Katalog firm

Wyniki wyszukiwania (302 firmy)

BTC Europe GmbH Grupa BASF zwiń

02-326 Warszawa

Firma BTC Europe GmbH jest kompetentnym partnerem handlowym dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie chemii specjalistycznej. Jej oferta handlowa obejmuje takie produkty, jak: pigmenty, barwniki, preparacje pigmentowe, żywice, środki powierzchniowo czynne, półfabrykaty do przemysłu kosmetycznego, biocydy, środki pomocnicze, dodatki przetwórstwa tworzyw i gumy, środki antystatyczne, środki zapachowe, płyny samochodowe – chłodnicze oraz eksploatacyjne, środki kompleksujące, smary oraz komponenty do ich formułowania, inhibitory korozji do metalu, dyspergatory, dodatki paszowe , uniepalniacze, substancje dodatkowe do żywności, chemikalia dla górnictwa, środki uszlachetniające, środki farmaceutyczne, silikaty oraz woski.

Dane:
Kategorie (branże):
Przemysł chemiczny
Usługi -> Dystrybucja
Zobacz firmę »

Bydgoski Klaster Przemysłowy zwiń

85-112 Bydgoszcz
Bydgoski Klaster Przemysłowy (BKP) został formalnie powołany do życia 28.09.2006 roku z inicjatywy Urzędu Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, jako Stowarzyszenie działa od 25.09.2007 roku. Misją stowarzyszenia jest wspieranie regionalnych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych poprzez integrację branż. Współpraca przemysłu z uczelniami wyższymi, promocja, rozwój badań, podwyższanie umiejętności i prestiżowe wydarzenia to część obszarów tematycznych, na których stowarzyszenie się koncentruje.
Dane:
Kategorie (branże):
Tworzywa sztuczne
Instytucje i stowarzyszenia
Zobacz firmę »

BYK-Chemie GmbH zwiń

46483 Wesel, Niemcy

Spółka jest jednym z wiodących globalnych dostawców dodatków dla przemysłu chemicznego i urządzeń pomiarowych. Głównym odbiorcą dodatków BYK-Chemie są firmy produkujące powłoki, farby i tworzywa sztuczne. Produkcja firmy odbywa się w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, USA i Chinach.

Dane:
Kategorie (branże):
Chemia budowlana
Tworzywa sztuczne
Zobacz firmę »

C.H. Erbslöh Polska Sp. z o.o. zwiń

02-862 Warszawa

Firma zajmuje się doradztwem technicznym oraz dostawami substancji chemicznych i minerałów przemysłowych. W jej ofercie znajdują się rozwiązania dla takich segmentów, jak: kosmetyki, detergenty, farmacja, suplementy diety, powłoki malarskie, kleje, środki smarowe, kauczuki, oczyszczanie ścieków.

Dane:
Kategorie (branże):
Chemia gospodarcza
Przemysł kosmetyczny
Usługi -> Dystrybucja
Zobacz firmę »

CAD-Mech Sp. z o.o. zwiń

52-314 Wrocław
Firma Cad-Mech Sp. z o. o. jest autoryzowanym przedstawicielem amerykańskiej firmy 3D Systems, producenta drukarek 3D oraz niemieckiej firmy Breuckmann, producenta skanerów 3D. Firma świadczy również usługi w zakresie drukowania 3D oraz skanowania 3D.
Dane:
Adres: ul. Wałbrzyska 26
Miasto: 52-314 Wrocław
Tel./Faks: tel.: 071 797 52 83, faks:
WWW: www.cadmech.pl
Kategorie (branże):
Tworzywa sztuczne
Zobacz firmę »

Casp System Sp. z o. o. zwiń

43-603 Jaworzno

Firma Casp System Sp. z o. o., to dostawca urządzeń i systemów pomiarowych z zakresu automatyki przemysłowej, badań nieniszczących i aparatury badawczej. W ramach firmy funkcjonują sklepy internetowe: Automatyka24, Manometry24, Czujniki24, Przetworniki24, Enkodery24 oraz Dział Badań Nieniszczących.

Dane:
Kategorie (branże):
Aparatura i urządzenia -> Aparatura kontrolno-pomiarowa
Zobacz firmę »

Central Europe Energy Partners (CEEP) zwiń

1040 Bruksela

Podstawowym celem funkcjonowania CEEP jest wspieranie procesów integracji sektora energii w Europie Centralnej, w ramach wspólnej polityki UE, związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa w tym sektorze. W ramach swoich prac CEEP zajmuje się sprawami takich nośników energii jak węgiel, gaz, ropa naftowa i paliwa odnawialne, energia jądrowa, konektory gazowe oraz związanymi z ropą naftową i paliwami , mostami energetycznymi, gazami cieplarnianymi, magazynowaniem gazów, ropy i paliw oraz innymi sprawami związanymi z sektorem energii.

CEEP odgrywa kluczową rolę w inicjowaniu oraz opiniowaniu dyrektyw unijnych. Jednocześnie organizacja prowadzi szczegółowe prace analityczne, stając się wyrazicielem poglądów swoich członków, pochodzących z Europy Centralnej, co przyczynia się do harmonijnego godzenia interesów wszystkich członków UE.

Dane:
Kategorie (branże):
Usługi
Przemysł chemiczny -> Przemysł petrochemiczny
Zobacz firmę »

Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych PPNT zwiń

61-612 Poznań
Inkubator Technologii Chemicznych CZTChem oferuje firmom usługi technologiczne: - zestawy reakcyjne i procesowe wyposażone w mieszadło mechaniczne oraz agregat grzejno-chłodzący - wyparka rotacyjna i cienkowarstwowa - typowe operacje technologiczne, takich jak rozdział, ekstrakcja, frakcjonowanie, rektyfikacja, zatężanie - synteza związków chemicznych pod normalnym i zmniejszonym ciśnieniem Laboratorium Aparaturowe CZTChem oferuje firmom analizy instrumentalne: - GC, GC/MS, GC/MS-MS, LC, HPLC, GLC, UPLC, - AAS, IR, FT-IR, TG-TA, DSC, reologia, goniometr, waga Langmuira-Blodgett. Laboratorium bada próbki stałe, ciekłe i gazowe pod kątem składu chemicznego, analizy zanieczyszczeń oraz ustalania czystości posiadanych surowców lub oferowanych produktów, np. śladowej zawartości jonów metali.
Dane:
Kategorie (branże):
Usługi -> Analizy
Usługi -> Laboratoryjne
Zobacz firmę »

Certbud Sp. z o.o. zwiń

00-543 Warszawa

Firma prowadzi szkolenia związane z przepisami prawnymi, dotyczącymi wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu; wymianami norm dla określonych grup wyrobów i zakładowej kontroli produkcji; wstępnymi badaniami typu i badaniami kontrolnymi. Wykonuje badania chemii budowlanej, badania ogniowe.

Dane:
Kategorie (branże):
Chemia budowlana
Laboratorium
Zobacz firmę »

Chemia i Biznes zwiń

01-248 Warszawa
Chemia i Biznes

Chemia i Biznes to platforma biznesowo-informacyjna prowadzona przez EPS Media, stworzona z myślą o firmach poszukujących rzetelnej, aktualnej i profesjonalnie przygotowanej informacji na temat rynku chemicznego.

Dane:
Kategorie (branże):
Usługi

Tematyka:

 • Chemia budowlana
 • Chemia gospodarcza
 • Laboratorium
 • Ochrona środowiska
 • Opakowania
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł kosmetyczny
 • Surowce
 • Transport i logistyka
 • Tworzywa sztuczne
 • Usługi
Zobacz firmę »