Kalendarium

Kongres "Polska Chemia"

Data: 13.06.2018 - 14.06.2018
Miejsce: Wieliczka, Polska

Kongres "Polska Chemia" ma za zadanie przedstawienie najbardziej aktualnych problemów, jakie stoją przed branżą chemiczną. Uczestniczą w nim w roli prelegentów przedstawiciele największych chemicznych firm w naszym kraju i na świecie.

„Kongres Polska Chemia” jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży chemicznej w Polsce, a także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji innowacyjnych pomysłów oraz strategii dla branży chemicznej. Oprócz zagadnień ogólnych, proponowane przez nas sesje tematyczne bazują na aktualnej problematyce stanowiącej przedmiot prac Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i działających przy niej komisji problemowych.

- Sukces poprzednich edycji tego wydarzenia pokazał, jak potrzebne dla polskiego sektora chemicznego jest stworzenie platformy do dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie stosowanych rozwiązań technologicznych, prowadzenia procesów inwestycyjnych, bezpieczeństwa procesowego, innowacji oraz wpływu otoczenia prawnego i ekonomicznego - mówi Tomasz Zieliński, prezes PIPC.

Kalendarium

więcej