Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

PZPTS powołał Grupę Roboczą ds. torebek foliowych

07.08.2015

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych zdecydował się na utworzenie Grupy Roboczej do spraw torebek foliowych. Zadaniem grupy będzie wypracowanie sposobów optymalnej transpozycji dyrektywy Parlamentu i Rady UE 2015/720 z dnia 29 kwietnia br.

Państwa członkowski zostały zobligowane dyrektywą do wprowadzenia odpowiednich przepisów w terminie do 27 listopada 2016 r. Zgodnie z dyrektywą, środki przyjmowane przez państwa członkowskie mogą być dwojakiego rodzaju.

Po pierwsze w grę może wchodzić przyjęcie środków zapewniających, aby do 31 grudnia 2019 r. roczny poziom zużycia nie przekraczał 90 lekkich plastikowych toreb na zakupy w przeliczeniu na osobę, a do 31 grudnia 2025 r. – 40 takich toreb w przeliczeniu na osobę; lub określenie podobnych celów wyrażonych w wadze. Bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy mogą być wyłączone z celów określających krajowe zużycie.

Drugim wariantem przewidzianym dla państw UE może być przyjęcie instrumentów zapewniających, aby do 31 grudnia 2018 r. lekkie plastikowe torby na zakupy nie były oferowane za darmo w punktach sprzedaży towarów lub produktów, chyba że wdrożone zostaną równie skuteczne instrumenty. W myśl proponowanego przez Brukselę przepisu, bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy mogą być wyłączone z tych środków.

W odniesieniu do dyrektywy Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych opowiedział się za wprowadzeniem opłaty na lekkie torby z tworzyw sztucznych w punktach sprzedaży detalicznej oraz wyłączeniem z regulacji bardzo lekkich torebek foliowych o grubości poniżej 15 mikronów (torebek higienicznych do ochrony żywności).

- Jesteśmy przekonani, że nie ma potrzeby wprowadzania innych środków, zwłaszcza przy braku wiarygodnych danych na temat obecnego zużycia torebek w Polsce – przyznał PZPTS w swoim oświadczeniu.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych powstał w 1992 r. W 2006 r. stał się członkiem EuPC (Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych z siedzibą w Brukseli). Członkami PZPTS mogą być pracodawcy przetwórstwa tworzyw sztucznych działający w Polsce lub pracodawcy związani pośrednio z branżą przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Wyświetlono: 953

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej