Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Skarb Państwa wesprze Projekt "Polimery Police"

Skończyły się zapisy na akcje Grupy Azoty Police w Ofercie Publicznej współfinansującej Projekt „Polimery Police”.

Czytaj »

Brexit – szansa dla polskich konsultantów REACH?

Brexit to ogromna szansa dla polskich konsultantów REACH na przejęcie od firm brytyjskich części operacyjnej REACH. Polska staje przed wyjątkową okazją, aby zostać w UE nowym centrum usług podlegających Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Czytaj »

CIECH bliski ograniczenia emisji dwutlenku węgla na instalacji produkcji sody

Obiecujące wyniki innowacyjnej technologii CIECH, dotyczącej zatężania CO2 w procesie produkcji sody.

Czytaj »

PKN Orlen: kolejne kroki na drodze realizacji Programu Rozwoju Petrochemii

PKN Orlen podpisał z firmą Fluor umowę na usługę doradztwa technicznego i zarządzania projektem w formule PMC+ (Project Management Contractor. Chodzi o obsługę realizowanego w Płocku Program Rozwoju Petrochemii.

Czytaj »

Kalendarium

więcej