Wiadomości - Przemysł opakowaniowy z kraju

Samorządy kontra przemysł: jaki model gospodarki odpadami?

Samorządy kontra przemysł: jaki model gospodarki odpadami?

Spór między Unią Metropolii Polskich a Związkiem Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK. Sprawa dotyczy zarządzania odpadami opakowaniowymi.

Czytaj »

Rząd zapowiada działania w sprawie odpadów

Rząd podtrzymuje złożoną przez PiS w trakcie kampanii wyborczej obietnicę wprowadzenia systemu kaucyjnego na opakowania i usprawnienie systemu zarządzania odpadami.

Czytaj »

Opłaty za składowanie odpadów rosną, ale tak ma być

Od kilku lat sukcesywnie wzrastają opłaty za składowanie odpadów. Do końca 2017 r. stawka opłaty wynosiła 24,15 zł za tonę, w roku 2018 koszt wzrósł do 140 zł, a w 2019 r. kształtował się na poziomie do 170 zł za tonę. W 2020 r. stawka ta ponownie wzrasta - do 270 zł za tonę. Wpływa to na koszt odbioru odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Niemniej w sytuacji tej nie ma nic dziwnego i obiektywnie jest ona uzasadniona.

Czytaj »

Polską branżę opakowań czekają miliardowe wydatki

2-4 mld zł będą musiały przeznaczyć firmy z branży opakowań na dostosowanie się do zmian regulacyjnych związanych z promowaniem gospodarki obiegu zamkniętego, szacują analitycy Santander Bank Polska i SpotData. Według nich, łącznie rozwój branży do 2025 r. będzie wymagał inwestycji na poziomie ok. 20-25 mld zł. 

Czytaj »

Kalendarium

więcej