tzw. frakcji nadsitowej, posiadającej dobre własności paliwowe, dla której wprowadzono zakaz składowania od 2016 r. Odnosi się to do do tej części, która z uwagi na brak cech kaloryczności może być poddana unieszkodliwieniu poprzez składowanie, jak również do części kalorycznej, która winna być poddana dalszemu zagospodarowaniu.

Skądinąd wiadomo, że w Polsce brak jest wystarczających mocy przerobowych dla instalacji, które mogą prowadzić proces zagospodarowania tych frakcji, w tym zagospodarowania ostatecznego w formie termicznej. To sprawia, że rosną ceny oferowane za przyjęcie kalorycznej frakcji nadsitowej.

Warto jednak wiedzieć, że wysokość stawekza korzystanie ze środowiska wprost wynika z wymagań Unii Europejskiej w zakresie konieczności redukcji odpadów deponowanych na składowiskach. Podwyższenie stawek opłat za składowanie odpadów było jednym z warunków pozyskania funduszy europejskich na lata 2014–2020. Niewydanie rozporządzenia zmieniającego stawki opłat za składowanie odpadów skutkowałoby zablokowaniem funduszy europejskich na lata 2014–2020 i nieuzyskaniem wsparcia na łączną kwotę ok 1,3 mld euro. Z tych środków skorzystało już wiele samorządów gminnych przy budowie i unowocześnianiu systemów gospodarowania odpadami komunalnymi opartych o selektywną zbiórkę odpadów i ich recykling.

Po drugie, wzrost stawek opłat za składowanie dotyczy ok. 10% rodzajów wytwarzanych odpadów i obejmuje te, które nie powinny trafiać docelowo na składowiska ze względu na możliwość ich odzysku, recyklingu a także zagrożenie dla środowiska (tj. odpady komunalne, odpady pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady opakowaniowe).

Co również ważne, składowanie odpadów, jako jedna z metod unieszkodliwiania odpadów, znajduje się na samym końcu listy w hierarchii sposobów postępowania z odpadami – jest zatem jedną z najbardziej niepożądanych metod przetwarzania odpadów. Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, powinien następować sukcesywny wzrost ilości odpadów poddawanych recyklingowi. Państwa UE zobowiązane są w 2020 r. osiągnąć minimum 50% wagowo poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Dlatego wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska powinna skłaniać do recyklingu odpadów, a nie ich składowania.

Ministerstwo Klimatu tłumaczy, iż wzrost opłat za składowanie odpadów powinien przyczynić się do wykorzystania dostępnych wydajności istniejących instalacji do przetwarzania odpadów (odzysku), ich niezbędnych modernizacji, a także do kontynuacji realizowanych projektów inwestycyjnych, również przy wykorzystaniu środków funduszy UE. Taki efekt można osiągnąć wówczas, gdy koszt przyjęcia odpadów na składowisko będzie znacząco wyższy od ceny przyjęcia odpadów do zakładów przetwarzania odpadów innymi metodami niż składowanie. Dlatego przyjęte zmiany w tym zakresie powinny doprowadzić do sytuacji, w której korzystniejsze finansowo będzie zagospodarowanie odpadów w sposób inny niż składowanie, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, a więc skupienie działań w kierunku zwiększenia ilości odpadów selektywnie zbieranych u źródła oraz rozwój procesów recyklingu odpadów.


odpady

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualności

WięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)

WięcejSonda

Czy warunki pogodowe wpływają na działalność Twojej firmy?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie