Rozmowy z ...

Zsolt Laszlo Ligethy:

Osiągniemy cele, pomimo pandemii koronawirusa

20.08.2020
Zsolt Laszlo Ligethy

O działalności koncernu Wacker Chemie rozmawiamy z Zsoltem Laszlo Ligethym, dyrektorem zarządzającym Wacker Chemia Polska.

Jesteście Państwo ekspertami w dziedzinie produkcji polimerów i silikonów. W jaki sposób te materiały mogą wspierać zrównoważony rozwój nowoczesnego budownictwa?

Wacker konsekwentnie ukierunkowuje swoje portfolio produktów na wydajne metody budowlane, zrównoważony rozwój i zaawansowane technologicznie materiały budowlane, co czyni z nas ważnego partnera dla branży. Na przykład kleje do płytek na bazie naszych spoiw polimerowych zapewniają nie tylko lepszą przyczepność i elastyczność, ale pozwalają również instalatorom płytek na stosowanie zaawansowanych metod aplikacji, które zmniejszają zużycie piasku i cementu nawet o 90% w porównaniu z tradycyjnymi technikami.

Wprowadziliśmy również nową technologię farb do malowania ścian wewnętrznych. NEXIVA® umożliwia tworzenie farb proszkowych, które mają kilka zalet: nie zawierają biocydów, są znacznie lżejsze od produktów na bazie wody, mają długi okres trwałości i pozwalają na oszczędność materiału opakowaniowego, ponieważ można je przechowywać w torbach zamiast na plastikowych paletach.

Kolejnym wyzwaniem jest redukcja ilości rozpuszczalników i lotnych związków organicznych w materiałach budowlanych. Wacker oferuje kilka produktów, które spełniają te wymagania, takich jak spoiwa polimerowe o niskiej zawartości LZO na bazie etylenokopolimerów octanu winylu lub nowe silikonowe hybrydy dla izocyjanianowych i bezrozpuszczalnikowych uszczelniaczy oraz klejów podłogowych.

Jakie korzyści dla nowoczesnego budownictwa przynoszą silikony i polimery dostarczane przez Wacker Chemie?

W ostatnich 20 latach gospodarka wytwórcza niemal podwoiła swoją wydajność godzinową. W tym samym czasie sektor budowlany pozostał na tym samym poziomie rzeczywistej wartości dodanej brutto na godzinę pracy. Oznacza to, że opóźnienie w wydajności w budownictwie kosztuje światową gospodarkę miliardy euro rocznie. Konstrukcja modułowa jest jednym z rozwiązań tego problemu.

Podejście modułowe polega na prefabrykacji części budynków, a nawet całych jednostek mieszkalnych, a następnie ich prostym montażu na miejscu. Jednak transport gotowych jednostek to źródło ogromnej ilości drgań.

Spoiwa polimerowe firmy Wacker nadają klejom do płytek, samopoziomującym masom podłogowym, systemom izolacji i materiałom kompozytowym stopień elastyczności niezbędny do sprostania naprężeniom mechanicznym podczas dostawy i montażu.

Ważną rolę odgrywają również uszczelniacze silikonowe i polimery hybrydowe. Są one niezwykle elastyczne, zapewniają trwałe spojenie łączeń, ścian, drzwi oraz okien i mogą być stosowane do uszczelniania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Zajmujemy się również drukiem 3D, który jest kolejnym aspektem modułowej konstrukcji. Firma Wacker połączyła siły z Monachijskim Uniwersytetem Technicznym, aby dowiedzieć się, w jaki sposób polimery mogą ulepszyć tę innowacyjną technologię. Obecnie prowadzimy badania nad różnymi formami zapraw do produkcji wysokiej jakości elementów drukowanych, które w przyszłości mogą znacznie zwiększyć możliwości druku 3D.

Rok 2019 był dla Wacker rokiem pełnym wyzwań. Które czynniki były najistotniejsze dla rozwoju w poprzednim roku? Podczas gdy nasz dział silikonów powrócił do normalnego stanu po niedoborach rynkowych w 2018 r., nasze działy polimerów i rozwiązań biotechnologicznych radziły sobie wyjątkowo dobrze i to pomimo trudnych warunków ekonomicznych.

W 2019 r. zakończyliśmy również dwa kluczowe projekty inwestycyjne: w październiku uruchomiliśmy nowy zakład produkcji krzemionki pirogenicznej w Stanach Zjednoczonych, a w listopadzie zakończyliśmy z sukcesem rozbudowę naszego zakładu produkcji krzemometalu w norweskim Holla. Ponieważ krzemometal jest ważnym surowcem do produkcji krzemu polikrystalicznego i silikonów, inwestycja ta była dla nas bardzo istotna. Zwiększenie mocy produkcyjnych bardziej nas uniezależnia od wahań cen na rynkach surowców i zwiększa nasze bezpieczeństwo dostaw.

W Państwa firmowym raporcie rocznym za rok 2019 widnieje temat: "Przyszłość tego, jak budujemy i żyjemy". Wobec powyższego, z Pańskiego punktu widzenia, co można powiedzieć o przyszłości i o tym, jak będziemy budować?

Według ONZ, w ciągu najbliższych 30 lat miasta będą musiały przyjąć 2,5 miliarda nowych mieszkańców. Do roku 2050 ponad dwie trzecie ludności świata będzie mieszkać w społecznościach miejskich, a ta szybka urbanizacja będzie miała ogromny wpływ na to, jak i gdzie mieszkają ludzie.

Z branżowego punktu widzenia powstające megamiasta dają ogromne możliwości inwestycyjne, ale wiąże się to również z kilkoma wyzwaniami. Produktywność, lepsza jakość mieszkań i bezpieczeństwo to ważne kwestie dla przyszłości branży budowlanej. Przy niedoborze wykwalifikowanej siły roboczej i średniej branżowej ilości przeróbek na poziomie 30% celem jest budowanie lepiej, szybciej i oszczędniej.

Jednym z rozwiązań są znormalizowane, przemysłowo prefabrykowane elementy, które mogą być łatwo montowane na miejscu. Jest to znaczna oszczędność czasu. Sprawia, że życie w mieście jest o wiele bardziej przystępne cenowo. Wacker oferuje szeroką gamę chemii budowlanej, która jest kluczowym czynnikiem wspomagającym nowoczesne metody budowlane, takie jak prefabrykacja i druk 3D.

Peter-Alexander Wacker, przewodniczący rady nadzorczej Wacker Chemie, napisał w raporcie rocznym, że w Azji obserwujemy dynamiczne zmiany, a konkurencja w przemyśle chemicznym nasila się. Każdy, kto nie będzie w stanie nadążyć, straci swój udział w rynku. Dla przyszłości firmy Wacker oznacza to jeszcze mocniej zaznaczoną lokalnie obecność na rynkach azjatyckich. Jednocześnie potrzebna jest silna baza przemysłowa w Europie, aby uniknąć uzależnienia od poszczególnych rynków. Czy cele te zostaną osiągnięte w nowym środowisku biznesowym, po zakończeniu pandemii koronawirusa?

Tak, osiągniemy je. I zaraz wyjaśnię powody.

Po pierwsze, Wacker posiada szeroką ofertę, która składa się z ponad 3  tys. najnowocześniejszych produktów. Produkty te są potrzebne w kilku szybko rozwijających się sektorach, takich jak fotowoltaika, elektronika, farmacja oraz produkty do pielęgnacji domu i pielęgnacji osobistej. Dzięki temu jesteśmy uniezależnieni od regionalnych i indywidualnych wahań rynkowych.

Po drugie, Wacker stale wykorzystuje wzrost gospodarczy w kilku regionach. Obecnie mamy 10 zakładów produkcyjnych w Europie, siedem w Ameryce i kolejnych siedem w Azji.

Nasza globalna sieć sprzedaży liczy 23 centra techniczne i ponad 50 biur sprzedaży w regionach rozwijających się, takich jak Chiny, Indie czy państwa WNP, nie zapominając o biurze w Warszawie. Dlatego, mimo iż regionami naszego głównego zainteresowania pozostają Chiny, Azja Południowo-Wschodnia, Indie, Bliski Wschód i Brazylia, jesteśmy dobrze przygotowani do rozwoju również w Europie.

Jakie będą konsekwencje dla światowej gospodarki i przemysłu chemicznego, biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z pandemią?

Koronawirus wpływa na nasze życie i środowisko pracy w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczaliśmy. Obecnie wszyscy zmagają się z chorobą, która poważnie przetestowała infrastrukturę ochrony zdrowia państw na całym świecie. W skali globalnej liczba zakażeń wciąż rośnie, dlatego jest jeszcze za wcześnie na ilościowe określenie szkód. Jedno jest jednak jasne: wyzwanie, jakim jest przezwyciężenie tego kryzysu zdrowotnego, jest bezprecedensowe pod wieloma względami. Taka sytuacja wymaga zupełnie nowego podejścia, dużej elastyczności, dobrych umiejętności improwizacyjnych, współpracy cyfrowej, a przede wszystkim solidarności we wszystkich dziedzinach, to jest na poziomie społeczeństwa, w polityce, w biznesie i w przemyśle chemicznym. W tym momencie można bezpiecznie powiedzieć tylko jedno: minie trochę czasu, zanim świat i jego gospodarka wrócą do normy.


CAŁY WYWIAD ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 4/2020 "CHEMII I BIZNESU". ZAPRASZAMY.


 

Wyświetlono: 294

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej