Wiadomości - Chemia rolnicza

ANWIL: start kluczowej inwestycji nawozowej

ANWIL: start kluczowej inwestycji nawozowej

ANWIL rozpoczął we Włocławku budowę dwóch z trzech instalacji do produkcji nawozów azotowych. Inwestycja, której całkowita wartość wyniesie około 1,3 mld zł, umożliwi w połowie 2022 r. wzrost mocy wytwórczych spółki o blisko 50%.  Realizacja projektu to odpowiedź na zapotrzebowanie na wysokojakościowe produkty ze strony polskich rolników. To także istotny krok w kierunku zmniejszenia importu nawozów.

Czytaj »

Grupa Azoty Puławy w 2018 r.: wyniki na miarę warunków rynkowych

Grupa Azoty Puławy nieznacznie poprawiła poziom przychodów ze sprzedaży w 2018 r.

Czytaj »

ANWIL: ważny krok na drodze inwestycji nawozowej

ANWIL podpisał umowę na budowę instalacji kwasu azotowego i neutralizacji. Jest to kluczowy etap realizacji rozbudowy zdolności produkcyjnych spółki w obszarze nawozów. Efektem prowadzonych prac będzie zwiększenie jej zdolności produkcyjnych o około 50% oraz poszerzenie oferty produktowej o cztery rodzaje nawozów.

Czytaj »

W Policach i Puławach mają pomysł na nowe nawozy

Konsorcjum składające się z Grupy Azoty Police oraz Grupy Azoty Puławy przystąpiło do prac badawczo – rozwojowych, których celem jest opracowanie nowej technologii oczyszczania i zatężania kwasu fosforowego do produkcji polifosforanu amonu (APP) oraz innowacyjnych nawozów płynnych wytwarzanych w oparciu o APP z wykorzystaniem roztworów RSM i innych komponentów nawozowych.

Czytaj »

Kalendarium

więcej