Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Jakiej pomocy w kancelariach szukają przedsiębiorstwa chemiczne?

2019-01-24  / Autor: Dominik Wójcicki

Przemysł chemiczny jest tym sektorem gospodarki, na którym ciąży być może największa presja legislacyjna. Bez współpracy z podmiotami prawnymi funkcjonowanie w branży byłoby niemożliwe.

Jakiej pomocy w kancelariach szukają przedsiębiorstwa chemiczne?

Gdy Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police w 2016 r. poszukiwała partnera w zakresie bieżącej obsługi prawnej i doradztwa prawnego, to w przedstawionych przez siebie wymaganiach podała m.in. takie kwestie, jak codzienna obsługa spraw wynikających z własnej działalności, w szczególności zaś opracowywanie opinii prawnych. Oczekiwała także tworzenia i opiniowania projektów pism, umów, tak samo jak sprawdzania pod kątem formalno-prawnym posiadanej dokumentacji. Dodatkowo praca na rzecz Grupy Azoty Police miała się wiązać z uczestnictwem w negocjacjach warunków zawieranych przez nią umów lub prowadzenia samodzielnych negocjacji w oparciu o pełnomocnictwo. Jednocześnie spółka wymagała opinii, ekspertyz prawnych i tworzenia koncepcji o strategicznym dla siebie znaczeniu, jak również doradztwa w kwestiach dostosowania się do wymogów prawa europejskiego. Ostatnim aspektem miało być analizowanie prawne procesów inwestycyjnych oraz doradztwo w zakresie projektów inwestycyjnych, wsparcie w przygotowaniu Grupy Azoty Police do przeprowadzenia transakcji o szczególnym dla niej znaczeniu, włączając w to transakcje nabywania oraz zbywania różnych aktywów.

Wszystko to stanowi paletę standardowych wymagań opisujących relacje między przedsiębiorstwem chemicznym a kancelarią prawną. W istocie jednak praca, jaką świadczą na rzecz spółek chemicznych kancelarie, jest daleko bardziej zaawansowana i odnosi się wprost do wspomagania konkurencyjności danej firmy na rynku międzynarodowym.

– Przyszły sukces firm chemicznych zależy od czynników wewnętrznych, czyli tego, czy dana firma jest konkurencyjna i ciągle się unowocześnia, a także od wielu czynników zewnętrznych. Zmieniające się ceny surowców na światowych rynkach czy wzrastające potęgi producentów rosyjskich i chińskich, czyli tzw. zmiany rynkowe, na które firmy z branży chemicznej muszą nieustannie reagować, w większości nie są od nich zależne. Jednak istnieją też takie elementy środowiska, na które firmy jak najbardziej mogą mieć wpływ. Bezpośrednie oddziaływanie mają np. zmiany legislacyjne, które wpływają na rozwój branży chemicznej, a jednocześnie są czymś na co owa branża i jej poszczególne firmy – wbrew powszechnej opinii – mogą mieć niemały wpływ. Ciągły rozwój wymaga zatem pomocy prawnej w zakresie działalności na rynkach kapitałowych i doradztwa korporacyjnego. Prowadzenie szeroko zakrojonych działań związane jest ze stałym podejmowaniem decyzji biznesowych oraz zawieraniem kontraktów z innymi podmiotami, przy których szczególnie mocno wymagana jest profesjonalna obsługa prawna – wyjaśnia Tomasz Kaczyński, reprezentujący kancelarię Domański Zakrzewski Palinka.

Wątek ten rozwija Łukasz Wołk, adwokat, partner w Sektorze Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny z Kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy.

– Współpraca przedsiębiorstw chemicznych z wyspecjalizowaną kancelarią prawną, posiadającą doświadczenie zarówno w kompleksowej obsłudze bieżącej działalności tego typu klientów, jak i w doradztwie prawnym w ramach specjalistycznych projektów branżowych, związanych z rozwojem, czy też poszerzeniem działalności danego klienta, pozwala zawsze na zoptymalizowanie czasu pracy niezbędnego do sfinalizowania działań prawnych, a niejednokrotnie w ogóle wręcz warunkujących przystąpienie do realizacji pozostałych aspektów projektu – tłumaczy przedstawiciel Kancelarii Kochański, Zięba i Partnerzy.

Dobra współpraca redukuje koszty

Zarówno przedsiębiorstwa wypowiadające się o współpracy z zewnętrznymi prawnikami, jak i prawnicy podkreślają, że dobra kooperacja jest możliwa tylko wtedy, gdy zaistnieje efektywny kontakt pomiędzy obydwoma stronami. Pracownicy przedsiębiorstwa chemicznego zapewniają wtedy niezbędny wkład w zakresie wiedzy branżowej wykorzystywanej przez prawników w ramach realizacji poszczególnych procedur prawnych. Z kolei kompleksowa wiedza prawna i szerokie doświadczenie prawników może się wtedy przyczynić do zidentyfikowania praktycznie wszystkich kluczowych zagrożeń prawnych dla projektu chemicznego i to już w jego fazie początkowej, co przy sprawnej komunikacji pomiędzy zespołem kancelarii a zespołem klienta umożliwia wydajne zarządzanie ryzykiem w toku całej współpracy przy realizacji projektu.

 

W ocenie Łukasza Wołka, adwokata z Kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy, takie wykorzystanie efektu synergii w obsłudze prawnej bezpośrednio przekłada się na jej wysoką jakość, bez potrzeby generowania wysokich kosztów.

To, o czym mówi prawnik, niejako koresponduje z wiedzą wynikającą z opublikowanego w 2016 r. przez Komisję Europejską raportu poświęconego skumulowanym kosztom ponoszonym przez przemysł chemiczny w UE z tytułu ustawodawstwa chemicznego. Z dokumentu mogliśmy się dowiedzieć, że całe prawodawstwo odnoszące się wprost do przemysłu chemicznego kosztowało branżę w latach 2004-2014 aż 9,5 mld euro rocznie. Ta wielkość odpowiadała 2% wszystkich obrotów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa chemiczne oraz 12% generowanej przez nie wartości dodanej. Jednocześnie podkreślono, że średnio na europejskie firmy chemiczne oddziałuje kilkaset różnych aktów prawnych. Sprawne zarządzanie tą materią wprost determinuje zatem poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie globalnej.

– To prawda. Przemysł chemiczny należy do stale rozwijających się dziedzin gospodarki, co wiąże się również z coraz większą liczbą aktów prawnych i szczegółowych regulacji sektorowych, zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i europejskiej. Bez pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej odnalezienie się przez przedsiębiorstwo w gąszczu regulacji – tych obowiązujących wszystkich przedsiębiorców, jak i tych odnoszących się stricte do wytwarzanego czy dystrybuowanego produktu – jest w dzisiejszych czasach praktycznie niemożliwe. Międzynarodowy charakter działalności większości podmiotów z branży chemicznej, a także dążenie do zdobycia nowych rynków w skali europejskiej i globalnej stawia liczne wyzwania w zakresie zapewnienia kompleksowego, a jednocześnie wyspecjalizowanego doradztwa prawnego. W naszej ocenie kancelarie butikowe specjalizujące się w obsłudze konkretnej branży, takie jak m.in. Kancelaria RGW, są dla sektora chemicznego idealnym partnerem w zakresie pomocy prawnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb – tłumaczy Piotr R. Graczyk, wspólnik zarządzający w Kancelarii RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna, która to od początku swojej działalności, czyli od 11 lat świadczy pomoc prawną na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców z branży chemicznej.

Nie bez znaczenie i nie ma co ukrywać, że jest inaczej, jest także fakt, że branża chemiczna jest sektorem niezwykle dochodowym, więc bogaty klient tym bardziej interesuje podmioty, które mogą na jego rzecz pracować. Sektor generuje także pokaźną liczbę inwestycji i projektów badawczo-rozwojowych, a także podlega coraz to nowszym zagrożeniom, więc pracy na jego rzecz nie brakuje.

– Branża chemiczna jest prężnie rozwijającą się gałęzią polskiej gospodarki, a co za tym idzie firmy, które można zakwalifikować do tej kategorii przedsiębiorców stale rozwijają zakres swojej działalności, rozszerzając tym samym spektrum wytwarzanych przez siebie produktów. Takie działania często wiążą się z koniecznością rozbudowy lub stworzenia od podstaw własnych ośrodków badawczo-rozwojowych, jak również nawiązania współpracy z podmiotami trzecimi lub zaangażowania kapitałowego w start-upy. W tym aspekcie, niezwykle istotnym jest – najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem stosownych badań – zabezpieczenie interesów przedsiębiorstw z branży chemicznej w zakresie ochrony sfery wynalazczości (praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowych), tak aby w przyszłości, gdy efekty przeprowadzonych badań przełożą się na nowe pozycje produktowe w ofercie, nie występowały spory chociażby w zakresie praw do zysku ze sprzedaży. Z drugiej strony, działalność w branży chemicznej, w każdym jej aspekcie, jest nierozerwalnie połączona z regulacjami z zakresu ochrony środowiska, w którym to obszarze np. nasza firma prawnicza zapewnia klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie weryfikacji przestrzegania poszczególnych regulacji prawnych, jak również reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed poszczególnymi organami administracji rządowej albo samorządowej odpowiadającymi za dane obszary regulacji środowiskowych. W naszej ocenie sektor chemiczny w najbliższych latach będzie się w dalszym ciągu dynamicznie rozwijał, co spowoduje m.in. zwiększone zapotrzebowanie na usługi prawne w tej branży. Nie będą to tylko kwestie prawne powszechnie wiązane z branżą chemiczną, ale również m.in. regulacje z zakresu cyberbezpieczeństwa, czy też prawa międzynarodowego prywatnego, a także regulacje aspektów prawnych związanych z wykorzystaniem nanotechnologii przez naszych klientów – komentuje Tomasz Arabski, prawnik Sektora Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny z Kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy.

 

Wielość kancelarii, czyli jest w czym wybierać

W naszym kraju rynek usług prawniczych nakierowanych na przemysł chemiczny jest dość bogaty, o czym świadczy choćby chętne i częste uczestnictwo przedstawicieli różnych kancelarii w wydarzeniach branżowych, w trakcie których zabierają głos jako eksperci. To zaś oznacza, że niemal każda kancelaria ma obszar szczególnego zainteresowania i własne atuty, którymi dzieli się z podmiotami tworzącymi rynek chemiczny.

– Jako przykład efektywnej współpracy przedsiębiorstw z branży chemicznej z naszą Kancelarią RGW wskazać mogę branżę środków ochrony roślin i nawozów. Doradztwo prawne rozpoczyna się na etapie planowania i rozwoju inwestycji, prowadzenia badań nad określoną substancją czynną, środkiem czy nawozem, a następnie obejmuje etap rejestracji produktu, ustalania etykiety i opakowania, zabezpieczenia praw własności przemysłowej i intelektualnej, przygotowania sieci dystrybucji, współpracy z innymi podmiotami, importu równoległego oraz całego szeregu powiązanych działań. Na każdym z wymienionych etapów konieczne jest sporządzanie analiz prawnych dotyczących różnych dziedzin prawa, projektowanie i negocjowanie umów, kontakty z właściwymi urzędami, a niejednokrotnie również dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami przeciwników na drodze sądowej – informuje Piotr R. Graczyk, wspólnik zarządzający w Kancelarii RGW.

Jak tłumaczy, z wieloletniej praktyki Kancelarii RGW w obsłudze podmiotów z szeroko pojętej branży chemicznej wynika, że oprócz doradztwa w zakresie spraw korporacyjnych, fuzji i przejęć, prawa własności intelektualnej czy kwestii regulacyjnych, coraz większe znaczenie odgrywa także prawo konkurencji, w tym prawo antymonopolowe oraz prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji. Istnieje całe spektrum sytuacji, w których może dojść do wykorzystywania przewagi konkurencyjnej lub do działań, które kwalifikują się, jako czyny nieuczciwej konkurencji.

W ocenie Piotra R. Graczyka, w branży chemicznej rośnie świadomość w zakresie obrony przed antykonkurencyjnymi zachowaniami rynkowymi, co należy odczytywać jako pozytywny sygnał. Istotną rolę odgrywają również zagadnienia związane z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa i zapobieganiem jej wykorzystania przez konkurencyjne podmioty. Poufność know -how, informacji technicznych i technologicznych, danych dostawców i klientów jest bowiem, jak wiadomo, niezbędnym warunkiem utrzymania pozycji rynkowej. By to jednak sprawnie funkcjonowało, ważne jest przyjęcie odpowiednich procedur i zabezpieczeń prawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i wykorzystaniem poufnych informacji innym podmiotom z branży i na ten aspekt, jako jedną z własnych specjalizacji, zwraca uwagę prawnik z Kancelarii RGW.

- Sektor chemiczny jest jedną z najbardziej dynamicznych i nowoczesnych gałęzi przemysłu. Niezmiennym jest jednak także to, że chemia wciąż pozostaje jednym z sektorów najbardziej obciążonych regulacjami środowiskowymi. W związku z tym branża chemiczna długo jeszcze będzie budzić zainteresowanie doradców wyspecjalizowanych w zakresie ochrony środowiska i to zarówno jako jeden z motorów rozwoju gospodarczego, ale także jako przestrzeń do realizacji najciekawszych projektów w dziedzinie ochrony środowiska – przekonuje Zbigniew Kozłowski, kierujący Departamentem Prawa Ochrony Środowiska w K&L Gates.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 6/2018 DWUMIESIĘCZNIKA "CHEMIA I BIZNES". ZAPRASZAMY.


 


przemysł chemicznyprawoDZPKancelaria RGWKancelaria Kochański Zięba i PartnerzyK&L Gates

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejSklep

“Chemia i Biznes” nr 4/2021

Nowość!Dostęp online

35.00 zł

"CiB. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej" nr 3/2021

Nowość!Dostęp online

25.00 zł

"CiB. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej" nr 2/2021

Dostęp online

25.00 zł

Książka: Surfaktanty i ich zastosowanie w produktach kosmetycznych

Nowość!

95.00 zł

Wpis zaawansowany w Katalogu Firm

Nowość!Dostęp online

861.00 zł

Artykuł sponsorowany

Nowość!Dostęp online

2,460.00 zł

Książka: Atlas Mikrobiologii Kosmetyków

Nowość!

94.00 zł

WięcejNajnowsze

Więcej aktualności

WięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)

WięcejSonda

Czy Twoja firma zmaga się z podwyżkami cen surowców?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie