Kalendarium

III Międzynarodowa Konferencja Gospodarczo-Naukowa

Data: 18.10.2018 - 19.10.2018
Miejsce: Warszawa, Polska

Wydarzenie będzie odbywać się pod hasłem „100 Regionów na 100-lecie - Łączymy międzynarodowy biznes, naukę i samorządy”. Organizatorzy konferencji to: c-east /Fundacja Rozwoju Innowacji/Fundacja Polonia Gospodarcza Świata.

W dniach 18 - 19 października 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, przy ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5 w ramach projektu pn. „Polsko-Niemiecka Unia Regionów/Internacjonalna Unia Regionów” odbędzie się III edycja międzynarodowej konferencji gospodarczo-naukowej. Wydarzenie zawiera akcenty obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, które świętować chcemy wraz z uczestnikami konferencji, przyszłymi partnerami z różnych regionów świata w koncepcji „100 Regionów na 100-lecie”.

Jubileusz odzyskania niepodległości – szczególnie dla Polonii i Polaków za granicą – to impuls angażowania się w promocję polskich regionów, budowę prestiżu Polski wraz z potencjałem naukowym, biznesowym i inwestycyjnym otwartym na międzynarodową współpracę.

Wydarzenie realizowane jest przy kooperacji polskich instytucji pozarządowych z przedsiębiorstwami z Niemiec i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, reprezentowanych przez polonijne środowiska gospodarcze oraz z udziałem przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, świata nauki i przedsiębiorców z Polski, Republiki Federalnej Niemiec i innych krajów.

Na konferencję zapraszamy wszystkich zainteresowanych – przedstawicieli władz/agencji rządowych/ samorządowych, organizacje okołobiznesowe, świat nauki, ale przede wszystkim mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Konferencja będzie miejscem dialogu i współpracy biznesu, nauki z administracją samorządową z innych regionów świata oraz platformą do międzynarodowych kontaktów oraz spotkań z ekspertami z kraju i zagranicy.

Konferencja służy prezentacji wybranych regionów z Polski, Niemiec i partnerskich krajów świata, wymianie kontaktów biznesowych i naukowych różnych dyscyplin zajmujących się problematyką rozwijania nowoczesnych technologii dla przemysłu. Inicjatywie przyświeca wymiana praktycznych rozwiązań oraz transfer innowacyjnej i praktycznej wiedzy, która ma być pomocna w codziennych wyzwaniach jakie stają przed przedsiębiorcami i naukowcami w ich ekspansji zagranicznej.

Konferencja będzie miała za zadanie pokazywanie jak w ramach dobrych praktyk przełamywać bariery szerokorozumianej współpracy regionalnej oraz jakie modele współpracy stosować, ażeby nie były tylko „wirtualną współpracą”, a przekładały się na korzyści dla rozwoju przedsiębiorczości i społeczności lokalnych.

Celem konferencji jest także intensyfikacja aktywnej współpracy polskich województw z niemieckimi landami oraz z innymi regionami świata z udziałem „Polonijnych Łączników”. Z polonijnym biznesem możemy tworzyć nową jakość współpracy regionalnej polskich województw, niemieckich landów oraz interesariuszami z innych regionów świata z korzyścią dla przemysłu i nauki, ułatwiając tym samym kooperację dla małej, średniej i dużej przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy biorący udział w konferencji uzyskają wiedzę m.in. jak przedstawiają się możliwości ekspansji zagranicznej przy wykorzystaniu potencjału polonijnego, jak realizować wspólne polsko-niemieckie projekty innowacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jak wdrożyć nowe skuteczne polsko-niemieckie modele współpracy biznesowej, naukowej i pozaunijnej z korzyścią dla budowania europejskiej wspólnej przewagi gospodarczej w świecie.

Konferencja będzie dotyczyła prezentacji i konsultacji w zagadnieniach min. takich jak:

• wsparcie działalności polskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw za granicą, min. w Niemczech, regionie MENA (Obszar Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki), Wietnamie, Kurdystanie, Iranie, Turcji i innych

• program wsparcia partnerstwa niemiecko-polskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach wspólnej realizacji nowatorskich przedsięwzięć - korzystanie ze wsparcia finansowego w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energetyki oraz Ministerstwa Rozwoju

• doświadczenia i propozycje krajowej i zagranicznej międzyregionalnej współpracy regionu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg

• kooperacja z krajami arabskimi na bazie doświadczeń i współpracy ze światowymi organizacjami i koncernami, min. IDA, ASTM, Rolls Royce Mitsubishi Heavy Industry

• prezentacji projektu „Polsko-Niemiecka Unia Regionów/Internacjonalna Unia Regionów” i dyskusji o projekcie z udziałem polsko- niemiecko-polonijnego zespołu

• biznesowe spotkania branżowe dla polskich i niemieckich przedsiębiorstw

• dofinansowanie na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców

• współpraca gospodarki, nauki i samorządu dla aktywnego rozwoju innowacyjności.

PROGRAM KONFERENCJI

I DZIEŃ

08:30 ‒ 09:00 Rejestracja uczestników / Kawa powitalna

09:00 ‒ 09:15 Słowo powitalne

09:15 ‒ 09:45 Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości - świętując go wspólnie budujemy przyszłość dla Europy i świata. Dla Polonii i Polaków za granicą to wspólna sprawa Przedstawiciel Komitetu Narodowego Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.

09:45 ‒ 10:15 Nowa wizja rozwoju Polski - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wsparcie eksportu i inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych

Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa

10:15 ‒ 10:30 Przerwa na kawę

10:30 ‒ 11:00 Dobre praktyki polsko-niemieckiej współpracy regionalnej wzorem do naśladowania dla innych regionów świata

Przedstawiciel Ambasady (Konsulatu Generalnego) Republiki Federalnej w Polsce

11:00 ‒ 11:30 Prezentacja projektu Polsko-Niemiecka Unia Regionów // Internacjonalna Unia Regionów – perspektywy handlowe (eksport-import), nowoczesny-prosty, biznes, szanse inwestycyjne w partnerskich regionach świata; model ekspansji globalnej powiązanych polskich i niemieckich firm

Bożena Rainczuk, zarządzająca c-east, RFN

mgr- fiz. Hans-Jürgen Hellberg, Ambasador Honorowy ds.Gospodarczo Naukowych Fundacji Polonia w RFN

11:30 ‒ 11:45 Wystąpienie – Platynowy Sponsor Konferencji

11:45 ‒ 12:00 Nowe perspektywy ekspansji zagranicznej dla polskich firm z wykorzystaniem istniejących struktur PAIH. Jakie atrakcje wsparcia?

Przedstawiciel Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Warszawa

12:00 ‒ 12:45 Przerwa na kawę / poczęstunek

Blok wystąpień przedstawicieli niemieckich landów/polskich województw

12:45 ‒ 13:45 Niemieckie regiony:

• Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg

• Kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn

• Kraj związkowy Hesja

13:45 ‒ 14:45 Polskie regiony:

• Województwo Zachodniopomorskie

• Województwo Świętokrzyskie

• Województwo Łódzkie

14:45 ‒ 14:55 Wystąpienie – Srebrny Sponsor Konferencji

Blok wystąpień przedstawicieli z regionów świata zainteresowanych przystąpieniem do „Internacjonalnej Unii Regionów”

14:55 ‒ 15:15 Wietnamskie regiony:

• Delty Rzeki Czerwonej N.N

• Wybrzeża Północno-Środkowego N.N Wietnam - hubem na region Azji Południowo-Wschodniej

15:15 ‒ 15:30 Irackie regiony:

• Kurdystan Potencjał wymiany handlowej, atrakcyjnych przetargów i współpracy naukowo-badawczej oferowany przez Region Irackiego Kurdystanu

15:30 ‒ 15:45 MENA region:

• Dubaj

• Abu Zabi Zwiększenie świadmości atrakcyjności partnerstwa handlowo – Inwestycyjnego w regionie Mena (Afryka Północna/Bliski Wschód). Jak pokonać bariery wejścia na te rynki?

Anita Wojtkowska, Pal Fusion F.Z.E – Zjednoczone Emiraty Arabskie

15:45 ‒ 16:15 Pytania/Dyskusja

II DZIEŃ

08:30 ‒ 09:00 Słowo wprowadzające

  1. Międzynarodowe wysiłki na rzecz ochrony klimatu – dialog z przedstawicielami biznesu i miast z regionów partnerskich

09:00 ‒ 10:30 Blok wystąpień związanych z tematyką zmian klimatycznych – działania na rzecz ochrony klimatu

10:30 ‒ 10:45 Wystąpienie – Platynowy Sponsor Konferencji

10:45 ‒ 11:00 Przerwa na kawę

  1. Innowacyjność w aspekcie regionalnym – współpraca na rzecz wyrównywania różnic rozwojowych warunkiem rozwóju przedsiębiorstw, regionów/krajów

11:00 ‒ 12:30 Blok wystąpień związanych z tematyką innowacyjności w gospodarce – wsparcie władz rządowych/samorządowych i instytucji wsparcia finansowego

Michał Polański, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polska

• Modele finansowania innowacji w Polsce

• Korelacja wspólnych działań motywująca przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych koncepcji, pomysłów oraz wynalazków

dr Grzegorz Biczak, Fundacja Rozwoju Innowacji, Polska

12:30 ‒ 13:15 Przerwa na kawę / poczęstunek

  1. Porty i drogi śródlądowe Europa i świa13:15 ‒ 13:45 Blok wystąpień firm związanych z tematyką portów i dróg śródlądowych. Perspektywiczne projekty rozbudowy i aktywizacji dróg wodnych i portów w Polsce – kooperacja z Niemcami

13:45 ‒ 13:55 Wystąpienie – Srebrny Sponsor Konferencji

IV. Nowy Jedwabny Szlak – szanse biznesowe w polsko-niemieckim partnerstwie

13:55 ‒ 14:30 Blok wystąpień firm związanych z tematyką „Nowy Szlak Jedwabny”

14:30 ‒ 14:45 Współpraca międzynarodowa w skali regionalnej a znacząca rola Polonii • Zbigniew L. Olszewski, Fundacja Polonia Gospodarcza Świata, Polska

14:45 ‒ 16:00 Podsumowanie konferencji |Pożegnalna kawa | Networking

18:00 ‒ 22:00 Bankiet wieczorny

W razie dodatkowych pytań pomocą służą:

dr Grzegorz Biczak +48 605 640 587 (polski, rosyjski)

Bożena Rainczuk +49 (0) 4331 33627-0 (polski, niemiecki)

Daria Mak-Walther +49 5603 917044 (niemiecki, polski, rosyjski)

mgr.-fiz. Hans-Jürgen Hellberg +49 (0) 172 42 64 834 (niemiecki, angielski)

dr.-inż. Jürgen Schlüsing +49 (0) 174 460 3136 (niemiecki, angielski)

Anita Wojtkowska +971 563643213 (polski, angielski)

Kalendarium

więcej