Kalendarium

V Międzynarodowa Konferencja ETICS

Data: 09.05.2018 - 11.05.2018
Miejsce: Łochów, Polska

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń organizuje już po raz piąty konferencję poświęconą najważniejszym zagadnieniom dla branży. Jak zwykle nie zabraknie ciekawych głosów podsumowujących tendencje, wyzwania i szanse stojące przez rynkiem ociepleń.

W ocenie organizatorów Konferencji, współczesny świat znajduje się w szczególnym momencie – z jednej strony nasza cywilizacja rozwija się w nieprawdopodobnym tempie, nasze oczekiwania są niezwykle rozbudzone, z drugiej zaś dotykają nas katastrofy ekologiczne, zmiany klimatu, a także coraz silniejsze i częstsze zagrożenia wynikające ze zubożenia surowców naturalnych.

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz wydłużenie trwałości eksploatacyjnej złożonych systemów ociepleń ścian zewnętrznych, w stale zmieniających się warunkach, to wyzwania jakim sprostać musi branża systemów ociepleń. Konieczne są nowe, innowacyjne produkty i rozwiązania odpowiadające na prośrodowiskowe oczekiwania społeczeństw, które równocześnie chcą żyć komfortowo.

Spełnienie oczekiwań stawianych współcześnie budownictwu wymaga kompleksowego podejścia do zagadnienia.

Podczas piątej edycji konferencji uczestnicy będą rozmawiać o zmianach normalizacyjnych, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, nowych rozwiązaniach materiałowo-technicznych, metodyce badań, szeroko rozumianych usługach badawczych i pomiarowych.

W trakcie ubiegłorocznej konferencji mocno wybrzmiały kwestie niepewności pomiarowej w związku z nowym podejściem instytucji nadzoru budowlanego do kontroli rynku, w tym roku te kwestie zostaną rozwinięte. Tradycją organizowanych konferencji jest debata przemysłu z przedstawicielami nadzoru budowlanego i nie inaczej będzie podczas tej konferencji.

W bieżącym roku Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń obchodzi 15-lecie istnienia, konferencji będzie więc okazją do uczczenia jubileuszu.

Kalendarium

więcej