Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Ekologiczna alternatywa dla tworzyw sztucznych?

2020-02-13  / Autor: ARTYKUŁ PROMOCYJNY

ALPLA jest jedną z firm, które dysponują technologiami do produkcji recyklatu oraz projektowania i produkcji opakowań z udziałem materiału z recyklingu.

W Europie głównym odbiorcą tworzyw sztucznych jest przemysł opakowaniowy. Według danych PlasticsEurope zapotrzebowanie tego sektora w skali 30 krajów naszego kontynentu sięga 39% z 51,2 mln ton[1], a w Polsce jest to 35% popytu szacowanego na 3,5 mln ton[2]. Unia Europejska w 2018 roku ogłosiła tzw. Strategię Plastikową, która kładzie podwaliny pod budowę nowego, bardziej zrównoważonego systemu gospodarowania tworzywami sztucznymi. Wdrożenie Strategii oznacza konieczność nowego podejścia do projektowania opakowań nie tylko w branży spożywczej, ale także chemicznej, kosmetycznej i innych.

Dążąc do zmniejszenia negatywnego wpływu tworzyw sztucznych na środowisko, Unia Europejska wprowadziła koncepcję Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) i opublikowała tzw. Strategię Plastikową. Dokument wskazuje na istotne znaczenie tworzyw sztucznych w ramach gospodarki, a także strukturę[3] i skalę zatrudnienia w tym sektorze[4] oraz udział rynków unijnych w światowej produkcji tworzyw sztucznych[5]. Podstawowym wyzwaniem dla tego jednego z ważniejszych sektorów przemysłu jest zwiększenie nadal bardzo niskiego poziomu ponownego użycia i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych.

Dyrektywa SUP a branża chemiczno-kosmetyczna

W czerwcu 2019 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę Single Use Plastics (SUP), która jest jednym z elementów Strategii Plastikowej. Zakłada ona wprowadzenie zakazu używania niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych, takich jak np. sztućce i talerze, patyczki higieniczne, patyczki do balonów, słomki plastikowe czy też styropianowe pojemniki do żywności „na wynos”. Z kolei inne produkty, w których opakowaniach zastosowano tworzywa sztuczne, takie jak wyroby tytoniowe, czy nawilżane chusteczki higieniczne, będą musiały być odpowiednio oznakowane. Butelki napojowe z tworzyw sztucznych mają być wytwarzane z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu (do 2025 r. ma to być 25% recyklatu w butelkach napojowych PET, a do 2030 r. – 30% recyklatu w butelkach na napoje, bez względu na rodzaj tworzywa sztucznego). Dodatkowo od 2024 r. wszystkie butelki napojowe z tworzyw mają mieć nakrętki, które będą do nich trwale przytwierdzone. Ponadto Komisja Europejska planuje, że w 2029 roku powinniśmy osiągnąć poziom 90% selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych. Pojawiły się również nowe zalecenia dla producentów wprowadzających na rynek opakowania z tworzyw sztucznych, m.in. obowiązek odpowiedniego oznakowania informującego o metodach gospodarki odpadami oraz obecności tworzyw sztucznych w opakowaniu i o ich wpływie na środowisko, a także wymóg pokrywania przez producentów kosztów oczyszczania środowiska z zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych w ramach systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP).

Unijna Strategia Plastikowa na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) wiązać się będzie z wieloma zmianami w każdym sektorze naszej gospodarki, także w branży chemicznej i kosmetycznej. Strategia Plastikowa zakłada między innymi ograniczenie powstawania odpadów dzięki współdziałaniu wszystkich uczestników łańcucha wartości, a także zwiększenie poziomu recyklingu tworzyw sztucznych. Zamknięcie obiegu tworzyw sztucznych będzie wymagać projektowania i produkowania opakowań, których recykling będzie w pełni możliwy i łatwo osiągalny – mówi Mariusz Musiał, dyrektor zarządzający firmy ALPLA w Polsce, jednego z kluczowych producentów opakowań z tworzyw sztucznych. – Firmy są świadome, że polski system odzyskiwania odpadów wymaga usprawnień i nie zawsze dysponuje wydajną infrastrukturą do recyklingu opakowań. Zdają sobie sprawę, że unijne wytyczne będą oznaczały dla nich konieczność przeprojektowania opakowań i produktów z tworzyw sztucznych w taki sposób, aby wyeliminować lub ograniczyć wykorzystanie w nich elementów niemożliwych do recyklingu – dodaje.

Wpływ tworzyw sztucznych na środowisko naturalne

Obecnie w sektorze kosmetycznym i chemicznym najczęściej wykorzystywane są polipropyleny – PP, polietyleny o niskiej gęstości: PE-LD oraz PE-LLD oraz polietyleny o dużej gęstości – HDPE, a całość dopełniają polistyreny i poliuretany. Ankieta zrealizowana na potrzeby raportu Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego i Deloitte Advisory wskazuje, iż najważniejszymi tworzywami sztucznymi wykorzystywanymi przez polskich producentów kosmetyków są polietylen i jego odmiany (w tym używane w produkcji opakowań wielomateriałowych), polipropylen i politereftalan etylenu.[6] Czy ze względu na dobro środowiska materiały te warto zastąpić innymi?

W 2010 roku na zlecenie PlasticEurope przeprowadzone zostały badania LCA (Life Cycle Assessment).[7] Opracowanie pokazywało faktyczny wpływ tworzyw sztucznych na środowisko w całym cyklu ich życia w takich obszarach, jak energia, zasoby naturalne, woda, czy emisje. Osiem lat później ALPLA – jeden z największych producentów opakowań z tworzyw sztucznych – zleciła niezależnemu instytutowi badawczemu c7-consult[8] rozszerzenie wcześniejszych badań. Celem było poznanie wpływu na środowisko rozwiązań opakowaniowych wytwarzanych w zakładach ALPLA (w tym także opakowań na detergenty) i porównanie ich z innymi rodzajami opakowań stosowanych w określonych segmentach.

 

Opakowania z recyklatu jako ekologiczna alternatywa

Analizy cyklu życia jednostkowego opakowania przeprowadzano w 10 krajach, w tym również  w Polsce). Uwzględniały tak istotne parametry, jak emisja CO2, zużycie wody oraz energii, emisje pyłów zawieszonych, zużycie powierzchni czy eutrofizacja wód i lądów. Badania zostały przeprowadzone dla 59 kombinacji składu materiałów opakowań produktów spożywczych oraz detergentów. Wyniki badań wykazały, że opakowania z tworzyw sztucznych, które mają tak niekorzystny wizerunek w oczach społeczeństwa, mają relatywnie niski wpływ na środowisko w porównaniu z opakowaniami z innych materiałów (np. jednorazowymi opakowaniami szklanymi). Użycie materiału z recyklingu przy produkcji opakowań z tworzyw sztucznych dodatkowo zmniejsza ich wpływ na środowisko. Z przeprowadzanych analiz wynika, że w procesie podejmowania decyzji o wyborze najkorzystniejszego dla środowiska rodzaju materiału, kluczowe jest uwzględnienie całego cyklu życia opakowania.

To istotna przesłanka w kontekście projektowania nowoczesnych, przyjaznych środowisku opakowań, których główną funkcją w branży chemicznej i kosmetycznej jest zabezpieczenie zawartości opakowania i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania. Nie można jednak pominąć aspektu estetycznego, a także faktu, że współczesny konsument ma coraz wyższą świadomość ekologiczną i coraz częściej sięga po produkty o możliwie jak najmniejszym oddziaływaniu na środowisko. Branżę, biorąc pod uwagę wszystkie te kwestie, czeka zatem poważne wyzwanie, polegające na przekonaniu konsumentów o korzyściach związanych z zastosowania tworzyw sztucznych, oczywiście pod warunkiem ich dalszego odzyskiwania do ponownego wykorzystania.

Opakowanie przyszłości to wyzwanie

Producenci z branży kosmetycznej i chemicznej podejmują już inicjatywy, które docelowo mają przyczynić się do spełnienia wymagań określonych przez Komisję Europejską. Branża, opracowując system zarządzania tworzywami sztucznymi w oparciu o zasady GOZ, już przygotowuje się do realizacji celów wynikających ze Strategii Plastikowej i pracuje nad projektami nowych opakowań.  

Niemniej konieczność modyfikacji opakowań niesie ze sobą kolejne wyzwania. Prace naukowców Uniwersytetu Gdańskiego[9] wskazują, iż wśród pokolenia X i Y zmiana opakowania znanego już produktu może wywołać silne emocje, takie jak np. irytację (u 81% osób z pokolenia Y oraz aż 99% respondentów z pokolenia X) lub prowadzić do utraty zaufania (odpowiednio 63% i 76%). Widać zatem, że wszelkie modyfikacje dotyczące opakowań powinny być starannie przemyślane, przygotowane i odpowiednio zakomunikowane konsumentom.

Nadchodzące zmiany stanowią sprawdzian dla wielu producentów, także w kontekście projektowania opakowań. Firma ALPLA ma wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu koncepcji wzornictwa, przygotowaniu modeli i symulacji, a także w konstruowaniu narzędzi, które w efektywny sposób pozwalają zoptymalizować koszty, a jednocześnie dostarczaniu producentom optymalnych rozwiązań, spełniających wytyczne unijne. Posiadamy też wieloletnie doświadczenie w produkcji recyklatów – deklaruje Mariusz Musiał.

Konferencja Design for Recycling

ALPLA jest jedną z firm, które dysponują technologiami do produkcji recyklatu oraz projektowania i produkcji opakowań z udziałem materiału z recyklingu. Podczas  konferencji Design for Recycling, organizowanej w dniach 25 i 26 marca br. w Airport Hotel Warszawa, eksperci firmy ALPLA zaprezentują zagadnienia dotyczące projektowania opakowań pod kątem recyklingu, ale także zmian, które wiążą się z wejściem w życie wytycznych unijnych. Uczestnicy branżowego forum będą rozmawiać także o aspekcie komunikacji ekologicznej z konsumentem i o wpływaniu na jego postawy.

Do udziału w konferencji organizator zaprasza reprezentantów sektorów przemysłu chemicznego, kosmetycznego i spożywczego, a także innych branż, które muszą zmierzyć się z wdrożeniem unijnej koncepcji GOZ oraz nowej dyrektywy unijnej SUP.

UWAGA: Konferencja została przełożona na okres powakacyjny. Wkrótce zostanie podana jej nowa data


Literatura:

1. Raport PlasticsEurope: Tworzywa sztuczne – Fakty 2019

2. Raport roczny 2018, Fundacja PlasticsEurope Polska

3. W europejskim przemyśle tworzyw działa blisko 60 tys. przedsiębiorstw, w większości małych i średnich (raport PlasticsEurope: Tworzywa sztuczne – Fakty 2019)

4. Zgodnie z danymi PlasticsEurope, przemysł tworzyw sztucznych w Europie zatrudnia 1,6 mln osób (raport: Tworzywa sztuczne – Fakty 2019), natomiast Strategia KE obejmuje dane z 2015 roku i wskazuje na 1,5 mln osób.

5. Raport PlasticsEurope, obejmujący wyniki z 28 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii, podaje poziom produkcji z 2018 r. wynoszący 61,8 mln ton versus 64,4 mln ton wytworzonych w roku wcześniejszym.

6. Za: Strategia Plastikowa i kosmetyki. Raport Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k., Warszawa, wrzesień 2019, str. 19

7. https://www.plasticseurope.org/pl/resources/publications/255-wplyw-tworzyw-sztucznych-na-zuzycie-energii-oraz-emisje-gazow-cieplarnianych-w-europie

8. c-7 consult niezależny instytut badawczy analizujący wpływ procesów produkcji, dostaw, sprzedaży i przetwarzania produktów w kontekście oddziaływania na środowisko. Wyniki analizy dostępne: https://www.c7-consult.at/activities/

9. A. Dziadkiewicz, Znaczenie designu opakowania w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, w: Rola edukacji w rozwoju przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość - Edukacja, 15(2), 2019, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


tworzywa sztuczneprzemysł opakowaniowyPlasticsEuropeALPLASUP

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejSklep

"CiB. Rynek Kosmetyczny i Chemii Gospodarczej" nr 1/2022

Nowość!Dostęp online

25.00 zł

“Chemia i Biznes” nr 3/2022

Nowość!Dostęp online

35.00 zł

“Chemia i Biznes” nr 2/2022

Dostęp online

35.00 zł

Książka: Surfaktanty i ich zastosowanie w produktach kosmetycznych

Nowość!

95.00 zł

Książka: Atlas Mikrobiologii Kosmetyków

94.00 zł

Książka: Zagęstniki (modyfikatory reologii) w produktach kosmetycznych

Nowość!

78.00 zł

Bilety - XI Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej

Nowość!

479.70 zł

WięcejNajnowsze

Więcej aktualnościWięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)WięcejSonda

Czy rezygnacja z rosyjskiej ropy i gazu to dobre rozwiązanie?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie