Wiadomości - Przemysł opakowaniowy

Samorządy kontra przemysł: jaki model gospodarki odpadami?

Samorządy kontra przemysł: jaki model gospodarki odpadami?

Spór między Unią Metropolii Polskich a Związkiem Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK. Sprawa dotyczy zarządzania odpadami opakowaniowymi.

Czytaj »

Rząd zapowiada działania w sprawie odpadów

Rząd podtrzymuje złożoną przez PiS w trakcie kampanii wyborczej obietnicę wprowadzenia systemu kaucyjnego na opakowania i usprawnienie systemu zarządzania odpadami.

Czytaj »

Opłaty za składowanie odpadów rosną, ale tak ma być

Od kilku lat sukcesywnie wzrastają opłaty za składowanie odpadów. Do końca 2017 r. stawka opłaty wynosiła 24,15 zł za tonę, w roku 2018 koszt wzrósł do 140 zł, a w 2019 r. kształtował się na poziomie do 170 zł za tonę. W 2020 r. stawka ta ponownie wzrasta - do 270 zł za tonę. Wpływa to na koszt odbioru odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Niemniej w sytuacji tej nie ma nic dziwnego i obiektywnie jest ona uzasadniona.

Czytaj »

Nowe rozwiązania cyfrowe w opakowalnictwie

Zakłady Metsä Board staną się platformami innowacji we wspólnym projekcie mającym na celu opracowanie nowych rozwiązań cyfrowych w przemyśle opakowaniowym.

Czytaj »

Kalendarium

więcej