Kalendarium

Kongres "Polska Chemia" 2019

Data: 05.06.2019 - 06.06.2019
Miejsce: Płock, Polska

5-6 czerwca 2019 r. odbędzie się kolejna edycja Kongresu „Polska Chemia”. Tym razem uczestników gościć będzie Płock, a PKN Orlen został partnerem strategicznym wydarzenia organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

W kongresie, jak co roku, wezmą udział przedstawiciele całego krajowego sektora chemicznego, prezesi i managerowie kluczowych spółek, reprezentanci rządu, parlamentarzyści, goście z zagranicy, eksperci. Wszyscy oni przez dwa dni będą debatować nad obecną sytuacją polskiej branży chemicznej, wyzwaniami, które stoją przed całym środowiskiem oraz najważniejszymi światowymi trendami, które coraz mocniej wpływają na tę gałąź gospodarki.

- Nieprzypadkowo przyszłoroczny Kongres odbędzie się w Płocku. To jedno z miast najsilniej związanych z sektorem chemicznym w tej części Europy. Światowe trendy rozwojowe pokazują,  że najszybszą ścieżką wzrostu tego przemysłu jest zwiększanie synergii np. petrochemii i rafinerii, które widać tutaj w Płocku, jak w soczewce. Wierzymy, że Płock jest najlepszą przestrzenią do dyskusji nad przyszłością sektora, kierunkami naszego rozwoju i planami inwestycyjnymi – powiedział Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

- Stawiamy na rozwój innowacyjnych technologii w przemyśle, co pozwala nam utrzymać pozycję lidera m.in. w sektorze chemicznym. Dlatego wdrażamy Program Rozwoju Petrochemii, który w praktyce oznacza  znaczące inwestycje, które umocnią naszą pozycję na europejskim rynku petrochemicznym. W tym kontekście zakładamy też rozbudowę naszych kompetencji w zakresie badań i rozwoju. Jesteśmy również otwarci na współpracę z innymi podmiotami. Przykładem jest współpraca merytoryczna z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego czy z Instytutem Chemii Przemysłowej, z którym ostatnio z sukcesem przeprowadziliśmy próbę procesu jednoczesnego przerobu frakcji ropy z olejami roślinnymi. Dlatego jestem przekonany, że przyszłoroczny Kongres Polska Chemia w Płocku będzie ważnym polem dla dyskusji na temat potencjału i możliwości rozwoju tego sektora w Polsce – stwierdził Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. Rozwoju w PKN Orlen.

W dotychczasowych pięciu edycjach Kongresu „Polska Chemia” wzięło udział prawie 2,5 tys. gości, ponad 200 panelistów i ponad 130 wystawców. Tematyka Kongresu jest co roku skupiona wokół zagadnień ogólnogospodarczych, rozwojowych i sektorowych. Debaty strategiczne dotyczą kluczowych zagadnień, m.in. globalnych trendów, umacniania konkurencyjności, Gospodarki 4.0, czy strategii zrównoważonego rozwoju. Podobnie będzie w przyszłym roku. Organizatorzy planują kilka kluczowych bloków tematycznych związanych m.in. z innowacyjnością, perspektywami rozwoju branży, przyszłością kadr, bezpieczeństwem – zarówno w ujęciu procesowym jak i rosnącymi cyberzagrożeniami.

- Ostatni Kongres zakończyliśmy z konkluzjami dotyczącymi świadomości m.in. regulacyjnych szans i zagrożeń jakie przed nami stoją, i to są dla branży nadal aktualne tematy. Chcemy rozmawiać także o polityce surowcowej, gospodarce obiegu zamkniętego, digitalizacji i możliwościach inteligentnego przemysłu. W przyszłym roku rozbudujemy także Strefę Partnerską, która jest integralnym elementem naszego Kongresu. Orlen Arena, w której odbędzie się Kongres, daje nam takie możliwości. Chcemy dać więcej przestrzeni naszym partnerom i firmom członkowskim na prezentację własnych rozwiązań, na budowanie bliższych relacji z uczestnikami wydarzenia – zapewnił Tomasz Zieliński, prezes PIPC.

Kalendarium

więcej