Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Nowości programu INNOCHEM

2017-04-13

Prezentujemy, nad czym dokładnie w ramach Programu INNOCHEM pracują polskie firmy chemiczne.

Program INNOCHEM ma za zadanie podnieść zdolność polskich przedsiębiorstw chemicznych do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki oraz poprawić ich pozycję konkurencyjną na światowym rynku chemicznym. Wyłonionych zostało ponad 20 projektów do dofinansowania na łączną kwotę 99,58 mln zł. Prace nad innowacjami już się rozpoczęły. Inicjatorem Programu INNOCHEM jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego, a Program jest prowadzony przez NCBR

Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów - Synthos, Photo HiTech (3,741 mln zł dofinansowania)

W wyniku projektu opracowane zostaną fotoinicjatory nowej generacji. Fotoinicjatory są związkami chemicznymi, które pod wpływem ekspozycji na światło UV ulegają rozpadowi, pełniąc rolę czynnika aktywnego, determinującego przebieg fotopolimeryzacji. Wchodzą w skład baz dla mieszanek dodawanych do farb, lakierów i klejów, których to wytwórcy stanowią głównych odbiorców produktu. Są ponadto fotoinicjatory wykorzystywane w procesach wytwórczych powłok i tworzyw sztucznych.

Przewagą powstałych fotoinicjatorów, w porównaniu do tych obecnie dostępnych, ma być dużo wyższy współczynnik absorpcji światła, przesunięty w kierunku długofalowego UV (UV-A), dzięki czemu ich charakterystyka będzie dopasowana do emisji źródeł światła stosowanych w przemyśle. Drugą kluczową cechą nowego produktu ma być lepsza rozpuszczalność, umożliwiająca przyspieszenie procesu polimeryzacji.

Badania przemysłowe prowadzone w ramach projektu składają się z czterech etapów i zakończą się poznaniem właściwości aplikacyjnych opracowanych układów przeznaczonych do systemów fotoinicjujących. Prace rozwojowe będą realizowane w ramach jednego etapu, który ma polegać na transferze opracowanej technologii ze skali laboratoryjnej na skalę półtechniczną. Wdrożenie rezultatów projektu nastąpi poprzez udzielenie licencji jednej ze spółek na produkcję fotoinicjatorów nowej generacji.

Innowacyjne środki do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej - Chemical Advisory & Trade (7,671 mln zł)

Prace B+R ukierunkowane są na uzyskanie dwóch innowacyjnych produktów dla branży kolejowej opartych na niestosowanych obecnie mieszaninach substancji chemicznych, których połączenie skutkować będzie lepszymi, innowacyjnymi cechami funkcjonalnymi niż płyny konkurencji, czyli głównie firmy Clariant. Jednym z podstawowych celów projektu jest wykorzystanie gliceryny, będącej produktem ubocznym w procesie wytwarzania biopaliw. Kluczowe wyzwanie to osiągnięcie nowych cech, parametrów i funkcjonalności poprzez właściwe dobranie (receptura) i opracowanie unikalnego sposobu połączenia (technologia) proekologicznych substancji chemicznych dla uzyskania innowacyjnych produktów: płynu do odladzania lokomotyw i składów kolejowych oraz płynu do zabezpieczania przed oblodzeniem lokomotyw i składów kolejowych.

Dostępne aktualnie w branży produkty są najczęściej przełożeniem płynów stosowanych w lotnictwie i nie są dostosowane do bezpiecznego (brak zabezpieczeń przed korozją) stosowania ich w infrastrukturze kolejowej.

Innowacyjność nowych rozwiązań wynika z unikalnego składu surowców, odpowiadającego specyfice branży kolejowej oraz wykorzystania substancji chemicznych zarejestrowanych już w systemie REACH, co ogranicza czas i ryzyko uzyskiwania pozwoleń. W ocenie firmy, unikalne cechy tworzonego przez nią produktu to odporność na spływanie wraz z wodą; długi czas działania preparatu; kilkukrotnie niższa cena niż produktów obecnie istniejących; wysoka ochrona przed korozją elementów, na które nakładany jest płyn, a także jego niskie obciążenie dla środowiska i duża podatność na biodegradację.

Opracowanie przez CIECH R&D sp. z o.o. we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (podwykonawca) innowacyjnej w skali świata technologii karbonizacji solanki amoniakalnej umożliwiającej zwiększenie wydajności sodowej procesu produkcji sody kalcynowanej - CIECH R&D (2,594 mln zł)

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które mają na celu opracowanie technologii karbonizacji solanki amoniakalnej, będącej innowacją procesową w skali świata. Wysoka innowacyjność nowej metody polega na wyprodukowaniu solanki amoniakalnej o zwiększonej zawartości amoniaku w oddzielnym absorberze, wprowadzeniu jej do określonej strefy kolumny karbonizacyjnej i ustaleniu nowego reżimu procesowego kolumny. Partnerzy przekonują, że ich projekt wpisuje się w działania na rzecz nowoczesnych technologii pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzania ich substytutów. Planowane prace badawczo – rozwojowe zostaną przeprowadzone w ramach dwóch etapów i przyniosą technologię o charakterystyce niedostępnej dla konkurencji, tj. m.in. zwiększoną wydajność sodową do 2%, zmniejszoną emisję CO2 o 2%, mniejszą ilość ścieków o 1,26%. Prace te pozwolą również uzyskać sodę o niskiej zawartości chlorków (0,1%). Będzie to pierwsza na świecie metoda wytwarzania sody kalcynowanej o tak znacznym poziomie zaawansowania technologicznego. Wdrożenie wyników prac B+R nastąpi w ciągu trzech lat od zakończenia projektu.

Opracowanie technologii wytwarzania warstw funkcyjnych - powłok budynków - Kreisel Technika Budowlana (2,539 mln zł)

Projekt polega na opracowaniu technologii wytwarzania warstw funkcyjnych zawierających nanomateriały. Celem jest poprawa właściwości barierowych i odpornościowych, poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu termoregulacyjnego, antykondensacyjnego oraz hydroizolacyjnego. Przygotowanych do wdrożenia zostanie pięć produktów: trzy tynki, farba oraz membrana. W wyniku prac powstanie systemowa, spójna, przetestowana, uniwersalna całość do zaimplementowania, która poprawi właściwości budynków.

W ocenie firmy Kreisel, ma być to rozwiązanie tanie, ekologiczne, trwałe, energo- i materiałooszczędne, a jednocześnie aktywnie termoregulujące i zapewniające odpowiedni mikroklimat. Ponadto ma umożliwić inteligentną gospodarkę wilgocią i nadawać się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, jak również do ochrony przed grzybami, pleśniami, bakteriami oraz być odporne na szorowanie. Obiecywane jest dodatkowo uzyskanie szybkich w montażu uniwersalnych izolacji, bez rozpuszczalników, niepalnych, bezspoinowych i odpornych na ekstremalne warunki fizykochemiczne. Wszystkie te cechy mają być osiągnięte m.in. dzięki zastosowaniu polimerowych mikrokapsułek ze specjalną mieszaniną wosków, wykorzystujących zjawisko przemiany fazowej, a także dzięki zastosowaniu materiałów o dużej powierzchni właściwej, mechanicznie nieuszkadzalnych kulek szklanych porowatych, nanomateriałów polimerowych o dużej elastyczności i odporności na szorowanie, materiału polimerowego odpornego na działanie czynników środowiskowych i mechanicznych. Ma się nadawać do zastosowania jako izolacja, bez rozpuszczalników, o właściwościach niepalnych i jednolitej strukturze, o elastyczności powyżej 800% i 100% pamięci kształtu, z dodatkiem nanomateriałów.

 

Opracowanie nowej technologii zagospodarowania nieprzereagowanego oleju z procesu hydrokrakingu z wykorzystaniem systemów filtracyjnych - Grupa Lotos, Polymemtech (5,887 mln zł)

Rzecz dotyczy opracowania nowej technologii zagospodarowywania nieprzereagowanego oleju z procesu hydrokrakingu. Zaprojektowany zostanie proces technologiczny oraz stworzona będzie instalacja pilotażowa do usunięcia ze strumienia nieprzereagowanego oleju z hydrokrakingu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (HPNA), które to powstają w trakcie reakcji krakingu w obecności wodoru, destylatów próżniowych, ekstraktów aromatycznych i deasfaltyzatu uzyskanych z ropy naftowej. Wszystkie one, pomimo niewielkiej zawartości, powodują istotną przeszkodę w dalszym zagospodarowaniu produktu. W przypadku próby ponownego skierowania nieprzereagowanego oleju do produkcji paliw (np. cyrkulacja na instalacji hydrokrakingu) węglowodory aromatyczne powodują stopniową dezaktywację katalizatora, co ma wpływ na długość cyklu jego pracy.

W przypadku zastosowania nieprzereagowanego oleju, jako wsadu do produkcji olejów bazowych, zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych wpływa na ich parametry stabilności oksydacyjnej i barwy. Z tych powodów wartość produktu jest niższa, ponieważ nie może on być efektywnie zagospodarowany wewnątrz rafinerii. Jedynymi źródłami zagospodarowania jest wkomponowanie oleju posmażalniczego (UCO, ang. used cooking oil) w niskomarżowy produkt, jakim jest ciężki olej opałowy (HFO) lub też sprzedaż na rynek zewnętrzny, co wiąże się z pokryciem kosztów logistyki do odbiorcy. Trzeba jednak wiedzieć, że koszty logistyki są dość znaczące z uwagi na wysoką temperaturę krzepnięcia oleju posmażalniczego.

W wyniku realizacji projektu, 85% masy oleju posmażalniczego, który zostanie przetworzony przez instalację, może zostać wykorzystana w rafinerii jako pełnowartościowy surowiec do ponownego przerobu na instalacjach technologicznych, a tylko 15% masy będzie skierowana do zagospodarowania w ciężki olej opałowy.

Opracowanie w skali półtechnicznej technologii ciągłej produkcji merkaptanu perchlorometylowego (PCMM), półproduktu w technologii fungicydów do ochrony roślin oraz technologii tiofosgenu stosowanego w produkcjach farmaceutycznych - Instytut Przemysłu Organicznego (1,44 mln zł)

Założeniem projektu jest opracowanie ciągłej metody produkcji merkaptanu perchlorometylowego (PCMM), półproduktu stosowanego w przemysłowych technologiach fungicydów do ochrony sadów i innych upraw rolniczych oraz w produkcji tiofosgenu, którego to Instytut Przemysłu Organicznego jest jedynym producentem w Europie i jednym z nielicznych w świecie.

Obecnie PCMM i tiofosgen produkowane są w IPO przestarzałą metodą periodyczną. Opracowanie i wdrożenie nowej, ciągłej metody produkcji PCMM zwiększy zatem zdolność produkcyjną tiofosgenu, umożliwi rozwój eksportu oraz istotnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa prowadzonej produkcji. Wykreowanie ciągłego procesu technologicznego otrzymywania PCMM umożliwi też Instytutowi podjęcie dalszych działań prowadzących do uruchomienia w Polsce przemysłowej produkcji jednego z kluczowych w skali świata fungicydów. Planowana produkcja przemysłowa w wysokości ok. 1 tys. ton rocznie, która ma zostać wdrożona w naszym kraju, wymaga budowy instalacji PCMM, pracującej w układzie ciągłym.

W trakcie prac nad projektem przeprowadzone będą laboratoryjne badania etapów syntezy i oczyszczania PCMM, na podstawie których powstaną założenia do projektu budowy instalacji pilotowej wraz z instalacjami pomocniczymi. Wybudowane mają być półtechniczne/pilotowe węzły syntezy oraz destylacji produktu. Na pilotowej instalacji PCMM odbędą się badania, których wyniki posłużą do opracowania założeń do projektu procesowego węzła instalacji produkcji fungicydu do ochrony roślin w skali ok. 1 tys. ton rocznie. Na koniec jednej z polskich spółek produkcyjnych udzielona zostanie licencja na stosowanie opracowanej technologii PCMM w produkcji fungicydów. Wybudowana pilotowa instalacja PCMM zostanie potem wykorzystana jako węzeł instalacji produkcji tiofosgenu.

Optymalizacja produkcji sody i produktów sodopochodnych poprzez wykorzystanie zatężonych strumieni odpadowych CO2 wraz z procesem chemisorpcji ditlenku węgla w zawiesinie podestylacyjnej celem poprawy własności wapna posodowego - CIECH R&D (8,483 mln zł)

Projekt polega na opracowaniu w toku badań przemysłowych i prac rozwojowych innowacyjnych w skali międzynarodowej technologii optymalizacji produkcji sody i produktów sodopochodnych. Nastąpi to poprzez wykorzystanie zatężonych strumieni odpadowych CO2 wraz z procesem chemisorpcji ditlenku węgla w zawiesinie podestylacyjnej i doprowadzi do poprawy własności wapna posodowego.

Projekt realizuje przez zespół badawczy CIECH R&D we współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza oraz Instytutem Nowych Syntez Organicznych, Oddziałem Chemii Nieorganicznej IChN w Gliwicach. Wykonanie zostało zaplanowane na 36 miesięcy w podziale na trzy etapy badawcze (jeden etap badań przemysłowych i dwa etapy prac rozwojowych). Prace skończą się stworzeniem dwóch innowacyjnych metod, zweryfikowanych w skali laboratoryjnej na instalacjach pilotowych, gotowych do wdrożenia (przeniesienie skali z laboratoryjnej na przemysłową).

Wdrożenie przyjmie formę udzielenia licencji na korzystanie z nowych technologii, które w dalszej kolejności zostaną zastosowane przez zakłady produkcyjne sody i produktów sodopochodnych z Grupy CIECH.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 2/2017 "CHEMII I BIZNESU". ZAPRASZAMY


 


SynthosCIECHprzemysł chemicznybadania i rozwójGrupa LotosKreiselINNOCHEMChemical Advisory & TradePhoto HiTechInstytut Przemysłu OrganicznegoPolymemtech

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualności

WięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)

WięcejSonda

Czy fake newsy w branży chemicznej to problem?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie