Wiadomości - Przemysł kosmetyczny ze świata

Globalny rynek kosmetyków luksusowych napędzany przez ekologię

Światowy rynek kosmetyków luksusowych wart jest 52,53 mld dolarów i rośnie w tempie 5,6% rocznie.

Czytaj »

Evonik intensyfikuje prace nad rozwojem nowych surowców kosmetycznych

Evonik zwiększa zaangażowanie w badania nad mikrobiomami w poszukiwaniu nowych surowców kosmetycznych. Podpisana właśnie umowa o trzyletniej współpracy z University of California San Diego Center for Microbiome Innovation (CMI) zapewni firmie dostęp do najwyższej jakości badań akademickich. Mikrobiotyczne surowce kosmetyczne są przeznaczone do zapewnienia lepszej ochrony skóry.

Czytaj »

Rynek superabsorbujących polimerów pod silnym wpływem branży rolniczej

Szczegółowa analiza globalnego rynku superabsorbujących (inaczej superchłonnych) polimerów (SAP, ang. Super Absorbent Polymers) wykazała, że w najbliższych latach, szacowana na koniec 2019 roku wartość wynosząca 9,0 mld dol. wzrośnie do nawet 12,9 mld dol. w 2024 roku. Wartość wskaźnika CAGR powinna utrzymywać się na poziomie 7,4% przez cały okres prognozy, tj. w latach od 2019 r. do 2024 r.

Czytaj »

Koniec formaldehydu w produktach kosmetycznych

12 czerwca br. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2019/831 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych.

Czytaj »

Kalendarium

więcej