Kalendarium

VII Krajowe Sympozjum Naturalne i Syntetyczne Produkty Zapachowe i Kosmetyczne

Data: 02.07.2018 - 04.07.2018
Miejsce: Łódź, Polska

Organizatorem wydarzenia jest Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Instytutu Podstaw Chemii Żywności.

Tematyka sympozjum dotycząca naturalnych i syntetycznych związków zapachowych, aromatów spożywczych oraz surowców i produktów kosmetycznych, obejmuje następujące zagadnienia:

•          izolowanie

•          syntezę

•          analizę składu

•          określanie struktury

•          właściwości biologiczne

•          zastosowanie

FORMY PREZENTACJI:

•          komunikat ustny

•          poster

Uczestnik może zaprezentować jeden komunikat i jeden poster.

Sympozjum rozpocznie się 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00, a zakończy 4 lipca 2018 r. (środa) o godzinie 14:00

Sympozjum odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ  przy ul. Rogowskiej 26 w Łodzi

KOSZT UCZESTNICTWA:

(udział w obradach, materiały sympozjum, przerwy kawowe, obiady, kolacja, bankiet) przed 30 kwietnia - 700 PLN (dla studentów i doktorantów 550 PLN); 250 PLN (opłata jednodniowa), po 30 kwietnia - 800 PLN (dla studentów i doktorantów 650 PLN); 300 PLN (opłata jednodniowa)

WAŻNE TERMINY:

do 28 lutego 2018 –  rejestracja

do 15 kwietnia 2018–  nadsyłanie streszczeń

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. Marek Gliński, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Józef Kula, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Stanisław Lochyński, Politechnika Wrocławska, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu

dr hab. Agnieszka Ludwiczuk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. Jan Ogonowski, Politechnika Krakowska

dr Magdalena Sikora, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Alina Sionkowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Tomasz Wasilewski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Renata Zawirska-Wojtasiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KOMITET ORGANIZACYJNY:

prof. dr hab. Danuta Kalemba, przewodnicząca

dr Anna Wajs-Bonikowska, sekretarz

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Sympozjum:http://nspzk.p.lodz.pl

Kalendarium

więcej