Kalendarium

Strategia Plastikowa i Kosmetyki. Nowa era opakowań

Data: 05.09.2019
Miejsce: Warszawa

W 2018 roku Komisja Europejska opublikowała tzw. „Strategię Plastikową” – Europejską strategię na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Zakłada ona odpowiedzialne zarządzanie plastikiem, zwiększenie stopnia recyclingu, szukanie innych, niż plastikowe rozwiązań w opakowaniach w całej Europie.

Mimo wyborów i ostatnich zmian personalnych, kwestie te będą nadal wysoko na agendzie polityków europejskich. Zapowiedziała to nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen w wytycznych politycznych na lata 2019-2024. "Chcę otworzyć nowy front w naszej walce z odpadami z tworzyw sztucznych. (…) Emisja dwutlenku węgla musi mieć swoją cenę. Każda osoba i każdy sektor będzie musiał wnieść swój wkład. (…)  Zaproponuję Nowy Plan działania w zakresie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, skupiający się na zrównoważonym korzystaniu z zasobów (…)" – to tylko niektóre z deklaracji nowej Prezydent Unii Europejskiej.

Realizacja ambitnych celów dla Europy ma zakończyć się w 2030 roku, dlatego już dziś we wszystkich krajach członkowskich trwają debaty i narady, jak najszybciej i najskuteczniej wdrożyć w życie zalecenia Komisji.

Będzie to okres rewolucyjnych zmian dla wszystkich przedsiębiorców, także dla tych z sektora kosmetycznego. Proces ten jest niezbędny i wymaga zaangażowania wszystkich stron, na każdym etapie życia plastiku w środowisku. Tylko wspólnym wysiłkiem administracji rządowej, samorządów, projektantów i producentów opakowań, przedsiębiorców i firm, recyklerów, a na końcu także konsumentów, można osiągnąć sukces.

Dziś w Polsce jesteśmy jednak w momencie, w którym możemy jedynie zgadywać, czy najpierw przyjdą twarde regulacje, czy zmiany wymusi na nas coraz bardziej świadomy konsument. Rozmowy o tym będą prowadzone 5 września 2019 w Hotelu Sound Garden w Warszawie. Odbędzie się tam pierwsza konferencja poświęcona wykorzystaniu plastiku w sektorze kosmetycznym. Dyskusje będą dotyczyć możliwości recyklingu opakowań po produktach kosmetycznych; biotworzyw jako alternatywy dla sektora kosmetycznego; projektowania ekologicznych opakowań.

Najważniejszym punktem konferencji będzie premiera Raportu – „Strategia Plastikowa i Kosmetyki. Nowa era opakowań” – który Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego przygotował wraz z Deloitte Polska. Raport pokazuje sytuację polskiego sektora na dziś, identyfikuje główne problemy oraz zawiera rekomendacje dla polskiego Rządu co do kierunku projektowania przyszłych rozwiązań legislacyjnych czy edukacyjnych w obszarze szeroko pojętej Strategii Plastikowej.

Kalendarium

więcej