Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Eksperckie wsparcie dla przemysłu

PIPC

2021-12-29  / Autor: Dominik Wójcicki

Organizacje branżowe odgrywają ważną rolę w krajobrazie polskiego przemysłu chemicznego. Nie tylko integrują branżę, ale przede wszystkim zapewniają jej nieocenione wsparcie eksperckie.

Potrzebna płaszczyzna dialogu z otoczeniem

Organizacje branżowe w polskim przemyśle chemicznym są potrzebne. Każda z nich jest oczywiście inna, reprezentuje odmienne grupy członków, choć czasem pokrywające się ze sobą. Każda z nich pracuje trochę inaczej, mając różne cele do spełnienia i podejmując się innych projektów. Niemniej wszystkie one skupiają liderów branży: czy to w postaci przedstawicieli firm członkowskich, czy też wyłącznie pracowników danej organizacji. Wspólny zamysł stojący przed członkami tworzącymi organizację jest jednak zawsze ten sam. To choćby tworzenie zaplecza eksperckiego i upowszechnianie wiedzy branżowej. W tym kontekście interesująca jest choćby sprawa ważna w ostatnich miesiącach dla sektora chemii budowlanej. Chodziło o docieplanie ścian zewnętrznych budynków systemami ETICS. Na rynku polskim pojawiły się opracowania, nazywane przez ich autorów wytycznymi, promujące łączenie różnych materiałów termoizolacyjnych w formie pasów między kondygnacjami, czy ramek wokół otworów okiennych. W skrócie opracowanie podważało rolę systemów ETICS, a promowało rozwiązania z wełny mineralnej.

Branżowe Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, przekonujące od dawna o konieczności traktowania ETICS jako rozwiązania systemowego oraz rozważania go w aspekcie wszystkich wymagań podstawowych, tak jak wymagają tego regulacje prawne dla każdego wyrobu budowlanego, zdecydowało o wykonaniu serii badań ogniowych ETICS w dużej skali w celu obiektywnej weryfikacji kreowanych rozwiązań łączenia różnych materiałów termoizolacyjnych na jednej elewacji. Badanie wykonano w laboratorium Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Negatywnie zweryfikowało ono pogląd, że zastosowanie pasów międzykondygnacyjnych z wełny mineralnej wpływa na poprawę bezpieczeństwa pożarowego ocieplonej elewacji. Sprawnie działająca organizacja branżowa przydała się, by walczyć o interesy branży, jako całości.

To tylko potwierdza, że warto mieć swoją reprezentację. Tak samo jest zresztą w relacjach na linii przemysł – administracja państwowa, która to administracja jest przecież kreatorem prawa wpływającego na przemysł. Organizacje reprezentują branżę w dialogu z ustawodawcami, tak by przyjmowane przez parlament projekty ustaw w jak największym stopniu odpowiadały interesom sektora. Naturalnie to, czy tak w istocie się dzieje i lobbing lub tylko podpowiedzi organizacji branżowych są uwzględniane zależy już od konkretnych spraw i szeregu innych czynników. Niemniej nie jest na pewno tak, że w dialogu z politykami postulaty biznesu nie są przyjmowane. W tej chwili przykładem sprawy, w którą organizacje angażują się najbardziej, a który dotyczy szeroko pojętej branży chemicznej, są kwestie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Kilkanaście tygodni temu 16 organizacji zaapelowało o dialog nad przyszłymi obciążeniami w ramach nowego modelu ROP.

„Apelujemy o możliwość otwartego, opartego na wiedzy dialogu, dotyczącego przyszłych obciążeń poszczególnych interesariuszy systemu, w tym polskiego społeczeństwa. Niezwykle istotne jest, aby dostosowując polskie prawo związane z gospodarką odpadami do regulacji unijnych, przyjąć rozwiązania bazujące na najlepszych praktykach i wypracowane wspólnie z przemysłem, które posłużą rozwojowi recyklingu i pomogą wdrażać ideę Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Polsce” – podkreśliły organizacje w piśmie do rządu. Pod listem podpisali się przedstawiciele m.in. Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Plastics Europe Polska, Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

PIPC głosem przemysłu chemicznego

W gronie sygnatariuszy apelu nie dziwi oczywiście obecność Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. To podstawowa organizacja dla branży chemicznej. Liczy w tej chwili 148 członków i jej głos jest faktycznie słyszalny w komunikacji z Radą Ministrów i parlamentarzystami.

Gdy trzy dekady temu powstawała, to jej zadaniem było przeprowadzenie sektora przez trudny proces transformacji gospodarczej. Z niewielkiej organizacji, która skupiała około 20 podmiotów stała się partnerem administracji publicznej. PIPC to jedyna organizacja mająca prawo do reprezentowania rodzimej chemii na arenie międzynarodowej, będąc członkiem Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic). W ramach The National Association Board w Cefic jest liderem Klastra Europy Środkowej – reprezentuje siedem krajów Europy Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia).

Izba uczestniczy w pracy 33 grup i zespołów roboczych, co daje bardzo szeroki wgląd w legislację unijną, częstokroć zanim dotrze ona do krajowej administracji. W marcu 2020 r. Izba zainicjowała działanie Forum Rozwoju Przemysłu, które jest dobrowolnym porozumieniem organizacji

branżowych funkcjonujących w krajowym przemyśle. Głównym celem Forum jest jak najlepsza reprezentacja przemysłu w relacji z administracją państwową i europejską. Z kolei w czerwcu tego roku, i to niewątpliwy sukces PIPC, po wielomiesięcznych staraniach branża chemiczna została wpisana do Polityki Przemysłowej Polski. Rządowy dokument definiuje pięć osi rozwoju przemysłu, odpowiadających kluczowym wyzwaniom, przed którymi stoi nasza gospodarka. Jednym z głównych sposobów realizacji założeń Polityki Przemysłowej

Polski będą tzw. kontrakty branżowe, zawierane pomiędzy przedstawicielami danej gałęzi przemysłu a rządem. Dlatego ważna będzie tutaj rola Izby, jako reprezentanta polskiej chemii. W tego typu umowach precyzyjnie określone zostaną cele, oczekiwane rezultaty i czas trwania.

Obie strony zobowiążą się do działań, które będą stanowić odpowiedź na problemy i na bariery napotykane przez przemysł, a jednocześnie wpiszą się w całościową strategię rozwoju polskiej gospodarki. Ma to pozwolić na uzyskanie lepszej synergii i koordynacji pomiędzy prorozwojowymi działaniami prowadzonymi przez sektor prywatny i publiczny. Korzyścią dla branży, uznanej za strategiczną, ma być zaprojektowanie rozwiązań sektora publicznego, dopasowanych do konkretnych potrzeb danej gałęzi, które mogą nie być dostatecznie dobrze zaspokajane w ramach polityk bardziej ogólnych, horyzontalnych.

Prace nad kontraktem branżowym mają przyczynić się także do refleksji branży nad jej potrzebami oraz pobudzić współpracę biznesową, nastawioną na długofalowy rozwój. Podstawowym obszarem działań Izby jest uczestnictwo w procesach legislacyjnych, co w konkretny sposób oznacza monitoring legislacyjny; opracowywanie stanowisk i propozycji poprawek; zgłoszenie uwag do założeń projektów aktów prawnych; budowanie koalicji z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami; działania medialne; udział w konsultacjach założeń projektów ustaw i rozporządzeń; udział w konferencjach uzgodnieniowych i multilateralnych; spotkania w parlamencie, ministerstwach i urzędach centralnych; udział w pracach komisji sejmowych i senackich; prezentację stanowisk, przygotowanie poprawek legislacyjnych; przekazywanie stanowisk legislacyjnych i analiz do Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, spotkania z decydentami.

Świadectwem tego o czym mowa jest choćby powołanie w tym roku Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego. Podobny zespół działał już w poprzedniej kadencji parlamentu.

– Dostrzegamy ogromne znaczenie powołania Zespołu w kontekście aktywnej współpracy i dialogu z administracją. Powstanie takiego Zespołu jest odpowiedzią na potrzeby sektora chemicznego w zakresie umacniania pozycji konkurencyjnej, zwłaszcza w kontekście Polityki Przemysłowej Polski, w której przemysł chemiczny został uznany za jedną z fundamentalnych gałęzi dla rozwoju całej krajowej gospodarki – mówi Tomasz Zieliński, pełniący już trzecią kadencję funkcję prezesa zarządu PIPC. To właśnie pod jego kierownictwem Izba wyrosła na tak silny podmiot.

W swoich strukturach PIPC posiada pięć komisji tematycznych – grup roboczych, w których w sumie uczestniczy ponad 300 przedstawicieli firm członkowskich. Praca tych komisji pokrywa pełne spektrum wyzwań, z którymi radzić musi sobie branża chemiczna. Komisja Środowiska pilnuje takich tematów, jak Europejski Zielony Ład; gospodarka odpadami; gospodarka o obiegu zamkniętym; gospodarka wodna; polityka energetyczno-klimatyczna; dokumenty referencyjne BREF; oddziaływanie na środowisko; materiały polimerowe; zrównoważony rozwój. Komisja Transportu i Dystrybucji ma pieczę nad zagadnieniami w postaci Europejskiego Zielonego Ładu; transportu, logistyki i dystrybucji produktów chemicznych; Ustawy SENT i SENT Geo; bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju.

Komisja Badań i Innowacji czuwa nad współpracą nauki z przemysłem; pracami badawczymi i działaniami innowacyjnymi; krajowymi i unijnymi mechanizmami wsparcia finansowego oraz własnością intelektualną.

Obszar zainteresowania Komisji Bezpieczeństwa i Techniki to najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego, wsparcie, projektowanie i realizacja inwestycji, a także utrzymanie ruchu w zakładach chemicznych oraz Przemysł 4.0.

Wreszcie Komisja Gospodarki to tematyka z zakresu zrównoważonego finansowania, nawozów sztucznych, umów o wolnym handlu, rynku pracy, podatków.

Sektor kosmetyczny silnie reprezentowany

Liczba ok. 150 członków na pewno robi wrażenie, ale jeszcze więcej podmiotów gromadzi Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego. Tam lista firm zrzeszonych dochodzi do prawie 230. To pokazuje, że Kosmetyczni.pl są rzeczywiście branży potrzebni, bo ta branża wymaga dobrego przedstawicielstwa

– Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce reprezentującą i wspierającą od 19 lat cele strategiczne przedsiębiorców wyłącznie z tej branży. Nasz Związek łączy start-upy, małe i duże rodzinne przedsiębiorstwa oraz międzynarodowe korporacje i największe polskie firmy kosmetyczne, które w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania działają razem skutecznie, zachowując przy tym wszelkie zasady konkurencji nawet w tak wyjątkowych warunkach gospodarczych i ekonomicznych z jakimi mamy do czynienia od marca 2020 r. Organizację tworzą dziś producenci i dystrybutorzy kosmetyków, laboratoria, firmy doradcze i ośrodki dydaktyczne, partnerzy okołobranżowi, dostawcy opakowań i surowców. I stale – mimo niezwykłych warunków ekonomicznych – dołączają nowe – opowiada Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna Kosmetyczni.pl.

Pytana o to dlaczego wciąż nowe firmy napływają do Związku odpowiada, że wybuch pandemii w Polsce i na świecie to dla wszystkich gałęzi biznesu jedna z najważniejszych cezur czasowych ostatnich dekad. Dzięki temu, że od 2002 r. Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego jest aktywnym głosem sektora w procesie stanowienia prawa i skutecznie współpracuje na co dzień z instytucjami administracji polskiej i europejskiej, firmy zrzeszone pod jego auspicjami czują wsparcie i jak dotąd przechodzą przez okres pandemii dość bezpiecznie, utrzymując piątą pozycję pod względem wielkości rynku w Unii Europejskiej.

Jak podkreśla dyrektor generalna Kosmetyczni.pl, na sukces organizacji złożyło się kilka czynników, w tym mocne partnerstwa na arenie międzynarodowej, to jest przynależność do Cosmetics Europe, czyli europejskiej organizacji branżowej, a w Polsce do Konfederacji Lewiatan.

– Nie odpuściliśmy także promocji eksportu i edukacji. Z taką samą energią, jak dotychczas, angażujemy się w działania budujące pozycję sektora za granicą, aktywnie uczestnicząc w targach, m.in. Beautyworld Middle East Dubai, a wcześniej wirtualnych targach WeCosmoprof i Cosmoprof Asia. Ponadto organizujemy szkolenia w formie webinarów pod hasłem #OdpornyBiznes. Wszystko po to, by być jak najbliżej potrzeb i problemów firm, by móc w jak największym stopniu je wspierać we wszystkich trudnościach. Konkretnym narzędziem, które pomogło zrozumieć wyzwania branży w różnych okresach pandemii było także przeprowadzone przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego w dwóch turach badanie „Branża kosmetyczna vs. COVID -19", którym objęto ponad 100 firm działających nad Wisłą. Ostatnie miesiące działalności związku to jednak nie tylko pandemia. To szereg innych, fascynujących projektów, jak choćby uruchomiona w styczniu tego roku nowa wersja portalu www.kosmopedia.org – adresowana do konsumentów, pisana ich językiem i zbierająca odpowiedzi na pytania, które ich najbardziej zajmują. Już niedługo portal dopełni aplikacja mobilna o tej samej nazwie. Nowe narzędzie da konsumentom dostęp do bazy blisko 30 tys. składników i jako pierwsze w Polsce będzie służyć wyłącznie do identyfikacji składników, a nie oceny produktów – przybliża działanie organizacji jej dyrektor generalna.

Niezmiennie dużo uwagi eksperci Związku poświęcają standardowej agendzie legislacyjnej Komisji Europejskiej. Sustainable Chemicals, mikroplastiki i opinie ECHA, Nowy Zielony Ład – to jedynie kilka tematów, które dzisiaj zajmują 10-osobowy zespół biura i liczne grupy robocze, działające pod jego auspicjami. Organizacja stale poszerza ekspertyzę wewnętrzną swoich ekspertów i firm członkowskich, zaprasza też do współpracy specjalistów.

– Rozwój polskiego przemysłu kosmetycznego – na wszelkich płaszczyznach – był i pozostaje największym wyzwaniem naszej organizacji. Oprócz bieżących działań regulacyjnych, legislacyjnych i innych, Związek od 15 lat prowadzi też projekt społeczny Fundacja Piękniejsze Życie, tworząc tym samym przestrzeń wspierania kobiet przechodzących leczenie onkologiczne. Dotychczas opieką objęto blisko 15 tys. pacjentek w 20 szpitalach w Polsce, dla których zorganizowano bezpłatne warsztaty z pielęgnacji i makijażu, przygotowywano tutoriale i przekazywano upominki z kosmetykami od sponsorów Fundacji. Zachęcamy do wspierania tej inicjatywy, będącej polską edycją międzynarodowego projektu „Look Good... Feel Better" realizowanego na świecie od 30 lat – dopowiada Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Drugą dużą organizacją działającą w przemyśle kosmetycznym, ale oprócz tego obejmującą jeszcze segment detergentowy, jest Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Także i ono w ostatnim czasie uruchomiło liczącą około 30 tys. substancji bazę składników kosmetycznych COSMILE.

– Opakowanie to kopalnia wiedzy o produkcie kosmetycznym. Informacje na nim zawarte są zresztą bardzo ściśle uregulowane w przepisach i doskonale zabezpieczają prawo konsumenta do informacji. Problem w tym, że dla osób nieposiadających wykształcenia chemicznego te informacje często mogą być skomplikowane. Uruchomienie COSMILE traktuję więc jako ważny etap na drodze do rzetelnego informowania użytkowników kosmetyków. Cieszę się, że do rąk polskich użytkowników trafia bardzo potrzebne, bo rzetelne źródło informacji o składnikach produktów kosmetycznych. COSMILE, to encyklopedia składników kosmetycznych. Neutralność i źródła naukowe, to dwa filary tej bazy – mówi Anna Oborska, dyrektor generalna i wiceprezes PSPKD.


“Chemia i Biznes” nr 6/2021
CAŁA TREŚĆ DOSTĘPNA W "Chemia i Biznes" nr 6/2021

Chemia i Biznes” to dwumiesięcznik biznesowo-gospodarczy, stworzony z myślą o firmach poszukujących rzetelnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat rynku chemicznego i sektorów powiązanych.


przemysł chemicznyPolska Izba Przemysłu ChemicznegoPolski Związek Przemysłu KosmetycznegoPolskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowegoprzemysł kosmetycznyStowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualnościWięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)WięcejSonda

Czy rezygnacja z rosyjskiej ropy i gazu to dobre rozwiązanie?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie