Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Grupa CIECH realizuje strategię globalnego rozwoju biznesu agro

Nowe produkty, pozyskanie przez CIECH praw do atrakcyjnych substancji aktywnych, sprzedaż produkowanego w Nowej Sarzynie MCPA na rynku hiszpańskim, planowane wejście na rynki Ameryki Środkowej i Południowej oraz do nowych krajów Europy z coraz szerszą ofertą środków ochrony roślin – to główne efekty przejęcia Proplan i pełnej integracji tej spółki z Grupą CIECH.

Czytaj »

Działania w obszarze gospodarki odpadami w GZNF "Fosfory"

W Grupie Azoty Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych „Fosfory” przeprowadzono odzysk fosforanów z odcieków ze składowiska fosfogipsu w Wiślince. Na instalacji do produkcji nawozów znajdującej się na terenie GZNF „Fosfory” odzyskano około 10 tys. ton odcieków ze składowiska fosfogipsów.

Czytaj »

ANWIL pod parasolem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ANWIL uzyskał wsparcie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakresie budowy instalacji granulacji mechanicznej. Dzięki temu firma przez 12 lat będzie mogła korzystać z udogodnień wynikających z przynależności do PSSE.

Czytaj »

Zmniejszyć emisję amoniaku do atmosfery

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Akt ten wdraża unijne przepisy dyrektywy NEC w sprawie redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego.

Czytaj »

Kalendarium

więcej