Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Globalny rynek kompozytów termoplastycznych zdominowany przez żywice poliamidowe

Kompozyty termoplastyczne dzielą się na polipropylenowe, poliamidowe, polieteroeteroketonowe (PEEK) oraz hybrydowe. Gdy w grę wchodzi rodzaj włókna, wówczas podział obejmuje szkło, węgiel oraz minerały. Wartość rynku kompozytów termoplastycznych to 28 mld dolarów. Rynek rośnie w tempie 5,2% rocznie.

Czytaj »

Polska fabryka poliamidu zmieni właściciela

Domo Chemicals nabywcą biznesu poliamidowego należącego do koncernu Solvay. Akwizycja ma znaczenie także dla polskiej fabryki wytwarzającej poliamid 6.6.

Czytaj »

Wybrano najlepszych producentów tworzyw sztucznych

Wyłoniono dziewięć firm, które okazały się zwycięzcami corocznego głosowania na najlepszą europejską firmę zajmująca się produkcją i dostawami tworzyw sztucznych.

Czytaj »

Globalny rynek polistyrenu ekspandowanego pod wpływem branży budowlanej i konstrukcyjnej

Najnowszy raport analizujący globalny rynek polistyrenu ekspandowanego (EPS), tj. popularnego styropianu lub spienionego polistyrenu podaje, że w 2018 roku rynek ten miał wartość 15,5 mld dol. Przyszłe prognozy wskazują na wzrost wykorzystania tego materiału izolacyjnego. Ocenia się, że do końca 2027 roku rynek ten wzrośnie, osiągając wartość 24,7 mld dol. Wzrost ten będzie następował przy wskaźniku CAGR na poziomie 5,3% przez cały okres prognozy. Do głównych czynników napędzających globalny rynek EPS zalicza się dynamiczny wzrost obserwowany w branży budowlanej i konstrukcyjnej oraz w produkcji opakowań (również wypełnień). Dotyczy to przede wszystkim krajów rozwijających się.

Czytaj »

Kalendarium

więcej