Artykuły - Tworzywa sztuczne

Czy na Orlikach jest bezpiecznie?

22.04.2020
Autor: Dominik Wójcicki
Czy na Orlikach jest bezpiecznie?

W ostatnim czasie coraz chętniej podnoszono kwestię bezpieczeństwa związanego z korzystaniem z popularnych sztucznych boisk sportowych.

Polskie dzieci mnóstwo godzin spędzają na szkolnych i osiedlowych boiskach sportowych, tzw. Orlikach. Przyjęło się uważać, że ich pojawienie się kilka lat temu w niemal wszystkich miastach kraju, to oznaka postępu. Tymczasem istnieją spore wątpliwości, czy takie boiska w ogóle są bezpieczne dla zdrowia. Chemiczne osiągnięcia pozwoliły wprawdzie na budowę obiektów, ale jednocześnie może ta sama chemia odpowiadać za wystąpienie chorób.

Alarmujące doniesienia ze świata

Pytania i wątpliwości, co do bezpieczeństwa nawierzchni zastosowanych do budowy sztucznych boisk sportowych pojawiają się od wielu lat i to nie tylko w Polsce. W 2017 r. zagraniczne media obiegła informacja, że u ponad 50 obecnych i byłych sportowców z akademickich drużyn w USA zdiagnozowano nowotwory. Zdaniem ich trenerki przyczyną były sztuczne murawy z wypełnieniem z pochodzącej z recyklingu gumy. W tym samym czasie w Holandii 30 klubów piłkarskich zapowiedziało wymianę nawierzchni, po tym, gdy dziennikarskie śledztwo dowiodło, że granulaty gumowe zawierały przekroczone wartości rakotwórczych substancji.

Problem stał się na tyle głośny, że zajęły się nim odpowiednie podmioty, które w naukowy sposób miały zweryfikować, czy faktycznie istnieje ryzyko dla zdrowia w związku z przebywaniem na sztucznych boiskach sportowych. Wyniki nie są jednoznaczne i nie rozwiewają obaw. Co więcej, w odniesieniu do Polski, dostępna aktualnie wiedza może sugerować – choć na razie jest to tylko sugestia – ryzyko o znacznie większym stopniu niż ma to miejsce w przypadku innych krajów. O sprawie, w tonie uspokajającym, wypowiedziało się już Ministerstwo Sportu i Turystyki.

– Z informacji otrzymanych przez MSiT z holenderskiego Ministerstwa Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu wynika, że jedynym źródłem niepokoju w tej sprawie była emisja programu telewizyjnego, połączona z wypowiedzią jednego z naukowców, co do braku pewności odnośnie do bezpieczeństwa użytkowania wypełnień typu SBR. Tym samym nieuprawnione są powtarzane w wielu mediach stwierdzenia dotyczące szkodliwości tych boisk. Należy podkreślić, że po emisji programu dotyczącego potencjalnej szkodliwości, tamtejszy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska – RIVM – przedstawił stanowisko, iż opierając się na dotychczasowej wiedzy w tej materii, nie można stwierdzić, że stosowanie przedmiotowego granulatu jest szkodliwe dla zdrowia użytkowników boisk. Niemniej holenderski Minister Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu zlecił RIVM wykonanie dodatkowych badań, które tę kwestię wyjaśnią. Analizowana będzie dostępna literatura naukowa w tym zakresie oraz zbadane zostaną próbki granulatu na okoliczność stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz innych substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia użytkowników. Jednocześnie, na wniosek Komisji Europejskiej, Europejska Agencja Chemikaliów prowadzi badania w zakresie składu granulatów gumowych – stwierdził w 2016 r. Jarosław Stawiarski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Wspomniane przez przedstawiciela ministerstwa badanie autorstwa ECHA zostało już zakończone.

Wyświetlono: 2210

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej