Wiadomości - Chemia rolnicza - Ze świata

16% - o tyle rośnie światowy rynek bio-pestycydów

Bio-pestycydy stają się coraz popularniejsze. Rośnie zarówno ich konsumpcja, jak i wszechstronność działania.

Czytaj »

Nawozy wieloskładnikowe: do 2026 r. wartość sprzedaży podwoi się

Według agencji MarketWatch, globalny rynek kompleksowych nawozów sztucznych wzrośnie z wartości 36,59 mld dolarów obecnie do 72,58 mld dolarów w 2026 r. Powodem tego m.in. rosnące zapotrzebowanie na produkcję szklarniową przy równoczesnym wzroście zapotrzebowania na pasze dla zwierząt oraz rosnąca świadomość na temat profilu gleby, bilansu żywieniowego oraz rynków owoców i warzyw. Wyzwaniem rynkowym mogą być natomiast wahania cen surowców, niekorzystna sytuacja regulacyjna i obniżone ceny surowców przy stosunkowo niskich dochodach gospodarstw rolnych.

Czytaj »

Produkty pochodzenia zwierzęcego dominują na rynku hydrokoloidów

Hydrokoloidy to m.in. żelatyna, guma ksantanowa, karagen, kwas alginowy i jego sole (alginiany), agar, pektyna, guma guar, guma arabska, celuloza mikrokrystaliczna (MCC) oraz karboksymetyloceluloza (CMC). Globalny rynek hydrokoloidów szacowany jest na 8,8 mld dolarów i rośnie w tempie 5,3% rocznie, by w 2023 r. osiągnąć wartość 11,4 mld dolarów.

Czytaj »

Systematyczny wzrost globalnego rynku nawozów katalitycznych

Aktualnie wartość rynku nawozów katalitycznych szacowana jest na 2,3 mld dolarów, a do końca 2023 r. ma to być już 2,5 mld dolarów.

Czytaj »

Kalendarium

więcej