Prenumerata

Prenumerata - 1 rok
Koszt rocznej prenumeraty to 210 zł brutto (6 numerów). Zamówioną prenumeratę można otrzymać zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej (210 zł/rok). Podane ceny dotyczą prenumeraty krajowej.

Prenumerata - 2 lata
Koszt dwuletniej prenumeraty to 399 zł brutto (12 numerów). Zamówioną prenumeratę można otrzymać zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej (399 zł/2 lata). Podane ceny dotyczą prenumeraty krajowej.

Pojedyncze numery i artykuły
Cena 1 egzemplarza czasopisma wynosi 35 zł (brutto) wraz z kosztami przesyłki (wysyłka krajowa). Istnieje również możliwość zamawiania pojedynczych artykułów - 7,56 zł brutto/1 art. Pojedyncze artykuły wysyłane są w formacie PDF na wskazany adres email.