Wiadomości - Chemia rolnicza

Lanxess sprzedaje Chińczykom zakłady w Republice Południowej Afryki

Lanxess sprzedaje swój oddział zajmujący się produkcją środków chemicznych opartych na chromie. Nabywcą zostaje firma Brother Enterprises z Chin.

Czytaj »

Rynek superabsorbujących polimerów pod silnym wpływem branży rolniczej

Szczegółowa analiza globalnego rynku superabsorbujących (inaczej superchłonnych) polimerów (SAP, ang. Super Absorbent Polymers) wykazała, że w najbliższych latach, szacowana na koniec 2019 roku wartość wynosząca 9,0 mld dol. wzrośnie do nawet 12,9 mld dol. w 2024 roku. Wartość wskaźnika CAGR powinna utrzymywać się na poziomie 7,4% przez cały okres prognozy, tj. w latach od 2019 r. do 2024 r.

Czytaj »

Grupa CIECH realizuje strategię globalnego rozwoju biznesu agro

Nowe produkty, pozyskanie przez CIECH praw do atrakcyjnych substancji aktywnych, sprzedaż produkowanego w Nowej Sarzynie MCPA na rynku hiszpańskim, planowane wejście na rynki Ameryki Środkowej i Południowej oraz do nowych krajów Europy z coraz szerszą ofertą środków ochrony roślin – to główne efekty przejęcia Proplan i pełnej integracji tej spółki z Grupą CIECH.

Czytaj »

Działania w obszarze gospodarki odpadami w GZNF "Fosfory"

W Grupie Azoty Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych „Fosfory” przeprowadzono odzysk fosforanów z odcieków ze składowiska fosfogipsu w Wiślince. Na instalacji do produkcji nawozów znajdującej się na terenie GZNF „Fosfory” odzyskano około 10 tys. ton odcieków ze składowiska fosfogipsów.

Czytaj »

Kalendarium

więcej