Kalendarium

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2018

Data: 18.10.2018 - 19.10.2018
Miejsce: Siedlce

Europejskie Centrum Biznesu oraz Prezydent Miasta Siedlce organizują IV edycję Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018. Szczyt odbędzie się 18-19 października br. w Siedlcach na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Temat przewodni Szczytu brzmi: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

Już po raz czwarty Europejskie Centrum Biznesu pragnie zaprosić czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy. W ramach tegorocznej edycji Szczytu nacisk będzie położony na filary polskiej gospodarki przyszłości, czyli branże, firmy i instytucje, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Zostaną przeprowadzone dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego), jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego.

Temat przewodni Szczytu Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo, to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Prezydenta RP, Rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach.

Na zakończenie pierwszego dnia Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018.

Szczegółowe informacje: www.osg2018.pl

Kalendarium

więcej