Kalendarium

Konferencja: „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI wieku – problem współczesnego społeczeństwa”

Data: 13.12.2018
Miejsce: Lublin, Polska

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju Tygiel organizuje 13 grudnia br. w Lublinie III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nanotechnologia wobec oczekiwań XXI wieku – problem współczesnego społeczeństwa”.

Celem Konferencji jest przybliżenie wiedzy oraz najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie nanotechnologii. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie zarówno tworzenia nanomateriałów, jak i wykorzystania osiągnięć nanotechnologii w obrębie technologii, przemysłu oraz medycyny. Podczas Konferencji pojawią się takie tematy, jak metody wytwarzania i właściwości nanocząsteczek, zastosowanie nanomateriałów, bezpieczeństwo wytwarzania i składowania nanomateriałów oraz aspekty etyczne i prawne tworzenia i wykorzystywania nanostruktur.

- Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Udział w konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami dotyczącymi nanotechnologii, a także inspiruje do dalszych badań – wyjaśniają organizatorzy wydarzenia.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się w dwóch turach: pierwsza tura do 30 października 2018 r. oraz druga tura do 22 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie

Kalendarium

więcej