Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

ANWIL: inwestycja w nawozy o wartości 1,3 mld zł

ANWIL: inwestycja w nawozy o wartości 1,3 mld zł

ANWIL zwiększy o ok. 50% zdolności produkcyjne w obszarze nawozowym oraz poszerzy ofertę produktową o cztery nowe rodzaje nawozów. Będzie to możliwe dzięki budowie trzeciej instalacji produkcyjnej nawozów azotowych. Wartość strategicznej dla rozwoju włocławskiej spółki inwestycji szacowana jest na ok. 1,3 mld zł.

Czytaj »

Evonik pokazuje ofertę dla polskiego rynku środków ochrony roślin

Linia produktowa Interface & Performance wchodząca w skład koncernu Evonik zorganizowała w Krakowie warsztaty BREAK-THRU, w trakcie których firma przekazała wiedzę krajowym producentom pestycydów, w jaki sposób dodatki Evonik z serii BREAK-THRU sprawiają, że preparaty do ochrony roślin są bardziej skuteczne.

Czytaj »

Współpraca z dystrybutorami podstawą powodzenia w branży nawozowej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówiło szczegóły relacji, które panują między Grupą Azoty a jej autoryzowanymi dystrybutorami w odniesieniu do działalności na rynku nawozowym.

Czytaj »

Grupa Azoty ostatecznie przejęła Compo Expert

Grupa Azoty nabyła 25 tys. udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster w Niemczech, będącej właścicielem Compo Expert. Wykonanie umowy oraz zamknięcie transakcji jest konsekwencją spełnienia się wszystkich warunków zawieszających zawartych w umowie sprzedaży.

Czytaj »

Kalendarium

więcej