Wiadomości - Przemysł chemiczny

Nie ma odwrotu przed wzrostem udziału OZE

Mimo, że Polska jest krajem z największym udziałem produkcji energii z węgla w Europie, to jednak produkcja ta w ostatnich latach systematycznie spada. Do 2040 r. oczekiwany jest spadek o 68% produkcji energii z węgla kamiennego. To oznacza, że przed polskim rynkiem energetycznym mnóstwo wyzwań.   

Czytaj »

Wodór polskim paliwem przyszłości?

Józef Węgrecki, członek zarządu ds. Operacyjnych w PKN Orlen przekonuje, iż koncern będzie stawiał na wodór, widząc w tym jeden z filarów swojego przyszłego rozwoju.

Czytaj »

Lanxess: kwartał pod znakiem pandemii

Koncern Lanxess w trzecim kwartale tego roku uzyskał przychody ze sprzedaży w kwocie 1,461 mld euro, co oznacza spadek o 14,3% względem minionego roku. Zysk netto spadł o 68,4%: z 79 mln euro do 25 mln euro.

Czytaj »

Chemiczne koncerny Skarbu Państwa stawiają na wodór

Realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu nie będzie możliwa bez sektora chemicznego, który będzie odgrywał jedną z kluczowych ról. Transformacja klimatyczna może stanowić dużą szansę dla polskiej chemii, wymaga jednak wdrożenia wielu kosztownych inwestycji, co wiąże się z dużym ryzykiem. Konieczna jest międzysektorowa współpraca oraz wsparcie administracji unijnej i krajowej. Postulaty dotyczące tego ważnego tematu dla całego przemysłu były prezentowane przez ekspertów w trakcie IV Debaty „Inwestycje Polskiej Chemii w kierunku zielonej transformacji”, która zorganizowana została przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w ramach Kampanii „Polska Chemia”.

Czytaj »

Kalendarium

więcej