Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Ekoprojektowanie to podstawa przyszłego przemysłu opakowaniowego

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), wspólnie z przedstawicielami przemysłu opakowaniowego, przygotowała opracowanie „Środowiskowe aspekty projektowania opakowań”,  mając na uwadze nowe wymagania UE związane z pakietem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i konieczne zmiany prawne dotyczące gospodarowania odpadami oraz trwającą dyskusję na temat ostatecznego kształtu polskiego systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). KIG przedstawia rekomendacje w zakresie ekoprojektowania dla podstawowych grup opakowaniowych, takich jak aluminium, stal, papier, szkło oraz tworzywa sztuczne.

Czytaj »

Opakowaniowy Plast-Box ze sporym wzrostem zysku

W ciągu dziewięciu miesięcy 2020 roku Grupa Plast-Box, będąca producentem opakowań z tworzyw sztucznych, odnotowała znaczną poprawę zysku w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Czytaj »

Jak powinien wyglądać system depozytowy?

Krajowa Unia Producentów Soków wskazuje, że Polska stoi przed implementacją prawa unijnego, które nakłada nowe obowiązki w zakresie ochrony środowiska – dla kraju, jak i dla firm. Producenci soków i napojów popierają proekologiczne inicjatywy, ale apelują o stworzenie systemu depozytowego, który umożliwi realizację nowych obowiązków. Obecnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad wypracowaniem rozwiązań w tym obszarze.

Czytaj »

PZPTS lobbuje w sprawie systemu kaucyjnego

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych przekonuje, iż projektowany system depozytowy musi dawać wszystkim producentom opakowań równe szanse i obejmować zarówno butelki PET, jak butelki szklane oraz puszki aluminiowe.

Czytaj »

Kalendarium

więcej