Rozmowy z ...

Bożena Cichocka:

Pamiętamy o lokalnej społeczności

16.11.2017
Bożena Cichocka

O tym, jak na przykładzie konkretnego przedsiębiorstwa chemicznego wygląda wprowadzanie w życie założeń społecznej odpowiedzialności biznesu rozmawiamy z Bożeną Cichocką, kierownik Biura Komunikacji Wewnętrznej i Sponsoringu w spółce ANWIL i koordynator ds. CSR w firmie.

Czym dla dużej firmy chemicznej jest polityka w obszarze CSR? Odpowiedzią na pewnego rodzaju modę, czy świadomym działaniem na rzecz dobra wspólnego, które wykracza jedynie poza własne cele biznesowe?

ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką sektora wielkiej syntezy chemicznej. Szeroka skala naszej działalności determinuje zatem dużą odpowiedzialność. Z tego powodu nadrzędnym celem Zarządu ANWIL jest utrzymywanie równowagi między efektywnością naszej spółki a interesem społecznym. Stąd też zobowiązania, jakie na siebie nałożyliśmy, zarówno wobec otoczenia społecznego, jak i środowiskowego, daleko wykraczają poza generowanie wyłącznie wyników finansowych.

Stawiamy na zrównoważony rozwój oraz poszukujemy sposobów poprawy jakości życia społeczności lokalnej, której jesteśmy częścią. CSR jest wpisany w model biznesowy naszej spółki, podobnie jak ma to miejsce w całej Grupie ORLEN. Dzięki temu możemy czerpać z know-how, doświadczeń oraz dobrych praktyk PKN ORLEN, który jest jednym z liderów w kraju we wdrażaniu i realizacji strategii CSR.

Wielokrotnie podkreślaliście Państwo, że zależy Wam, aby również Waszym biznesowym partnerom bliskie były te idee, które i Wy staracie się pielęgnować, gdy mowa o współdziałaniu z najbliższym otoczeniem zewnętrznym. Da się to zrealizować w praktyce?

ANWIL-owi zależy, aby jego partnerzy biznesowi podzielali wartości, którymi się kieruje. Właśnie dlatego firma wdrożyła Kodeks postępowania dla Dostawców ANWIL, który przyczynia się do zwiększenia transparentności prowadzenia procesów wchodzących w skład łańcucha dostaw. Dokument stanowi vademecum współpracy na linii ANWIL-dostawcy. Oczekujemy od naszych partnerów biznesowych stałego doskonalenia się w zakresie wytyczonych w kodeksie standardów społecznych, środowiskowych, etycznych oraz z zakresu ładu korporacyjnego. Wdrożenie dokumentu i zobowiązanie partnerów procesów zakupowych do przestrzegania zawartych w nim zasad daje nam pewność, że dostawcy, z którymi kooperujemy,  przestrzegają obowiązujących

w naszej firmie standardów, a oferenci ubiegający się o możliwość zdobycia kontraktu mają pełną świadomość oczekiwań wobec nich stawianych. Jednocześnie zobowiązujemy się do wspierania naszych dostawców i wykonawców w budowaniu świadomości i promowania najlepszych praktyk CSR.

Dlaczego uważacie Państwo, że jest to takie ważne?

Łańcuch dostaw stanowi jeden z kluczowych czynników sukcesu rynkowego. Jednak jego rola jest daleko większa niż tylko zapewnienie stałej redukcji kosztów związanych z zakupami  surowców czy usług. Transparentność procesów, wchodzących w jego skład jest bowiem jednym z elementów postrzegania danej firmy, o którym decydują przecież także informacje dotyczące tego z kim, i w jaki sposób dane przedsiębiorstwo współpracuje.

Gdy mowa o działaniach z obszaru CSR to wyróżniającą ANWIL rzeczą jest istnienie Państwa fundacji korporacyjnej. Zadania przed nią stawiane są wprowadzane w życie?

Powołanie w maju 2014 r. Fundacji ANWIL dla Włocławka było nową jakością w relacjach z najbliższym otoczeniem i miało na celu sprecyzowanie i zinstytucjonalizowanie aktywności spółki na tym polu, a także stworzenie platformy, dzięki której ANWIL jeszcze efektywniej może przyczyniać się do poprawy jakości życia we Włocławku. Cały budżet fundacji przeznaczony jest bowiem na wsparcie przedsięwzięć lokalnych. W ciągu 36 miesięcy swojego istnienia Fundacja przekazała ponad 3 mln zł na realizację 187 projektów oraz przyznała 70 stypendiów. Beneficjentami jej działalności było niemal 45 tys. osób, czyli co trzeci mieszkaniec Włocławka.

Jako największy przedsiębiorca we Włocławku, który przecież nie jest miastem dominującym nawet w skali swojego województwa, często spotykacie się Państwo z sytuacją, że to do Was,  jako pierwszego podmiotu, kierowane są wszelkie kroki z prośbą o wsparcie różnego rodzaju inicjatyw? To jest z perspektywy firmy odczuwalne, że istnieje poczucie, że kto jak kto, ale ANWIL musi pomóc?

ANWIL od ponad pół wieku jest obecny na mapie Włocławka i niemal od samego początku swego istnienia  angażuje się na rzecz społeczności lokalnej, wspierając finansowo, rzeczowo czy organizacyjnie różnego rodzaju przedsięwzięcia, mające wpływ na jakość życia w mieście. Dlatego cieszymy się, że dzięki podejmowanym przez nas aktywnościom, zasłużyliśmy na zaufanie włocławian, którzy zwracają się do nas z prośbą o partycypację w coraz to nowszych projektach. O tym, że obrany przez nas kierunek działań jest właściwy, świadczy  m.in. to, że w tym roku Sejmik Kujawsko-Pomorski uhonorował naszą spółkę medalem za zasługi dla województwa kujawsko-pomorskiego. Solidny i odpowiedzialny pracodawca, prowadzący działalność biznesową z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, dobry sąsiad, hojny mecenas kultury i sportu, twórca Fundacji ANWIL dla Włocławka, a także popularyzator nauki chemii, zaangażowany na rzecz odbudowy szkolnictwa zawodowego,  to – nie chwaląc się - określenia naszego przedsiębiorstwa, które znalazły się w uzasadnieniu do uchwały o przyznaniu nam tego zaszczytnego wyróżnienia. Otrzymanie medalu jest dla nas dodatkowym impulsem do kontynuowania już prowadzonych, a także podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego i rozwoju gospodarczego regionu.


CAŁY WYWIAD ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 5/2017 "CHEMII I BIZNESU". ZAPRASZAMY.


 

Tagi


Anwil CSR
Wyświetlono: 835

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej