Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej: uczestnicy spotkali się stacjonarnie po trzech latach przerwy

2022-12-12

6 grudnia 2022 r. w Warszawie odbyła się dziewiąta edycja Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej. Wydarzenie organizowało wydawnictwo EPS Media, wydawca czasopisma „Chemia i Biznes”. W spotkaniu wzięło udział 80 osób: przedstawicieli sektora chemii budowlanej, z działów badawczo-rozwojowych, zakupów, marketingu, a także przedstawicieli kadry zarządzającej i branż pokrewnych.

Sponsorem Głównym wydarzenia była marka Tytan Professional, Sponsorem Strategicznym: Evonik Industries AG, Sponsorem: ICHEMAD-Profarb sp. z o.o. Patronat branżowy objęły firmy: ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. oraz Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Patronami zostali: Polski Związek Producentów Farb i Klejów, Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”, Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej. Rolę współpracowników medialnych objęły: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, "Przemysł Chemiczny", magazyn „Izolacje”, portal chemia-budowlana.pl

Celem konferencji było przekazanie informacji o aktualnym stanie branży chemii budowlanej oraz nowościach produktowych. Spotkanie składało się z 20-minutowych prezentacji. Poniżej opis wszystkich prelekcji.

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w przemyśle chemii budowlanej

Paweł Sosnowski, INTERZERO Organizacja Odzysku Opakowań

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, zobowiązana jest do transpozycji do krajowego systemu prawnego unijnych wymogów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), dotyczącej wprowadzanych do obrotu opakowań i wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Prelegent przypomniał, że wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić ewidencję w postaci papierowej albo elektronicznej, obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym. Jednocześnie przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy zostali zobowiązani do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych. Obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu recyklingu przedsiębiorca może realizować samodzielnie, za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań lub poprzez wpłacenie opłaty produktowej. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest ponadto obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. W tym celu przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazuje na rachunek marszałka województwa co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Przedsiębiorca składa sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania.

SCIP – Substances of Concern in Products – nowa baza danych dla wyrobów

Aleksandra de Abgaro Zachariasiewicz, Centrum Ekotoksykologiczne

Baza danych SCIP stworzona została na mocy tzw. dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Obowiązek zgłaszania wyrobów w SCIP istnieje w Polsce od 1 stycznia 2022 i stanowi rozszerzenie obowiązku informacyjnego nałożonego przez Rozporządzenie REACH. Obowiązkiem zgłaszania do bazy SCIP objęte są wszystkie wyroby w rozumieniu rozporządzenia REACH wprowadzone do obrotu w UE i zawierające substancję z listy kandydackiej w stężeniu powyżej 0,1% wag. Nowa baza danych ma realizować trzy cele:

- zmniejszenie wytwarzania odpadów zawierających substancje niebezpieczne – promowanie zastępowania niebezpiecznych substancji ich bezpieczniejszymi odpowiednikami,

- udostępnianie informacji w celu dalszej poprawy operacji przetwarzania odpadów – to krok w kierunku GOZ i pomoc podmiotom zajmującym się odpadami w zapewnieniu, aby substancje te nie były obecne w recyklatach,

- umożliwienie władzom monitorowania stosowania substancji niebezpiecznych w wyrobach.

Baza SCIP obowiązuje wytwórców, importerów, dystrybutorów oraz każdego innego uczestnika łańcucha dostaw wprowadzającego wyrób do obrotu. Po wykonaniu zgłoszenia SCIP dostawcy wyrobów otrzymują alfanumeryczny identyfikator – numer SCIP, to jest unikalny identyfikator przyporządkowany do konkretnego wyrobu i konkretnego dostawcy.

Konserwacja w produktach budowlanych

Natalia Kister, THETA Consulting

Wystąpienie przybliżyło tematykę produktów biobójczych stosowanych w branży budowlanej. Omówiono dopuszczalne substancje czynne stosowane w konserwantach i metody ich weryfikacji oraz wymagania dla konserwantów zawartych w produktach budowlanych. Jako produkty do konserwacji i wyroby je zawierające mogą być stosowane mieszaniny zawierające tylko odpowiednie biobójcze substancje czynne, tj. substancje które są zgłoszone do programu przeglądu w odpowiedniej grupie produktowej (PT 6 – 13), ich ocena jest w trakcie („approval in progres”), ale także były zgłoszone do programu przeglądu w PT 6-13 i zostały już zatwierdzone („approved”). Prelegentka zwróciła uwagę, na możliwe ograniczenia w stosowaniu, zawarte w rozporządzeniu zatwierdzającym. Ponadto stosowane mogą być substancje czynne znajdujące się w załączniku I rozporządzenia biobójczego (takie substancje nie mają przyporządkowanej grupy, mogą być stosowane w każdej PT).

Poruszono tematykę wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych, zwłaszcza wymagań dotyczących wprowadzenia na rynek takiego wyrobu. Za produkt biobójczy uznaje się poddany działaniu produktów biobójczych wyrób o podstawowej funkcji biobójczej. Wyrób poddany działaniu produktów biobójczych oznacza każdą substancję, mieszaninę lub wyrób, która została poddana lub który został poddany działaniu przynajmniej jednego produktu biobójczego lub w wyniku celowego działania zawiera przynajmniej jeden produkt biobójczy.

Dyspergator przepływowy – jego przeznaczenie, zasada działania i budowa

Radosław Kulik, Ichemad - Profarb

W wystąpieniu tłumaczono, iż dyspergacja liniowa jest procesem technologicznym umożliwiającym połączenie surowców ciekłych z sypkimi. W odróżnieniu od procesu szarżowego dyspergacja liniowa jest prowadzona na urządzeniach przepływowych. Ta innowacyjna technologia pozwala na bardzo efektywną produkcję z zachowaniem dużego stopnia czystości.

Przybliżono sposób działania inlinera typu PDI, jako centralnego urządzenia instalacji do dyspergacji liniowej. Elementami roboczymi urządzenia są pracujące w komorze roboczej rotor i nieruchomy stator. Obracający się z dużą prędkością rotor w niewielkiej odległości od statora powoduje powstanie dużych sił ścinających. Wirująca wewnątrz komory mieszanina wytwarza podciśnienie, które wykorzystywane jest do zasysania do wnętrza komory surowców sypkich. Surowce sypkie i ciekłe zasysane przez odpowiednie króćce tworzą wewnątrz komory zdyspergowaną mieszaninę, która tłoczona jest przez króciec wylotowy. Dzięki wykorzystaniu zjawiska ssania surowców sypkich zmniejszona jest emisja zanieczyszczeń sypkich do atmosfery jest zminimalizowana do pomijalnych wartości. Daje to znaczące oszczędności w postaci braku konieczności zakupu i utrzymania instalacji odpylania, a także eliminuje straty surowców. Proces prowadzony w zamkniętej instalacji ma minimalnie oddziaływane na otoczenie, nie emitując oparów szkodliwych substancji ciekłych.

SPORGARD® WB – zabezpieczenie płyt gipsowo-kartonowych przed rozwojem pleśni

Aleksandra Matuszny, ELTREX

Podkreślono, iż płyty gipsowo-kartonowe to uniwersalny materiał budowlany dający nieograniczone możliwości w projektowaniu wnętrz. Niestety tak jak wszystkie inne materiały płyty G-K narażone są na działanie czynników środowiskowych. Wilgoć stwarza warunki do rozwoju grzybów pleśniowych czego konsekwencją jest biodeterioracja materiałów. Negatywne skutki działania grzybów pleśniowych prowadzą do strat o charakterze ekonomicznym, zdrowotnym i ekologicznym.

Tymczasem specjaliści firmy Lanxess stworzyli preparat SPORGARD® WB zabezpieczający płyty G-K przed rozwojem pleśni. Przybliżenie działania tego preparatu było istotą konferencyjnego wystąpienia. Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników, produkt oparto na trzech synergicznie działających fungicydach o bezpiecznym profilu toksykologicznym: tiabendazol (zaburza funkcjonowanie jądra komórkowego i podział komórki, hamuje syntezę ergosterolu), fludioksonil (zaburza osmoregulację komórki, hamuje syntezę aminokwasów i wytwarzanie zarodników) i azoksystrobina (zaburza transport elektronów w mitochondriach co zakłóca procesy oddechowe na poziomie komórkowym).

SPORGARD WB nie wykazuje właściwości alergizujących. Jest to produkt o szerokim spektrum aktywności dodawany do papieru lub stosowany w masie. Hamuje wzrost grzybów odpowiedzialnych za zapach, powstawanie plam, przebarwień i ogólną degradację biologiczną.

Wpływ dostępnych cementów portlandzkich na produkty chemii budowlanej – analiza na podstawie podkładów podłogowych samopoziomujących

Łukasz Ćmiel, CFI World

W ocenie autora prezentacji, istotne jest przygotowanie technologów na zmiany w ramach programu „Fit for 55” całkowitej neutralności klimatycznej do roku 2050. Kamieniem milowym wydaje się być rok 2030, gdzie w założeniu wspomnianego programu emisja CO2 ma wynosić maksymalnie 55% w stosunku do roku 1990. Dotknie to producentów chemii budowlanej, gdzie najczęściej stosowane są cementy portlandzkie CEM I. Stąd też trzeba się zastanowić, jak ograniczenie dostępności cementów CEM I i nowe CEM II wpłyną na parametry samopoziomujących podkładów podłogowych? Punktem wyjścia jest analiza wyrobów dostępnych na rynku, pozwalająca sprawdzić, czy proces zmian w surowcach już się rozpoczął. Aktualna sytuacja energetyczna również wpływa na dostępność i jakość spoiw wiążących, nieuniknione jest stosowanie paliw alternatywnych, szczególnie biomasy i obniżenie kosztów przemiału poprzez dobór aktywatorów mielenia.

Rozwiązaniem mogą być tzw. zielone cementy, w których mamy do czynienia z redukcją emisji CO2 na poziomie od 20% aż do ponad 40%. W prezentacji przeanalizowano ponadto przewidywane zużycie składników głównych innych niż klinkier portlandzki do produkcji cementu, dokonano analizy rynku podkładów podłogowych w zakresie spełnienia wartości deklarowanych przez producentów, przedstawiono standardową recepturę na podkład samopoziomujący, przedstawiono wyniki badania normowego cementów dostępnych na rynku według EN 196-1 oraz wytrzymałości mechanicznej podkładów na w/w cementach.

Porównanie właściwości alkilosilanu Achibuild WE 50 z polisiloksanami w zaprawie cementowej

Marzena Kurczyk-Półchłopek, Achitex Minerva Polska

Przedstawiono Achibuild WE 50, czyli emulsję wodną hydrofobową na bazie alkilosilanów do stosowania jako składnik impregnatów lub jako dodatek do produktów betonowych. To surowiec idealny do produkcji impregnatów do chłonnych powierzchni mineralnych lub jako dodatek do wyrobów betonowych. Produkt szczególnie nadaje się jako środek hydrofobowy do mineralnych materiałów budowlanych, takich jak silikatowy tynk mineralny, piaskowiec, cegły, wypalane materiały ceglane, keramzyt i zaprawy cementowe, terakota lub płytki cementowe, krzemianowe materiały mineralne do izolacji, płyty włókno-cementowe, tynki cementowe i betonowe.

Dokonano porównania właściwości alkilosilanu Achibuild WE 50 z polisiloksananami w zaprawie cementowej. Wykonano próbę podciągania kapilarnego oraz próbę Tuby Karstena. Wyniki przemawiają na korzyść stosowania tego produktu w zaprawach cementowych. Dozowanie produktu w ilości 1% lub 1,5% daje betonowi znacznie lepsze własności hydrofobowe i znakomity efekt perlenia na powierzchni.

To, co najmocniej wyróżnia opisywany surowiec to paroprzepuszczalnośc, bezbarwność - brak powierzchownego tworzenia filmu; poprawa odporności obrabianych materiałów na cykle mrozu/odwilży, bardzo wysoka redukcja nasiąkliwości, wolność od LZO, stabilność UV, efektywność w stosunku do chlorków i rozpuszczalnych soli, bardzo wysoka stabilność wobec roztworów kwasowych i zasadowych.

Nanocząstki srebra – aktywna ochrona mikrobiologiczna w dobie pasywnego budownictwa

Patryk Nowak, Smart Nanotechnologies

Prelegent zaznaczył, iż niedawna sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że zwrócono szczególną uwagę na aspekty higieny osobistej oraz czystości mikrobiologicznej powierzchni i przedmiotów codziennego użytku. Dzięki wiedzy płynącej z nanotechnologii i inżynierii materiałowej możliwe stało się wdrażanie produktów i rozwiązań kreujących nowe standardy, np. w medycynie, budownictwie i innych poprzez nadawanie istniejącym na rynku produktom (jak np. farby, metale, polimery, itd.) nowych cech użytkowych, takich jak zabezpieczenie przed rozwojem mikroorganizmów.

Przedstawił POLYDEF - komponent do termoplastycznych polimerów zawierający nanocząstki srebra, nadający tworzywom właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Nanocząstki srebra i miedzi mają silne właściwości biobójcze, bakterie i grzyby nie wykształciły odporności na działanie tych metali, ich zastosowanie jest opłacalne pod względem ekonomicznym, a ponadto są wysoce stabilne i łatwe w aplikacji w procesach przemysłowych oraz bezpieczne dla ludzi i środowiska. Nanocząstki srebra zwalczają mikroorganizmy: działają jak katalizator, powodując utlenianie wielu istotnych dla życia bakterii związków chemicznych, a w efekcie ich dezaktywację. Za ich sprawą bakteria traci zdolność do oddychania, zostaje zniszczony jej materiał genetyczny.

Środki organiczne jako dodatki wspomagające poprawę własności antykorozyjnych pod względem odporności na działanie wilgoci dla systemów wodnych, rozpuszczalnikowych, bezrozpuszczalnikowych i UV

Mirosław Marjański, C.H. Erbslöh Polska

Autor przypomniał, iż do systemów farbiarskich o podwyższonej antykorozji używa się pigmentów antykorozyjnych, takich jak fosforany cynku itp. Zapewniają one, że powłoki malarskie skutecznie chronią podłoża metalowe przed typową korozją stosując pasywację anodową czy pasywację połączoną z wymianą jonową. Systemy oparte na standardowych pigmentach antykorozyjnych nie zapewniają jednak pożądanych odporności antykorozyjnych systemu. Dlatego też konieczne jest zastosowanie dodatkowych komponentów, które uzupełniłyby te braki.

Z tego względu omówiono środki organiczne zapewniające szczelność powłoki, co zapewnia duże odporności w komorze kondensacyjnej. Środki te bazują na różnych rodzajach soli aminowych czy silanach. Zastosowanie ich razem z fosforanami zapewnia dodatkowo bardzo dobre przyczepności do trudnych podłoży. Uniemożliwia przy tym tworzenie się ognisk korozyjnych w czasie eksploatacji oraz zapewnia efekt synergetyczny ze standardowymi fosforanami, polepszając odporności w komorach solnych.

Materiał Halox 570 LS to ciekły organiczny inhibitor korozji zdolny do zwalczania rdzy nalotowej i korozji galwanicznej. Jest przyjaznym dla środowiska, niezawierającym azotynów, fosforanów, metali ciężkich, samodzielnym inhibitorem korozji, który może zapewnić synergię z nieorganicznymi środkami antykorozyjnymi. Zaleca się jego stosowanie do wodnych domieszek epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych, alkidowych i do betonu.

Posadzki przemysłowe cementowe czy żywiczne? Od wymagań i właściwości użytkowych po projekt i wykonanie

Katarzyna Walusiak, Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT

Jak opowiadała prelegentka, dobrze wykonane i właściwie użytkowane posadzki przemysłowe w galeriach, halach i innych obiektach przemysłowych wzbudzają podziw i zainteresowanie wśród osób je odwiedzających, ponieważ stają się designerskim elementem wykończenia tych obiektów. Posadzka przemysłowa na bazie spoiwa cementowego nie musi kojarzyć się wyłącznie z surowym betonem. Jednak obecnie, kiedy nastąpił problem ze spoiwem cementowym doskonałą alternatywę stanowią posadzki cementowo – żywiczne lub posadzki żywiczne. Powłoki żywiczne zapewniają równie wysoką trwałość powierzchni, wysoką odporność zarówno mechaniczną, termiczną i chemiczną przy jednoczesnym zachowaniu estetyki wnętrza. Natomiast szeroka paleta barw i faktur daje dużą swobodę aranżacji niezależnie od rodzaju i przeznaczenia obiektu.

W prezentacji omówiono wymagania i właściwości użytkowe dla różnego rodzaju podkładów podłogowych po możliwości projektowe, dostęp surowców i wykonanie. Przedstawiono podział posadzek w zależności od rodzaju zastosowanego spoiwa na: podkłady na bazie cementu – CT; podkłady na bazie siarczanu wapnia – CA; podkłady magnezjowe – MA; podkłady asfaltowe – AS; podkłady z żywic syntetycznych – SR.

Dodatki przeciwskurczowe i odpieniające do produkcji mieszanek suchych

Łukasz Kordon, Evonik

Pokazane zostało funkcjonowanie środków odpieniających w proszku do zastosowania w mieszankach suchych. Surowce o nazwach handlowych SITREN AirVoid® 360, SITREN AirVoid® 362 oraz SITREN AirVoid® 370 to bardzo silne odpieniacze o znikomym wpływ na poziom lotnych związków organicznych. Zostały zaprojektowane do szybkiego uwalniania pęcherzyków powietrza podczas wiązani zaprawy. To istotne, gdyż przygotowanie zaprawy zawsze wymaga mieszania, pompowania i wylewania. Siły ścinające i obecność składników powierzchniowo czynnych typowych formulacji (np. superplastyfikatorów, eteru celulozowego, proszku redyspergowalnego) prowadzą do dyspersji i stabilizacji niekontrolowanych pęcherzyków powietrza. Obecność powietrza w tych systemach jest nieunikniona, stąd konieczność stosowania przywołanych odpieniaczy. Rodzina produktów SITREN zapewnia niską zawartość powietrza przy niewielkim dozowaniu. Optymalne dozowanie w przedstawionym systemie to 0,1%. Inne cechy produktu to znakomita kontrola pienienia, zwiększona płynność z mniejszą ilości wody, poprawa wyglądu powierzchni wylewek samopoziomujących, zredukowana liczba porów zwiększająca trwałość i nieprzemakalność wylewek, wzrost odporności na ścieranie.

Całości prezentacji dopełniło przedstawienie zalet środków przeciwskurczowych w formie proszkowej.

Magia kolorystyczna w codziennej praktyce

Stanislav Sulla, Konica Minolta Sensing Europe

W swojej prezentacji ekspert pokazał działanie skomputeryzowanego systemu dopasowywania kolorów. System zarządzania barwą Colibri został stworzony z myślą o projektantach, producentach, właścicielach marek i firmach zarządzającym marką. Pomaga on ściśle specyfikować, komunikować, produkować i kontrolować kolor w łańcuchu dostaw. Platforma oprogramowania ma budowę modułową i korzysta z jednej centralnej bazy danych. To zintegrowane rozwiązanie zwiększa wydajność firmy poprzez sprawną komunikację w łańcuchu dostawców i zapewnia możliwość dowolnej rozbudowy stosownie do przyszłych wymagań. Użytkownicy systemu mają szybki dostęp do danych z indywidualnie określonymi uprawnieniami. Colibri nadaje się zarówno dla pojedynczych użytkowników i małych firm, jak i dla globalnych instalacji na wielu stanowiskach. Dzięki nowoczesnej architekturze oprogramowanie może być udostępniane w chmurze lub instalowane we własnym środowisku użytkownika. System wspomaga pracę w odniesieniu do określania kolorów marki, definiowania wzorców barw, zarządzania barwą w całym łańcuchu dostaw, pomiaru barwy różnych materiałów i nadruków, narzędzi i usług komunikacji barwy, przyspieszania tworzenia produktów o wysokiej jakości, komunikacji z narzędziami zarządzania zasobami ERP i innymi zewnętrznymi programami.

Kiedy wycofać produkt z obrotu, czyli nadzorowanie bezpieczeństwa produktów w praktyce

Julia Żychlińska, Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna

Przedstawiono etapy monitorowania bezpieczeństwa produktu budowlanego. Przypomniano, iż producent jest zobowiązany podejmować działania odpowiednie do właściwości dostarczanego produktu, to jest umożliwiające uzyskiwanie przez tego producenta wiedzy o zagrożeniach, które produkt może stwarzać oraz mające na celu uniknięcie zagrożeń, w tym - o ile jest to niezbędne - umożliwiające wycofanie produktu z rynku, właściwe i skuteczne ostrzeżenie konsumentów lub wycofanie produktu od konsumentów.

By tego obowiązku dochować, producent prowadzi ewidencję skarg, ewidencję wyrobów budowlanych niespełniających wymagań określonych w ustawie oraz ewidencję wyrobów budowlanych wycofanych z obrotu lub z użytkowania. Ponadto to producent informuje sprzedawców o wyrobach budowlanych wycofanych z obrotu lub z użytkowania.

W razie zaistnienia problemu producent ma obowiązek podjąć działania naprawcze, takie jak: oznakowanie produktu odpowiednimi ostrzeżeniami o zagrożeniach, spełnienie wymagań, ostrzeżenie „narażonych” konsumentów, powiadomienie opinii publicznej o zagrożeniu, wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt, zaprzestanie wprowadzania produktu na rynek, wycofanie produktu, zniszczenie produktu.

Za unikanie działań w zakresie bezpieczeństwa grozi sankcja do 100 tys. zł.

Zmiana europejskiego systemu patentowego – czy i jak może wpłynąć na sektor chemiczny? Wady i zalety patentu europejskiego o jednolitym skutku i Jednolitego Sądu Patentowego

Adam Trawczyński, JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska

Jesteśmy świadkami największych zmian w europejskim prawie patentowym od początku jego istnienia. Istniejące dzisiaj trzy międzynarodowe modele ochrony wynalazków, uzupełnione zostaną w 2023 roku o czwarty – wspólnotowy system. Obecnie każdy ma możliwość wyboru trybu, w jakim jego rozwiązanie będzie chronione na lokalnym i zagranicznym rynku: w terminie 12 miesięcy od pierwotnego zgłoszenia, rozszerzenie terytorialne na dowolny kraj (pierwszy model), zgłoszenie międzynarodowe obejmujące 156 państw, które w odpowiednim czasie wkracza w fazy krajowe i regionalne (drugi model) oraz zgłoszenie europejskie obejmujące swoim zakresem 39 państw (trzeci model).

Od przyszłego roku obowiązywać zacznie jeden model wspólnotowy, przeznaczony wyłącznie państwom UE. Powstanie międzynarodowego sądu cywilnego (Jednolitego Sądu Patentowego), którego stronami będą przedsiębiorcy z różnych krajów, będzie wpływało na prowadzenie działalności komercyjnej w Europie przez większość firm i instytucji naukowo-badawczych.

Wprowadzenie patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz powstanie Jednolitego Sądu Patentowego stworzy nowe szanse i perspektywy działań. Pojawi się pytanie, jaką strategie przyjmować, aby efektywnie chronić wynalazki: wybierać „klasyczny” patent europejski, czy (po udzieleniu patentu europejskiego) wnioskować od razu o nadanie mu jednolitego?

Rynek budowlany – kryzys, którego nie było (ale już jest)

Grzegorz Błachnio, Allianz Trade

Budownictwo było jedną z niewielu branż, które uniknęły kryzysowego spowolnienia związanego z pandemią. Obecnie jednak na rynku mamy do czynienia z ograniczaniem nowych inwestycji oraz wzrostem kosztu finansowania przy niewystarczających mechanizmach ich kompensacji, a także coraz wyższymi kosztami obsługi długu publicznego (inwestycje centralne i samorządowe). Rośnie liczba firm zagrożonych niewypłacalnością, a ponadto od maja tego roku obserwujemy stopniowy, comiesięczny spadek dynamiki wzrostu: z +40% r/r w maju do +10% r/r w trzecim kwartale 2022 r.

Wciąż wprawdzie budownictwo notuje wzrosty obrotów i wyników, ale z uwagi na pogorszenie płynności perspektywy krótkoterminowe są dla branży coraz słabsze. Wydłuża się okres obiegu należności DSO (średnie opóźnienie w spłacie), co na razie mityguje wzrost odsetka opóźnionych należności, w tym trudnych długów. Jest to pochodna sytuacji, z jaką mierzą się hurtownicy, przekładający na dostawców kondycję odbiorców końcowych. Hurtownicy są świadomi sytuacji – walczą o ochronę swoich kapitałów, a nie upusty u dostawców. Inflacja to z kolei dla firm budowlanych mniej gotówki, większe zadłużenie i utrudnione finansowanie.

W ocenie prelegenta, długoterminowe perspektywy dla branży pozostają jednak pozytywne.


chemia budowlanabudownictwokonferencjeprawoodpadytworzywa sztucznepatentybezpieczeństwo

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Średnia ocen 5/5 na podstawie 1 głosów.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualnościWięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)WięcejSonda

Jak oceniasz obowiązek wprowadzenia sprawozdawczości ESG?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie