Wiadomości - Tworzywa sztuczne z kraju

Plastyfikatory sprzedać i kupić

Firma dystrybucyjna Prymus z siedzibą w Tychach wpierw zawarła znaczącą umowę na sprzedaż oferowanych przez siebie plastyfikatorów, a potem podpisała kolejną umowę na odbiór tego typu surowca.

Czytaj »

Polska nie wprowadza rozwiązań prawnych przeciwko branży tworzyw sztucznych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wskazuje, że w Polsce nie są podejmowane jakiekolwiek szczególne inicjatywy, które miałyby prowadzić do redukcji zużycia tworzyw sztucznych w naszym kraju oraz zachęcenia społeczeństwa do rezygnacji z produktów z tworzyw sztucznych.

Czytaj »

Ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych - prace wciąż trwają

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że nadal trwają prace w Radzie Unii Europejskiej i Parlamencie Europejskim nad projektem dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Przedstawiciel Polski bierze czynny udział w pracach grupy roboczej Rady UE ds. środowiska, w ramach których prezentuje stanowisko Polski, opierające się zarówno na kwestiach związanych z ochroną środowiska, jak i interesem krajowych przedsiębiorstw.

Czytaj »

GOZ może przynieść gospodarce prawie 20 mld zł

Według Deloitte, polska gospodarka może zyskać 19,5 mld zł dzięki zmniejszeniu o 1% zużycia surowców i energii. Gospodarka o obiegu zamkniętym otwierać ma przed firmami nowe możliwości rozwoju

Czytaj »

Kalendarium

więcej