Oferty pracy

Naukowiec/Ekspert - Toksykolog / Celon Pharma S.A.

Dodano: 30.06.2020
Kategoria: Inne
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kazuń Polski
Firma: Celon Pharma S.A.


Oczekiwania wobec kandydatów:
 • wymagane wykształcenie wyższe w obszarze: toksykologii, farmakologii, medycyny, farmacji, biologii, biotechnologii lub pokrewnym oraz udokumentowany dorobek naukowy z dziedziny, mile widziany stopień naukowy doktora
 • wymagane minimum 3-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy badawczej (np. realizacja pracy doktorskiej lub praca na pozycji naukowca/specjalisty w jednostkach akademickich lub w sektorze farmaceutycznym)
 • znajomość wytycznych – guidelines EMA i FDA, dotyczących badań toksykologicznych i rozwoju przedklinicznego leków chemicznych i biologicznych – tzw. pakietu badań IND enabling
 • znajomość podstawowych wytycznych dotyczących rozwoju przedklinicznego leków i związanych z nim zagadnień zgodnie z definicjami EMA i FDA
 • znajomość praktyczna testów panelu ADMET oraz związanych z nim metodyk badawczych w tym: HPLC, MS/MS, hodowli komórkowych, testów z użyciem cytochromów – zgodnie z wytycznymi EMA/FDA - te umiejętności będą dodatkowym atutem
 • wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie profesjonalnym w mowie i piśmie, inne języki mile widziane
 • silne zdolności organizacyjne
 • doskonale zdolności komunikacyjne
 • umiejętność przygotowywania dokumentacji z obszaru badań przedklinicznych – zapytania do CRO, raporty, podsumowania, prezentacje
 • umiejętność projektowania oraz oceny przedklinicznych pakietów bezpieczeństwa w celu wsparcia programów z zakresu rozwoju klinicznego, w tym zintegrowanej oceny ryzyka toksyczności i danych farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z aktualnymi wytycznymi (ICH, EMA, FDA).
 • umiejętność projektowania oraz zarządzania badaniami przedklinicznymi (GLP i non-GLP) w celu przedłożenia ich odpowiednim organom regulującym, zwłaszcza dotyczących: IND enabling toxicology studies.
 • umiejętność aktywnej współpracy z instytucjami w Polsce, jak również zagranicznymi CRO (Contract Research Organization) w zakresie zleconych badań.
 • umiejętność samodzielnej pracy oraz współpracy z wielodyscyplinarnymi grupami badawczymi w konfiguracji docelowej i zespołowej
 • udział w procesach toksykologicznych dla innowacyjnych cząsteczek będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie w pracy w firmie farmaceutycznej będzie dodatkowym atutem

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w serwisie Pracuj.pl


Kontakt
aplikacja on-line