Relacja z konferencji

24 kwietnia br. odbyła się w Warszawie II Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej, w tym roku poszerzona o część wystawienniczą. Udział w niej wzięło niemal 140 osób z ponad 70 polskich i zagranicznych firm.

II Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Przemysłu Chemii Gospodarczej prezentowała najnowsze rozwiązania w dziedzinie surowców i produktów, ze szczególnym naciskiem na zrównoważone rozwiązania na rzecz ochrony środowiska, a także część legislacyjną. Umożliwiała jednocześnie dostęp do firm posiadających atrakcyjną ofertę w tym zakresie. Wykłady przedstawione w trakcie konferencji podzielone były na trzy panele tematyczne: zrównoważone rozwiązania na rzecz ochrony środowiska, surowce i produkty oraz legislacja
Zorganizowanie przedsięwzięcia na taką skalę nie byłoby możliwe, gdyby nie Sponsorzy, którzy czynnie wspomagali organizację, a byli to: Sponsor Główny – firma Univar Poland Sp. z o.o. oraz Sponsorzy: P.P.U. Adara Sp. z o.o., AkzoNobel Chemicals Representation and Services Sp. z o.o., Brenntag Polska Sp. z o.o. i Konica Minolta Sensing Europe B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Patronem Merytorycznej drugiej edycji konferencji była firma Deloitte. Wydarzenie promowane było poprzez: Biuro ds. Substancji Chemicznych, Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości, Instytut Przemysłu Organicznego, a także prasę branżową: Abrys Sp. z o.o. (wydawcę czasopisma "EcoManager"), Bio-Tech Consulting, Fundację Nanonet i Wydawnictwo Druk-Art (wydawcę kwartalnika "Ważenie, Dozowanie, Pakowanie").
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana po raz pierwszy Wystawa Przemysłu Chemii Gospodarczej. Na stoiskach Adara, AkzoNobel, Brenntag, Konica Minolta, Rettenmaier Polska, Stockmeier Chemia i Univar przez cały dzień trwały ożywione rozmowy biznesowe – nawiązywano nowe kontakty, podtrzymywano istniejące. .
Tak, jak i w roku ubiegłym, tak i w tym roku poproszono uczestników o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej poziomu organizacji wystawy i konferencji. Noty maksymalne w przypadku organizacji konferencji, czyli 5 i 6, wystawiło łącznie 86% (wzrost o 17% w porównaniu do roku wcześniejszego); noty maksymalne, biorąc pod uwagę organizację wystawy, przyznała ponad połowa ankietowanych, a kolejne 28% wystawiło notę 4. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na bardzo wysoki poziom organizacji, sprawne zarządzanie czasem prelekcji, dobrze dobrane tematy wystąpień, ciekawe przedstawienie zagadnień przez prelegentów, międzynarodowość uczestników i bardzo dobre tłumaczenia. Ankietowani podkreślili konieczność rozszerzenia w latach kolejnych części wystawienniczej, która jest doskonałym miejscem na „rozmowy kuluarowe”.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję konferencji i wystawy, która odbędzie się 23 kwietnia 2013 roku!