Kalendarium

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

Data: 25.09.2019 - 26.09.2019
Miejsce: Wrocław, Polska

Nie jak zawsze w Toruniu, ale tym razem we Wrocławiu odbędzie się Forum Ekologiczne Branży Chemicznej. XVI edycja Forum zaplanowana jest na 25-26 września br.

Nie jak zawsze w Toruniu, ale tym razem we Wrocławiu odbędzie się Forum Ekologiczne Branży Chemicznej. XVI edycja Forum zaplanowana jest na 25-26 września br.

W stolicy Dolnego Śląska spotkają się przedstawiciele najważniejszych firm z branży chemicznej, instytucji i organizacji związanych z tą gałęzią przemysłu, przedstawiciele administracji, naukowcy. Konferencja jest platformą wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle chemicznym w Polsce.

Tematyka tegorocznego Forum jest związana z kluczowymi wyzwaniami przed jaką stoi polska chemia, a całość skupiona jest na pięciu blokach tematycznych:

W kierunku zrównoważonego rozwoju

 • Panel dyskusyjny: Wyzwania środowiskowe, a rzeczywistość – jak planować i wdrażać
 • zmiany?
 • Ochrona środowiska, a rozwój Polskiej Chemii – priorytety, działania i inwestycje. Bieżące
 • wyzwania i oczekiwane zmiany.
 • Regulacje środowiskowe kontra rzeczywistość – jak planować i nadążać za zmianami? Co
 • nas czeka w najbliższym czasie?
 • Dbałość o środowisko naturalne to nie tylko priorytet, ale i szansa na rozwój. Jak branża
 • chroni środowisko naturalne i jak w nie inwestuje?
 • Cele zrównoważonego rozwoju, a rozwój Polskiej Chemii.
 • Czy można zarejestrować „ekologiczny” znak towarowy?

GOZ w praktyce

 • Panel dyskusyjny: GOZ – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Różne perspektywy i
 • narzędzia realizacji.
 • Ocena wpływu produktu i technologii na środowisko.
 • Dobre praktyki wdrażania zasad GOZ.
 • Innowacyjne rozwiązania odpowiedzią na wyzwania regulacyjne.

Troska o czyste powietrze, wodę i ziemię

 • Nowe rozwiązania w zakresie ochrony powietrza.
 • Zapobieganie emisjom do powietrza i ich kontrola.
 • Kierunek przyszłości – technologie niskoemisyjne.
 • Minimalizacja wpływu na środowisko.
 • Gospodarka wodno – ściekowa – problematyka i nowe technologie.
 • Proces remediacji wód i gruntów w Polsce – najważniejsze aspekty.
 • Zmiany w procesie wydawania decyzji środowiskowych.

W trosce o bezpieczeństwo

 • Najważniejsze bieżące zagadnienia związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem.
 • Problematyka ustalania bezpiecznych odległości - możliwe skutki dla branży chemicznej.
 • Rejestracja i klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych – bieżące prace na forum
 • unijnym. Na co należy zwrócić uwagę?
 • HAZBREF jako usprawnienie zarządzania substancjami niebezpiecznymi.

Rewolucja odpadowa a przemysł

 • Analiza zmian po roku funkcjonowania nowelizacji ustawy o odpadach – wizyjny system
 • kontroli, magazynowanie odpadów, rozszerzona odpowiedzialność producenta, system
 • BDO. Jak efektywnie i skutecznie wdrażać przepisy? Jak się przygotować na kolejne zmiany?

Światowy program Responsible Care ("Odpowiedzialność i Troska") jest realizowany w Polsce od ponad 25 lat, pod auspicjami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Jego uczestnikami są firmy sektora chemicznego i branż pokrewnych, które dobrowolnie realizują działania na rzecz ochrony środowiska, ochrony zdrowia i wzrostu bezpieczeństwa procesowego.

Kalendarium

więcej