Wiadomości - Przemysł kosmetyczny z kraju

Branżowa organizacja chce uznania przemysłu kosmetycznego i detergentowego za „sektory strategiczne”

Branżowa organizacja chce uznania przemysłu kosmetycznego i detergentowego za „sektory strategiczne”

Dostępność preparatów do dezynfekcji, środków czystości, detergentów, środków higieny osobistej i artykułów higienicznych - zarówno w sektorze publicznym, przemysłowym, specjalistycznym, a także w gospodarstwach domowych nabrała w ostatnim czasie szczególnego znaczenia. Wiele firm detergentowych i kosmetycznych przestawiło produkcję na produkcję preparatów dezynfekujących. Odpowiednie działania wspierające ten sektor podejmuje także Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Organizacja przekonuje, że w zaistniałej sytuacji sektory te powinny być uznane za "strategiczne: dla polskiej gospodarki.

Czytaj »

Współpraca branży kosmetycznej i detergentowej z administracją publiczną

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego aktywnie działa w okresie pandemii koronawirusa. Pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Zdrowia; Ministerstwem Rozwoju oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przekazując tym organom administracji publicznej informacje dotyczące barier handlowych i produkcyjnych, utrudniające firmom funkcjonowanie. Stowarzyszenie proponuje również uproszczenia przepisów.

Czytaj »

Woda w obiegu zamkniętym w fabryce L'Oréal

W fabryce L’Oreal w Kaniach pod Warszawą doszło do otwarcia stacji recyklingu wody, która to stacja pozwoli oczyszczać i ponownie wykorzystywać wodę w produkcji.

Czytaj »

Rynek komponentów kosmetycznych w świetle pandemii

Ograniczenia w dostawach, brak surowców, problemy z pracownikami – to coraz bardziej bolesna rzeczywistość przemysłowa. Także w branży kosmetycznej.

Czytaj »

Kalendarium

więcej