Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Coraz więcej innowacji na rynku chemii budowlanej

2019-01-10  / Autor: Dominik Wójcicki

Polskie spółki działające na rynku chemii budowlanej szeroko otworzyły się na działalność innowacyjną. Ma na celu, i to już w najbliższej przyszłości, podniesienie międzynarodowej konkurencyjności tego sektora.

Selena wyznacza trendy

Na działalność stymulującą innowacyjność krajowych przedsiębiorstw z sektora chemii budowlanej składają się zarówno inwestycje we własne aktywa produkcyjne, czego dowodem powstawanie jednostek o charakterze rozwojowym, określanych mianem centrów badawczo-rozwojowych, jak i tworzenie nowych produktów, które często awizowane są jako jedyne tego typu rozwiązania na rynku. Te nowości produktowe odnoszą się do bardzo szerokiego zakresu aplikacji: począwszy od farb, poprzez np. rozwiązania surowcowe, bezbiocydowe, poprawiające energooszczędność obiektów budowlanych, a skończywszy na ofercie dla wielkich placów budowy w postaci np. mieszanek asfaltowych.

Co ważne, w te wszystkie projekty zaangażowane są nie tylko największe spółki, ale także częstokroć małe i średnie przedsiębiorstwa, co pokazuje, że szans rozwojowych szukają dla siebie wszyscy.

Naturalnym jest oczywiście, że duży może najwięcej, toteż nie dziwi, że największe środki na prace badawczo-rozwojowe w polskiej chemii budowlanej przeznaczają liderzy rynku. Jednak, co szczególnie ważne, wyróżniają się oni na tym tle także w porównaniu z innymi podmiotami tworzącymi krajowy przemysł bez podziału na branże.

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest choćby informacja, iż to akurat Grupa Selena, jako koordynator projektu badawczego o nazwie BioMotive, może liczyć na największe dofinansowanie z UE, jeśli chodzi o wszystkie projekty koordynowane przez polskie firmy. Projekt ten jest realizowany w ramach Horyzont 2020, czyli największego w historii Unii programu finansowania badań naukowych i innowacji z budżetem opiewającym na blisko 80 mld euro. Zadanie, w które jest zaangażowana Selena Labs, spółka z Grupy Selena, otrzymało 3,4 mln euro dofinansowania, zaś wartość dofinansowania całego projektu to 10,6 mln euro.

– W Grupie Selena od lat opracowujemy pionierskie rozwiązania rewolucjonizujące branżę budowlaną. Wykorzystanie surowców odnawialnych to trend, którym jesteśmy bardzo zainteresowani, ponieważ Selena od początku swojej działalności wdraża rozwiązania korzystne zarówno dla klientów, jak i środowiska naturalnego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu biznesowemu i wiedzy rynkowej Selena Labs – jako pierwsza polska firma – została liderem projektu w Programie Horyzont 2020. Projekt Bio-Motive wpisuje się w tzw. megatrendy cywilizacyjne i ma na celu ograniczanie zużycia surowców na bazie ropy naftowej na rzecz surowców chemicznych pochodzenia roślinnego. Realizujemy go w konsorcjum z innymi podmiotami, a współpracujące firmy uzupełniają swoje kompetencje w zakresie badań i rozwoju, tworząc długotrwały sojusz przemysłowy wzmacniający konkurencyjność Unii Europejskiej – opowiada Agata Gładysz, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju Grupy Selena.

– Program Horyzont 2020 to wielka szansa dla europejskich firm na stworzenie rozwiązań podnoszących jakość życia, a jednocześnie umacniających pozycję Europy w światowej gospodarce. To, iż Selena jest liderem jednego z projektów, doskonale koresponduje z realizowaną przez naszą Grupę strategią wdrażania innowacji oraz wspierania zrównoważonego budownictwa.

Nasz zaawansowany dział R&D w ramach codziennych wyzwań poprawia formuły istniejących produktów, ale przede wszystkim opracowuje nowe rozwiązania, które rewolucjonizują podejście do budownictwa. Najnowsze osiągnięcia Grupy to m.in. wysokorefleksyjna, hydroizolacyjna powłoka dekarska umożliwiająca obniżenie temperatury w budynkach; autorska seria pianoklejów oraz szybki klej do styropianu.

Jestem przekonana, że współpraca międzynarodowa w ramach programu, zmierzająca do opracowywania przełomowych rozwiązań naukowych, jest idealnym miejscem na wykorzystanie potencjału Seleny i przyczyni się do kolejnego skoku technologicznego w naszej branży – dodaje wiceprezes zarządu i dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju Grupy Selena. Ideą projektu BioMotive jest rozwijanie technologii tzw. bio-based chemistry. Polega ona na produkcji surowców chemicznych z roślin nie użytkowanych przez ludzi ani przez zwierzęta. Pozyskane w ten sposób surowce chemiczne będą służyć do syntezy tworzyw sztucznych stosowanych w produkcji samochodów i w przemyśle budowlanym. W założeniu projektu leży uzyskanie materiałów polimerycznych o wysokich parametrach użytkowych wydatnie zmniejszających ślad węglowy poprzez syntezę alternatywną drogą surowców chemicznych, bez wykorzystania standardowych źródeł, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny.

 

W ramach Horyzont 2020 Selena Labs bierze udział także w drugim projekcie, którego nazwa to EENSULATE. Ta inicjatywa niejako dopełnia aktywność polskiej spółki w obszarze B+R. Tym razem rzecz dotyczy opracowania lekkiego i wysoce izolacyjnego komponentu do dużych powierzchni przezroczystych. Komponent taki ma być lżejszy o 35% od obecnie dostępnych technologii i stwarzać możliwość wykorzystania zarówno do konstrukcji nowych obiektów, jak również dla celów niedrogiej modernizacji przeszklonych powierzchni budynków publicznych i komercyjnych w Europie.

Wraz ze zmniejszeniem wagi komponent ma zapewnić wzrost właściwości izolujących o 25%, redukcję kosztów o 20%, zwiększoną o 20% trwałość oraz mniejsze o 15% zużycie energii przez budynek.

Do tej pory w projekcie BioMotive przygotowano już koncepcję projektową fabryki oligoestrów, TPU oraz prepolimerów. W zakresie badań wykonano syntezy oligoestrów na bazie surowców odnawialnych oraz syntezy bezizocyjanianowych elastomerów i pian poliuretanowych. Z kolei w projekcie EENSULATE zakończono prace nad pianą PIR o znacznie lepszych właściwościach antyogniowych, termoizolacyjnych oraz ograniczonym dymieniu w trakcie spalania. Przeprowadzono badania aplikacyjne u klienta.

– Zaproszenie Seleny Labs do udziału w programach EENSULATE i BioMotive to duże wyróżnienie oraz dowód, że w ocenie Komisji Europejskiej nasza firma jest odpowiedzialnym partnerem, który efektywnie wdraża innowacyjne rozwiązania. Selena należy do ścisłej globalnej czołówki, jeżeli chodzi o tworzenie nowoczesnej chemii budowlanej, a w niektórych segmentach oferuje technologie unikatowe. Jednym z tych obszarów są pianokleje poliuretanowe. To właśnie Selena Labs, w ramach międzynarodowego projektu Foam Adhessive – realizowanego w ośrodkach R&D Seleny w Polsce, Hiszpanii, Turcji i w Chinach – opracowała całą gamę produktów, które zdobyły uznanie branży budowlanej. Na bazie tej autorskiej technologii oraz w połączeniu z doświadczeniem z zakresu produkcji systemów ociepleń planujemy przygotować nowe piany i pianokleje dla projektu EENSULATE – dodaje Marek Barth, dyrektor R&D firmy Selena Labs i prezes zarządu Selena Labs.

Dopełnieniem aktualnych starań Seleny w rozwój swoich kompetencji badawczo-rozwojowych jest tworzenie w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku Centralnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego.

Rozwój centrów badawczych

Takie centra innowacji budują jednak także inne podmioty na krajowym rynku. W Zgierzu trwa tworzenie jednostki dla Grupy Atlas. Wiodący rodzimy producent chemii budowlanej będzie mieć nowy obiekt, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę badawczą. Wszystko to ma służyć opracowywaniu i wdrożeniu pięciu innowacyjnych grup produktowych skupionych w dwóch obszarach badawczych: „Specjalistyczne rozwiązania problemów renowacji i ochrony budynków” oraz „Podkłady podłogowe o rozszerzonej funkcjonalności na potrzeby efektywnego remontu istniejących obiektów budowlanych oraz do wykorzystania w budownictwie energooszczędnym i pasywnym”.

W zgierskim Centrum dużo miejsca zajmie sala badawcza, czyli wydzielona przestrzeń, gdzie laboranci i technolodzy firmy Atlas mają sprawdzać właściwości projektowanych wyrobów pod względem użytkowym, spełnienia parametrów technicznych oraz ich zmiany w czasie, pod wpływem różnych warunków atmosferycznych i klimatycznych. Uzupełnieniem głównego laboratorium i jego funkcji badawczej będzie laboratorium półtechniczne. Koszt powstania nowego centrum Atlas szacuje na ok. 8,8 mln zł. Termin ukończenia prac to przyszły rok.

Nieco tańszym kosztem, bo za 5,1 mln zł, swoje centrum buduje na Podkarpaciu spółka Greinplast. W jej przypadku powstanie jednostki badawczej obejmie budowę budynku laboratoryjnego o powierzchni ok. 210 m2 oraz nabycie urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do prowadzenia prac B+R. Rezultatem projektu będzie poszerzenie oferty o nowe innowacyjne produkty: materiały o podwyższonych parametrach konstrukcyjnych, izolacyjnych oraz o zwiększonej odporności na procesy starzenia; materiały i technologie chroniące budynki przed przegrzaniem i/lub ograniczające straty ciepła; materiały i technologie termo-modernizacyjne; materiały izolacyjne oraz pokrycia dachowe i inne materiały charakteryzujące się wysoką odpornością na czynniki degradujące.

 

Z kolei spółka Bolix niedawno ukończyła prace skutkujące powstaniem centrum badawczego, w którym odbywa się opracowywanie systemów ociepleń o obniżonej masie oraz zmniejszonej absorpcji promieniowania cieplnego do aplikacji w skrajnych warunkach temperaturowych. Jednostka jest drugim na polskim rynku i jednym z nielicznych centrów badawczych tego rodzaju w Europie. Praca odbywa się w niej na powierzchni ponad 400 m2, przy 30 stanowiskach badawczych oraz dwóch komorach klimatycznych wyposażonych w cztery ściany do testów w zmiennych warunkach klimatycznych, stanowiskach do naświetlania światłem UV i UV-Vis oraz czterech poligonach badawczych. Wyniki swoich badań technolodzy sprawdzają na pięciu specjalnie przygotowanych polach walidacyjnych. W tym miejscu prowadzone są ponadto testy potwierdzające jakość i przydatność nowoopracowanych produktów do aplikacji, m.in. przyczepność do podłoża, ocena wyglądu faktury, odporność na czynniki atmosferyczne, odporność na agresję biologiczną.

O ważności w strukturze przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją chemii budowlanej własnego centrum B+R przekonują również przedstawiciele Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka. W skład ich centrum wchodzi m.in. jedyne w branży Akredytowane Laboratorium Kontroli Jakości. Do zadań Centrum należy nadzór nad procesami produkcyjnymi w zakładach Grupy, a także kontrola surowców, opracowywanie i optymalizacja receptur wyrobów, tworzenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i ich testowanie, kontrolowanie jakości wyrobów już istniejących. Należące do Śnieżki Centrum skupia się także na monitorowaniu rynku surowców oraz nowych rozwiązań w zakresie projektowania oraz wytwarzania farb i lakierów, by następnie wykorzystać je w procesie tworzenia własnych produktów oraz w optymalizacji procedur wyrobów będących już w portfolio Grupy.

Bogactwo produktów

Właśnie produkty to ostateczny efekt innowacyjności każdego producenta chemii budowlanej. W tym obszarze prowadzone w kraju prace są rzeczywiście bardzo rozległe i właściwie każda spółka deklaruje, że przygotowuje coś, czego nie ma konkurencja.

- Drogownictwo jest branżą interdyscyplinarną, w której zaawansowana wiedza z zakresu budownictwa, fizykochemii, materiałoznawstwa i innych nauk wymusza współpracę co najmniej kilku sektorów. W firmie Flukar realizowane jest przedsięwzięcie, którego podstawowym celem jest demonstracja innowacyjnej technologii wytwarzania emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych, charakteryzujących się lepszymi parametrami wytrzymałościowo-szczepnymi w stosunku do obecnie stosowanych w drogownictwie. Zaproponowane rozwiązania zakładają współdziałanie czterech węzłów technologicznych: produkcji asfaltu zmodyfikowanego, produkcji nanowłókien, upłynniania, oczyszczania i modyfikacji polimerów odpadowych oraz produkcji emulsji. Wprowadzenie nanowłókien polimerowych do końcowego etapu produkcji emulsji asfaltowej winno przyczynić się do wzrostu odporności niskotemperaturowej, która jest jedną z głównych przyczyn odspojenia głównych warstw nawierzchni drogowej oraz do poprawy właściwości mechaniczno-sprężystych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Przewiduje się, że w wyniku wdrożenia nowego sposobu wytwarzania emulsji asfaltowej modyfikowanej recyklatem polimerowym i nanonapełniaczami mineralnymi nastąpi wydłużenie cyklu życia nawierzchni asfaltowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – opowiada o rozwijanych w spółce Flukar technologiach emulsyjnych Grzegorz Nieradka, zastępca koordynatora projektu ds. technicznych.

To tylko jedna z innowacji dla szeroko pojętego sektora infrastruktury transportowej. Bardzo wiele prac z tego zakresu odnosi się do nowoczesnego wykorzystania szerokich właściwości betonu.

Przykładowo przedsiębiorstwo Polimer Compomax skupia się na rozwijaniu technologii produkcji prefabrykatów budowlanych (płyt chodnikowych i krawężników) z mieszanki polimerowo-piaskowej (tzw. plastikobetonu). W skład kompozycji polimerowo-mineralnej wchodzą tutaj takie składniki, jak kruszywo (piasek), odpadowe tworzywo sztuczne (poliolefiny w postaci skrawków folii) oraz dodatki (barwniki i wapno niegaszone w odpowiednich proporcjach).

Całość jest przetwarzana na gorąco w oparciu o nową technologię przy użyciu maszyn i urządzeń, uszeregowanych według własnej koncepcji i stanowiących ciąg technologiczny. W efekcie wdrożenia technologii uruchomiona zostanie produkcja drobnowymiarowych elementów przestrzennych w postaci czterech rodzajów płyt chodnikowych oraz krawężnika. Produkty z plastikobetonu zostaną wprowadzone na rynek rodzimy oraz zagraniczny i będą stanowiły znaczące udoskonalenie w stosunku do produktów betonowych obecnie wytwarzanych w kraju. Co istotne, zarówno technologia produkcji, jak i same produkty z plastikobetonu wykazują pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Wykorzystanie w produkcji wyselekcjonowanych odpadów polimerowych przyczynia się bowiem do zmniejszenia ich ilości poprzez recykling materiałowy.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 6/2018 DWUMIESIĘCZNIKA "CHEMIA I BIZNES". ZAPRASZAMY.


 


chemia budowlanaFFiL Śnieżkabadania i rozwójGrupa AtlasGrupa SelenaBolixFlukarPolimer CompomaxGreinplast

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualnościWięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)WięcejSonda

Czy system kaucyjny obejmujący opakowania z tworzyw sztucznych to dobry pomysł?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie