Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Konieczność aktualizacji kart charakterystyki do końca 2022 roku

2022-09-27  / Autor: Anna Kapała, THETA Consulting

31 grudnia 2022 roku kończy się okres przejściowy, w którym producenci, importerzy, dostawcy, dystrybutorzy czy dalsi użytkownicy powinni zadbać o zaktualizowanie kart charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2020/878 z 18 czerwca 2020 roku. Innym ważnym powodem, dla którego należy uaktualnić karty charakterystyki są zmiany w rozporządzeniu CLP.

Rozporządzenie (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) nakłada na podmioty gospodarcze konieczność aktualizacji kart charakterystyk przed końcem 2022 roku. Rozporządzenie to wprowadza wiele nowych informacji w treść karty charakterystyki, a także zmienia jej dotychczasowy format obowiązujący od ostatniego rozporządzenia Komisji UE 2015/830.

Nowy format karty charakterystyki obejmuje:

  • Informacje na temat nanopostaci. W karcie należy podać informacje, czy i jakie nanopostacie zawiera produkt, charakterystykę cząsteczek, a także informacje na temat ich bezpieczeństwa. Wynikają one z Rozporządzenia (UE) 2018/1881, które nakłada na przedsiębiorstwa wytwarzające lub importujące nanomateriały precyzyjne wymogi prawne dotyczące raportowania nanomateriałów.
  • Informacje na temat substancji zaburzających działanie układu hormonalnego (ang. endocrine distributor, ED). Według kryteriów określonych w rozporządzeniach (UE) 2017/2100 oraz (UE) 2018/605 należy wskazać informacje o substancjach ED obecnych w mieszaninie już od 0,1%. Do końca listopada ubiegłego roku pozytywnie oceniono 15 substancji, natomiast ponad 100 substancji znajduje się na liście substancji podejrzewanych o zaburzanie gospodarki hormonalnej.
  • Obowiązek wskazania specyficznych stężeń granicznych, współczynnika M i szacunkowej toksyczności ostrej (ATE) dla substancji wymienionych w części 3 załącznika VI (lub I) do rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP).
  • Modyfikacje właściwości fizykochemicznych.
  • Nadanie nowego brzmienia niektórych podsekcji oraz wyodrębnienia nowych podsekcji karty charakterystyki.

Dodatkowym powodem do aktualizacji kart charakterystyki jest Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/849 (17 ATP) z 11 marca 2021 roku, które stanowi poprawkę do rozporządzenia 1272/2008 (CLP). 17 grudnia 2022 roku mija okres przejściowy dla 17 ATP, wprowadzającego kolejne zmiany w klasyfikacji i oznakowaniu substancji wykorzystywanych w przemyśle chemicznym. Wśród substancji objętych zmianami możemy znaleźć: pentahydrat siarczanu miedzi [CAS 7758-99-8] wykorzystywany w przemyśle hutniczym, 1,4-dioksan [CAS 123-91-1], stosowany jako rozpuszczalnik czy fenoksyetanol [CAS 122-99-6], popularny środek konserwujący w przemyśle detergentowym. Na uwagę zasługują również dwie popularne substancje stosowane w kompozycjach zapachowych (R)-p-menta1,8-dien; d-limonen [CAS 5989-27-5] i salicynian benzylu [CAS 118-58-1]. Wśród substancji wyszczególnionych w nowym rozporządzeniu znajduje się także salicynian metylu [CAS 119-36-8], stosowany w przemyśle farmaceutycznym oraz kwas cytrynowy [CAS 77-92-9], będący składnikiem produktów myjących i piorących chemii gospodarczej. Wspomniany kwas cytrynowy przyjął zharmonizowaną klasyfikację w postaci działania drażniącego na oczy Eye Irrit. 2 H319 oraz działania na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia STOT SE 3 ze zwrotem H335. Na szczególną uwagę zasługują również związki boru, m.in. kwas borowy, tritlenek diboru, heptatlenek disodu tetraboru, hydrat, które przyjęły jednakową klasyfikację działania szkodliwego na rozrodczość Repr. 1B ze zwrotem H360 FD.

Kontrola dokumentacji w łańcuchu dostaw i jej aktualizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami nie należy do prostych zadań. Ponadto, mając zaktualizowane karty charakterystyki, należy w dalszym ciągu monitorować zmiany wprowadzane przez Komisję Europejską.THETA ConsultingREACHprawoprzemysł chemiczny

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualnościWięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)WięcejSonda

Jak oceniasz Manifest Polskiej Chemii?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie