Chemia i Biznes

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Konfiguracja makiety

Cefic: jaka powinna być polityka energetyczna UE?

2022-05-19

Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (Cefic) przedstawiła swoje zalecenia co do dalszej polityki Unii Europejskiej w kontekście energetycznego uniezależniania się od Rosji. Przemysł chemiczny jest bowiem jednym z tych sektorów, który ponosi obecnie największe koszty związane z niepewnością co do przyszłych dostaw surowców energetycznych.

W opublikowanym przez siebie dokumencie Cefic wyraził solidarność z narodem Ukrainy.W ocenie organizacji, inwazja Rosji na Ukrainę narusza prawo międzynarodowe, w szczególności suwerenność niepodległego państwa.

Cefic zgadza się, że dywersyfikacja dostaw energii, przyspieszenie wdrażania energii odnawialnej i poprawa oszczędności energii w celu promowania bezpieczeństwa energetycznego są obecnie jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W tym celu Cefic zaprezentował ilościową analizę potrzeb energetycznych w przemyśle chemicznym oraz zestaw zaleceń w celu opracowania skutecznej polityki i sankcji w odpowiedzi na obecny kryzys energetyczny.

Poniżej publikujemy najważniejsze fragmenty obszernego stanowiska Cefic.

Wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu i dobrobytowi całego kontynentu europejskiego i pilnie wzywamy do położenia kresu przemocy. Ta wojna wysunęła również na pierwszy plan zależność UE od importu rosyjskiej energii. W kontekście możliwych dalszych sankcji na produkty energetyczne z Rosji, przemysł chemiczny wzywa do jak największego ograniczenia negatywnych skutków dla obywateli UE i konkurencyjności przemysłu UE.

Jako sektor energochłonny bardzo narażony na handel światowy i jeden z głównych odbiorców przemysłowych gazu ziemnego, sektor chemiczny jest bezpośrednio dotknięty wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem UE i konkurencyjnością pod względem kosztów dostaw energii. W szczególności zakłócenia w dostawach w przemyśle chemicznym zagrażają również kaskadowo całej gospodarce UE, ponieważ sektor chemiczny dostarcza konsumentom podstawowe technologie i materiały w ramach łańcuchów wartości.

W kontekście projektowania skutecznej polityki i sankcji odpowiedzi na obecny kryzys energetyczny, Cefic przedstawia następujące rekomendacje:

  • krokowe monitorowanie kryzysów w responsywny i przejrzysty sposób,
  • przygotowanie natychmiastowych środków wspierających w celu złagodzenia skutków kryzysu,
  • opracowanie średnioterminowej strategii zmniejszenia zależności od rosyjskich dostaw energii,
  • przewidywanie wpływu kryzysu na długofalową ambicję klimatyczną UE.

Zużycie energii w przemyśle chemicznym – analiza ilościowa

Tworzenie polityki musi być oparte na danych, aby było skuteczne. W tym duchu zalecenia polityczne wynikają z wyjątkowej roli sektora chemicznego jako przemysłowego konsumenta produktów energetycznych.

Produkty ropopochodne, w szczególności benzyna z ropy naftowej, a następnie gaz ziemny stanowią najważniejszy wkład w procesy przemysłu chemicznego. Przemysł chemiczny wykorzystuje gaz ziemny zarówno do celów energetycznych, jak i jako surowiec, czyli do produkcji amoniaku, metanolu i wodoru. Z kolei benzyna ciężka jest zużywana głównie jako surowiec do produkcji petrochemikaliów, takich jak etylen, propylen i węglowodory aromatyczne.

Niezależnie od tego, czy benzyna ciężka i gaz ziemny są wykorzystywane jako surowiec, czy nośniki energii, ich rozpowszechnienie w sektorze chemicznym oznacza, że są one niemożliwe do zastąpienia w bliskiej lub średniej perspektywie. W związku z tym zakłócenia w dostawach skutkowałyby ograniczeniem produkcji w sektorze chemicznym, przechodząc w ograniczenie produkcji w różnych łańcuchach wartości.

Podczas gdy przemysł chemiczny jako całość jest dość narażony na zakłócenia w dostawach energii, narażenie poszczególnych państw członkowskich na import z Rosji, w szczególności gazu ziemnego, jest różne. Podobnie ekspozycja na import rosyjskiej ropy naftowej w państwach członkowskich jest zróżnicowana.

Kluczowe spostrzeżenia z analizy ilościowej:

Przemysł chemiczny jako sektor energochłonny jest uzależniony od niezawodnych i konkurencyjnych kosztowo dostaw produktów energetycznych. Jest wysoce uzależniony od dostaw gazu ziemnego, ponieważ gaz ziemny stanowi najważniejszy wsad energetyczny w jego procesach, a benzyna ciężka jest najważniejszym wsadem surowcowym. Przemysł chemiczny jest w wyjątkowy sposób zależny od gazu ziemnego w przemyśle, ponieważ gaz ziemny stanowi również ważny surowiec nieenergetyczny, szczególnie dla produkcji amoniaku, ale także metanolu i wodoru.

Gaz ziemny jest trudny do zastąpienia w bliskiej lub średniej perspektywie jako wsad do wykorzystania energii lub surowców w przemyśle chemicznym. Zakłócenia w dostawach dowolnego nośnika energii w sektorze chemicznym miałyby efekt kaskadowy w różnych gałęziach przemysłu, ponieważ sektor chemiczny jest głęboko zintegrowany z wieloma łańcuchami wartości UE, takimi jak sektor kauczukowy, budownictwo lub sektor celulozowo-papierniczy.

Zalecenia Cefic dotyczące przyszłej polityki energetycznej:

Zaleca się UE, we współpracy z Międzynarodową Agencją Energetyki, pilne powołanie grupy zadaniowej do monitorowania kaskadowego wpływu sankcji UE na międzynarodowe przepływy handlowe w zakresie energii.

Zachęca się UE, rządy krajowe i dotknięte branże do ciągłej oceny wpływu obecnych i przyszłych sankcji na dostępność surowców i energii w sposób spójny oraz do oceny wpływu na branże i łańcuchy wartości w UE.

Zaleca się przygotowanie natychmiastowych środków wspierających w celu złagodzenia skutków kryzysu

Zaleca się utworzenie szybkiej pętli informacji zwrotnej między komisjami UE a zainteresowanymi przedsiębiorstwami na temat wpływu nowych środków na konkurencyjność UE oraz zidentyfikowanie potencjalnych środków wspierających.

Krótkoterminowe reakcje polityczne powinny być proporcjonalne, tymczasowe i zgodne z efektywnym funkcjonowaniem wewnętrznych rynków gazu i energii w UE, a także z długoterminowymi celami klimatycznymi. Interwencje krótkoterminowe nie powinny podważać długoterminowej stabilności regulacyjnej.

Zaleca się UE wspieranie efektywnego wykorzystania energii, zachęca się ją do zmiany paliwa i przyspieszenie negocjacji międzynarodowych w celu dywersyfikacji dostaw energii w celu wspierania konkurencyjności kosztowej.

Zaleca się UE ocenę, w jaki sposób można zwiększyć dostawy LNG poprzez optymalizację istniejących zdolności regazyfikacyjnych i ulepszone bilansowanie gazu wewnątrz UE.

Zaleca się, aby UE i rządy krajowe rozważyły ​​i zajęły się wpływem rosnących cen energii i surowców na konkurencyjność unijnego sektora produkcyjnego oraz utrzymanie odporności kluczowych łańcuchów wartości.

Konieczne jest opracowanie średnioterminowej strategii zmniejszenia zależności od rosyjskich dostaw energii. Cefic z zadowoleniem przyjmuje ambicję pakietu Fit-for-55, ponieważ zwiększa on niezależność energetyczną.

Zaleca się UE i państwom członkowskim zdefiniowanie strategii redukcji dostaw rosyjskiej energii w połączeniu z dotkniętymi sektorami przemysłowymi. W ramach tej strategii energochłonne branże będą wymagały dostępu do konkurencyjnych cenowo niskoemisyjnych i odnawialnych produktów energetycznych. Ich konkurencyjne kosztowo wdrożenie będzie uzależnione od zwiększenia mocy wytwórczych, poprawy infrastruktury sieciowej, zapewnienia infrastruktury importowej oraz rozbudowy połączeń międzysystemowych wewnątrz UE.

Kluczowe znaczenie ma dywersyfikacja światowych dostaw energii, wspierana przez budowę niezbędnej infrastruktury importowej. Sugeruje się przyspieszenie rozbudowy rurociągów wewnątrz UE, aby w pełni wykorzystać istniejące i przyszłe zdolności regazyfikacyjne LNG do dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego.


Ceficenergetykagaz ziemnyprzemysł chemiczny

Podoba Ci się ten artykuł? Udostępnij!

Oddaj swój głos  

Ten artykuł nie został jeszcze oceniony.

Dodaj komentarz

Redakcja Portalu Chemia i Biznes zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób, zawierających słowa wulgarne lub nie odnoszących się merytorycznie do tematu. Twój komentarz wyświetli się zaraz po tym, jak zostanie zatwierdzony przez moderatora. Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


WięcejNajnowsze

Więcej aktualnościWięcejNajpopularniejsze

Więcej aktualności (192)WięcejPolecane

Więcej aktualności (97)WięcejSonda

Czy rezygnacja z rosyjskiej ropy i gazu to dobre rozwiązanie?

Zobacz wyniki

WięcejW obiektywie